3.13.1. Hızlı ulaşım hattı objeleri çizim kuralları

Hızlı ulaşım, Yandex Map Editor'de hatlar ve metro istasyonları ve hafif metrolar, hızlı tramvaylar, hızlı otobüsler, teleferik ya da monoray sistemleri, fünikülerler ve diğer kent sokaklarında gitmeyen ve yolcu taşıyan ulaşım araçlarıyla yapılır.

Hafif raylı hat sistemleri için özel çizim kuralları bulunmaktadır.

Bunlar aşağıda anlatılmaktadır:

3.13.1.1. Hızlı ulaşım hattı bölümleri çizim kuralları

Hızlı ulaşım hattı bölümlerini çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.13.1.1.1

Hızlı ulaşım hattı bölümlerinin çizim ve düzenleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle benzerdir; bkz.

3.13.1.1.2

Hızlı ulaşım hatları şematik olarak taşıtların tüm rotalarını gösterir.

Eğer rota ismi/numarası değişmiyorsa bu durumda rota içerisinde çatallaşan hatları göstermek gerekir.

Uyarı.

Ayrıntılı hat düzenlemeleri (yardımcı yan yollar) ve dönüş daireleri için kullanılan ring hatları türündeki objeler çizilmez.

Hızlı ulaşım hatlarının halka açık olmayan ek bölümleri (örneğin, farklı hatları birbirine bağlayan hizmet hatları, depo hatları ve bunlara giden her türlü yol) çizilmez.

Ulaşım türüne bağlı olarak; ayrıntılı hat düzenlemeleri (yardım yan yollar) demiryolları, tramvay yolları, motorlu taşıt yolları türündeki objeler olarak çizilir.

3.13.1.1.3

Yapım aşamasında olan metro hatları Yandex Map Editor'de çizilmez.

3.13.1.2. Hızlı ulaşım istasyonları çizim kuralları

Hızlı ulaşım istasyonlarını çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.13.1.2.1

Hızlı ulaşım istasyonları nokta türü objeler olarak çizilir (ve haritada işaretlerle gösterilir), istasyon planları (yer altı ve kara ulaşımı) çizilmez.

Hızlı ulaşım istasyonlarının çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz.

3.13.1.2.2

Hızlı ulaşım istasyonlarının haritadaki noktaları hem kendilerini (istasyonu) hem de taşıtların durduğu durak noktalarını ifade eder.

Gar (istasyon) ya da istasyonun ana çıkışının karşı tarafındaki hızlı ulaşım hattına nokta türü obje yerleştirilir; eğer bunların ikisi de yoksa ya da bunların tam nerede olduğunu belirlemek zorsa, bu durumda nokta istasyonun tahmini merkezine nokta.

3.13.1.2.3

Hızlı ulaşım istasyonları kesinlikle hızlı ulaşım hattı üzerinde yer almalıdır. Görselde yeşil okla gösterilen istasyon doğru, kırmızı okla gösterilen istasyon yanlış yerleştirilmiştir.

3.13.1.2.4

Metro istasyonu çokgenleri (buna yapım aşamasında olan istasyonlar da dahildir) Alan objesi olarak Ulaşım türünde çizilir:

3.13.1.2.5

Yapım aşamasında, projelendirilme aşamasında ve artık kullanımda olmayan metro istasyonları ve çıkışları çizilmez.

Geçici olarak kullanıma kapatılmış metro istasyonları ve çıkışları (onarımlar için uzun süreli kapalı olanlar) haritada kalabilir (silinmezler).

3.13.1.3. Hızlı ulaşım istasyon çıkışları çizim kuralları

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarını çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.13.1.3.1

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışları nokta türü objeler olarak çizilir (ve haritada işaretlerle gösterilir), çıkış planları çizilmez.

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarının çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz:

3.13.1.3.2

Zemin zeviyesindeki teleferik ve füniküler istasyonlarından çıkışlar çizilmez.

İstasyon tamamen ya da kısmen yer altındaysa ya da çevresi korkuluklarla çevrilmiş turnikeden geçilen bir alana sahipse, bu durumda “Hızlı ulaşım istasyonu çıkışı” zemine/dışarı olan tüm gerçek çıkışlar (çıkışa giden tüneller, çevresi korkuluklarla çevrilmiş yerlerdeki giriş-çıkışlar vb.) nokta türü objeyle çizilir.

3.13.1.3.3

İstasyon zemindeyse ve çevresi korkuluklarla çevrilmemişse, bu durumda istasyonun kendisinin yaklaşık yerine tek bir çıkış çizilir.

İstasyon platformu, zemindeki bir taşıt yolu kavşağını kesiyorsa ve yolun farklı tarafları boyunca uzanıyorsa bu durumda iki nokta türü obje çizilebilir.

Bir istasyon salonuna giriş ve çıkış birbirinden uzaksa (örneğin salonun her iki ucundaysa), bu durumda giriş ve çıkış için ayrı ayrı nokta türü objeler oluşturmak mümkündür.

Örneğin:

3.13.1.4. Hafif raylı ulaşım objeleri çizim kuralları

Hızlı ulaşım hattı objeleri arasında hafif raylı ulaşım hatları bulunur; bunlar birbirine yapı olarak benzer olan hızlı tramvaylar ve “hafif metro” türündeki ulaşım sistemleridir.

Hafif raylı ulaşım hatları, metnin geri kalanında Hafif Raylı Sistem'in kısaltması olan HRS şeklinde kullanılacaktır.

Uyarı.

Bir ulaşım sisteminin hızlı tramvay ya da hafif metro olarak sınıflandırılması için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

3.13.1.4.1. HRS

HRS'ler hızlı ulaşım objeleri olarak çizilir (hatlar, istasyonlar, istasyon çıkışları). Ayrıca hızlı ulaşım hatları diğer bir kategorideki obje olan tramvay hatlarıyla çoğaltılır.

Not.

Yandex Map Editor kurallarınca çizilmesine izin verilen tramvayların yer değiştirme alanları ve dönüş daireleri de standart tramvay yolları olarak çizilir. (bkz. bölüm 3.14.1.1. Tramvay hattı bölümleri çizim kuralları).

3.13.1.4.2. HRS hatları

HRS hatları iki kere çizilmelidir:

  • Hızlı ulaşım hatları düz bir şekilde herhangi bir sert dönüş ya da bükülme olmadan çizilir.

    Bu hatlar ulaşım sisteminin içerisinde yol alan taşıtların rotasını gösterir ve mutlaka bu taşıtların tam olarak izledikleri yolu göstermek zorunda değillerdir:

  • Tramvay hatları, standart tramvay hatları kuralları dikkate alınarak çizilir (bkz. 3.14.1.1. Tramvay hattı bölümleri çizim kuralları):

3.13.1.4.3. İstasyonlar ve duraklar

HRS'deki istasyonlar ve duraklar hızlı ulaşım istasyonları olarak çizilir. Nokta türü bir obje kesinlikle hızlı ulaşım hattının üzerine, istasyonun yaklaşık merkezine yerleştirilir. Ayrıca bkz. bölüm 3.13.1.2. Hızlı ulaşım istasyonları çizim kuralları.

3.13.1.4.4. İstasyon çıkışı

HRS istasyonu zemindeyse, bu durumda istasyonun yaklaşık merkezine tek bir çıkış çizilir.

HRS tamamen ya da kısmen yer altındaysa, “Hızlı ulaşım istasyonu çıkışı” zemine/dışarı olan tüm gerçek çıkışlar (çıkışa giden tüneller vb.) nokta türü objeyle çizilir.