3.16.2. Deniz ulaşımı objesi özellik belirleme kuralları

Haritadaki deniz ulaşımı; deniz ulaşımı hatları bölümleri, iskeleler ve deniz ulaşımı rotalarıyla gösterilir.

3.16.2.1. Deniz ulaşım hattı bölümü özellik belirleme kuralları

Deniz ulaşımı hatları bölümlerine özellik eklenemez:

3.16.2.2. Deniz ulaşım istasyonu özellik ekleme kuralları

İskelele özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

İskelelere özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş kurallara uyulmalıdır. Obje özellikleri ve bunlar için değer girme kuralları aşağıda sıralanır:

3.16.2.2.1

Obje türü listeden seçilir:

 • iskele, marina;
 • liman;
 • nehir limanı.
3.16.2.2.2

Objenin ismi genel kurallara göre verilir, bkz.: 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

İskele adları için 3.1.4.2 paragrafında belirtilen özellikler belirtilemez.

İsimlendirilebilen iskeleler ve rıhtımlar aşağıda sıralanır:

 • Deniz (su) ulaşım hattının bir parçası olarak büyük önem taşıyan iskele veya rıhtımlar,
 • Bir limanın parçası olup onun yapı kompleksinin bir parçası olarak yaygın bir şekilde kullanılan bir isme veya numaraya sahip olan ve bu ismi veya numarası gemi hareket saatleri cetveli gibi resmi belgelerle doğrulanan iskele veya rıhtımlar,
 • Tarih veya toplum için büyük önem taşıdığı için görülmeye değer bir mekan sayılan iskele veya rıhtımlar,
 • Özel isimlere sahip yat kulüpleri, tekne durakları veya marinalar.

Diğer türlü iskele ve rıhtımlar isimlendirilmez.

"Resmi adı" alanında iskele veya rıhtımın tür ismi ve özel ismi belirtilir. Harita görünen adı olarak sadece özel ismi gösterilir.

Örneğin:

 • Resmi adı: Пристань Культбаза (Kultbaza İskelesi). Haritada görünen adı: Культбаза (Kultbaza).
 • Resmi adı: яхт-клуб Парус имени В. Высоцкого (Parus imeni V. Vysotskogo Yat Kulübü). Haritada görünen adı: Parus imeni V. Vysotskogo.

Deniz (su) ulaşım hattı durağı terminalinin bir parçası olan iskelelerin resmi adı alanına ayrıca ilgili terminalin türü ve adı da belirtilir. Haritada görünen adı alanına terminal adı kısaltılmış şeklinde belirtilir.

Örnek:

 • Resmi adı: речной вокзал Волгоград (Volgograd nehir terminali) – причал № 12 (12. Rıhtım).
 • Haritada görünen adı: Волгоград – причал № 12 (12. Rıhtım) (Volgograd, 12. Rıhtım).

Bir limanın parçası olan iskelelerin resmi adı alanına ayrıca liman ismi eklenir. İlgili objelerin tür isimleri gerekirse kısaltılabilir (örneğin, deniz limanı yerine sadece "limanı" vb. yazılabilir). Rıhtımlar için haritada görünen adı olarak rıhtımın sadece özel ismi gösterilir:

Örnek:

 • Resmi adı: порт Севастополь – причал № 90 (Sevastopol Limanı, 90. Rıhtım).
 • Haritada görünen adı: 90. Rıhtım.

Limandaki iskele veya rıhtımlar sıralı olarak numaralandırılmış ise iskele veya rıhtımların sahibi olan kurumların isimleri belirtilmez.

Objenin tür ismi özel isminin ayrılmaz bir parçası olduğunda haritada görünen adı belirtilmez.

Örnek: Графская пристань (Kont İskelesi)

3.16.2.2.3. Deniz ulaşımı rotaları

O iskeleye uğrayan/yanaşan rotanın ismini ya da numarasını gösterin.

Uyarı.

Yandex Map Editor'de haritaya eklenecek deniz ulaşım rotaları seçme kuralları, rota oluşturma ve bunlara özellikler ekleme kuralları için 3.16.2.3. Deniz ulaşımı rotalarına özellik ekleme ve oluşturma kuralları bölümüne gidin.

Rota numaraları teker teker girilir. apos;lik çapı içerisindeki bölgeden geçen ve otomatik olarak rota numaralarının yer aldığı bir listeden seçilirler:

İstenilen rota numarası listede yoksa, numara satıra girilir (yeni bir rota oluşturulur).

Girilen değerler, menüde turuncu renkte küçük bir kutu olarak görünür:

Bir rota numarasını ilgili duraktan silmek için, küçük kutunun sağında yer alan X butonuna tıklayın.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu küçük turuncu kutuya tıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.16.2.3. Deniz ulaşımı rotalarına özellik ekleme ve oluşturma kuralları

3.16.2.2.4

Adresler, adres noktalarına özellik ekleme kurallara göre belirtilir (ayrıntılar 3.5.2. Adres özelliği ekleme kuralları bölümünde açıklanır).

3.16.2.2.5. Çalışma saatleri

Objenin çalışma saatleri, haftanın çalışılan günleri ve mesai saatleri gösterilerek girilir. Örneğin: “hafta içi 9:00-17:00, cumartesi 10:00-14:00”.

3.16.2.2.6. Web sitesi
3.16.2.2.6.1

Web sitesi adresini “http://” ile ya da bu olmadan göstermek mümkündür.

3.16.2.2.6.2

“Web sitesi” alanında belirtilebilen bilgiler:

 • Objenin resmi web sitesi adresi,
 • objenin resmi olmayan web sitesi adresi (eğer resmi bir web sitesi adresi varsa, resmi olanı önce resmi olmayanı sonra girilmelidir);
 • apos;de yer alan bir makale);
 • sefer çizelgesi içeren bir bağlantı.
3.16.2.2.6.3

“Web sitesi” alanında objeyi düzenleyenin kişisel URL'si ya da objeyle ilgili olmayan diğer URL'ler gösterilmez.

3.16.2.2.6.4

“Web sitesi” alanında, virgülle ayırmak suretiyle birden fazla URL gösterilebilir.

3.16.2.2.7. E-posta adresi

“E-posta adresi” alanında iskelenin elektronik postasını belirtmek gerekir.

Obje düzenleyicisinin e-posta adresi ya da objeyle ilgisi olmayan başka e-posta adresleri burada gösterilmez.

3.16.2.2.8. Telefon numarası
3.16.2.2.8.1
Objenin telefon numarası şu şekilde girilir:
+AA (BBB) CCC CC CC

burada:

“A”: 1 ila 3 haneli ülke kodu;

“BBB”: cep telefonlarında operatör kodu ya da sabit numaralarda şehri ifade eden alan kodu;

“CCC CC CC”: Telefon numarası

Doğru girilmiş numara örneği: +90 (232) 123 45 67.

3.16.2.2.8.2

“Telefon” alanında o iskelenin telefon numarasının belirtilmesi gerekir.

3.16.2.2.8.3

“Telefon” alanında obje düzenleyicisinin numarası ya da objeyle ilgisi olmayan başka numaralar gösterilmez.

3.16.2.3. Deniz ulaşımı rotalarına özellik ekleme ve oluşturma kuralları

3.16.2.3.1.

Deniz ulaşımı rotalarının oluşturulma yöntemleri yukarıda açıklanmaktadır, bkz.3.16.2.2.3. Deniz ulaşımı rotaları.

3.16.2.3.2. Deniz ulaşımı rotalarının seçimi

Düzenli olarak işleyen yolcu taşıma deniz (su) hatları haritaya çizilir.

Aşağıdakilerin de haritaya eklenmesine izin verilir:

 • Belirli mevsimlerde faal olan ulaşım rotalarının,

 • Herkese açık kiralık deniz taşıtıyla seyahat edilen şehiriçi ve banliyö ulaşım hattı rotalarının (turistik gezi hatlarının rotaları hariç),

 • Fiili olarak faal olan ve hareket saatleri belli olan diğer düzenli deniz yolcu ulaşım hattı rotalarının,

 • Araçsız yolcuların (“yayaların”) da kullanabildiği feribot hattı rotalarının.

Şunlar haritaya çizilmez:

 • Hareket ile varış noktası aynı olan ve yolculuk ücreti bu rotadaki diğer ulaşım araçlarına göre çok farklı (daha pahalı) olan rotalar dahil, gezi rotaları,

 • Herkese açık olmayan kiralık deniz taşıtıyla seyahat edilen şehir içi ve banliyo rotaları,

 • Düzenli olarak faal olmayan ulaşım rotaları (örneğin, önceden düzenleme ile gerçek kişilerin müşterilere ulaşım hizmeti verdiği rotalar).

3.16.2.3.3. Deniz ulaşımı rotalarının içeriği

Bir rota oluşturulduktan sonra; rota, kendisinde bir taşıtın durduğu ve her iki yöne de seyahat eden bir iskele ile ilişkilendirilir (burada yalnızca yolcuların inip bindiği iskelelerin dahil edilmesine dikkat edilmelidir).

Deniz taşıtının hiç durmadan yanından devam ettiği iskeleler, rotanın içeriğine eklenmez.

İskeleyi rotanın içeriğine dahil etmek ya da onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak:

 1. İskelenin obje özellikleri menüsünde üzerinde rotanın adı olan turuncu kutucuğa tıklayın:

  Obje özellikleri menüsü açılacaktır:

 2. Rotanın obje özellikleri menüsünden Düzenle butonuna tıklayın.

  Menü düzenleme moduna geçecek ve rotanın isminin düzenlenmesine izin verecektir.

  Rotanın içeriğine dahil edilen iskeleler şu işaretle gösterilir.

 3. İskeleyi rotaya dahil etmek ya da zaten dahilse rotadan çıkarmak için iskele işaretine tıklayın: