3.14.2. Karayolu ulaşım sistemi objesi özellik ekleme kuralları

Kara ulaşım objeleri; tramvay hatları, kara ulaşımı durakları ve otogarlardır.

Bu bölümde şunlar bulunur:

3.14.2.1. Tramvay hattı bölümlerine özellik ekleme kuralları

Tramvay hattı bölümlerinin obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Düzey A ve Düzey B özelliği, tramvay hattının diğer ulaşım hatlarıyla kesişmesi durumunda, bu kesişimin farklı seviyelerde gösterilmesini ve dolayısıyla kesişimin doğru bir şekilde yansıtılması sağlar.

Yol düzeyi değerleri, Düzey A ve Düzey B alanları kullanılarak, başlangıç (A) ve bitiş (B) noktaları için verilir.

Düzeyler için seçilebilecek değerler:
 • “zeminde”: eğer hat bölümlerinin kesişimi zemin seviyesinde gerçekleşiyorsa.
 • “köprüde”. “köprüde (+1)”. “köprüde (+2)”: zemin seviyesinden yüksekteki düzeyler. Örneğin köprü ya da viyadükten geçen bir hattın, zemin seviyesinden geçen bir demiryolu hattı ya da taşıt yoluyla kesişimlerinde.
 • “tünelde”. “tünelde (-1)”. “tünelde (-2)”: zemin seviyesinin altındaki seviyeler. Örneğin, bir tünelden geçen hattın, başka bir tünelden geçen farklı seviyedeki bir hatla kesişimlerinde.

3.14.2.2. Kara ulaşım sistemi duraklarına özellik ekleme kuralları

Kara ulaşımı durakları özelliklerini belirleme menüsü şöyle görünür:

Kara ulaşım duraklarına özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.14.2.2.1

Toplu taşıma durakları 1.3.1. Obje isimleri: Genel kurallar bölümünde ve ayrıca 3.1.4.2.2 maddesinde açıklanan kurallara göre isimlendirilir.

Toplu taşıma durakları için Resmi adı, Haritada görünen adı ve Bilinen (tarihi) adı isim türü girilir (diğer türdeki isimler kullanılmaz).

3.14.2.2.1.1 Resmi adı

Toplu taşıma duraklarının resmi adları olarak durakların resmi tam adları herhangi bir kısaltma olmadan kullanılır (fakat genel olarak kabul görmüş kısaltmaların kullanımı da mümkündür: Üni, Blv. vb.).

Durak ismi her zaman büyük harflerle yazılır.

Durak isimlerinde tırnak işareti kullanılmaz.

3.14.2.2.1.1.1

Rota üzerinde isimleri aynı bir yerleşik alanının ismini içeren fakat biri yerleşik alanın içinde ve öbürü ana yoldan bu yerleşik alana doğru giden yol dönüşünde bulunan iki durak varsa, yerleşik alanın içinde bulunan durağın ismi söz konusu yerleşik alanının ismiyle aynı olup, dönüşteki durağın ismine ise “... dönüşü” ifadesi eklenir.

Örneğin köyün ismi Gölbaşı ise durak isimleri şöyle olur:
 • Köyün içinde bulunan durağın ismi: Gölbaşı,
 • Köyün dışında ve ana yoldan dönüşte bulunan durağın ismi: Gölbaşı dönüşü.
Köyün yakınlarında tek bir durak varsa şu kurallara göre isimlendirilir:
 • Yol dönüşünden köyün kendisine kadar mesafe 1 km'den az ise: Gölbaşı,
 • Yol dönüşünden köyün kendisine kadar mesafe 1 km'den fazla ise: Gölbaşı dönüşü.
Not. Dönüş kelimesi gerekirse ilgili bölgede kullanılan veya arazi özelliklerine daha uygun bir eş anlamlı sözcükle değiştirilebilir. Örneğin, yokuş veya dönemeç gibi.
3.14.2.2.1.1.2
Bir yerleşik alanda Kaşino-1 ve Kashino-2 gibi isimleri aynı fakat sıra numaraları farklı birden fazla toplu taşıma araç durağı varsa numarası isminden aralarına boşluk bırakmadan kısa tire ile ayrılır.

