2.4. Obje oluşturma ve düzenleme

Uyarı.

Obje oluştururken ve düzenlerken mevcut teknik sınırlamalar dikkate alınmalıdır.

Obje oluşturma

Haritaya yeni bir obje eklemek için:

 1. Uydu görüntüsünde objenin iyi görülebildiği ölçeği seçin:

  Harita/görüntü ölçeği farklı yöntemlerle ayarlanabilir.

  Seçtiğiniz ölçek obje çizimi için uygun değilse harita üzerinde şu uyarı mesajı görüntülenir:

  Bu durumda uyarı mesajı kaybolana kadar haritayı yakınlaştırmaya devam edin.

 2. butonuna tıklayın.

  “Obje kategorisi” menüsü açılır:

  Kategorilerin çoğu birden fazla obje türü içerir. Bu durumda, “kategorilerden” birine tıkladığnızda obje türünü seçebileceğiniz alt menü açılır.

  Örneğin, “Su objeleri” kategorisi tıklandığında açılacak alt menü “Su kütlesi”, “Nehir” ve “Nokta türü su objesi” öğelerini içerir.

  Kategori aramak için menünün üst kısmında bulunan arama satırını da kullanabilirsiniz.

  Yazmaya başladığınızda girdiğiniz karakterlere uygun olan obje kategorileri ve türlerini içeren arama ipuçları görüntülenir:

 3. Obje türünü seçin.

  Butona tıklandığında obje özellikleri menüsü açılır ve imleç, çizim aracına dönüşür:

 4. Haritada obje çizin ve obje özellikleri menüsünde istediğiniz özellikleri belirtin:
  1. Obje çizimi: Diğer Yandex servislerinde olduğu gibi Yandex Map Editor'de de haritadaki objeler şu üç gruba ayrılır:
   • Nokta türü objeler: Bu tür objeler haritada noktalarla gösterilir. Objeleri haritada gösteren simgeler obje türüne göre değişir.

    Hava ulaşım sistemine ait objeler için şu simgeler kullanılır:

    • : Büyük havalimanı
    • : Yerel havaalanı
    • : Havalimanı terminali
    • : Helikopter pisti

    Nokta türü objelerin çizim yöntemleri Nokta türü objeler bölümünde açıklanmaktadır.

   • Çizgi türü objeler: Bu tür objeler haritada çizgilerle gösterilir. Objeleri gösteren çizgiler obje türüne göre değişir. Metro hatları haritada pembe çizgiyle, demiryolu hatları ise siyah beyaz kesik çizgiyle işaretlenir:

    Çizgi türü objelerin boyutları çoğu zaman haritada bütün olarak görüntülenemeyecek kadar büyük olur. Dolayısıyla, karayolu veya metro hattı gibi uzun objeler haritada belirli bir sıraya göre parça parça görüntülenir:

    • Önce objenin bölümleri tek tek haritada görüntülenmeye başlar.

     Bu tür objelerin çizim yöntemleri Çizgi türü basit objeler bölümünde açıklanmaktadır.

    • Bunun ardından (özellik belirleme aşamasında), objenin görüntülenen bölümleri birleşik bir obje oluşturur (örneğin, birkaç ayrı yol parçası bir yolu veya metro hattı parçaları bir metro hattını meydana getirir):

     Yeni bölümler ekleyerek veya mevcut olanları silerek bu tür çizgi türü birleşik objeleri dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

     Çizgi türü birleşik objeleri düzenleme yöntemleri 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanmaktadır.

   • Çokgen türü objeler: Haritada belirli bir alan kaplayan (belirli bir alanın sınırlarını belirleyen) objelere "çokgen türü objeler" denir. Objeleri haritada belirleyen çokgenlerin ve alanların özellikleri obje türüne göre değişir. Su kütleleri mavi, bitki örtüsü objeleri ise yeşil çokgenlerle gösterilir:

    Çokgen türü objelerle çalışma yöntemleri 2.7. Çokgen türü objeler bölümünde açıklanmaktadır.

  2. Obje özellikleri belirleme. Özellikler belirleme yöntemleri 2.10.1. Obje özellikleri belirleme bölümünde açıklanmaktadır.

   Farklı türlerdeki objeler için uygulanan "obje adı" özelliği ortak kurallara göre belirlenir. Ayrıntılı bilgi için 2.10.1.2. Obje adlandırma yöntemleri bölümünü okuyun.

   Farklı türlerdeki objeler için uygulanabilen özellikler 3. Genel haritalandırma kuralları bölümünde açıklanmıştır.

