3.3.4. Trafik durumu

Dönel kavşak ("göbek") gibi belirli türdeki kavşaklar için geçerli trafik kuralları açık ve net bir şekilde, daha fazla bilgi ve açıklamalara gerek kalmaksızın belirlenebilir.

Ancak çoğu zaman kavşaklarda, kavşaktaki trafiği belirleyen ışıklar ve belirli manevraları yasaklayan veya zorunlu kılan tabelalar ve yer işaretleri vardır. Ulaşım rotaların doğru oluşturulması için bu özel kurallar hakkında bilgilere ihtiyaç vardır.

Bu bilgilerin haritaya aktarılması için söz konusu kavşağın haritadaki özel bir obje türü olan “trafik seyir koşulu” ile bağlantısı kurulabilir.

Uyarı.

Sadece yük taşıma araçlarıyla ilgili manevralar şu anda oluşturulmamaktadır.

Yandex Map Editor’da şu üç tür “trafik seyir koşulları” kullanılır:

 1. Yasak Manevra, “Sağa Dönüş Yasak”, “Sola Dönüş Yasak” vb. tür işaretlerin varlığını göstermek için kullanılır. Kullanım örnekleri için 3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler bölümünu okuyun.

  Bu tür trafik seyir koşullarıyla ayrıca şu objeler kodlanır:

  • Engeller: Kontrol noktaları, bariyerler, kapılar, “ Girilmez” gibi trafik işaretleri ya da yol üzerindeki beton bloklar gibi belirli yol bölümünü geri kalan yol ağından ayıran objeler (ayrıntılar için 3.3.1.7. Yollardaki engellerin çizim kuralları bölümünü okuyun).

  • Belirli araç türleri için istisnalara tabi trafik yasakları. Ayrıntılar için 3.1.7.4.1 bölümünü okuyun.

  • Yalnızca acil durumlarda kullanılacak araç girişleri.

  • Posta dağıtımı veya mağazalara mal teslimi yapan araçlar gibi yalnızca özel amaçlı araçların kullanımına açık araç girişleri.

  • Halen kullanılmayan ve devamlı olarak kapalı bulunan girişler.

  • kısa bir geçiş/ana yol geçişi varsa, daha uzun bir kavşak geçişi için teknik yasaklar. Örneğin:

   Not. Dairesel hareketler ve dönüşler, yalnızca işaretler veya işaretler tarafından yasaklandıklarında teknik manevralarla işaretlenir. Örneğin:

  • Kavşakta çift U dönüşü yapma yasakları, çift çizgili yollarla oluşan bir kavşakta rotanın ardı ardına iki U dönüşü yapılacak şekilde oluşturulduğu istisnai durumlarda uygulanır:

 2. İzin Verilen U Dönüşü, U dönüşünün ilgili trafik işaretiyle yasaklandığı durumlar hariç olmak üzere tek çizgili yollarda devamlı yol çizgisinin kesildiği yerlerde ve tek çizgili yolların kesişme noktalarında konur.

  Kullanım örnekleri için bkz. 3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler

 3. Kısıtlı giriş trafik seyir koşulu aşağıdaki amaçlarla kullanılır:
  • Ücretli otoparklar veya havaalanlarındaki halka açık alanlar gibi yerlerde kullanılan kaldırılır bariyerleri haritaya eklemek,

  • Ulaşım ve/veya yayaların geçişini kısıtlayan kontrol noktalarını belirtmek,

  • “Giriş yasak” veya benzer bir işaret ile kapalı iken aslında kapalı işareti olan alan üzerinde bulunan yöre halkına ve kurum çalışanlarına giriş izni verilen, tek bir yolla gidilen bölge girişi. Bu durumdaki sınırlandırma, işaretten önceki en yakın kavşağa yerleştirilir;
  • kamuya açık yolda sürüş sırasında (başka yerlere atanan işaretler nedeniyle 6 ve 7. sınıf otoyollar, “Konut Alanı” özniteliği ile işaretlenmediyse) bir yön “Trafiğe kapalı alan” veya “Motorlu taşıt trafiğine kapalı alan” işaretiyle sınırlandırıldıysa diğer yönde sınırlandırma konmadığı durumlarda. Bu durumdaki sınırlandırma, işaretten önceki en yakın kesişime yerleştirilir.