Sıra numarası asıl yerleşik alan isminin parçası olup (örneğin Tiosovo-2), buna yine de ek bir sıra numarası eklemek gerekiyorsa durak adı şu şekilde yazılır: “Tiosovo-2 — 2”.

3.14.2.2.1.1.3
Durağın ismi bulunduğu yerleşik alanın ismiyle aynı ise durak isminde ilgili yerleşik alanın tür ismi genellikle kullanılmaz. Aşağıdakiler bu kuralın dışında sayılır:
 • Rusya'da, bahçecilik ortaklık veya kooperatiflerine (Rusça "садоводческое товарищество") göre isimlendirilen duraklar,
 • Tür ismi özel isminin ayrılmaz bir parçası olan yerleşik alanlara göre isimlendirilen duraklar,
 • Aynı rotanın üzerinde bulunan ve aynı adı taşıyan fakat farklı türlere ait olan yerleşik alanlara göre adlandırılan duraklar.
3.14.2.2.1.1.4
Resmi belgelerde aynı rotada bulunan birkaç farklı durağa Talep üzerine durdurulur veya Köprübaşı gibi aynı isim verilmişse bu isimler, bunlara gerekirse ek sözcükler eklenerek netleştirilebilir (örneğin: Köprübaşı (Batı) vb.)
veya Talep üzerine durdurulur gibi teknik açıklamalı isimsiz duraklara isimler verilebilir.
3.14.2.2.1.1.5

Durak isminin, buna bulunduğu köyün ismi ya da başka türlü (rakamlar hariç) ek sözcükler eklenerek netleştirilmesi gerekiyorsa bu açıklayıcı sözcüklerin önüne boşluklu tire konur. Örneğin: Pursaklar Köyü ─ Köprübaşı, Aşık Ömer Cd. ─ son durak (“Son durak” açıklaması, bir önceki durak da aynı isme (örneğin: Aşık Ömer Cd.) sahipse gerekli ayırım yapmak amacıyla eklenebilir).

3.14.2.2.1.1.6

Durağın resmen hiçbir ismi yoksa isim olarak en yakın caddenin, yanındaki büyük ticaret merkezi gibi durağa yolcu sağlayacak önemli bir objenin ya da bilinen turistik mekanın ismi kullanılabilir.

Durağın resmi adı ile güzergah tablosunda kullanılan adı farklıysa, bu durumda öncelik, daha çok kullanılan isme verilir. Böyle bir durumda durağın tüm diğer isimleri “bilinen (tarihi) adı”isim türüne eklenebilir.

Durakta birden fazla güzergah tablosu yer alıyorsa bunlardaki isimler birbirlerinden farklıysa, bu durumda bu isimler resmi adların ardına taksim "/" işareti kullanılarak yazılır.

Uyarı.

Durağın ismi resmi olarak değiştirildiyse fakat durak tabelaları henüz düzeltilmediyse, bu durumda resmi ad olarak yeni ad gösterilir (yeniden adlandırılmış).

3.14.2.2.1.1.7
Obje türünün resmi adı alanına; durağın adı, kısaltmalar kullanılmaksızın o bölgede kullanıldığı ya da hareket saati çizelgelerinde gösterildiği şekliyle girilir. Bu durumda, özellikle yabancı dillerde isimdeki sözcüklerin sırası anlamı bozmadan değiştirilebiliyorsa seçim ahenklik kurallarına göre yapılır (bkz.: bölüm 4.1.3.4.1.3 ve bölüm 4.1.2.2.2.3). Örneğin:
Yerel adı Resmi adı
Улица Московская (Ulitsa Moskovskaya, Rusça: Moskovskaya Caddesi) Московская улица (Moskovskaya Ulitsa, Rusça: Moskovskaya Caddesi)
Kuzey Kuzey
Keskşn Kalem Sk. Keskin Kalem Sokağı
Lise No. 4 veya 4. Lise Lise No. 4
Станция метро Крестовский остров (Stantsiya Metro Krestovski Ostrov, Rusça; Krestovski Ostrov Metro İstasyonu) Станция метро Крестовский остров (Stantsiya Metro Krestovski Ostrov, Rusça; Krestovski Ostrov Metro İstasyonu)
Метро Спортивная (Metro Sportivnaya, Rusça; Sportivnaya İstasyonu) Метро Спортивная (Metro Sportivnaya, Rusça; Sportivnaya İstasyonu)
Станция Крюково (Stantsiya Kriukovo, Rusça; Kriukovo İstasyonu) Станция Крюково (Stantsiya Kriukovo, Rusça; Kriukovo İstasyonu)
Железнодорожная станция Ручьи (Jeleznodorojnaya stantsiya Ruçyi, Rusça; Ruçyi Demiryolu İstasyonu) Железнодорожная станция Ручьи (Jeleznodorojnaya stantsiya Ruçyi, Rusça; Ruçyi Demiryolu İstasyonu)
3.14.2.2.1.1.8

Bir açıklayıcı ifade olan “Talep üzerine”, durak adında kullanmak yalnızca durağın kendi adı bu şekildeyse mümkündür. Bu durumda, diğer türleri isimleri girmeye gerek yoktur. Eğer durağın kendi adı varsa, “Talep üzerine” ifadresi eklenmez.

Bir durağın son durak olduğu ya da yalnızca yolcuların inip binebileceği bir olması gibi açıklayıcı notların durak adlarına eklenmemesi gerekir.

“Son durak” açıklaması, bir önceki durak da aynı isme sahipse (örneğin: Aşık Ömer Cd. → Aşık Ömer Cd. ─ Son durak) gerekli ayırım yapmak amacıyla eklenebilir.

3.14.2.2.1.1.9

Durağın sıra numarası onun resmi adı olarak kullanılıyorsa durağın adı haritaya 157 veya No. 157 olarak yazılır.

Durağın ayrıca “halkın yaygın olarak kullandığı” gayrıresmi veya eski olan başka bir ismi varsa (örneğin Postane gibi) haritaya 157 ─ Postane veya No. 157 ─ Postane şeklinde yazılır.

Durağın böyle “yaygın kullanılan” gayrıresmi bir adı yoksa ismine durağın bulunduğu cadde adı eklenebilir: 157 ─ Güneş Sokağı veya No. 157 ─ Güneş Sokağı.

Not.

“No.” kısaltması yalnızca durağın bulunduğu bölgede ilan ve açıklamalarda fiilen kullanılması halinde durak adında belirtilir.

3.14.2.2.1.2 İsim: Haritada görünen adı

Haritadaki görünen adı alanına bir isim girilecekse, bu yalnızca girilecek isim resmi adından farklıysa ve genel isimlendirme kurallarına göre girilir; (bkz. bölüm 3.1.3.1. İsim türleri: genel kurallar), burada haritada görünen adların nasıl kısaltılacağı açıklanmaktadır. Haritada görünen adı bölümüne girilen isimler, o durakta yer alan güzergah tabelasına yazılan isimlerle mümkün olduğu kadar çok benzeşmelidir.

Güzergah tabelasında yer alıyorsa, belirli kısaltmalara isimde yer vermeniz mümkündür. Örneğin: Sevk İstasyonu → Sİ.

Uyarı.

Bu tür isimler kullanıcılar tarafından düzenlenemiyor.

3.14.2.2.1.3 İsim: Bilinen (tarihi) adı

“Bilinen (tarihi) adı” türündeki isimler için durakların resmi kodlarını, eğer bu kodlar yolcu hizmetleri için kullanılıyorsa (örneğin bir sonraki seferi telefonlara gönderen SMS servisleri gibi) girmek gerekir. Bu durak kodları genellikle durakların güzergah tabelalarında yer alır. Burada ayrıca; resmi adı gösterilirken taksim (“/”) işaretinden sonra yazılmış olan durağın kendi adının farklı varyasyonlarını girmek de mümkündür.

3.14.2.2.2 Rotalar

“Rotalar...” alanına, o durağın kullanan tüm ulaşım türlerinin rota numaraları girilir.

Uyarı.

Yandex Map Editor'de hangi toplu taşıma rotalarının çizileceği ve rotaların oluşturulması ve özellik eklenmesiyle ilgili kurallar için bkz. 3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları

Rota numaraları teker teker girilir. O durağın 2 km'lik çapı içerisindeki bölgeden geçen her tür taşıtın bulunduğu ve otomatik olarak rota numaralarının yer aldığı bir listeden seçilirler:

İstenilen rota numarası listede yoksa, numara satıra girilir (yeni bir rota oluşturulur). Rota numaralarında yer alan bina adreslerindeki, obje ismine, aynı güzergah tabelalarında göründükleri gibi girilir.

