4.1.3. Yol ve yol bölümü özellikleri belirleme

Bölüm:

4.1.3.1. Yol Sınıfları

Yolların bu sınıfla ilişkilendirilmesi için genel kurallar 3.3.2.1. Sınıf bölümünde verilmiştir.

4.1.3.1.1. Bölgesel Önem Taşıyan Yollar (5. Sınıf)

Bu sınıfa ait yollara yapılacak atama için genel kurallar 3.3.2.1.5. maddesinde verilmiştir.

Rusya ve eskiden SSCB’nin bir parçası olan diğer ülkeler için ayrıntılı olarak;

Alan Tipi 5. Sınıf Yollar

Çok büyük (3000 kişi ve üzeri nüfusu olan) ve büyük (1000–3000 kişi nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Sert bir yüzeye sahip ve

 1. Uzunluğu 10 km’den fazla olan ve ikiden fazla çok büyük veya büyük yerleşim yerleri,
 2. Uzunluğu 5 km’den fazla olan ve bir adet çok büyük yerleşim yerleri,
 3. Uzunluğu 15 km’den fazla olan ve beş ve daha fazla orta veya küçük yerleşime giden bir erişim yoludur.

Orta (100–1000 kişi nüfusu olan) ve küçük (100 kişiden az nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Aşağıda geçen bölgelere giden yol:

 1. Sert yüzeyin uzunluğu 10 km’den fazla olan ve en az iki-dört orta kırsal yerleşim yerleri,

 2. Sert yüzeyin uzunluğu en az 5 km olan ve büyük veya çok büyük yerleşim yerleri,

 3. Sert yüzeyin uzunluğu 15 km’den fazla olan ve beş ve daha yüksek sayıda küçük yerleşime giden bir erişim yoludur.

Orta (100–1000 kişi nüfusu olan) ve küçük (100 kişiden az nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Aşağıda geçen bölgelere giden yol:

 1. Sert yüzeyin uzunluğu 10 km’den fazla olan ve en az iki-dört orta kırsal yerleşim yerleri,

 2. Sert yüzeyin uzunluğu en az 5 km olan ve büyük veya çok büyük yerleşim yerleri,

Orta (100–1000 kişi nüfusu olan) ve küçük (100 kişiden az nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Aşağıda geçen bölgelere giden yol:

 1. Sert yüzeyin uzunluğu 10 km’den fazla olan ve en az iki-dört orta kırsal yerleşim yerleri,

 2. Sert yüzeyi olan ve çok büyük veya büyük bir yerleşime giden bir erişim yoludur.

4.1.3.1.2. Yerel Önem Taşıyan Yollar (6. Sınıf)

Bu sınıfa ait yollara yapılacak atama için genel kurallar 3.3.2.1.6. bölümünde verilmiştir.

Rusya ve eskiden SSCB’nin bir parçası olan diğer ülkeler için ayrıntılı olarak;

Alan Tipi 6. Sınıf Yollar

Çok büyük (3000 kişi ve üzeri nüfusu olan) ve büyük (1000–3000 kişi nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Sert bir yüzeye sahip ve

 1. Uzunluğu 10 km’den az olan ve iki-dört büyük veya orta yerleşim yerleri,
 2. Uzunluğu 5 km’den az olan ve bir adet çok büyük veya büyük yerleşim yerleri,
 3. Uzunluğu 15 km’den az olan ve beş ve daha fazla orta ve küçük yerleşim ya da yazlık sitelerine giden bir erişim yoludur.

Orta (100–1000 kişi nüfusu olan) ve küçük (100 kişiden az nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Sert bir yüzeye sahip ve

 1. Uzunluğu 10 km’den az olan ve iki-dört orta yerleşim yerleri,
 2. Uzunluğu 5 km’den az olan ve bir adet çok büyük veya büyük yerleşim yerleri,
 3. Uzunluğu 15 km’den az olan ve beş ve daha fazla küçük yerleşim ya da yazlık sitelerine giden bir erişim yoludur.

Orta (100–1000 kişi nüfusu olan) ve küçük (100 kişiden az nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Sert bir yüzeye sahip ve

 1. Uzunluğu 10 km’den az olan ve iki-üç orta ve küçük yerleşim yerleri,
 2. Uzunluğu 5 km’den az olan ve bir adet çok büyük veya büyük yerleşim yerleri,
 3. Uzunluğu 5 km’den fazla olan ve yazlık sitelerine giden bir erişim yoludur.

Orta (100–1000 kişi nüfusu olan) ve küçük (100 kişiden az nüfusu olan) yerleşimler ağırlıklı yoğun nüfuslu bölgeler

Aşağıda geçen bölgelere giden yol:

 1. Uzunluğu 10 km’den az olan ve iki-üç orta ve küçük yerleşim yerleri,
 2. Sert yüzeyin uzunluğu 5 km’den fazla olan ve yazlık siteleri, yataklar ve sanayi tesislerine giden bir erişim yoludur.

4.1.3.2. Hız sınırları

Yolların bu sınıfla ilişkilendirilmesi için genel kurallar 3.3.2.8. Hız sınırları bölümünde verilmiştir.

Rusya ve eskiden SSCB’nin bir parçası olan diğer ülkeler için yapay yol pürüzünü (“hız kesiciyi”) haritalama kuralı eklenir;

4.1.3.2.1

Yapay yol pürüzü (“hız kesici”, HK) için hız sınırı;

 1. Hız sınırı sonu işareti varsa sınırlama işaretinden sınır sonu işaretine kadar,

 2. Hız sınırı sonu işareti yoksa ancak sınırlama kapsama alanı işareti varsa (8.2.2–8.2.6, oklu metreler) belirtilmiş sınırlama kapsama alanı uzunluğuna göre tanımlanır.

 3. Hem hız sınırı sonu işareti hem de sınırlama kapsama alanı işareti olmaması durumunda tipik olaylar;

  • HK, kavşaktan önce kurulu: Hız Limitini hız sınırı işaretinden bu işareti iptal eden kavşağa kadar tanımlanır.

  • Bir adet HK bir bloğun ortasında yaya geçidi öncesinde kurulu: Hız Limitini hız sınırı işaretinden yaya geçidine kadar tanımlanır. Örneğin:

  • İki veya daha fazla HK bir bloğun ortasında kurulu: Hız Limitini hız sınırı işaretlerinin yerleştirilmesine bağlı olarak tanımlanır.

   Örneğin, HK’ler arasında 20 km/saat ve “20 km/saat” işaretinin kapsama alanı öncesinde 40 km/saat:

  • Bir HK bir bloğun ortasında kavşaklar arasında kurulu ve hız sınırı işareti doğrudan HK’nin üzerine yerleştirilmiş: Hız Limitini yolun küçük bir bölümünde (yaklaşık 20–30 metre) HK’nin yanında tanımlıyoruz (öncesinde veya sonrasında olacağının önemi yoktur):

4.1.3.3. Yol Türü

Yol türü belirlemenin genel kuralları için 3.3.3.2. Yol türü bölümünü okuyun.

4.1.3.3.1. “Numaralı Karayolu” Yol Türü

“Numaralı Karayolu” Yol Türü (3.3.3.2.2. Numaralı karayolu) aşağıdaki önem taşıyan yollara verilir:

 • uluslararası karayolları,
 • çevre yolları,
 • bölgesel önemi olan ve belediyeler arası yollar (Rusya Federasyonu dışında benzer düzeyde önem taşıyan yollar).

