3.14.3. Toplu taşıma rota seçenekleri için özellik belirleme ve oluşturma kuralları

Uyarı.

Toplu taşıma rota türlerinin oluşturulması ve bunlara özellik eklenmesi Yandex Map Editor'ün tüm kullanıcılarına açık değildir.

Her toplu taşıma rotası taşıtların buralarda durakladığı bir dizi istasyonlar bütünüdür.

Mevcut bir rotaya, taşıtın istasyona ulaşma süresinin aralıklarını, istasyonda bekleme sürelerini ve istasyonlar arasında harcanan süreleri gösteren rota seçenekleri eklenebilir.

En basit durumda bile iki rota seçeneği sunulur; bunlar gidiş ve geliş yönlerinde olur ve böylece farklı yönlerde seyrin bulunduğu her toplu taşıma rotası için en az iki rota seçeneği oluşturulmuş olur: her seyir yönü için (A'dan B'ye ve B'den A'ya) farklı seçenek oluşturmak gerekir.

Uyarı.

Rotaların çalışma saatleri yerel saatle gösterilir (ulaşım sisteminin bulunduğu yer için geçerli olan yerel saat).

Hareket aralıklarını, duraklar arası seyirleri ve duraklardakı beklemeleri göstermeksizin rota seçenekleri oluşturmaya izin verilmez!

Rota seçenekleri, daha önce oluşturulmuş rotalar ve toplu taşıma duraklarının, seçeneklere sırayla eklenmesiyle oluşturulur.

Toplu taşıma rotası oluşturmak için:

 1. Toplu taşıma rotası düzenleme menüsünü açın ve Rota seçenekleri alanındaki Ekle bağlantısına tıklayın:

  Raysız ulaşım aracı rota seçeneği menüsü açılacaktır.

 2. Rota seçenekleri menüsünde:

  1. Rota türü alanı.

   Rotanın türünü seçin: Çizgi türü veya ring hattı.

   Not.

   Ring hatları, yalnızca o hattaki ilk ve son duraklar aynıysa ring hattı sayılır ve o rota seçeneği için son durakta zorunlu iniş gösterilmeyebilir.

   İlk ve son durakları aynı hat üzerinde farklı olan rota seçenekleri çizgi türü rota türüne aittir (ring hattı gibi görünseler dahi çizgi türü rota sayılırlar).

   Ayrıntılı bilgi için bkz. Rota türü.

  2. Bir taşıtın bir rota içerisinde hangi sıklıkta sefer yaptığını eklemek için Sıklık değeri ekle yazısına tıklayın.

   Farklı zaman aralıkları için farklı sıklık değerleri girilmesi önerilir: Sabah işe gidiş saatlerinde (sabah 6'dan 10'a kadar), öğleye doğru ve ikindi (10'dan 17'ye kadar), akşam iş çıkışı saatlerinde (17'den 20'ye kadar) ve gece geç saatlere kadar (20'den seferlerin bitişine kadar).

   Toplu taşıma araçlarının sefer sıklığı güzergahın çalıştığı tüm süre boyunca değişmiyorsa açılan panelde tüm alanları bir kere doldurmak yeterlidir.

   Araçların sefer sıklığı hafta içi ve hafta sonu günlerinde değişiklik gösteriyorsa Özet alanında ilgili günler için ayrı sefer sıklık değerleri girmek gerekir.

   Not.

   Taşıtların sefer aralıkları birbirleriyle çakışmamalıdır: Her bir zaman birimi için bir sıklık değeri olmalıdır.

   Zaman aralıklarının başlangıç ve bitiş zamanları aynı olmamalıdır.

   Kurallar ve alanların özellikleri:

   • Taşıtların rota seçeneklerine göre sefer zamanı (zaman aralığı). Sefer başlangıç ve bitiş zamanı SS:DD (saat:dakika) biçiminde girilir. Örneğin, 05:00 ─ 23:59.