  Giriş kısıtlamalarının belirlenemeyeceği objeler:

  • Demiryolu geçişlerindeki bariyerler,

  • Ücretli karayollarında ödeme gişesi bariyerleri,

  • Yalnızca toplu taşıma araçlarının girişine izin verilen yol bölümlerindeki bariyerler (veya toplu taşıma araçlarıyla beraber yayalar ve/veya bisikletlilerin de kullandığı yol bölümlerindeki bariyerler),

  • Sürekli açık kalan kapılar ve bariyerler,
  • Devlet sınırlarındaki hudut kapısı binaları,

  • Binanın sakinleri, bina içindeki kurumun çalışanları vb. için geçerli olmadığını açıklayan bir levhaya sahip “Girilmez” işaretleri ve Sınıf 8 yollarının girişlerinde bulunan “Trafik Yasak” işaretleri.

  Ayrıntılar için ayrıca 3.3.1.7. Yollardaki engellerin çizim kuralları bölümünü de okuyun.

“Trafik Seyir Koşulu” objesi, aşağıdaki bileşenlerin bir bütünü olarak belirtilir:

 1. Trafik seyir koşulunun geçerlilik kazandığı kesişme noktası (veya kavşak).
 2. Trafik seyir koşulunun türü: “ Yasak Manevra” , “ İzin Verilen U Dönüşü” veya “ Kısıtlı Giriş” .
 3. Trafik seyir koşulunun uygulandığı yol kısımları.

  “İzin verilen U dönüşü” koşulları için bu yolun tek bir kısmıdır.

  “Kısıtlı Giriş” ve “Yasak Manevra” koşulları için bu, trafik seyir koşulunun yürürlüğe girdiği kesişme noktasından öncesi ve sonrası olmak üzere iki veya daha fazla yol kısmıdır.

Trafik seyir koşulu, sadece geçerli olduğu yol kısımlarının haritalanması tamamlandıktan sonra tanımlanabilir.

Her bir kavşak için gerektiği kadar trafik seyir koşulu tanımlanabilir.

Not.

Trafik seyir koşullarına ek olarak yol kesişme noktalarında yol kameraları (ayrıntılı bilgi için bkz: 3.8.3. Trafik izleme kameraları) veya trafik ışıkları (ayrıntılar için bkz.: 3.8.4. Trafik ışıkları) bulunması belirtilebilir.

Aşağıda şunlar açıklanmıştır:

3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler bölümü, trafik seyir koşulları belirleme örneklerini içerir. Diğer örnekler için ayrıca 3.3.1.7. Yollardaki engellerin çizim kuralları bölümünü de okuyun.

3.3.4.1 Trafik seyir koşulu: ekleme

Trafik seyir koşulu iki farklı şekilde eklenebilir:

 • Oluştur → Yol yapıları ve işaretleri komutunu seçerek açılan panelde gereken trafik seyir koşulu seçebilir ve ardından haritada yeni koşulun ilişkilendirileceği kesişme noktasını seçin.

 • Harita üzerinde istediğiniz kesişme noktasını seçip yeni trafik seyir koşulunu onunla ilişkilendirin.

Sonraki işlemler aynı şekilde yapılır. Trafik seyir koşulunu tanımlamak için:

 1. İstenen kesişme noktasını belirleyin (örneğin, trafik işaretine göre).

  Böyle bir kesişme noktası yoksa oluşturulması gerekir.