Rusya Federasyonu'daki yerel yollar veya Ukrayna'daki kırsal yollar gibi daha düşük önem taşıyan yollara ait objeler (Beyaz Rusya ve Letonya hariç olmak üzere) haritaya eklenmez. Örneğin, M-1 Beyaz Rusya, M-2 Kırım, M-10 Rusya, M-25, A-107, P-132 vb.:

Eğer rotalar uygulanan farklı sınıflandırmalarda (örneğin, Avrupa veya Asya yol ağlarında ve Federal Önemi Taşıyan Kamu Karayolları Listesinde) kısmi olarak birbirine denk geliyorsa (örneğin Avrupa E95 yolu ile M-10 Rusya yolu ya da Doğu Avrupa’yı Kore ile bağlayan AH6, Asian Highway6 ile M-1 Beyaz Rusya, M-5 Ural yolları vb.) bunlara dahil olan yollar bağımsız kartografik objeler olarak tahsis edilir.

Avrupa ya da Asya ağına bağlı yollar için (örneğin, E95 ya da AN6), iki resmi ad (Rusça ve İngilizce dillerinde) girilir.

Rus karayoluna İngilizce isim vermek (örneğin, M-10 Russia) mümkündür fakat şart değildir.

4.1.3.4. Yolları isimlendirme kuralları

Yolların genel isimlendirme kuralları için 3.3.3.3. Yol ismi bölümünü okuyun.

4.1.3.4.1

Yol isimlendirilmesinde aşağıdaki kurallara uyulacaktır (aşağıda ismin durum kısmı, diğer deyişle ismin bir parçası olan yer ismi türü (örneğin, “cadde”, “sokak” veya “şerit” kelimeleri) ile objenin kendi ismi ayırt edilir):

4.1.3.4.1.1

İsimdeki tüm kelimeler büyük harfle başlar, aşağıdakiler hariç;

 • Yer isminin durum kısmı (türü) (sokak, otoyol, hat, çıkmaz sokak, yol, bulvar, yalı boyu, şerit, vb.);

  örneğin, Amiral Ushakov bulvarı, Kuznetskiy Köprüsü caddesi, 1. Hat şeridi;

 • “yıl”, “sene” ve“kongre” kelimeleri;

  örneğin: Ekim 40 yıl sokağı. Ekim 60. yıl caddesi, 1905 yılı caddesi, Komsomol 19. kongresi caddesi (sayı sıfatlarının yazılışı için ayrıca 4.1.3.4.1.5 ve 4.1.3.4.1.6 md.’ye bakınız);

 • "ismini taşıyan" kelimesi;

  örneğin: Zverev ismini taşıyan sokak, Krasnoyarsk İşçisi Gazetesi ismini taşıyan cadde.

 • "savaş" kelimesi (tüm hallerde);

  örneğin, Büyük Milli savaşında Zaferin 70. yıl bulvarı.

 • obje ismindeki deniz, nehir, göl gibi su adları;

  Örneğin, Kazanka nehri yalı boyu, Griboedov kanalı yalı boyu.

4.1.3.4.1.2

Resmi isimlerdeki kısaltmalara izin verilmez. Tüm kelimeler tam olarak yazılır. Bu kural kısaltmalar için geçerli değildir. (4.1.3.4.1.7 md.’ye bakınız).

4.1.3.4.1.3

İsimdeki Kelime Sırası:

4.1.3.4.1.3.1

Yer isminin durum kısmı (türü);

 • Aşağıdaki durumlarda isimden önce yazılır:
  • özel isim, yalın halde veya belirtme halinde bir isim ise;

   örneğin: улица Солянка ulitsa Solianka, Solianka Cd. проспект Вернадского prospekt Vernadskogo, Vernadski Prospekti, переулок Шмидта, pereulok Schmidta, Schmidt Sk.;

  • özel isim, sıfat ve isimle oluşuyorsa;

   örneğin, улица Каретный Ряд, ulitsa Karetny Riad, Karetny Riad Cd.; улица Кузнецкий Мост, ulitsa Kuznetski Most, Kuznetski Most Cd.

 • Aşağıdaki durumlarda ismin ortasında yazılır:
  • “tür + isim” kelime kombinasyonunun içine sıra sayı sıfatı ve ad (sıfatı ile birlikte olan da dahil) dahil edilmiş ise;

   örneğin, 2-nci cadde Makine Mühendisliği, 8-inci cadde Kızıl Sloboda, 2-nci cadde Yamskogo Polya, 1. geçit Maria Ulyanova (sayı sıfatlarının yazılışı için ayrıca 4.1.3.4.1.5 ve 4.1.3.4.1.6 md.’ye bakınız);

  • [durum kısmı (türü) + isim] kelime kombinasyonunun içine yolun durum kısmına (türüne) ilişkin bir tanım dahil edilmiş ise; örneğin, Küçük şerit Chudinov.
 • Aşağıdaki durumlarda ismin sonunda yazılır:
  • isim, sıradan veya iyelik sıfat olarak verilmiş ise;

   örneğin, Taganskaya sokağı, Leninskiy caddesi, Tkatskaya sokağı, Sessiz sokak;

  • İsim, sıra sayı sıfatı ile sokakların sırasını belirten sıfatı içerir ise;

   örneğin, 3. Bataklık sokağı, 2. Irtyshevskiy geçidi, 2. Tverskaya-Yamskaya caddesi (sayı sıfatlarının yazılışı için ayrıca 4.1.3.4.1.5 ve 4.1.3.4.1.6 md.’ye bakınız);

  • İsim, sokağın ayırt edici bir tanımını (Alt, Üst, Yukarı, Orta, Büyük, Küçük, Yeni, Eski, Sol, Sağ, Ön, Arka) içeriyor ise bu durumda önce ayırt edici tanım, bundan sonra ise asıl sırasıyla kalan tüm kelimeler konur;

   Örneğin, Büyük Chudinovskiy şeridi, Üst Pervomayskaya caddesi, Alt Susalniy şeridi.

4.1.3.4.1.3.2

Sokaklar ve geçitlerin numaralı isimlerinde numara en sonunda yazılır.

Örneğin, sokak No: 1, Tasarlanan geçit No: 5342, geçit No: 657 (sayı sıfatlarının yazılışı için ayrıca 4.1.3.4.1.5 ve 4.1.3.4.1.6 md.’ye bakınız);

4.1.3.4.1.4
Ad ve soyadı, unvan ve soyadı, meslek ve soyadını içeren (ama baba kökenli adı içermeyen) anma isimlerinde ad, unvan ve meslek tam olarak yazılarak isim kısmından önce konur; soyadları en sonunda yazılır.

Örneğin: cadde Mareşal Konev, yalı boyu Afanasiy Nikitin, cadde Friedrich Engels.

Ad, baba kökenli ad ve soyadından oluşan isimlerde ad ve baba kökenli ad ilk harfleri ile yazılır. Bu adların ilk harfleri arasında boşluk konmaz.

Örneğin: cadde A. V. Плякина, sokak C. F. Тархова (ama sokak C. F. Тархова ve sokak Тархова C. F.).

4.1.3.4.1.4.1
İlk harflerine kadar kısaltılmış ad ve baba kökenli ad iyi bilinmekte ise (örneğin, cadde A.S. Puşkin) “Haritada Görünen Adı” türlü isminde bu ilk harfler belirtilmez.

Örneğin, resmi adı cadde A.S. Puşkin olup, Haritada Görünen Adı olarak ismi cadde Puşkin’dir.

4.1.3.4.1.4.2
Çift soyadı içeren isimlerde iki soyadı arasında boşluk olmadan kısa çizgi konur.
Örneğin, cadde Saltykov-Shchedrin, cadde Mamin-Sibiryak.
4.1.3.4.1.5

Obje ismi sıra sıfatları içeriyor ise sıra sıfatının doğru yazılışı (yazı veya rakamla, Roma veya Arap rakamlarıyla) resmi kaynaklarda netleştirilmelidir.

