3.13.1. Hızlı ulaşım hattı objeleri çizim kuralları

Hızlı ulaşım, Yandex Map Editor'de hatlar ve metro istasyonları ve hafif metrolar, hızlı tramvaylar, hızlı otobüsler, teleferik ya da monoray sistemleri, fünikülerler ve diğer kent sokaklarında gitmeyen ve yolcu taşıyan ulaşım araçlarıyla yapılır.

Hafif Raylı sistemler için özel çizim kuralları belirlenmiştir.

3.13.1.1. Hızlı ulaşım hattı bölümleri çizim kuralları

Hızlı ulaşım hattı bölümlerini çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.13.1.1.1

Hızlı ulaşım hattı bölümlerinin çizim ve düzenleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenlemeleriyle benzerdir; bkz.

3.13.1.1.2

Yüksek hızlı ulaşım hatları şematik olarak aracın tüm rotasını gösterir.

Sadece aynı rota numarasını (veya adını) koruyorsa, bir çizgi dalı çizilir. Dalın farklı bir numarası (adı) varsa, farklı bir yol olarak çizilir.

Uyarı.

Ayrıntılı hat düzenlemeleri (yardımcı yan yollar) ve dönüş daireleri için kullanılan ring hatları türündeki objeler çizilmez.

Yüksek hızlı ulaşım hatlarının ek ve kamuya açık olmayan bölümleri (örneğin, servis bağlantı dalları, Depo ve onlara erişim yolları) çizilmez.

Ulaşım türüne bağlı olarak; ayrıntılı hat düzenlemeleri (yardım yan yollar) demiryolları, tramvay yolları, motorlu taşıt yolları türündeki objeler olarak çizilir.

3.13.1.1.3

Yapım aşamasında olan metro hatları Yandex Map Editor'de çizilmez.

3.13.1.2. Hızlı ulaşım istasyonları çizim kuralları

Hızlı ulaşım istasyonlarını çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.13.1.2.1

Hızlı ulaşım istasyonları nokta türü objeler olarak çizilir (ve haritada işaretlerle gösterilir), istasyon planları (yer altı ve kara ulaşımı) çizilmez.

Hızlı ulaşım istasyonlarının çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz.

3.13.1.2.2

Hızlı ulaşım istasyonlarının haritadaki noktaları hem kendilerini (istasyonu) hem de taşıtların durduğu durak noktalarını ifade eder.

Hedef nesnesi, istasyonun karşısındaki yüksek hızlı ulaşım hattına veya istasyon bölgesinden ana çıkışa ve yokluğunda veya tanımlanmasında zorluk olduğunda, istasyonun obje şekli geometrik merkezinin hemen karşısında yerleştirilir.

3.13.1.2.3

Hızlı ulaşım istasyonları kesinlikle hızlı ulaşım hattı üzerinde yer almalıdır. Görselde yeşil okla gösterilen istasyon doğru, kırmızı okla gösterilen istasyon yanlış yerleştirilmiştir.

3.13.1.2.4

Metro istasyonu çokgenleri (buna yapım aşamasında olan istasyonlar da dahildir) Alan objesi olarak Ulaşım türünde çizilir:

3.13.1.2.5

Yapım aşamasında, projelendirilme aşamasında ve artık kullanımda olmayan metro istasyonları ve çıkışları çizilmez.

Geçici olarak geçersiz istasyonlar ve metro çıkışları (uzun süreli yeniden yapılanma için kapalı) kaldırılmamasına ve haritada bırakılmamasına izin verilir.

3.13.1.3. Hızlı ulaşım istasyon çıkışları çizim kuralları

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarını çizerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.13.1.3.1

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışları nokta türü objeler olarak çizilir (ve haritada işaretlerle gösterilir), çıkış planları çizilmez.

Hızlı ulaşım istasyonu çıkışlarının çizim ve düzenleme yöntemleri Yandex Map Editor'deki tüm nokta türü objelerin çizim ve düzenleme yöntemleriyle aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz:

3.13.1.3.2

Teleferik istasyonlarının çıkışları ve yer üstünde kalan füniküler istasyonu çıkışları çizilmemiştir.

İstasyon tamamen veya kısmen yeraltında yer alıyorsa veya turnike hatları üzerinden erişime sahip çitle çevrili bir alana sahipse, “yüksek hızlı ulaşım istasyonunun çıkışı” gibi nesnelerin şehre gerçek çıkışları çizilir: istasyon banliyöleri, yeraltı geçitlerinden çıkışlar, çit çevresinden girişler/çıkışlar, vb.

3.13.1.3.3

İstasyon zemindeyse ve çevresi korkuluklarla çevrilmemişse, bu durumda istasyonun kendisinin yaklaşık yerine tek bir çıkış çizilir.

İstasyon platformu, zemindeki bir taşıt yolu kavşağını kesiyorsa ve yolun farklı tarafları boyunca uzanıyorsa bu durumda iki nokta türü obje çizilebilir.

Bir istasyon salonuna giriş ve çıkış birbirinden uzaksa (örneğin salonun her iki ucundaysa), bu durumda giriş ve çıkış için ayrı ayrı nokta türü objeler oluşturmak mümkündür.

Örneğin:

3.13.1.4. Hafif raylı ulaşım objeleri çizim kuralları

Yüksek hızlı ulaşım tesisleri arasında Hafif Raylı Sistem, yüksek hızlı tramvaylar ve “hafif metro” (hafif tramvaylara yapısal olarak benziyorsa) tahsis edilir.

Uyarı.

Belirli bir ulaşım sisteminin hafif bir tramvaya veya hafif bir metroya ait olması bireysel olarak belirlenir.

3.13.1.4.1. HRS

HRS'ler hızlı ulaşım objeleri olarak çizilir (hatlar, istasyonlar, istasyon çıkışları). Ayrıca hızlı ulaşım hatları diğer bir kategorideki obje olan tramvay hatlarıyla çoğaltılır.

Not.

Yandex Map Editor kurallarınca çizilmesine izin verilen tramvayların yer değiştirme alanları ve dönüş daireleri de standart tramvay yolları olarak çizilir. (bkz. bölüm 3.14.1.1. Tramvay hattı bölümleri çizim kuralları).

3.13.1.4.2. HRS hatları

Hafif Raylı Sistem sistemlerinin çizgileri aynı anda iki nesne tarafından çizilir:

  1. Yüksek hızlı ulaşım hatları, keskin dönüşler/kıvrımlar olmadan dümdüz bir şekilde çizilir.

    Bu çizgiler, ulaşım sistemi içindeki aracın rotasını gösterir ve gerçek yol geçişine kesinlikle uymamalıdır:

  2. Tramvay hatları gibi, normal tramvay hatlarının haritalama kurallarına göre çizilir (bkz. Bölüm 3.14.1.1). Tramvay hattı bölümleri çizim kuralları):

3.13.1.4.3. İstasyonlar ve duraklar

HRS'deki istasyonlar ve duraklar hızlı ulaşım istasyonları olarak çizilir. Nokta türü bir obje kesinlikle hızlı ulaşım hattının üzerine, istasyonun yaklaşık merkezine yerleştirilir. Ayrıca bkz. bölüm 3.13.1.2. Hızlı ulaşım istasyonları çizim kuralları.

3.13.1.4.4. İstasyon çıkışı

HRS istasyonu zemindeyse, bu durumda istasyonun yaklaşık merkezine tek bir çıkış çizilir.

Hafif Raylı Sistem istasyonu yeraltında (tamamen veya kısmen) bulunuyorsa, “yüksek hızlı ulaşım istasyonunun çıkışı” gibi nokta nesneler için şehre tüm gerçek çıkışlar çizilir: istasyon banliyöleri, yeraltı geçitlerinden çıkışlar, vb.