2.4.1. Obje oluştururken dikkat edilecek teknik sınırlamalar

Yandex Map Editor'de obje oluşturup düzenlerken bazı teknik sınırlamalar dikkate alınmalıdır.

Örneğin, maksimum yol bölümü uzunluğu gibi sınırlamalara (maksimum değerlere) yaklaşıldığında uyarı mesajı görüntülenir:

Bu değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Obje

Bağlantı

sayısı

(metre)

Maksimum

uzunluk

(metre)

Çizgi

kesişimleri

kaldırılabilir

mi?

Çizgi

kaldırılabilir

kategorideki

bakşa bir

objeyle

kesişebilir

mi?

Çizgi

kaldırılabilir

kategorideki

başka

objelerle

kesişebilir

mi?

Obje

kendisiyle kesişebilir mi?

Yollar 500 30.000 Evet Maks. 2

Maks. 4 *

Hayır
Nehirler 500 1.500.000 Evet Maks. 2

Maks. 4 *

Hayır
Demiryolları 500 500.000 Evet Maks. 2

Maks. 4 *

Hayır
Çokgen türü su objeleri 500 2.000.000 Hayır Hayır Hayır Hayır
Bitki örtüsü objeleri 500 2.000.000 Hayır Hayır Hayır Hayır
Binalar 150 **) ***) Sınırlama yok Sınırlama yok Hayır
Arazi objeleri 500 2.000.000 Hayır Maks. 2 Hayır Hayır
Alanlar 500 2.000.000 Hayır Maks. 2 Hayır Hayır
Yol üstü park yerleri - 2.500 - - - -

* Yeni başlayanlar için: 2

** Bina boyutları 1500×1500 metreyi geçmemelidir.

*** Bina çiziminde kullanılmaz.

Çoklu işlemlerde aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

  • Çoklu işlemlerde birlikte taşınabilecek maksimum obje sayısı: 200

  • Çoklu işlemlerde özellikleri düzenlenebilecek maksimum obje sayısı: 200

Bir abonelik alanı oluşturulduğunda ilgili çokgeni oluşturan noktaların sayısı 200'ü geçmemelidir.