2.7.3. Çokgen türü basit objeler (basit çokgenler)

Çokgen türü basit objeler aşağıdaki bölümlerde açıklanan standart yöntemlerle çizilir ve düzenlenir:

Çokgen türü tüm objeler için kullanılan ortak çizim yöntemlerinin yanı sıra binalar, su kütleleri gibi belirli alt tür objelerin çiziminde kullanılan özel çizim yöntemleri de vardır. Bu kurallar 3. Genel haritalandırma kuralları bölümünde açıklanmıştır.

2.7.3.1. Çokgen türü basit objenin çizilmesi

Obje çokgeni çizmek için:

 1. Binalar () gibi, istenilen obje kategorisini seçin.

  Özellik paneli açılır:  Ayrıca, aşağıdaki butonları da içeren ek araç çubuğu görülür:

  • İptal et. Objeyle ilgili en son işlem iptal edilir (kısayol: Ctrl + Z).
  • Tekrarla. İşlem iptali geri alınarak objeyle ilgili en son işlem tekrarlanır (kısayol: Ctrl + Y).
  • Yeniden çiz. İlgili obje silinerek en baştan tekrar çizilir (kısayol: Ctrl + X).
  • Bölme modu. Bu modda, obje kaydedildikten sonra istediğiniz noktasından bölebilirsiniz. Bu mod, yükseklikleri farklı olan bitişik bina bölümleri çizmek için kullanılır. Daha fazla bilgi için 2.10.5. Obje bölme bölümünü okuyun.
  • Taşıma modu. Bu modda objeyi, şeklini bozmadan istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Örneğin, bir objeyi çatı sınırlarına göre çizip taban alanına taşıyabilirsiniz.
  • Ölçekleme ve döndürme modu. Bu modda obje, özel bir çerçeve içinde görüntülenerek şekli bozulmadan büyütüp küçültebilir veya istenilen açıyla döndürülebilir (ayrıntılar için aşağıdaki bölümü okuyun).
  • 90°'ye tamamla. Çokgenin açıları arasındaki fark büyük değilse otomatik olarak dik açıya tamamlanarak obje şekli dikdörtgene dönüşür. Bu mod, binalar gibi dikdörtgen şeklindeki objelerin çiziminde kullanılır. Kısayol tuşları: Ctrl + A.
  • Yakalama modu. Bu modda yeni çokgen mevcut çokgene tam olarak bitiştirilir. Bu mod, yükseklikleri farklı olan bitişik bina bölümleri çizmek için kullanılır.
  • Köşe hizalama modu. Bu modda çizilen açılar yarı otomatik olarak 90°'ye dönüşür. Açının 90° olacağı imleç konumu özel çizgiyle görüntülenir fakat açının dik yapılması zorunlu olmayıp seçilen konum değiştirilebilir. Bu mod, taban alanı şekli çok karmaşık (girintili-çıkıntılı) olan binaların çiziminde kullanılır.
 2. Haritada objeyi çizin.
  1. Haritanın istenilen noktasına tıklayarak çokgenin ilk noktasını belirtin. Çizim modundan imleç artı şeklindedir.

   Çokgeni çizmeye başlamak için imlecinizi istenilen yönde kaydırın:   Not.

   Bina çizilirken çokgen köşeleri otomatik olarak 90°'ye tamamlanır. Bu şekilde taban alanı dikdörtgenlerinin çizilmesi hızlandırılır.

   Taban alanı dikdörtgen olmayan binalar için bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için, objeyi çizerken Shift tuşunu basılı tutun. Özelliği tekrar etkinleştirmek için tuşu bırakın.

  2. Farenin tuşunu bırakın, imleci çokgenin bir sonraki noktasına taşıyın ve sol tıklayarak noktayı belirleyin.

   Haritadaki çokgenin bağlantı noktaları daire şeklinde görünür.

   İki bağlantı noktası arasındaki daha küçük ara noktalar ise çokgen şeklinin değiştirilmesinde kullanılır (ayrıntılar için aşağıdaki bölümü okuyun).

