3.16.2. Deniz ulaşım sistemi objesi özellik ekleme kuralları

Haritadaki deniz ulaşımı; deniz ulaşımı hatları bölümleri, iskeleler ve deniz ulaşımı rotalarıyla gösterilir.

3.16.2.1. Deniz ulaşım hattı bölümü özellik belirleme kuralları

Deniz ulaşımı hatları bölümlerine özellik eklenemez:

3.16.2.2. İskelelere özellik ekleme kuralları

İskelele özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

İskelelere özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.16.2.2.1

Obje türü listeden seçilir:

 • iskele, marina;
 • liman;
 • nehir limanı.
3.16.2.2.2

Objenin ismi genel kurallara göre verilir, bkz.: 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

3.16.2.2.3. Deniz ulaşımı rotaları

O iskeleye uğrayan/yanaşan rotanın ismini ya da numarasını gösterin.

Uyarı.

Yandex Map Editor'de haritaya eklenecek deniz ulaşım rotaları seçme kuralları, rota oluşturma ve bunlara özellikler ekleme kuralları için 3.16.2.3. Deniz ulaşımı rotalarına özellik ekleme ve bunları oluşturma kuralları bölümüne gidin.

Rota numaraları teker teker girilir. O durağın 2 km'lik çapı içerisindeki bölgeden geçen ve otomatik olarak rota numaralarının yer aldığı bir listeden seçilirler:

İstenilen rota numarası listede yoksa, numara satıra girilir (yeni bir rota oluşturulur).

Girilen değerler, menüde turuncu renkte küçük bir kutu olarak görünür:

Bir rota numarasını ilgili duraktan silmek için, küçük kutunun sağında yer alan X butonuna tıklayın.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu küçük turuncu kutuya tıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.16.2.3. Deniz ulaşımı rotalarına özellik ekleme ve bunları oluşturma kuralları

3.16.2.2.4

Adresler, adres noktalarına özellik ekleme kurallara göre belirtilir (ayrıntılar 3.5.2. Adres özelliği ekleme kuralları bölümünde açıklanır).

3.16.2.2.5. Çalışma saatleri

Objenin çalışma saatleri, haftanın çalışılan günleri ve mesai saatleri gösterilerek girilir. Örneğin: “hafta içi 9:00-17:00, cumartesi 10:00-14:00”.

3.16.2.2.6. Web sitesi
3.16.2.2.6.1

Web sitesi adresini “http://” ile ya da bu olmadan göstermek mümkündür.

3.16.2.2.6.2

“Web sitesi” alanında belirtilebilen bilgiler:

 • Objenin resmi web sitesi adresi,
 • objenin resmi olmayan web sitesi adresi (eğer resmi bir web sitesi adresi varsa, resmi olanı önce resmi olmayanı sonra girilmelidir);
 • obje ile ilgili iyi kalitedeki bir yazıya bağlantı (örneğin, Vikipedi'de yer alan bir makale);
 • sefer çizelgesi içeren bir bağlantı.
3.16.2.2.6.3

“Web sitesi” alanında objeyi düzenleyenin kişisel URL'si ya da objeyle ilgili olmayan diğer URL'ler gösterilmez.

3.16.2.2.6.4

“Web sitesi” alanında, virgülle ayırmak suretiyle birden fazla URL gösterilebilir.

3.16.2.2.7. E-posta adresi

“E-posta adresi” alanında iskelenin elektronik postasını belirtmek gerekir.

Obje düzenleyicisinin e-posta adresi ya da objeyle ilgisi olmayan başka e-posta adresleri burada gösterilmez.

3.16.2.2.8. Telefon
3.16.2.2.8.1
Objenin telefonu şu şekilde girilir:
+AA (BBB) ​​CCC CC CC

burada:

“A”: 1 ila 3 haneli ülke kodu;

“BBB”: cep telefonlarında operatör kodu ya da sabit numaralarda şehri ifade eden alan kodu;

“CCC CC CC”: Telefon numarası

Doğru girilmiş numara örneği: +90 (232) 123 45 67.

3.16.2.2.8.2

“Telefon” alanında o iskelenin telefon numarasının belirtilmesi gerekir.

3.16.2.2.8.3

“Telefon” alanında obje düzenleyicisinin numarası ya da objeyle ilgisi olmayan başka numaralar gösterilmez.

3.16.2.3. Deniz ulaşımı rotalarına özellik ekleme ve bunları oluşturma kuralları

3.16.2.3.1.

Deniz ulaşımı rotalarının oluşturulma yöntemleri yukarıda açıklanmaktadır, bkz.3.16.2.2.3. Deniz ulaşımı rotaları.

3.16.2.3.2. Deniz ulaşımı rotalarının seçimi

Haritada, şehir için ve banliyölere düzenli olarak gerçekleştirilen deniz ulaşımı rotaları çizilir.

Ayrıca harita üzerinde şunları çizmek de mümkündür:

 • Mevsimsel rotalar;

 • herkese açık kiralık deniz taşıtıyla seyahat edilen şehiriçi ve banliyö rotaları;

 • diğer fiilen var olan ve düzenli olarak yolcu taşınan deniz ulaşımı rotaları.

Şunlar haritaya çizilmez:

 • gezinti rotaları;

 • herkese açık olmayan kiralık deniz taşıtıyla seyahat edilen şehir içi ve banliyo rotaları;

 • düzensiz rotalar.

3.16.2.3.3. Deniz ulaşımı rotalarının içeriği

Bir rota oluşturulduktan sonra; rota, kendisinde bir taşıtın durduğu ve her iki yöne de seyahat eden bir iskele ile ilişkilendirilir (burada yalnızca yolcuların inip bindiği iskelelerin dahil edilmesine dikkat edilmelidir).

Deniz taşıtının hiç durmadan yanından devam ettiği iskeleler, rotanın içeriğine eklenmez.

İskeleyi rotanın içeriğine dahil etmek ya da onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak:

 1. İskelenin obje özellikleri menüsünde üzerinde rotanın adı olan turuncu kutucuğa tıklayın:

  Obje özellikleri menüsü açılacaktır:

 2. Rotanın özellikleri menüsünde Düzenle butonuna tıklayın..

  Menü düzenleme moduna geçecek ve rotanın isminin düzenlenmesine izin verecektir.

  Rotaya dahil edilen istasyonlar şu işaretle gösterilir:.

 3. İskeleyi rotaya dahil etmek ya da zaten dahilse rotadan çıkarmak için iskele işaretine tıklayın: