3.14.1. Karayolu ulaşım sistemi objeleri çizim kuralları

Kara ulaşım objeleri; tramvay hatları, kara ulaşımı durakları ve otogarlardır. Diğer kara ulaşımı hatları haritada çizilmez. Kara ulaşımı rotalarının numaraları duraklarda girilir.

3.14.1.1. Tramvay hattı bölümleri çizim kuralları

Tramvay hattı bölümleri çizilirken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir.

3.14.1.1.1

Tramvay hatlarının bölümlerini (ring hattı bölümleri dahil) çizim ve düzenleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle benzerdir, bkz.

3.14.1.1.2

Bir depo içerisindeki tramvay hatları çizilmez.

3.14.1.1.3

Tramvay hatları tek bir çizgi (tek hat) olarak çizilir.

Bir istisna olarak tramvayların kullandığı dönüş dairelerindeki ray hatları herhangi bir sınırlama olmadan çizilebilir. Örneğin:

3.14.1.1.4

Hafif raylı ulaşım sistemi objelerinin çizimi yapılırken tramvay hatlarının kullanımıyla ilgili, bkz. bölüm 3.13.1.4.1. Hafif raylı ulaşım sistemi.

3.14.1.2. Kara ulaşımı durakları çizim kuralları

Uyarı.

Bu bölümde, kara halk şehir ve banliyö ulaşım duraklarının yanı sıra otobüs durakları ve otobüs durakları dışında bulunan şehirlerarası otobüs duraklarının çizilmesi için dikkate alınacak kurallar belirtilir.

Garlar ve otobüs terminalleri, marinalar ve hızlı ulaşım ile ilgili ulaşım sistemlerinin duraklarını haritalama kuralları, ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Kara ulaşımı duraklarının çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır, bkz.

Kara ulaşımı duraklarını çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.14.1.2.1

Yolcu indirme ve bindirme noktaları ve toplu taşıma durakları, yolcuların inişi ve binişi için özel bir yapıya sahip olup olmadığına bakılmaksızın Map Editor'de haritaya çizilir. Bunları işlerken durakların gerçek konumu, kayıt defterlerindeki, sitelerdeki vb. bilgilerden daha yüksek önceliğe sahiptir.

Kırsal kesimde durakların gerçek konumu bilinmiyorsa, resmi olarak böyle bir durak bulunmasa bile, toplu taşıma rotasının geçtiği veya yakınında bulunan her kırsal yerleşimde en az bir durak çizmek gerekir (bkz.s. 3.14.1.2.1.2.2).

Aralarında 30 metreden daha az mesafe olan, ancak Sınıf 1-9 yol sınıfıyla veya aralarında geçişi önemli ölçüde engelleyen bir engelle (çit, yapı, yeraltı geçidi, vb.) ayrılmış olan duraklar ve aralarında 30 metreden fazla mesafe olan duraklar, ayrı objeler olarak çizilir.

Birbirine 30 metreden yakın bulunan duraklar tek bir nokta türü objeyle çizilir.

Doğru Yanlış
3.14.1.2.1.1. Donanımlı duraklar

Donanımlı duraklar; yolun durak için genişlediği bir cepte, yolcuların toplu taşıma aracı beklediği üstü kapalı veya açık durakları ifade eder.

Yolcular için iniş-biniş donanımı olan tüm yerler (duraklar) “Kara ulaşımı durağı” olarak çizilir: İniş-biniş donanımı olan durakların işler durumda olması şart değildir, o durak orada varsa fakat toplu taşıma araçları orada hiç durmuyorsa bile o durak donanımlı durak olarak çizilir.

Durak simgesi (nokta türü obje), toplu taşıma araçlarının durduğu yerin yakınındaki üstü kapalı yapının ortasına, üstü kapalı yapı yoksa yolcu bekleme alanına, Yolcu bekleme alanı da yoksa, bu durumda yolun kenarına ya da tretuara, yol cebinin merkezinin karşısına çizilir.