  Örneğin, kavşağın önünde asılı ve zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sola dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri aşağıdaki görselde gösterilir:

  Yandex.Haritalar'da bu yer şu şekilde gösterilir (trafik yönü yeşil okla gösterilmektedir):

 2. Haritadaki kesişimi üstüne tıklayarak seçin. Yol kesişimi objesinin özellikler menüsü açılacaktır:

 3. Açılan Yol Kesişimi özellikler menüsünde Trafik seyir koşulları alanında Ekle butonuna tıklayarak Trafik seyir koşulu panelinin açılmasını sağlayın:

 4. Açılan Trafik seyir koşulu panelinde listeden seçerek istediğiniz manevra türünü belirleyin:

 5. Harita üzerine tıklayarak trafik seyir koşulunun geçerli olduğu yol kısmında yürürlüğe girdiği kavşaktan önce manevranın başlangıç öğesini belirleyin:

  Manevranın belirtilen başlangıç öğesi, kırmızı okla işaretlenir:

  Bir önceki adımda manevra türü olarak “İzin verilen U-dönüşü” belirtilmişse, manevranın sadece tek bir (başlangıç) öğesi tanımlanır.

  Harita üzerinde oluşturulduğunda bu öğe, farklı bir simgeyle işaretlenir:

  Not.

  Panele Yeniden çiz butonu eklendi..

  Basıldığında girilen veriler silinir ve trafik seyir koşulunun tanımlanması tekrar yapılır.

 6. Harita üzerine tıklayarak trafik seyir koşulunun geçerli olduğu yol kısmında yürürlüğe girdiği kavşaktan sonra manevranın bir ya da birden fazla bitiş öğesini belirleyin:

  Manevranın belirtilen tamamlayıcı öğesi, kırmızı okla işaretlenir:

  Üzerine tekrar tıklandığında ilgili yol kısmı manevra dışında tutulacaktır.

  Not. Manevrayı bileşimine oluştururken, yasağı/kısıtlamayı benzersiz bir şekilde tanımlayan minimum kenar sayısını içermelidir.

  İki kenarlı bir yol içeren bir kavşakta yasak/kısıtlayıcı bir manevra oluştururken, manevrayı işaretlemek için bir nokta, kavşağın uygun yönde ilerlemesi için başlangıç noktası olan noktayı seçmelidir:

  Doğru Yanlış

 7. Geçerli araç türleri alanında manevranın ne tür araçlar için geçerli olacağını belirleyin.

  Bu özellik değerinin girişi, ilgili butona sol tıklayarak yapılır: Butonun ardı ardına tıklanması yol bölümünün yayalar, bisikletler, toplu taşıma araçları, kamyonlar ve binek otomobiller için açık olma özelliğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

  Not. Girişi kısıtlı alan üzerinden giriş kısıtlaması yönünde en az bir toplu taşıma araç rotası geçiyorsa “Toplu taşıma araçları” değeri etkinleştirilmemelidir.

  Özelliğin etkin veya devre dışı olması ilgili simgeyle gösterilir: Özellik devre dışıyken buton yarı şeffaf görünür:

 8. Zaman kısıtlamalarıyla geçerli olan bazı trafik koşulları için (yani sürekli değil, sadece belirli zaman aralıklarında) bu kısıtlamaları belirtin.

  Zaman kısıtlamaları sadece aşağıdaki türlere ait trafik koşulları için belirtilir:

  • Araç trafiğine açık yollarda “Yasak manevra”,
  • Yayalara ve bisiklet trafiğine açık yollarda “Kısıtlı giriş”.

  Zaman kısıtlamaları aşağıdaki durumlarda belirtilir:

  • Kısıtlama süresi ilgili trafik işaretlerinde belirtilir. Örneğin:

  • Yolun bulunduğu alanın çalışma saatleri nedeniyle yoldan geçiş kısıtlıdır.

  Yaya veya bisiklet yollarının kapanma saati tam olarak bilinmediğinde kısıtlama akşam saat 10:00 ile sabah saat 6:00 arası olarak belirtilir.

  Zaman kısıtlamalarının belirtilmediği durumlar:

  • Örneğin, söz konusu yol bölümünde açılır kapanır bir köprü bulunması nedeniyle yoldan geçiş düzensiz kapatılarak trafiğe kapanma saatlerinin sürekli değiştiği durumlar,

  • Kutup bölgelerinde üstü donmuş nehir veya göllerin üzerinde düzenlenen kışlık yollar veya sadece yaz ve bahar aylarında kullanılabilen feribot hatları gibi, yolların tamamen hava koşullarına bağlı olarak kullanılabildiği durumlar.

  Bu tür durumları lütfen bölge sorumlusuna bildirin.

  Zaman kısıtlamalarını belirtmek için:

  1. Trafik seyir koşulları adlı özellikler menüsündeZaman aralığı ekle satırına tıklayın:

  2. Açılan alanlarda sınırlama değerlerini girin:

   • Saat: koşulun başlangıç ve bitiş saati.

    Saat ayarı <SS:DD> olarak belirtilir. Örneğin denetleme sabah saat 8'de başlıyorsa 08:00 şeklinde, gece 11.30'da başlıyorsa 23:30 şeklinde girilir.

    Bu alanların boş kalması bu denetlemenin 24 saat süreyle (sürekli) geçerli olduğu anlamına gelir.

   • Geçerlilik süresi : Koşulun geçerli olduğu sürenin başlangıç ile bitiş tarihleri.

    Tarihler 4 haneli olarak GG.AA formatında belirtilir. Örneğin, 1 Nisan 01.04 olarak, 23 Kasım 23.11 olarak girilir.

    Bu alanların boş kalması bu denetlemenin 24 saat süreyle (sürekli) geçerli olduğu anlamına gelir.

   • Hafta içi. haftanın günleri ve hafta sonu: Kutucuklar işaretlenerek ilgili tarih aralığı seçilir.

    Tüm onay kutuları varsayılan olarak işaretlidir. Koşul haftanın bazı günlerinde geçerli değilse ilgili onay kutularının işaretlerini kaldırmanız gerekir. Örneğin, denetim yalnızca hafta içi yapılıyorsa, “Hafta sonu” kutucuğundaki işareti kaldırmak gerekir:

   Koşul farklı dönemlerde (örneğin hafta içi ile hafta sonu günlerinde) farklı şekilde uygulanıyorsa Zaman aralığı ekle butonuna bir kere daha tıklamak suretiyle ek alan(lar) açılır ve daha sonraki zaman sınırlamaları girilir.

   Fazladan girilmiş bir zaman sınırlaması bulunuyorsa(Sil) butonuyla silinebilir.

   Not.

   Geçici yasaklama, işaretlenen tüm araçlar için uygulanır. Her bir taşıt türü için ayrı bir kısıtlama belirtilmesi gerekiyorsa (örneğin, yük araçları için gece, otobüsler için gündüz) her bir taşıt için ayrı trafik seyir koşulu tanımlanır.

 9. Obje özellikleri menüsünde şu butona tıklayın:.
 10. Trafik seyir koşulu paneli kapanacak ve açılan Yol kesişimi panelinde Trafik seyir koşulu alanında Yasak manevra bağlantısı görüntülenecek. Bir kesişme ile ilişkili birkaç manevra olması durumunda bunların her birinin kendi bağlantısı olacaktır:

  Bağlantıya tıklandığında Trafik seyir koşulu paneli açılır.

  Obje haritaya kaydedilecek, tanımlanan bir trafik seyir koşulu varsa kesişim noktası yeşil renk ile işaretlenecektir:

3.3.4.2. Trafik koşulu düzenleme, silme, geri alma ve moderatöre hata bildirimi gönderme

Trafik koşulunu düzenlemek için:

 1. Üzerine tıklayarak haritadaki kesişimi seçin. Açılan obje özellikleri menüsünde Trafik seyir koşulları alanındaki ilgili bağlantıya tıklayın:

  Trafik seyir koşulu paneli açılır.