   Çokgenin herhangi bir bağlantı noktasına tıklandığında içerik menüsü açılır:   Menüden bir özellik seçildiğinde ilgili işlem başlatılır:

   • Sil: İçerik menüsü açık olan noktayı siler.
   • Tamamla: Çokgen çizimini bitirir.
   • Devam et: Daha önce kapayarak çizmeyi tamamladığınız çokgeni bu noktadan çizmeye devam etmenizi sağlar.
   • Çokgeni sil: iç çokgeni siler (iç çokgen çizildikten sonra kullanılabilir).
   • Dahili çokgen ekle: Seçilen çokgenin sınırlarında bir iç çokgen çizilmesini sağlar.
   • Açıyı dik (90°) yap: bağlantı noktası seçilen çokgen köşesini dik (90°) yapar.
   • Açıyı yuvarla - seçilen açıyı yuvarlak yapar (birden çok nokta ile çizer). Bu komut bitki örtüsü, arazi, su objeleri ve idari birimlerin çizilmesinde kullanılır.

   • Tüm açıları yuvarla: seçilen tüm açıları yuvarlak hale getirir (birden fazla bağlantı noktasıyla çizer). Bu komut bitki örtüsü, arazi, su objeleri ve idari birimlerin çizilmesinde kullanılır.

  3. Kat sayısı farklı bölümlerden oluşan binaların çizilmesinde böyle bölümler farklı binalar olarak çizilir.

   Bir çokgene bitişik bir çokgenin eklenmesi gerektiğinde (örneğin, kat sayısı farklı olan bölümlerden oluşan binanın çizilmesinde) butonuna tıklayarak Diğer objelere yapışma modunu etkinleştirebilirsiniz.

   Bu modda yeni çokgenin bağlantı noktaları çizilirken daha önce çizilmiş komşu çokgene yaklaştırılır (bağlantı noktası yapıştırılan çokgen renkle işaretlenir).

  4. Bir çokgenin taşınması gerektiğinde (örneğin, çatısına göre çizilmiş binanın çokgeninin temele taşınmasında) butonuna (Taşıma modu) tıklayarak seçilen çokgeni gerekli yere taşıyabilirsiniz.
  5. Bir objenin oranları bozmadan ilgili açıya göre dönüştürülmesi veya boyutlarının değiştirilmesi gerektiğinde (Ölçekleme ve döndürme modu) butonuna tıklayın.

   Objeye çerçeve eklenir:

   Çerçeveyi “ok işaretli” butondan tutup objeyi istediğiniz gibi döndürebilirsiniz:

   Alternatif olarak, çerçevenin herhangi bir köşe noktasına tıklayıp genel şeklini bozmadan büyütüp küçültebilirsiniz:

  6. Bir çokgene iç çokgen eklemek için (örneğin, iç avlusu olan bina çizilirken) çokgenin herhangi bir bağlantı noktasının içerik menüsünde İç çokgen ekle komutunu seçin.
   Uyarı.

   İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

   Bundan sonra ana çokgen çizdiğiniz gibi bir iç çokgen çizin.

 3. Obje çokgeni çizildikten sonra:
  1. İçerik menüsünde Bitir komutunu seçin.
  2. butonuna tıklayın.

   Obje çokgeni çizildikten ve kaydedildikten sonra menü kapatılır ve çokgen haritada görüntülenir.

   Çokgenin kenar çizgisinin rengi obje türüne bağlı olup, örneğin binalar için turuncu (konutlar için) veya mor (sanayi tesisleri için) olur:

   Kaydetme işlemini iptal etmek için butonuna tıklayın.

   Çizilmiş çokgen bu şekilde silinir.

Seçilen obje ışıklandırılır ve obje ismi açılan ipucunda gösterilir:

2.7.3.2. Çokgen türü basit objenin düzenlenmesi

Basit çokgenlere uygulanabilecek bazı düzenleme işlemleri aşağıdaki gibidir:

2.7.3.2.1. Köşe silme

Bağlantı noktası silme işlemi, çokgenin bağlantı noktalarından biri yanlış konumlandırdığında uygulanır. Bağlantı noktası silindikten sonra çokgeni düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Bağlantı noktasını silmek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin özellikler belirleme paneli açılır (örneğin, “Bina”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik paneli düzenleme moduna geçer.

 3. İşaretlenen objede istediğiniz bağlantı noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Sil komutu seçin. Seçilmiş olan bağlantı noktası silinir. Onun yerinde, silinen noktaya komşu olan noktaları birleştiren düz çizgi yer alır.
 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.3.2.2. Köşe ekleme

Bağlantı noktası ekleme, çokgen sınırlarının netleştirilmesi için uygulanır. Bağlantı noktası eklendikten sonra çokgen düzenlemesine devam edilebilir.