   • Taşıtların rota seçeneklerine göre sefer Kullanım süresi (gün ve ay cinsinden). sefer başlangıç ve bitiş tarihi GG:AA (gün:ay) biçiminde girilir. Örneğin, 01:01 ─ 31:12.

   • Hafta içi. haftanın günleri ve hafta sonu: Kutucuklar işaretlenerek ilgili tarih aralığı seçilir.

    Varsayılan olarak tüm kutucuklar işaretli gelir; rota seçeneklerindeki sefer haftanın her günü yapılmıyorsa, bu durumda seferin olmadığı günler için kutucuklardan işaretlemeler kaldırılır. Örneğin, rota seçenekli yalnızca hafta içi geçerliyse, “Hafta sonu” kutucuğundaki işareti kaldırmak gerekir:

   • Zaman aralığı menüsünde, taşıtın art arda durduğu her durak arasındaki zaman aralığını dakika cinsinden gösterin:

  3. Toplam süre: O rota seçeneğindeki hem son durağa gidene kadar hem de duraklarda beklemenin dahil olduğu toplam seyir zamanı; buradaki değer otomatik olarak hesaplanır ve girilir (bkz. aşağıdaki paragraflar 2.6 ve 2.7).

  4. Duraklar sekmesinde rota seçenekleri duraklarının listesini oluşturun. “Durak” işaretine tıklayarak haritada, durakların listeye girişi yapılır; girişi, rotanın takip ettiği sırayla yapmak gerekir. Rotanın içeriğine dahil edilen duraklar şu işaretle gösterilir.

   Bir durak eklemek için butonuna, bir durak silmek için butonuna tıklayın.

  5. Bir duraktan diğerine, bir raysız ulaşım aracının izleyeceği yolu oluşturmak için, durağı seçin ve ardından istenilen durak yakınında butonuna tıklayın (Seçilen duraktan/durağa rota çiz). İzlenecek yol, otomatik olarak oluşturulacaktır.

   Not.

   Otomatik rota okuşturma yalnızca raysız ulaşım araçları için mümkündür. Tramvaylar için rota manuel olarak oluşturulur.

   Taşıtın izleyeceği tüm yolu oluşturmak için, ilk durağı seçin ve ardından son durağın yakınlarında o rota seçeneği için butonuna tıklayın.

   Bir raysız ulaşım aracının izleyeceği yolu oluşturmak için, Bölümler sekmesine gidin ve burada rota seçeneklerine bir bölüm ekleyin ya da buradan bir bölüm çıkartın.

   Yol bölümünü rota seçeneklerine eklemek için üzerine tıklayın. İkinci kere tıklanması, o bölümün rota seçeneklerine dahil edilmemesini sağlar.

   Bölümler sekmesinde, bölümlere ait bir sayaç gösterilir:

  6. Toplam seyir zamanlarını otomatik hesaplamak için:

   • rota seçeneğinden durağı seçmek gerekir;

   • Diğer durağın karşısında yer alan butonuna basın (Seçilen duraktan/durağa yolculuk süresini hesapla):

   • “Yolculuk süresi” alanında otomatik olarak hesaplanmış olan yolculuk süresi görülecektir (saniye cinsinden); yolculuk süresi ve durakta bekleme süresi değerleri tüm rota için otomatik olarak toplanacak ve “Toplam süre” alanında gösterilecektir (buradaki değer, saat ve dakika cinsinden hesaplanır):

    Taşıtın izlediği tüm yolun süresini hesaplamak için, ilk durağı seçin ve ardından son durağın yakınlarında o rota seçeneği için Seçilen duraktan/durağa yolculuk süresini hesapla butonuna tıklayın.

    Uyarı.

    Süre otomatik olarak hesaplandığında, manuel olarak girilmiş olan tüm yolculuk süreleri, otomatik olarak hesaplanmış olan değerlerle değiştirilir. (bkz. aşağıdaki paragraf 2.7)

  7. Otomatik olarak hesaplanan taşıtın seyir süresi düzeltmeye ihtiyaç duyuyorsa, istenilen durağı seçin ve Gelişmiş çalışma modu: butonuna tıklayın.

   Açılan menülerde şunları girebilirsiniz:

   • Yolculuk süresi: seçili durak ile bir sonraki durak arasında yolculuk süresini saniye cinsinden girin.

   • Bekleme süresi: Söz konusu duraktaki bekleme süresini saniye cinsinden girin.

   • Binilmez: Seçili durakta yolcu bindirme işlemi yapılamıyorsa kutuyu işaretleyin.

   • İnilmez: Seçili durakta yolcu indirme işlemi yapılamıyorsa kutuyu işaretleyin.

   Yolculuk ve beklemeler için girilen değerler tüm rota için otomatik olarak toplanır Toplam süre alanında gösterilir:

  8. Rota seçeneğinin oluşturulmasını tamamlamak için Kaydet butonuna tıklayın.

   Oluşturulan seçenek ilk ve son durağın isimleri göz önüne alınarak otomatik olarak isimlendirilir. Rota seçenekleri alanında (Rota menüsünde) isim, bağlantı olarak görüntülenir; bu bağlantıya tıklamak rota seçenekleri menüsünü açar.

Rota türü

Rota seçeneği türü (çizgi türü ya da ring hattı, yukarıda bkz. Rota türü alanı), rotanın son durağındaki (A ve B noktaları) direkt geçişin konumuna ve mümkün olup olmadığına bağlı olarak belirlenir.

 1. Rota A'dan B'ye gidiyor ve son duraklarda yolcuların mutlaka inmesi şartıyla tekrar geri dönüyorsa (B'den A'ya), (dolayısıyla yolcular son durakta taşıttan inmeden devam edemiyorsa), bu durumda söz konusu rota için iki çizgi türü rota çizilir (A→B ve B→A doğrultularında).

  Bu gibi durumlarda, son durak olan A ve B noktalarında yolcuların iniş ve biniş noktaları çoğunlukla birbirinden ayrılmıştır. Örneğin, yolun farklı taraflarındadır.

 2. Rota A'dan B'ye gidiyor ve geri dönüyorsa (B'den A'ya) ve son durak olan B'de yolcu inmek zorunda bırakılmadan ve ek geçiş ücreti ödemeden, o son durağa kadar devam etme imkanına sahipse (rotanın B noktasında “yalancı ring hattı” yapısı bulunuyorsa) ve son durak olan A'da yolcuların mutlaka inmesi şartı varsa, bu durumda bir adet nokta türü rota çizilir (A→A).

  Bu tür rotalar, son durak olan A'dan transit olarak geçmek mümkün olmadığı için “çizgi türü” olarak sınıflandırılır.

 3. Eğer 2. seçenekte, son durak olan A noktasında yolcuların iniş ve binişi birbirlerine denk geliyorsa, fakat direkt geçiş mümkün değilse (binişten hemen önce tüm yolcuların zorunlu olarak inişi yapılıyor ve vagonlar mola veriyorsa), bu durumda bir adet nokta türü rota çizilir (A→A).

 4. Rotanın son duraklarında yolcular için zorunlu iniş yoksa ve yolcu transit olarak A'dan olduğu gibi B'den de geçebiliyorsa (ring atıyorsa), bu durumda rotada bir (taşıt, rota boyunca tek yönde ilerliyorsa) ya da iki (taşıt rota boyunca karşılıklı iki farklı yönde ilerliyorsa, ring atıyorsa) ring hattı oluşturulur.

  Bu durumda rota seçeneğini herhangi bir son duraktan başlatmak mümkündür fakat en doğrusu kendisinden en fazla seferin yapıldığı duraktan başlatmaktır.