3.16.1. Deniz ulaşım sistemi objeleri çizim kuralları

Haritadaki deniz ulaşımı; deniz ulaşımı hatları bölümleri, iskeleler ve deniz ulaşımı rotalarıyla gösterilir.

3.16.1.1. Deniz ulaşımı hatları çizim kuralları

Deniz ulaşımı hattı bölümlerini çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.16.1.1.1

Deniz ulaşımı hatları (rotaları) yalnızca yolcu taşımacılığı için çizilir. Yük taşımacılığı rotaları Yandex Map Editor'de çizilmez.

3.16.1.1.2

Deniz ulaşım hatları (rotaları) şematik bir biçimde çizilebilir: bunun anlamı çizilen çizgilerin gerçekte bir geminin izlediği rotadan bir miktar farklı olabileceğidir.

3.16.1.1.3

Deniz ulaşım hatları çizilirken uyulması gereken kurallar: 2.6.1.1.1. Çizgi türü objelerin genel çizim yöntemi.

3.16.1.1.4

Özel durumlarda deniz ulaşım istasyonlarının yakınlarında ulaşım hat seçeneklerinin düzgün çalışmasını sağlamak üzere lup şeklinde yardımcı hat bölümleri çizilebilir.

Bu yardımcı (teknik) hat bölümlerini yalnızca toplu taşıma rotalarıyla çalışmaya yetkili olan kullanıcılar çizebilir (bkz.: 3.14.3. Toplu taşıma rota seçenekleri oluşturma ve özellikleri ekleme kuralları).

3.16.1.2. Deniz ulaşım istasyonları çizim kuralları

3.16.1.2.1

Tersaneler, gemi tezgahları, iskeleler, istasyon rıhtımları vb. İskele türü deniz ulaşım istasyonları olarak çizilebilir.