3.14.1.2.1.2. Donanımsız durak
3.14.1.2.1.2.1

Donanımsız durak çizimi, şunlar karşılandığı takdirde mümkündür:

  • Resmi makamlarca konulmuş durağın isminin olduğu bir yol işareti varsa;

  • rota boyunca resmi trafik programında bir durak bulunur ve araç üzerinde durmaktadır;

  • güzergahın bir bölümünde tek bir donanımlı durak yoktur ve araç talep üzerine durur; bu durumda, duraklar en popüler iniş/biniş yerlerine (büyük kavşaklarda, meydanlarda, yolcu oluşturan objelerin yakınında, örneğin mağazalar) yerleştirilmeli ve 300 metreden daha fazla sıklıkla çizilmemelidir.

Nokta türü donanımsız duraklar, durak tabelasının olduğu bölgeye konulur; fakat tabela yoksa kaldırımın olduğu bölgeye konulabilir.

3.14.1.2.1.2.2
Banliyö güzergahı (ya da bir bütün olarak ya da kısmen banliyö görevini üstlenen bir şehirlerarası güzergahı) köyden geçiyorsa ve bu köyde hiçbir donanımlı durak bulunmuyorsa ve gerçek güzergah durağından en yakındaki donanımlı durağa olan mesafe en az bir kilometreyse, bu rota için mutlaka bu köyde bir durak çizilmelidir.

Otobüs durağının yeri bilinmiyorsa, o zaman büyük bir dönüş, kavşak, mağaza veya yolcu akışının yoğun olduğu diğer benzeri yerlerin yakınında çizilir.

Bu köyde otobüsün aslında (kayıt ve otobüs istasyonlarının resmi verilerine göre değil) durmadığı güvenilir bir şekilde biliniyorsa, içinde bir durak çizilmez.

Not.

Uzun mesafeli şehirlerarası rota, banliyö hizmetinin iptal edildiği veya ciddi şekilde engellendiği ve yolcuların bölgeyi gezmek için uzun mesafeli bir rota kullandığı gibi bir durumda banliyö rolünü yerine getirir.

3.14.1.2.1.3. Tramvay durakları

Tramvar durakları yolcuların tramvayın gelişini beklediği yere çizilir.

Eğer tramvaya biniş, taşıt yolunun ortasında gerçekleşiyorsa fakat yolcuların bekleme alanı kaldırımdaysa, bu durumda durak kaldırıma çizilir.

Tramvay bekleme alanı diğer toplu ulaşım bekleme alanlarıyla aynıysa, tramvay için ayrı bir durak çizmeye gerek yoktur.

3.14.1.2.1.4. Diğer duraklar

Ayrıca şu toplu taşıma durakları da çizilebilir:

  • burada donanımlı bir durak yoksa, bir kavşakta veya pistten çıkışta, yakındaki bir köye inmek/binmek için donatılmamış yerlerde;

  • otobüs istasyonları ve otobüs istasyon bölgelerinde – bu tür durakları rotaya dahil etmek için (durak, iniş platformları bölgesinin geometrik obje şekli merkezinde çizilir).

3.14.1.2.1.5 Durakların çizilmediği durumlar

Bir durak resmi programda mevcutsa, ancak arazide donanımlı değilse ve aslında araçlar bu durağı durmadan atlıyorsa o zaman toplu taşıma durakları çizilmez.

3.14.1.3. Otogar çizim kuralları

Otogarların çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır, bkz.

3.14.1.3.1

Otogar ve otobüs terminali binaları “Otogar” objesi olarak çizilir.

Otogar ve otobüs terminallerindeki diğer yolcu altyapısı binaları (bekleme salonları ve/veya bilet gişeleri), aynı şekilde çizilebilir.

Şu durumlardaki objeler “Otogar” kategorisinde çizilmez:

  • Önem derecesine bakılmaksızın ana otogardan bağlantısız olan duraklar (üstü kapalı, bekleme salonu olan ya da son duraklar);

  • iniş-biniş alanları ve platformlar;

  • yolcu altyapısı olmayan sevk istasyonları, sevk noktaları ve diğer benzer hizmet binaları.

Bir otogar başka bir kuruma ait olan bir binanın sadece belirli bir kısmında yer alıyorsa (örneğin tren garı ya da alışveriş merkezi), bu durumda garın noktası söz konusu binanın çokgeni içerisine yerleştirilir.