Resmi statüsü yoktur olarak işaretlenen idari bölümüne “bağlı olan” bir cadde, isminde sayı sıfatı içeriyor ise resmi isminde bu sayı sıfatı her zaman sıra sayı sıfatı olarak yazılır (sayı sıfatının diğer yazılış türleri, türü “diğer adı” olan isim olarak tanımlanabilir).

Örneğin, cadde XX Parti Konseyi, şerit 5-inci Savaş Tepe Hattı, Birinci cadde.

Sayı sıfatlarının yazılışı için ayrıca 3.3.3.3.1 md.’ye bakınız.

4.1.3.4.1.6

Sayı sıfatlarını içeren isimlerde:

4.1.3.4.1.6.1

İsimdeki sıra sayı sıfatları aşağıdaki gibi yazılır;

 • Yolun isminde rakam olarak yazılan sıra sayı sıfatı varsa sonrasında kısa çizgi ile ayrılarak ilgili sıra sıfatı eki konur.

  Örneğin, şerit 1-inci Hat, cadde 2-nci Taman Bölüğü, cadde 30-uncu Hava Alayı.

 • Sayı sıfatı, esas ismin bir parçası olmadan yalnızca yer isminin sıra numarasını gösteriyor ise sonrasında yine kısa çizgi ile ayrılarak ilgili sıra sıfatı eki konur.

  Örneğin, 4-üncü Park şeridi, 8-inci cadde Dekabristler.

4.1.3.4.1.6.2

Yol isimlerindeki rakam ile yazılan asıl sayı sıfatlarına ilgili ekler eklenmez.

Örneğin: cadde 11 Kahraman Mayın Çıkarıcı, cadde 33 Kahraman, şerit 26 Bakü Komiseri.

4.1.3.4.1.6.3

Cadde isimlerindeki rakamla yazılan tarihlere ekler eklenmez.

Örneğin, cadde 8 Mart, şerit 1 Mayıs.

4.1.3.4.1.6.4

Rakam formatındaki sokak numaraları, tasarlanan ve numaralı geçitlerin numaralarına ekler eklenmez. Yazılışında rakamdan bir boşluk ile ayrılan No işareti kullanılır.

Örneğin: cadde No 1, Tasarlanan geçit No 5342, geçit No 657.

4.1.3.4.1.7
Sokak isimlerindeki tüm kısaltmalar açıklamasız olarak büyük harflerle yazılır.

Örneğin, cadde KPSS.

4.1.3.5. Bisikletler için yol kullanma izni

4.1.3.5.1.

Yerleşim alanları içinde bisikletler için yol kullanma izniTünel türündeki bir yapıya sahip 2-6. sınıf yollarda kullanılmaz.

4.1.3.5.2.

Rusya Federasyonu ve Kazakistan sınırları içinde şehirlerde bisikletler için yol kullanma izni 2-5. sınıf yollara paralel olan yaya kaldırımlarında kullanılır, fakat bu yolların kendisinde kullanılmaz.

Not.

2-5. sınıf yollarını bisiklet trafiğine kapatmak gerekiyorsa, önce ilgili bisiklet trafik iznini paralel yaya kaldırımları için uygulayın.

Yaya kaldırımı zaten olmayan yolun trafiğe uygun bir banketi de yoksa bu yol ilgili izin kaldırılarak bisiklet trafiğine kapanır. Yolun trafiğe uygun banketi varsa yol, ilgili kullanım izni etkinleştirilerek bisiklet trafiğine açık bırakılır.

4.1.3.5.3.

2-5. Sınıf yolların adı geçen bölümlerinin bisiklet trafiğine kapanması kendisi bisiklet trafiğine açık fakat mevcut yol ağına bağlı olmayan bir yol ağı kısmının oluşmasıyla sonuçlanıyorsa durumu önlemek için "bisiklet trafiğine açık" seçeneği kullanılmalıdır. Bisiklet trafiğinin bütünlüğünü sağlamak için "bisiklet trafiğine açık" kutusu, iki yol ağı kısmı arasında bağlantı sağlayan minimum sayıda yol bölümü için işaretlenir.