 2. Koşulu düzenlemek için açılan Trafik seyir koşulu panelinde;
  1. Düzenle butonuna tıklayın..
  2. Açılan listeden seçerek istediğiniz manevra türünü belirleyin:

  3. Gerektiğinde haritaya tıklayarak manevranın başlangıç ve bitiş öğelerini değiştirin.

   Üzerine tekrar tıklandığında ilgili yol kısmı manevra dışında tutulacaktır.

  4. Gerekirse Geçerli araç türleri alanında söz konusu manevra için geçerli araç türlerini düzenleyin.
  5. Gerektiğinde manevra için uygulanan zaman sınırlamalarını düzenleyin.
  6. Obje özellikleri menüsünde şu butona tıklayın:.

   Obje haritaya kaydedilecek, tanımlanan bir trafik seyir koşulu varsa kesişim noktası yeşil renk ile işaretlenecektir.

 3. Düzenlemeyi geri alma seçeneği, objenin düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri alınması için kullanılır. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce henüz onaylanmadıysa objedeki düzenlemeler obje silmeye kadar geri alınabilir.

  Yandex Map Editor'de onaylanmış objeler sadece moderatörler tarafından silinebilir. Obje henüz moderasyondan geçmemişse, kullanıcılar yanlışlıkla oluşturdukları bir objeyi silebilir ve objeyle ilgili işlemleri objeyi tamamen silmeye kadar geri götürebilirler. Önceden oluşturulmuş ve moderatörler tarafından onaylanmış bir obje silinmek isteniyorsa moderatöre bu objeyle ilgili olarak hata bildirimi göndermek gerekir.

  Düzenlemeleri geri alma prosedürü için 2.10.6. Obje: Düzenlemeyi geri alma, hata bildirimi gönderme, obje silme, objeye yönlendiren bağlantı ekleme bölümüne gidin.

 4. Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa düzenlemeler, en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alınabilir. Bu durumda kullanıcı kendi başına objeyi silemez; objenin silinmesi için moderatöre obje hakkında bir hata bildirimi göndermesi gerekir. Objeyle ilgili hata bildirimleri yalnızca objenin silinmesiyle değil, diğer konularla da ilgili olabilir.

  Hata bildirimi gönderme prosedürü için 2.10.6. Obje: Düzenlemeyi geri alma, hata bildirimi gönderme, obje silme, objeye yönlendiren bağlantı ekleme bölümüne gidin.

3.3.4.3. Trafik seyir koşulları: Örnekler

Trafik seyir koşulları, rotanın otomatik oluşturulması için kavşaktaki trafiği belirleyen trafik ışık ve işaretleri ve ayrıca zemindeki yol işaretleriyle ilgili bilgilere ihtiyaç duyulacağı karmaşık kavşaklar için belirtilmelidir.

Bu bölüm, aşağıdaki durumlar için trafik seyir koşulları belirtme örneklerini içerir:

Örnek 1. Kavşakta sağa dönüş yasağı

Kavşağın önünde, zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sağa dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Kavşakta sağa dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Not. Bu örnek, karmaşık bir kavşakta uygulanan birkaç trafik seyir koşulundan sadece birini gösterir.

Örnek 2 Kavşakta sola dönüş yasağı

Kavşağın önünde, zorunlu hareket yönlerini belirlemenin yanı sıra ayrıca sola dönüşü de yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Kavşakta sola dönüşlerin yasaklandığını belirtmek için haritaya ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Örnek 3. U dönüşü yasağı

Düz gitmeye ve sola dönmeye izin verilen bu kavşakta U dönüşü yasaktır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz. Yasaklanan manevranın sola dönüş olmadığını ifade etmek için yasağı yeşil okların gösterdiği 2 şeride de uygulamanız gerekir:Örnek 4 U dönüşü yasağı (dönüş yasağı ve önerilen trafik yönleri)

