3.8.4. Trafik ışıkları

“Trafik ışıkları” için şu bilgilerin girilmesi gerekir:

 • objenin bulunduğu yol kesişimi
 • trafik ışığının denetlediği yol bölümleri

3.8.4.1. Trafik ışığı çizim kuralları

Trafik ışıkları, yol ağlarının köşelerinde, yol bölümlerinin kesişimlerinde girilir (trafiğin bir kavşaktan önce durduğu noktalarda girilmez).

Yol ağında bir noktaya (ya da bir kesişime) yalnızca bir trafik ışığı girilebilir.

3.8.4.1.1

Yandex Map Editor'de, “Yol yapıları ve işaretleri” kategorisinde yer alan, trafiği düzenleme amacı taşıyan ve “ikiden fazla sinyali olan” objeler trafik ışığı sayılır. Geçerli trafik türleri:

 • Tüm taşıt trafiği
 • Sadece otomobil trafiği

Diğer türdeki trafik ışıkları (haritaya çizilmez):

 • Hemzemin geçitlerde (demiryolları geçitlerinde) bulunan trafik ışıkları
 • Daralan yolların bulunduğu alanlarda trafiği düzenleyen, ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların arazisinden geçen ve buradaki trafiği düzenleyen trafik ışıkları
 • Ters trafik ışıkları
 • Başka amaçlar için kullanılan trafik ışıkları (örneğin, ödeme gişelerinde, sınır ve kontrol noktalarında, trafik polisi kontrol noktalarında, itfaiye binaları ve afet/acil durum daireleri etrafında)
 • Toplu taşımaya özel şeritlerdeki gidiş-gelişi düzenleyen trafik ışıkları
 • Bisikletçiler için trafik ışıkları
 • Sürüş okullarının eğitim için kullandığı arazide (yol, pist vb.) yer alan trafik ışıkları

çizilmez (bu tür objeler haritadan silinecektir).

3.8.4.1.2

“Trafik ışığı ” türündeki objeler taşıt rotaları oluşturmak için kullanılır. Bu nedenle, trafik ışıklarının denetlediği yol bölümlerinin gerçek durumla uyuşması ve yolun tek veya iki çizgili olması, o yol bölümü boyunca trafiğin hangi yön(ler)de aktığı çok önemlidir.

Aşağıda trafik ışığı çizim örnekleri verilmiştir (trafik ışığı sembolüyle, trafik ışığının düzenlediği yol bölümleri ise kırmızı üçgenle gösterilir).

3.8.4.1.2.1

Kavşakta bir çıkış yolu bulunuyor veya U dönüşü yapılabiliyorsa:

 1. Kavşaktan çıkış veya U dönüşü trafik ışıklarıyla düzenlenmediğinde trafik ışıkları ana yolların kesişimine yerleştirilir:

 2. Kavşakta ana yoldan çıkış yoluna/U dönüşüne geçiş trafik ışıklarıyla düzenleniyorsa iki trafik ışığı çizilir:

  Birincisi ana yolların kesişim noktasında, ikincisi ise çıkış yolunda/U dönüşünde,

  fakat çıkış yolunun/U dönüşünün ana yoluyla kesişiminde değil, çıkış yolunun/U dönüşünün çatallaştığı noktadan sonra maksimum 10 m ileride, diğer yolla mevcut ya da o yoksa özel olarak oluşturulan yeni kesişim noktasında çizilir.

  Örneğin, aşağıdaki görsellerin üstteki çiftinde yer alan trafik ışıkları düz gidişleri ve sola dönüşleri (U dönüşlerini) denetler. Bu yüzden, bu ışıklar haritada iki trafik ışığı olarak çizilir: yolların kesişim noktasına (mavi okla gösteriliyor) ve U dönüşünün olduğu noktaya (kırmızı okla gösteriliyor). Kırmızı okla gösterilen ikinci trafik ışığı çatallaşmanın başladığı noktadan 10 m ileriye çizilir.

  Alttaki görsel çiftinde de benzer bir durum görülmektedir.

 3. Çıkış yolundan/U dönüşünden ana yola geçiş, trafik ışığıyla düzenleniyorsa hem ana yolların kesişimindeki trafik ışığı (kırmızı okla gösteriliyor) hem de yol kesişimi/U dönüşünün sonundaki, sadece çıkış yolu yönündeki trafik ışığı (mavi okla gösteriliyor) çizilir.

 4. Ana yollar yalnızca çıkış yollarında kesişiyorsa (kendi aralarında kesişmiyorsa):

  1. Kavşakta, ana yoldan çıkış yoluna geçiş trafik ışıklarıyla denetleniyorsa, haritadaki trafik ışığı çıkış yolunun ana yoldan ayrıldığı noktada çizilir.

  2. Çıkış yolundan/U dönüşünden ana yola geçiş trafik ışığıyla düzenleniyorsa, haritadaki trafik ışığı çıkış yolunun ana yolla birleştiği noktada çizilir.

3.8.4.1.2.2

Yaya geçidi trafik ışığının kontrolündeki bir kavşağın parçasıysa o yaya geçidini kontrol eden trafik ışığı o geçidin üzerine değil, taşıt yollarının kesiştiği noktaya yerleştirilir.

3.8.4.1.2.3

Yaya geçidinin kullanımını düzenleyen trafik ışığının kontrolündeki alanlar olarak yalnızca araçların kullandığı taşıt yolu bölümleri belirtilir, yaya geçidinin kendisi ise bunların haricinde tutulur:

3.8.4.1.2.4

Yaya geçidinin kullanımını düzenleyen trafik ışığı ayrıca yaya geçidinin öncesindeki yol dönüşünü de düzenliyorsa trafiği düzenlediği ilk kesişim noktasına yerleştirilir (yaya geçidinin üzerine değil).

Örneğin, fotoğrafta kırmızı okla gösterilen trafik ışığı yaya geçidini düzenlemektedir. Bu durumda bu trafik ışığı kavşağın hemen öncesindeki dönüşleri de düzenler (araçların beklediği çizgi mavi okla gösterilmektedir):

Bu durumda iki trafik ışığı çizmek gerekir:

Bu trafik ışıkları kavşakta birleştirilmez:

3.8.4.1.3 Trafik ışıklarını çeşitli kavşaklara yerleştirme örnekleri
3.8.4.1.3.1

İki çizgiyle çizilen tek çizgili yolların kesişiminde:

3.8.4.1.3.2

İki çizgili iki yolun kesişiminde:

3.8.4.1.3.3

Döner kavşağın olduğu kavşaktan direkt geçiş:

3.8.4.2. Trafik ışığı ekleme

Trafik ışığı çizmek için:

 1. Trafik ışıkları Trafik ışığı menüsünden veya Kesişim menüsünden araçlar kullanılarak çizilebilir. Birinci durumda yol bölümlerinin kesişimi otomatik olarak oluşturulur; ikinci durumda daha önce oluşturulmuş bir kesişim kullanılır.

  1. butonuna tıklayın.

   Obje kategorisi menüsünde Yol yapıları ve işaretleri → Trafik ışığı'nı seçin.

   Trafik ışığı menüsü açılır.

  2. Trafik ışığının yerleştirileceği kesişimi tıklayarak seçin.

   Açılan Yol kesişimi menüsündeki “Trafik ışıkları” alanında Ekle butonuna tıklayın:

   Trafik ışığı menüsü açılır.

 2. Trafik ışığının haritada yerleştirileceği yeri tıklayarak seçin:

  Trafik ışığının konumu yol ağı çizilirken kesişim olarak işaretlenmemişse, kesişim Map Editor tarafından otomatik olarak oluşturulur.

 3. Üzerine tıklayarak trafik ışığı ile kontrol edilen yol bölümlerini haritada seçin:

  Yeniden çiz butonu görülür: .

  Bu butona tıkladığınızda girmiş olduğunuz veriler silinir. Bu durumda trafik ışığı haritaya yeniden yerleştirilir.

  Not.

  Yeniden çizilmesi gereken trafik ışığını yol kesişiminin olmadığı bir noktaya taşımak gerekiyorsa bu noktadaki kesişim özel olarak önceden oluşturulmalıdır.

  Fakat yeniden çizilen trafik ışığının taşınacağı noktada bir yol kesişimi objesi zaten varsa hiçbir ön hazırlık yapmaya gerek olmaz.

 4. Obje özellikleri menüsünde Kaydet butonuna tıklayın. Trafik ışığı bilgileri kaydedilir:

3.8.4.3. Trafik ışığı düzenleme, silme, geri alma, moderatöre şikayet

Trafik ışıklarını düzenlemek için:

 1. Düzenlenecek kesişimi bulun (trafik ışığı bilgisi kesişimin olduğu konumda sembol ve ipucuyla gösterilir):

 2. Haritadaki kesişimi üzerine tıklayarak seçtiğinizde ilgili özellikler menüsü açılır:

 3. Açılan Yol kesişimi menüsünde Trafik ışıkları satırındaki bağlantıya tıkladığınızda trafik ışığı özellikler menüsü açılır:

 4. Objeyi düzenlemek için Trafik ışığı menüsünde Düzenle butonuna tıklayın.

  Trafik ışığının denetlediği yol bölümlerini düzenleyin.

  Yeniden çiz butonu görülür: .

  Bu butona tıklarsanız girmiş olduğunuz veriler silinir. Bu durumda trafik ışığı yeniden çizilmelidir.

  Not.

  Yeniden çizilmesi gereken trafik ışığını yol kesişiminin olmadığı bir noktaya taşımak gerekiyorsa bu noktadaki kesişim özel olarak önceden oluşturulmalıdır.

  Fakat yeniden çizilen trafik ışığının taşınacağı noktada bir yol kesişimi objesi zaten varsa hiçbir ön hazırlık yapmaya gerek olmaz.

 5. Obje özellikleri menüsünde (Kaydet) butonuna tıklayın.

 6. Düzenlemeyi geri alma seçeneği, objenin “düzenlenmeden önceki”(moderatör tarafından en son onaylandığı) haline getirir. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce henüz onaylanmadıysa objedeki düzenlemeler obje silmeye kadar geri alınabilir.

  Yandex Map Editor'de onaylanmış objeler sadece moderatörler tarafından silinebilir. Obje henüz moderasyondan geçmemişse, kullanıcılar yanlışlıkla oluşturdukları bir objeyi silebilir ve objeyle ilgili işlemleri objeyi tamamen silmeye kadar geri götürebilirler. Önceden oluşturulmuş ve moderatörlerce onaylanmış bir obje silinmek isteniyorsa bu obje için moderatöre şikayette bulunmak gerekir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü için bkz. 2.10.6. Obje: düzenlemeyi geri alma, moderatöre şikayet, obje silme, objeye bağlantı.

 7. Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa düzenlemeler, en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alınabilir. Bu durumda kullanıcı objeyi silemez, silinmesi için objeyi moderatöre şikayet etmesi gerekir. Objeyle ilgili şikayetler yalnızca silmeyle değil, diğer konularla da ilgili olabilir.

  Düzenlemeleri geri almak için bkz. 2.10.6. Obje: düzenlemeyi geri alma, moderatöre şikayet, obje silme, objeye bağlantı.