Bağlantı noktası eklemek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin özellikler belirleme paneli açılır (örneğin, “Bina”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik paneli düzenleme moduna geçer.

 3. Küçük daire simgeleriyle işaretlenen mevcut doruk noktaları arasında bulunan noktayı istediğiniz yere sürükleyin. Farenin butonunu bıraktıktan sonra seçilen pozisyonda objenin yeni bağlantı noktasını göreceksiniz:
 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.3.2.3. Açıyı dik (90°) yapma

Bir çokgenin dik açısının çizilirken 90° derece olmaması durumunda açıyı dik yapma işlemi uygulanır. Açı düzleştirdikten sonra çokgen düzenlemesine devam edilebilir.

Açı düzleştirmek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin özellikler belirleme paneli açılır (örneğin, “Bina”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje ve özellik paneli düzenleme moduna geçer.

 3. Seçilen objenin ilgili bağlantı noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Açıyı dik yap komutunu seçin. Seçtiğiniz açı dik açıya dönüşür:
 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.3.2.4. Dahili çokgeni düzenleme

Uyarı.

İç çokgen çizerken uyulması gereken kurallar için bkz. 2.7.2. İç çokgen kullanma kuralı.

Bir objenin iç çokgeninin şeklini düzenlemek için:

 1. Haritada objeyi seçin. Objenin özellikler belirleme paneli açılır (örneğin, “Bina”).
 2. Açılan panelde Düzenle butonuna tıklayın.

  Obje düzenleme moduna geçer ve yerel araç paneli açılır:

 3. Çokgeni düzenleyin.

  İç çokgen düzenleme işlemleri, dış çokgen düzenleme işlemlerine benzer şekilde yapılır:

  Ayrıca iç çokgen silinebilir. Bunu yapmak için iç çokgenin herhangi bir noktasında içerik menüsünü açarak Çokgeni sil komutunu seçin.

 4. Kaydet butonuna tıklayın. Değişiklikler kaydedilir.

2.7.3.2.5. Çokgen kopyalama ve bölme

Kopyalama, benzer birçok obje çizilmesi gerektiğinde kullanılır. Örneğin, benzer türde yapıların olduğu ya da tek tip nokta türü objelerin olduğu birbiriyle aynı binalar (park yerleri, petrol kuyuları vb.)

Kopyalama prosedürü 2.10.4. Obje kopyalama bölümünde açıklanmıştır.

Bir çokgen bölmek için (örneğin, bir binanın kat sayısına göre bölünmesi) obje Bölme işlemi kullanılabilir.

Bölme prosedürü 2.10.5. Obje bölme bölümününde açıklanmıştır.

2.7.3.2.6. Yapılan düzenlemelerin geri alınması ve obje silme

Düzenlemeyi geri alma işlemi, objenin düzenlemeden önceki (moderatör tarafından en son onaylandığı) haline geri alınması için kullanılır. Obje yakın zamanda oluşturulduysa ve moderatörce onaylanmadıysa objedeki düzenlemelerin sırayla geri alınma işlemi silinmesine kadar geriye gidebilir.

Yandex Map Editor'de onaylanmış objeler sadece moderatörler tarafından silinebilir. Harita kullanıcıları, yanlışlıkla oluşturdukları bir objeyi silebilir ve objeyle ilgili girilen tüm düzenlemelerinin geri alınması objenin haritadan tamamen kaybolmasına kadar götürülebilir (söz konusu obje moderatör tarafından onaylanmadıysa). Önceden oluşturulmuş ve moderatörlerce onaylanmış bir obje silinmek isteniyorsa bu obje için moderatöre şikayette bulunmak gerekir.

Düzenlemeleri geri alma prosedürü için bkz. 2.10.6. Obje: düzenlemeyi geri alma, moderatöre şikayet, obje silme, objeye bağlantı.

2.7.3.2.7. Moderasyona şikayet gönderme

Bir obje moderatör tarafından zaten onaylanmışsa düzenlemeler, en fazla en son onayın yapıldığı duruma kadar geri alınabilir. Bu durumda kullanıcı kendi başına objeyi silemez ve objenin silinmesi için moderatöre objeyi şikayet etmesi gerekir. Objeyle ilgili şikayetler yalnızca silmeyle değil, diğer konularla da ilgili olabilir.

Düzenlemeleri geri almak için bkz. 2.10.6. Obje: düzenlemeyi geri alma, moderatöre şikayet, obje silme, objeye bağlantı.