2.9. Kesişimler

Aynı türden birçok doğrusal öğe (yol bölümleri vb.) çizildiğinde, başlangıç ve bitiş noktasındaki köşeler ve iki ya da daha fazla bölümden oluşan kesişimler, otomatik olarak “Kesişim” objesi oluşturur.

Çizgi kesişimleri: Bunlar yalnızca tek tipli objelerle bağlantılı olan objeleredir; örneğin otomobil yollarıyla ya da diğer transfer hatlarıyla. Örneğin, bir karayolu bir metro hattını geçiyorsa bu durum “kesişim” objesi oluşturmaz.

Not.

Yollar çizerken yol bölümleri veya bunları sınırlayan kesişmeleri gereksiz yere oluşturmaktan kaçınılmalıdır.

Kesişimlerle bağlantılı olabilen objeler birkaç türe ait olabilir:

Kesişimler haritada, daireler olarak görünür ve bağlandıkları çizgi türü öğelerle aynı renkte olur (örneğin, tramvay hatları için kırmızı ve yollar için beyaz ya da turuncu):

Yol bölümlerinin ve taşıma hatlarının kesişimleri objenin düzenlenmesinde kullanılabilir.

Örneğin bu görselde yol ağı, yolun çizimi sırasındaki bir hata nedeniyle gerçekle uyuşmamaktadır. Yol kesişimi yoldan uzağa kaymış, ayrıca yol bölümleri de gerçekte olmaları gereken pozisyondan kaymıştır (yeşil kesik çizgi):

Bu durumda kesişim, kendisiyle bağlantılı olan tüm yol bölümleriyle birlikte (bağlantılı yol bölümlerini tek tek düzenlemeden) düzenlenebilir.

Bunun için:

  1. Kesişimi seçin; obje özellikleri menüsü açılacaktır.

  2. Obje özellikleri menüsünde Düzenle butonuna tıklayın..

    Kesişim, kendisiyle bağlantılı olan yol bölümleriyle birlikte düzenleme moduna geçer. Kesişimi istediğiniz yere taşıyın; bunu yaptığınızda, kesişimi oluşturan çizgi bölümlerinin bağlantı noktalarının konumları da değişir. Gerekiyorsa yol bölümlerini düzenleyin:

  3. Şu butona tıklayın:- böylelikle kesişimin yeni konumu kaydedilmiş olur ve söz konusu kesişimi oluşturan çizgi bölümlerinin bağlantı noktalarının konumları da değişir:

Not.

Gerekirse (örneğin, aynı özelliklere sahip birçok yol bölümü art arda tek bölümde birleştirildiğinde) kesişimi haritadan silebilirsiniz.