 5. Bazı objeler haritaya çizmeye gerek kalmadan eklenebilir. Bu tür objeler aşağıda sıralanmıştır:
  1. Birden fazla ayrı bölümden oluşan çizgi türü birleşik objeler (karayolu ve demiryolu hatları, nehirler vb.). Ayrı ayrı oluşturulmuş birden fazla bölümden meydana gelen bu objeler daha sonra bir bütün olarak düzenlenir. Daha fazla bilgi için 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanmaktadır.
  2. Kesişim (bağlantı): Yol bölümleri gibi çizgi türü objelerin başladığı, bittiği veya kesiştiği noktalardır. Otomatik oluşturulan bu öğeler hakkında ayrıntılı bilgi için 2.9. Kesişimler bölümünü okuyun.

   Kesişim, iki veya daha çok sayıda karayolu veya diğer ulaşım hattılarının kesişimi gibi, sadece aynı türde objelerin kesişmesiyle oluşan bir obje türüdür. Örneğin, bir karayolu bir metro hattını geçiyorsa bu durum “kesişim” objesi oluşturmaz.

  3. Trafik seyir koşulları çizimde değil, kesişen yolların oluşturduğu "kesişim" objesinin özelliklerinde belirtilir. Bu tür objeleri oluşturma ve düzenleme yöntemleri 3.3.4. Trafik koşulları bölümünde açıklanmaktadır.
  4. Hız kameraları çizimde değil, kesişen yolların oluşturduğu "kesişim" objesinin özelliklerinde belirtilir. Bu tür objeleri oluşturma ve düzenleme yöntemleri için bkz. 3.8.3. İzleme kameraları.
  5. Trafik ışıkları çizimde değil, kesişen yolların oluşturduğu "kesişim" objesinin özelliklerinde belirlenir. Bu tür objeleri oluşturma ve düzenleme yöntemleri 3.8.4. Trafik ışıkları bölümünde açıklanmaktadır.
 6. Obje oluşturulduktan sonra yapılan düzenlemeleri aşağıdaki yöntemlerden biriyle kaydetmek gerekir:
  1. butonuna tıklayın veya Ctrl + S tuş kombinasyonunu kullanın.

   Bu durumda obje ve obje özellikleri menüsü görüntüleme moduna geçer.

   Açılan Ekle menüsünden gerektiğinde aynı veya benzer türde yeni bir obje oluşturabilir. Böylelikle, “Sanayi bölgesi” türünde bir obje oluşturduktan sonra “Sanayi bölgesi” türünde başka bir obje ya da “Sanayi” amaçlı bir “bina” oluşturabilirsiniz:

  2. Shift tuşuna basarak butonuna tıklayın veya Shift + Ctrl + A tuş kombinasyonunu kullanın.

   Bu durumda obje kaydedilir, obje seçimi iptal edilir ve obje özellikleri menüsü kapanır. Bunun ardından, az önce oluşturduğunuz objeyle aynı türde yeni bir obje oluşturma modu etkinleşerek obje özellikleri menüsü açılır ve imleç obje çizme moduna geçer.

Obje düzenleme

Haritaya daha önce eklediğiniz bir objeyi düzenlemek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Obje vurgulanır ve özellik menüsü açılır:

  Not.

  Obje düzenleme panelinde Objeyi haritada göster butonu bulunur:

  Butona tıklandığında (veya Ctrl + P kısayol tuşlarına basıldığında) düzenlenecek obje seçilerek haritanın ortasında gösterilir.

 2. Paneldeki Düzenle butonunu (veya Ctrl + E tuş kombinasyonunu) kullanın.

  Obje ve özellik menüsü düzenleme moduna geçer.

 3. Böylece, obje şeklini veya özelliklerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
  Uyarı.

  Obje düzenlerken varolan objelerin konumlarında, boyutlarında veya özelliklerinde değişiklikler yaparak bunları yeni objelere (örneğin, yıkık binaları yenilerine veya şantiyeleri park yerlerine) dönüştürmek kesinlikle “önerilmez”.

  1. Objelerin özellikleri obje özellikleri menüsünün ilgili alanlarında düzenlenir. Obje özellikleri menüsüyle çalışma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi için 2.10.1. Obje özellikleri belirleme bölümünü ve belirli kategorilerdeki objelerin özellik değerleri hakkında bilgiler için 3.1. Genel kurallar bölümünü okuyun.
  2. Karayolları veya demiryolları gibi, birden fazla ayrı bölümden oluşan çizgi türü birleşik objeleri düzenleme yöntemleri 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanmaktadır.
  3. Trafik koşulu oluşturma ve düzenleme yöntemleri için 3.3.4. Trafik Seyir Koşulları.
 4. Düzenlediğiniz objeyi butonuna basarak kaydedin.
 5. Gerektiğinde objede yapılan değişiklikleri geri alabilir veya objeyi moderasyona şikayet edebilirsiniz.