Girilen değerler, menüde turuncu renkte küçük bir kutu olarak görünür.

Bir rota numarasını ilgili duraktan silmek için, küçük kutunun sağında yer alan X butonuna tıklayın.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu küçük turuncu kutuya tıklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları.

3.14.2.3. Otogarlara özellik ekleme kuralları

Otogar obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

Otogarlara özellik eklerken, onlar için özel olarak belirlenmiş olan kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.14.2.3.1

Objenin ismi:

3.14.2.3.2

Bina içi konum: burada, kurumun bulunduğu binanın adres bilgisi kastedilmemektedir (bkz. 3.5.2. Adreslere özellik ekleme kuralları), kastedilen yeni bilgiler eklenmesidir: kurumun bina içerisindeki konumu gösterilmelidir.

3.14.2.3.3. Çalışma saatleri

Objenin çalışma saatleri, haftanın çalışılan günleri ve mesai saatleri gösterilerek girilir. Örneğin: “hafta içi 9:00-17:00, cumartesi 10:00-14:00”.

3.14.2.3.4. Web sitesi
3.14.2.3.4.1

Web sitesi adresini “http://” ile ya da bu olmadan göstermek mümkündür.

3.14.2.2.4.2

“Web sitesi” alanına şunlar girilebilir:

 • objenin resmi web sitesi adresi;
 • objenin resmi olmayan web sitesi adresi (eğer resmi bir web sitesi adresi varsa, resmi olanı önce resmi olmayanı sonra girilmelidir);
 • obje ile ilgili iyi kalitedeki bir yazıya bağlantı (örneğin, Vikipedi'de yer alan bir makale);
 • sefer çizelgesinin olduğu bir bağlantı.
3.14.2.3.4.3

“Web sitesi” alanında objeyi düzenleyenin kişisel URL'si ya da objeyle ilgili olmayan diğer URL'ler gösterilmez.

3.14.2.3.4.4

“Web sitesi” alanında, virgülle ayırmak suretiyle birden fazla URL gösterilebilir.

3.14.2.3.5. E-posta adresi

“E-posta adresi” alanında otogarın elektronik postasını belirtmek gerekir.

Obje düzenleyicisinin e-posta adresi ya da objeyle ilgisi olmayan başka e-posta adresleri burada gösterilmez.

3.14.2.3.6. Telefon
3.14.2.3.6.1
Objenin telefonu şu şekilde girilir:
+AA (BBB) ​​CCC CC CC

burada:

“A”: bir ila üç haneli ülke kodu;

“BBB”: cep telefonlarında operatör kodu ya da sabit numaralarda şehri ifade eden alan kodu;

“CCC CC CC”: Telefon numarası

Doğru girilmiş numara örneği: +90 (232) 123 45 67.

3.14.2.3.6.2

“Telefon” alanında kuruma ait telefon numarası belirtilir.

3.14.2.3.6.3

“Telefon” alanında obje düzenleyicisinin numarası ya da objeyle ilgisi olmayan başka numaralar gösterilmez.

3.14.2.4. Toplu taşıma rotası oluşturma ve özellik ekleme kuralları

Toplu taşıma rotalarının oluşturulma yöntemleri yukarıda açıklanmaktadır, bkz. 3.14.2.2.2 Rotalar.

Rotaya girilmiş olan değerleri düzenlemek için üzerinde numaranın olduğu karayolu ulaşım sistemi durakları obje özellikleri menüsündeki küçük turuncu kutuya tıklayın.

Raysız kara ulaşımı rotasının obje özellikleri menüsü (ya da bir tramvay rotasının benzer bir obje özellikleri menüsü) açılacaktır.

3.14.2.4.1. Toplu taşıma rotalarının seçimi

Haritada otobüsler, tramvaylar, troleybüsler ve dolmuşlar olmak üzere, şehir içi, banliyö ve şehirler arası düzenli kara ulaşımı toplu taşıma rotaları çizilir.

Şehirler arası ve uluslar arası otobüs rotaları çizilmeden önce bunlarla paralel giden tüm şehiriçi ve banliyö rotaları çizilmelidir.