Kavşağın önünde, sola dönüşü yasaklayan işaretin yanı sıra ayrıca zorunlu hareket yönlerini belirleyen ve U dönüşü yasaklayan trafik işaretleri asılıdır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz:Örnek 5 Yolun ikiye ayırmasında ve yoldan çıkışlı kavşaklarda dönüş yasakları

Örnek 5.1. Yol ayrımı

Kavşağa doğru ilerleyen cadde kavşakta birkaç çıkış yoluna ayrılır. U dönüşü yasağı da bundan kaynaklanır:Yoldan çıkış yolları ayrıldığında U dönüşünün yasaklandığını belirtmek için haritaya görselde gösterildiği gibi ilgili trafik işaretini ekleyebilirsiniz:Not.

Bu tür bir yasak belirtilmediğinde ana yoldaki trafiğin yoğun olduğu durumlarda navigasyon uygulaması yasaklanmış manevrayı da içeren bir rota oluşturabilir.

Örnek 5.2

Çift çizgiyle çizilen 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Bu tür kavşak aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır. ortadaki yolların kesişmesinde dönüş/U dönüşü yasakları kırmızı oklarla gösterilir:

Örnek 5.3. Çıkış (bağlantı) yollu kavşak

Çıkış (bağlantı) yollu kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 5.4

Tek çizgili 3 yol kesişerek yol çizgilerinin ikiye ayrıldığı kavşak:

Burada uygulanan trafik koşulları haritaya aşağıda gösterildiği gibi haritaya aktarılır (yapılması yasak dönüşler kırmızı oklarla gösterilir):

Örnek 6. İzin verilen U dönüşünde sola dönüş yasağı

U dönüşüne izin verilen bu kavşakta ağır taşıtlar için sola dönüş yasaktır:Bu durumu görselde gösterilen şekilde haritaya aktarabilirsiniz. Geçerli araç türleri alanında belirtilen seçenek, dönüş yasağının yalnızca kamyonlar için geçerli olduğu belirtir. Yasaklanan hareketin U dönüşü olmadığını ifade etmek için yasağı yeşil okların gösterdiği 2 şeride de uygulamanız gerekir:Örnek 7. Devamlı yol çizgilerinin kesik olduğu yerlerde izin verilen U dönüşü

Devamlı yol çizgilerinin kesik olduğu yerlerde izin verilen U dönüşü ilgili trafik koşuluyla belirlenir:

Örnek 8. İzin verilen (yasaklanmamış) U-dönüşü

U dönüşleri yasaklayan hiçbir trafik işareti bulunmadığı tek çizgili yolların kesişiminde dört adet “izin verilen U dönüşü” işareti koymanız gerekir:

Not.

Özellikle U dönüşünü yasaklayan trafik işaretlerinin bulunmadığı veya zorunlu trafik yönleri U dönüşünü yasaklayacak şekilde belirlenmediği tüm kavşaklarda U dönüşü yapılabilir.

Yolun tek yönlü olan bir yolla kesiştiği kavşakta da U dönüşü yasak olabilir.

Örnek 9. Trafik kurallarına göre bisikletçiler için sola dönüş yasağı

Bisikletçilerin sola dönüş yapmaların ve ortasında tramvay yollarının bulunduğu yollarda ile bu yönde birden fazla trafik şeridinin bulunduğu yollarda u dönüşü yapmaları yasaktır.

Bu nedenle, ortasında tramvay yolu bulunan bir yolla kesişen kavşakta bisikletçiler için sola dönüş yasağı uygulanmalıdır:

Örnek 10. Kavşakta çift U dönüşü yapma yasağı

Çift çizgili yollarla oluşan bir kavşakta rotanın ardı ardına iki U dönüşü yapılacak şekilde oluşturulduğu istisnai durumlarda uygulanır:

Böyle durumlarda, toplam dönüş yasağı uygulanabilir; yine de haritadaki objeyle ilgili açıklama notuna bir hatalı rota örneği eklemeyi de unutmayın: