3.12.2. Demiryolu objelerine özellik ekleme kuralları

Haritadaki demiryolu hat bölümleri, bu bölümlerin birleşmesiyle oluşan demiryolu hatları, yolcu platformları, istasyonlar ve tren garları demiryolu objeleri sayılır.

3.12.2.1. Demiryolu hat bölümlerine özellik ekleme kuralları

Demiryolu hat bölümlerinin özellikler menüsü şu şekilde görünür:

Demiryolu hat bölümlerine özellik eklerken bazı özel kurallara uyulmalıdır. Aşağıda objenin özellikleri ve bu objenin türü için değer girme kuralları sıralanmıştır:

3.12.2.1.1. Ait olduğu obje

Ait olduğu obje özelliği demiryolu hattının hangi bölüme ait olduğunu gösterir.

Demiryolu hattı haritaya önceden çizilmişse bu alan doldurulurken listeden bir isim seçmeniz istenir; hat haritaya henüz çizilmemişse bu alan manuel olarak doldurularak yeni bir demiryolu hattı oluşturulur:

Obje kaydedildikten sonra demiryolu hattının adı menüde web bağlantısı olarak gösterilir. Bağlantıya tıklandığında düzenleme menüsü açılır.

Birbirine benzeyen çizgi türü birleşik objeleri düzenleme yöntemleri, 2.6.2. Çizgi türü birleşik objeler bölümünde açıklanır.

Not.

Artık kullanılmayan demiryolu hattı parçaları, demiryolu hatlarına bağlanmaz.

3.12.2.1.1.1

Haritada şunlar isimlendirilebilir:

 • Anayollar, barınma yolları ve diğer demiryolu hatları.

 • Özel idare birimleri olan demiryolu hatları (bunların resmi yasal adları); örneğin, “Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu”, “Ankara-Sivas Demiryolu”.

 • Tarihi ya da halk arasında yerleşmiş adlara sahip demiryolu hatları (örneğin “Doğu Ekspresi”, “Trans-Sibiriya Demiryolu”, “Hicaz Demiryolu” vb.).

 • Küçük demiryolu hattı sistemleri: Çocuk demiryolları, dar akslı demiryolları vb.

 • Komşu istasyonlar arasındakiAna yollar.

 • Ayrı istasyon ve depoların ilave yan yolları (demiryolu hattındaki “giriş yolları” vb., ayrıntılar 3.12.3.1. Tür bölümünde açıklanır).

3.12.2.1.1.2

Demiryolu hatları (geniş akslı, dar akslı, çocuk) adlandırılırken öncelik hatların sahip oldukları kendi isimleridir.

Kanuni olarak ya da halk arasında bilinen/kabul görmüş isimleri olmayan (isimsiz) hatlar, adlandırılmadan bırakılır. Bu tür hatlara ana yollarına göre isim vermek de mümkündür (örneğin “Ankara-Sivas”).

3.12.2.1.1.3
Kendi isimleri şu şekilde olabilir:
 • Artık yerleşmiş ve halk tarafından çok kullanılan ana yol, barınma yolu, diğer yollar: “Trans-Sibir ana yolu”, “Baykal-Amur ana yolu”, “Kazanma barınma hattı”, “Moskova Barınma Hattı”, “Moninskiy yolu” veya “Moninskiya demiryolu” vb.

 • Tarihi ya da ağızlarda yerleşmiş adlara sahip olan demiryolu hatları: “Doğu Ekspresi”. “Trans-Sibirya Demiryolu”. “Hicaz Demiryolu”. “Mitkovskiy Demiryolu ” vb.

 • Demiryolları, ulaşım sistemleri, ağları ve taşıma şirketlerinin resmi adları: “Moskova Demiryolu”, “Pridneprovskiy Demiryolu”, “Kazakistan Demiryolu” vb.

 • Dar akslı sistemlerin adları: “Alşeron dar akslı demiryolu”, “Malaya Oktyabrskaya demiryolu”.

 • Kendi adı olan diğerleri.

3.12.2.1.1.4

Endüstriyel şirketlerin, fabrikaların ve depoların yardımcı yan yollarının adları; haritalandırmanın, objeler ve obje özellikleri ile ilgili genel kurallarını (bunları Yandex Map Editor'de çizmek yasaktır) ihlal etmediği sürece kullanılabilir.