Ayrıca harita üzerinde şunları çizmek de mümkündür:

 • Mevsimsel rotalar;

 • herkese açık kiralık araçla seyahat edilen şehir içi ve banliyö rotaları (örneğin alışveriş merkezlerine giden vb.);

 • diğer fiilen var olan ve düzenli olarak yolcu taşınan kara yolları rotaları.

Şunlar haritaya çizilmez:

 • düzensiz rotalar;

 • Geçici rotalar (iki haftadan az sıklıkta çalışan rotalar);

 • herkese açık olmayan kiralık araçla seyahat edilen şehir içi ve banliyo rotaları, örneğin, bir şirkete ait otobüs ve shuttle'lar, özel hizmete mahsus otobüsler, kiralık turist araçları.

Aynı rota farklı ulaşım firmaları ve/veya farklı kapasitelere sahip taşıtlar tarafından kullanılıyor olsa bile, haritada yalnızca “Rota” türünde tek bir obje oluşturulur. Farklı ulaşım firmaları tarafından farklı rotalar izleniyorsa ya da rotalar farklı biçimde isimlendirilmişse, ancak bu durumda farklı rotalar oluşturulabilir.

3.14.2.4.2. Toplu taşıma rotalarının içeriği

Rotaya özellik eklendikten sonra, rota, kendisinde bir taşıtın durduğu ve her iki yöne de seyahat eden bir durakla ilişkilendirilir (burada yalnızca yolcuların inip bindiği durakların dahil edilmesine dikkat edilmelidir).

Deniz taşıtının hiç durmadan yanından devam ettiği iskeleler, rotanın içeriğine eklenmez.

Durağı rotanın içeriğine dahil etmek ya da onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak:

 1. Rotanın obje özellikleri menüsünden Düzenle butonuna tıklayın.

  Rotanın içeriğine dahil edilenduraklar şu işaretle gösterilir.

 2. Durağı rotanın içeriğine dahil etmek ya da zaten dahilse onu rotanın içeriğinin dışında bırakmak için durak işaretine tıklayın:

3.14.2.4.3. Toplu taşıma rotalarına özellik ekleme kuralları

Toplu taşıma rotalarını isimlendirirken yalnızca “Resmi adı” ve “Bilinen (tarihi) adı” türündeki isimler kullanılır. Diğer türlerdeki isimler kullanılmaz.

Not.

Numaraları değiştirilmiş rotaların eski numaraları ve ulaşım firmasının ismi, rota özelliklerinde gösterilmez.

3.14.2.4.3.1. Resmi adı

Rotanın resmi adı, rotanın numarasıdır.

Bir rota resmi bir numaraya sahip değilse, yalnızca bu duruma özel olarak, resmi ad kısmına “Başlangıç-Bitiş durağı” ya da “Başlangıç yerleşim birimi-Bitiş yerleşim birimi” tipinde bir belirteç girilebilir. Bunlardan hangisinin girileceği, o bölgedeki alışkanlıklara ve güzergah tabelalarında yazanlara göre seçilir.

Şu bilgiler, resmi adı türüne girilmez:

 • rotanın ait olduğu şehir (örneğin, 1 (Şçerbinka) yanlıştır);

 • rotanın ücretli mi ücretsiz mi olduğu;

 • rotanın bir numarasının olmaması (örneğin numarasız şeklindeki bir giriş yanlıştır);

 • rotanın hangi günlerde hizmet verdiğinin genel olarak gösterilmesi (örneğin, hafta içi, hafta sonları, cumaları, yazları).

3.14.2.4.3.2 İsim: Bilinen (tarihi) adı

Bir toplu taşıma araç rotasını belirlemek için ilgili rota numarasının yanı sıra ayrıca “bilinen (tarihi) adı” altında “Başlangıç durağı ismi - Son durak ismi” veya “başlangıç noktası şehir/köy ismi - bitiş noktası şehir/köy ismi” formatları da kullanılabilir.

Rotanın içeriğinde, aralarda bir yerde yer alan çok önemli bir ara nokta, rotanın anlaşılırlığını kolaylaştırmak için yapılacaksa, mümkündür.

Örneğin, Moskova ve Lyubertsı'yı bağlayan otobüs No 501'in bilinen (tarihi) adı türüne Moskova (Vıhino metrosu) - Lyubertsı (Turist semti) girilebilir.