3.14.1. Karayolu ulaşım sistemi objeleri çizim kuralları

Kara ulaşım objeleri; tramvay hatları, kara ulaşımı durakları ve otogarlardır. Diğer kara ulaşımı hatları haritada çizilmez. Kara ulaşımı rotalarının numaraları duraklarda girilir.

Bu bölümde şunlar bulunur:

3.14.1.1. Tramvay hattı bölümleri çizim kuralları

Tramvay hattı bölümleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir.

3.14.1.1.1

Tramvay hatlarının bölümlerini (ring hattı bölümleri dahil) çizim ve düzenleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle benzerdir, bkz.

3.14.1.1.2

Bir depo içerisindeki tramvay hatları çizilmez.

3.14.1.1.3

Tramvay hatları tek bir çizgi (tek hat) olarak çizilir.

Bir istisna olarak tramvayların kullandığı dönüş dairelerindeki ray hatları herhangi bir sınırlama olmadan çizilebilir. Örneğin:

3.14.1.1.4

Hafif raylı ulaşım sistemi objelerinin çizimi yapılırken tramvay hatlarının kullanımıyla ilgili, bkz. bölüm 3.13.1.4.1. Hafif raylı ulaşım sistemi.

3.14.1.2. Kara ulaşımı durakları çizim kuralları

Uyarı.

Bu bölüm, karada şehir ve banliyö taşımacılığında kullanılan durakların ve durakları garlar ve otobüs terminalleri dışında bulunan şehirlerarası otobüs duraklarının çizim kurallarını içermektedir.

Garlar ve otobüs terminalleri, marinalar ve hızlı ulaşım ile ilgili ulaşım sistemlerinin duraklarını haritalama kuralları, ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Kara ulaşımı duraklarının çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır, bkz.

Kara ulaşımı duraklarını çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.14.1.2.1

Yandex Map Editor'de, duraklar, yolcuların iniş-binişleri için özel bir donanımları olup olmadığına bakılmaksızın çizilir.

Aralarındaki mesafe 30 m'den az olan fakat aralarında Sınıf 1-9 bir yol veya duvar, bina ya da yeraltı yaya geçidi gibi önemli bir engel bulunan duraklar, ayrıca aralarındaki mesafe 30 m'den fazla olan duraklar ayrı objeler olarak çizilir.

Birbirine 30 metreden yakın bulunan duraklar tek bir nokta türü objeyle çizilir.

Doğru Yanlış
3.14.1.2.1.1. Donanımlı duraklar

Donanımlı duraklar; yolun durak için genişlediği bir cepte, yolcuların toplu taşıma aracı beklediği üstü kapalı veya açık durakları ifade eder.

Yolcular için iniş-biniş donanımı olan tüm yerler (duraklar) “Kara ulaşımı durakları” olarak çizilir: iniş-biniş donanımı olan durakların işler durumda olması şart değildir, o durak orada varsa fakat toplu taşıma araçları orada hiç durmuyorsa bile o durak donanımlı durak olarak çizilir.

Nokta türü obje, üstü kapalı bir durak varsa oraya, bu yoksa otobüslerin durduğu cebin olduğu yere konulur.

3.14.1.2.1.2. Donanımsız durak

Donanımsız durak çizimi, şunlar karşılandığı takdirde mümkündür:

 • Resmi makamlarca konulmuş durağın isminin olduğu bir yol işareti varsa;

 • Durak resmi sefer çizelgelerinde yer alıyorsa ve toplu taşıma araçları burada gerçekten duruyorsa;

 • O rota bölümünde hiçbir donanımlı durak yoksa ve toplu taşıma araçları trafik kurallarını ihlal etmeyecek yerlerde istek üzerine durabiliyorsa; bu durumlarda durakları en popüler iniş-biniş noktalarına yerleştirmek gerekir (önemli kavşaklar, meydanlar, AVM'ler gibi potansiyel yolcu çıkışlarının olduğu yerler vb.) ve bu durakların birbirleri ile arasını 300 metreden az çizmemek gerekir.

Nokta türü donanımsız duraklar, durak tabelasının olduğu bölgeye konulur; fakat tabela yoksa kaldırımın olduğu bölgeye konulabilir.

3.14.1.2.1.3. Tramvay durakları

Tramvar durakları yolcuların tramvayın gelişini beklediği yere çizilir.

Eğer tramvaya biniş, taşıt yolunun ortasında gerçekleşiyorsa fakat yolcuların bekleme alanı kaldırımdaysa, bu durumda durak kaldırıma çizilir.

Donanımlı biniş platformunun olduğu yerlerde, durak platformun başına çizilir.

Tramvay bekleme alanı diğer toplu ulaşım bekleme alanlarıyla aynıysa, tramvay için ayrı bir durak çizmeye gerek yoktur.

3.14.1.2.1.4. Diğer duraklar

Ayrıca şu toplu taşıma durakları da çizilebilir:

 • donanımsız duraklarda kavşakta ya da ana yoldan çıkış yoluna dönüşlerdeki yerleşim birimlerinin başladığı bölgelerde (eğer o civarda donanımlı durak yoksa);

 • otogarlar ve otobüs terminal alanlarında (bu alanı rotaya; eklemek için);

  bu tipteki bir durak biniş platformunun takribi olarak ortalarına doğru yerleştirilir.

3.14.1.2.1.5 Durakların çizilmediği durumlar

Toplu taşıma durakları şu durumlarda çizilmez:

 • Durak resmi sefer çizelgelerinde yer almasına rağmen orada aslında bir durak yoksa

 • Bir yerde durak olması trafik kurallarına aykırıysa

3.14.1.3. Otogar çizim kuralları

Otogarların çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır, bkz.

3.14.1.3.1

Otogar ve otobüs terminali binaları “Otogar” objesi olarak çizilir.

Otogar ve otobüs terminallerindeki diğer yolcu altyapısı binaları (bekleme salonları ve/veya bilet gişeleri), aynı şekilde çizilebilir.

Şu durumlardaki objeler “Otogar” kategorisinde çizilmez:

 • Önem derecesine bakılmaksızın ana otogardan bağlantısız olan duraklar (üstü kapalı, bekleme salonu olan ya da son duraklar);

 • iniş-biniş alanları ve platformlar;

 • yolcu altyapısı olmayan sevk istasyonları, sevk noktaları ve diğer benzer hizmet binaları.

Bir otogar başka bir kuruma ait olan bir binanın sadece belirli bir kısmında yer alıyorsa (örneğin tren garı ya da alışveriş merkezi), bu durumda garın noktası söz konusu binanın çokgeni içerisine yerleştirilir.