3.12.2.1.2. Düzey (A) ve Düzey (B)

Farklı düzeylerden geçen demiryolu hattı kesişimlerinin doğru görüntülenebilmesi için, (örneğin, zemin seviyesinden ve tünelden),Düzey A ve Düzey B alanlarındaki noktalar için başlangıç (A) ve bitiş (B) yol bölümlerinin yol düzeyleri gösterilir:

Düzeyler için seçilebilecek değerler:
 • “zeminde”: eğer hat bölümlerinin kesişimi zemin seviyesinde gerçekleşiyorsa.
 • “köprüde”. “köprüde (+1)”. “köprüde (+2)”: zemin seviyesinden yüksekteki düzeyler. Örneğin köprü ya da viyadükten geçen bir demiryolu hattının, zemin seviyesinden geçen başka bir demiryolu hattı ya da taşıt yoluyla kesişimlerinde.
 • “tünelde”. “tünelde (-1)”. “tünelde (-2)”: zemin seviyesinin altındaki seviyeler. Örneğin, bir tünelden geçen demiryolu hattının, zemin seviyesinden geçen demiryolu hattıyla kesişimlerinde.

Örneğin görselde, ikisi köprü boyunca üçüncüsünün üzerinden geçen demiryollarının kesişim noktasındaki düzey değeri gösterilmektedir:Düzey A ve B [0-1] veya [1-0] değerlerine sahip olan bir köprüye yaklaşan yol bölümleri, köprünün kendisinden daha uzun olmamalıdır.

Eğer köprü ile aynı uzunlukta olan bir demiryolu bölümü başka herhangi bir demiryoluyla kesişmiyorsa, o durumda düzeyi düşürmek için demiryolunda ek bir bölüm oluşturmak gerekir.

3.12.2.2. Demiryolu istasyonlarına özellik ekleme kuralları

Demiryolu istasyon ve garlarının özellik menüsü şu şekilde görünür:

Demiryolu istasyonlarına özellik eklerken bazı özel kurallara uyulmalıdır.

3.12.2.2.1. Ulaşım hattı

“Ulaşım hattı” özelliği, ilgili demiryolu hattının hangi demiryolu istasyonuna ait olduğunu gösterir (aşağıdaki 3.12.2.2.2. Tür bölümünü okuyun).

Bir ulaşım hattının, ulaşım hattı olarak gösterilebilmesi için öncelikler şu şekildedir:

 • Resmi ve yaygın olarak kullanılan demiryolu hatları (örneğin İstanbul-Ankara hattı).

  Yaygın kullanım ölçütü; o demiryolunun bilgi şemaları, haritalar ve işaret levhalarında adının geçirilmesi olabilir.

  Demiryolu hatlarının yönetimini gerçekleştiren idare birimleri (örneğin, Haydarpaşa 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul- Eskişehir demiryolu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü Ankara Eskişehir Demiryolu); bu durumda söz konusu idare birimlerinin isimleri ilgili hattın gittiği yön anlamında kullanılmaz ve dolayısıyla bunlara istasyon bağlanmaz.

 • Resmi olarak kurulmuş olan demiryolları (örneğin Oktyabrskiy demiryolu, Kazakistan demiryolu).

Tren garları için özellik girilmez (alan boş bırakılmalıdır).

Demiryolu haritaya önceden çizilmişse, bu durumda bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir; eğer demiryolu haritaya girilmemişse, o durumda elle giriş yapılması gerekir (yeni demiryolu oluşturulur):

3.12.2.2.2. Tür

İstasyon türü listeden seçilir:

 • Tren garı. Bu tür objelere, tren garlarındaki, istasyonlardaki, aktarmalardaki, duraklama noktalarındaki vb. yerlerdeki binalar dahildir; belli başlı tren garları dışında bu türe, eğer farklı bir binada yer alıyorlarsa, ikinci derece öneme sahip garlar (örneğin banliyö garları) girebilir.

  Yalnızca bilet satışı için kullanılan ve bekleme salonu ya da başka bir amaçla kullanılan bir odası bulunmayan ödeme noktaları “tren garı” sayılmaz.

  Nokta türü obje olan “tren garı”, içerisinde garın bulunduğu kompleksin ya da tren garının kendisinin yaklaşık merkezine yerleştirilir.

  Uyarı.

  Tren garları için 3.12.2.2.1. Ulaşım hattı özelliği belirtilmez (alan boş bırakılır).

 • Yolcu istasyonu. Bu tür objelere; herhangi tipteki yolcu taşıyan bir trenin durduğu ve yolcu indirip bindirdiği (uzun mesafeli, yerel, banliyö, dar izli demiryolları, vb.) aktarma noktaları, geçiş noktaları, duraklama noktaları, kontrol noktaları, park garları (metinde bundan sonra “tren istasyonları” olarak anılacak) girer.

 • Yük treni istasyonu. Bu tür objelere şunlar girer:

  • Kullanımda olmayan fakat o bölgede mevcut olan istasyonlar.

  • Çocuk tren yollarındaki duraklama noktaları ve istasyonlar dahil (“Yolcu istasyonu” hariç) tüm diğer tren istasyonları (istasyonda yolcu trafiğinin hiç olmaması ya da yolcu trafiğinin sezona göre değişiklik göstermesi dikkate alınmaz).

3.12.2.2.3. İsim

Tren garları ve istasyonlarını isimlendirirken (istasyon, sayding, duraklama noktası, kontrol noktası, park garları vb. -metinde bundan sonra “istasyon” olarak anılacak-) şu kurallara dikkat etmek gerekir.

3.12.2.2.3.1

İstasyon ismi genel kurallara göre belirtilir; bkz.: 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

3.12.2.2.3.2

Şu harita objeleri isimlendirilir:

3.12.2.2.3.2.1

Demiryolu istasyonları (aktarma noktaları, platformlar, duraklama noktaları, kontrol noktaları, park garları) tercihen şu şekilde isimlendirilir: Tür + Kendi ismi. Eğer haritadaki objenin türü bilinmiyorsa, bu objenin yalnızca kendi ismini kullanmak mümkündür.

3.12.2.2.3.2.2

Bu isimlendirme kuralı, kendi ismi olan tüm gar ve terminaller için geçerlidir.

Bir garın ismi, eğer içinde bulunduğu istasyondaki isimden farklıysa, o gar, kendi ismini kullanır. Örneğin:

 • Kazan-2 garın kendi ismi: bu garın ilgili istasyonu ise Vosstanie-Passajirskaya adını taşıyor;
 • Örneğin istasyondaki garın ismi İjevsk ise ve istasyonun kendisi de aynı şekilde İjevsk olarak adlandırılmışsa bu adlandırlamalar kendi ismi kategorisinde yer almaz; diğer bir örnek, Yujno-Sahalinsk garının içinde olduğu Yujno-Sahalinsk istasyonudur.

İsimsiz garlar isimlendirilmez.

Garlar isimlendirilirken, kulağın aşina olduğu şekilde isimlendirilmeleri önemlidir: Obje türü kulağa nasıl doğru geliyorsa ismin başında ya da sonunda olabilir.

Örneğin: Kazan Garı, Gar Kazan-2.

3.12.2.2.3.3

Farklı türlerdeki isimler, “İsim” alan grubunda yer almaktadır.

 • Resmi adı: gar ya da istasyonun kendi resmi adı (obje türü dahil): Losinoostrovskaya istasyonu. Kazan Demiryolu İstasyonu.
 • Haritada görünen adı: Kilometresi, km şeklinde kısaltılmış ya da “garın” kendi adı G. olarak kısaltılmış istasyonun ya da bekleme platformunun kendi adı (obje türü hariç): Losinoostrovskaya, 34 km, Kazan G.

  Eğer istasyonun ismi, savunma ile ilgili objelerle bağlantısını gösteriyorsa, bu durumda haritada görünen adında obje türünün ismi kısaltılmış şekilde gösterilir.

 • Adres bölümü: Girilmez.

3.12.2.2.3.4

Gar ve istasyonların isimleri açık kaynaklardan alınır.

Bununla birlikte:

 • Resmi ad ve fiili olarak kullanılan ad arasında fark varsa (piyasadaki çizelgelerde, hareket şemalarında, yolcu platformlarındaki işaret levhalarında), “resmi ad” olarak fiilen kullanılan isim gösterilir; resmi ad ise, obje kartında “bilinen (tarihi) adı” türü olarak girilir.

 • Eğer objenin resmi bir adı yoksa, obje kartında resmi ad olarak fiilen kullanılan ad girilir.

 • Sonu rakamla biten resmi demiryolu istasyonu adları (Perm-2, Povarovo-3) hiçbir zaman Roma rakamıyla yazılmaz; Roma rakamıyla olan alternatif bir yazılış varsa, bu obje kartında “bilinen (tarihi) adı” türünde gösterilir.

3.12.2.2.3.5
Demiryolu istasyon ve garları isimlendirilirken, özellikle Yandex Map Editor'de çizilmesi yasak olan objelerin ve obje özelliklerinin haritalama kurallarına dikkat edilmelidir.
3.12.2.2.3.6

Kağıt üzerinde işler halde gözükmeyen, fakat fiilen işleyen istasyonlar, çalışmıyor olarak gösterilmemelidir.

3.12.2.2.4. Bina içi konum

Demiryolu gar ve istasyonlarının adres bilgisi girilirken (web siteleri, e-posta adresleri, telefon numaraları vb.), şu kurallara dikkat etmek gerekir:
3.12.2.2.4.1. Web sitesi
3.12.2.2.4.1.1

Web sitesi adresini “http://” ile ya da bu olmadan göstermek mümkündür.

3.12.2.2.4.1.2

“Web sitesi” alanında belirtilebilen bilgiler:

 • Objenin resmi web sitesi adresi,
 • Objenin diğer (resmi olmayan) web sitesinin adresi (resmi sitesi varsa resmi olmayan sitenin ismi resmi olandan sonra belirtilir),
 • Objeyle ilgili güvenilir bilgi sağlayan bir yazıya yönlendiren bağlantı (örneğin, bir Vikipedi makalesi),
 • sefer çizelgesi içeren bir bağlantı.
3.12.2.2.4.1.3

“Web sitesi” alanında objeyi düzenleyenin kişisel URL'si ya da objeyle ilgili olmayan diğer URL'ler gösterilmez.

3.12.2.2.4.1.4

“Web sitesi” alanında, virgülle ayırmak suretiyle birden fazla URL gösterilebilir.

3.12.2.2.4.2.E-posta adresi

“E-posta adresi” alanında garın elektronik postasını belirtmek gerekir.

Obje düzenleyicisinin e-posta adresi ya da objeyle ilgisi olmayan başka e-posta adresleri burada gösterilmez.

3.12.2.2.4.3. Telefon
3.12.2.2.4.3.1
Objenin telefonu şu şekilde girilir:
+AA (BBB) ​​CCC CC CC

burada:

“A”: 1 ila 3 haneli ülke kodu;

“BBB”: cep telefonlarında operatör kodu ya da sabit numaralarda şehri ifade eden alan kodu;

“CCC CC CC”: Telefon numarası

Doğru girilmiş numara örneği: +90 (232) 123 45 67.

12.2.2.4.3.2

“Telefon” alanında kuruma ait telefon numarası belirtilir.

12.2.2.4.3.3

“Telefon” alanında obje düzenleyicisinin numarası ya da objeyle ilgisi olmayan başka numaralar gösterilmez.

3.12.2.3. Demiryolu platformlarına özellik ekleme kuralları

Demiryolu platformlarının obje özellikleri menüsü şu şekilde görünür:

Demiryolu platformlarına özellik eklerken şu kurallara uyulmalıdır.

3.12.2.3.1. Bağlantı

Bu özellik, ilgili demiryolu istasyonunun hangi demiryolu platformuna ait olduğunu gösterir.

Demiryolu istasyonu haritaya önceden çizilmişse, bu durumda bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir; eğer istasyon haritaya girilmemişse, o durumda elle giriş yapılması gerekir (yeni demiryolu istasyonu oluşturulur):

3.12.2.3.2. İsim

Platform ismi genel kurallara göre belirtilir; bkz.: 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

3.12.2.3.2.1

Resmi adında numaralandırma bulunan platformlar, tür ve platform numarasıyla gösterilir.

Örneğin: Platform No 3.

3.12.2.3.2.2

Resmi adı bir platform ismi içeren platformlar, tür ve isimleriyle gösterilir.

Örneğin: Doğu platformu.

İsimler, karayolları için uygulanan kurallarda açıklandığı biçimde belirtilir (ayrıntılar 3.3.3.3. Yol ismi bölümünde açıklanır).

3.12.2.3.2.3
“Bilinen (tarihi) adı” türüne, trenin hareket yönünü girmek mümkündür.
Örneğin: Eskişehir'e. Eskişehir'den.
3.12.2.3.2.4
Yolların numaraları belirtilmez.