3.12.1. Demiryolu objeleri çizim kuralları

Demiryolu hatlarını oluşturan demiryolu hat bölümleri, tren garları, demiryolu istasyon ve platformları demiryolu ağının parçaları olan objelerdir.

Yandex Map Editor arayüzünde ve bu bölümün aşağıdaki metninde “demiryolu ağı” kısaca “demiryolu” olarak yazılır.

3.12.1.1. Demiryolu bölümleri çizim kuralları

Demiryolu bölümleri çizilirken şu kurallara uyulmalıdır:

3.12.1.1.1

Demiryolu bölümlerinin çizim ve düzenleme yöntemleri, Yandex Map Editor'deki tüm çizgi türü objelerin çizim ve düzenleme kurallarıyla aynıdır. Ayrıntılar için bkz.

3.12.1.1.2

Demiryolu hatları tek çizgi olarak çizilir (bölüm 3.12.1.1.7'de açıklanan durumlar bu kuralın dışındadır).

3.12.1.1.3

Demiryolu bölümleri çizilirken uyulması gereken kurallar için bkz.: 2.6.1.1.1. Çizgi türü objelerin genel çizim kuralı.

3.12.1.1.4

Yolcu trafiği olup olmaması, yolun teknik durumu veya kime ait olduğu gibi koşullara bakılmaksızın demiryolu ağını oluşturan tüm istasyonlar, bağlantı istasyonları, duraklama noktaları, kontrol noktaları, terminaller ve yan yollar haritaya çizilmelidir.

Metro hatlarının yer üstünden geçen bölümlerinin (birleşik objeye dahil edilmeksizin) haritada göstermesine izin verilir.

Kullanılmayan demiryolu hat bölümleri de kısa veya uzun olmasına bakılmaksızın haritaya çizilmelidir. Fakat bunlar demiryolu hattına dahil edilmemelidir. Bunları demiryolu hattına bağlı “olmayan” bölümler olarak çizin.

3.12.1.1.5

İstasyonlardan, aktarma veya kontrol noktalarından endüstriyel üretim tesislerine, depolara, ardiyelere, yükleme ve boşaltma alanlarına (madenler dahil) giden yaklaşım/bağlantı veya teknolojik amaçlı demiryolu hatları (kör hatlar dahil) şu şekilde çizilir:

aşağıda 3.12.1.1.5.1 bölümünde belirtilen durumlar bu kuralın dışındadır.

3.12.1.1.5.1

Yukarıda (3.12.1.1.5 bölümünde) adları geçen bağlantı ve teknolojik amaçlı demiryolu hat bölümleri aşağıdaki durumlarda “Demiryolu” türündeki ulaşım hatlarının parçaları olarak çizilir (ayrıntılar için 3.12.3.1. Tür bölümünü okuyun):

 • Demiryolu hat bölümlerinin en az 500 m boyunca genel kullanıma açık bir karayoluna paralel olarak devam ettiği durumlarda (Sınıf 1-7, bkz.: 3.3.2.1. Sınıf).

 • Demiryolu hattı bölümlerinin genel kullanıma açık (Sınıf 1-7, ayrıntılar için 3.3.2.1. Sınıf bölümünü okuyun) karayollarıyla kesişme noktalarında viyadükler, üst geçitler veya demiryolu geçitleri bulunduğu durumlarda.

  Bu durumda genel kullanıma açık karayoluyla en son kesişimine kadar olan tüm demiryolu bölümleri demiryolu hattına dahil edilir.

3.12.1.1.7
Aynı demiryolu hattının ve “demiryolu” türündeki ortak bir objenin parçası olarak birbirine paralel geçen demiryolu hatlarının ayrı çizgi türü objeler olarak gösterilebilmesi (başka bir deyişle, çift çizgili olarak çizilmesi) için bu hatların;
 • arazi koşulları ya da yapılaşma özellikleri gibi nedenlerden dolayı birbirlerinden 100 m.'den uzak geçmesi,

 • transit hatları olarak büyük manevra istasyonlarının etraflarından ve aralarında minimum 100 m mesafe bırakılarak geçmesi gerekir.

Bu durumda o ayrı hat bölümleri en yakın istasyonlarda birleşene kadar ayrı hatlar olarak çizilir. Bu ayrı hat bölümlerinin istasyona varmadan, özellikle de gerçekte mevcut olmayan hatlar çizerek bir an önce tek bir hatta birleştirilmesi kesinlikle önerilmez.

3.12.1.1.8

“Demiryolu” türündeki objeler, mevcut demiryolu ağına sadık kalarak haritada da devamlı bir ağ oluşturmalıdır.

Gerekli devamlılığı sağlamak üzere haritada bağlantı yolları gösteren “demiryolu” türündeki birleşik objelere objenin ana demiryolu ağıyla bağlantısını sağlayan mevcut yol bölümlerinin de dahil edilmesine izin verilir.

Demiryolu kavşaklarındaki bağlantı hatları herhangi kısıtlama olmadan çizilir.

İstisnai durum:

Demiryolu depolarında veya istasyonlarında bulunan döner platformların ve aktarma arabalarının, genel demiryolu şebekesine bağlı olmayan bağlantı yol bölümlerinin haritaya alınmasına izin verilir. Mevcut tesislerin içinden uçtan uca geçen teknik geçiş yolları, demiryolu ağının genel devamlılığını sağlasa bile haritaya çizilemez.

3.12.1.1.9
Çocuk demiryolları dahil olmak üzere her türlü dar hatlı demiryolu (dekovil) hatları, devamlılık kuralı hariç olmak üzere normal demiryolu hatlarıyla aynı kurallara göre çizilir. Bkz.: Bölüm 3.12.1.1.8.
3.12.1.1.10

Demiryolu hatlarının yan bölümleri haritaya alınırken her bir yan yol bölümü, makasın arazideki konum noktasından başlayarak çizilir (makasın konumu uydu görüntüsünde ayırt edilemiyorsa bu başlangıç noktası farazi olarak belirtilir).

3.12.1.1.11

Vinç hareket rayları haritada gösterilmez.

3.12.1.2. Demiryolu istasyonu ve tren garı çizim kuralları

Tren istasyonlarını haritalanırken (istasyon, sayding, duraklama noktası, kontrol noktası, park garları) şu kurallara dikkat etmek gerekir:

3.12.1.2.1. Obje yerleştirme

Tren garlarının obje işareti, işler durumda olan gar binasının sınırları içerisine yerleştirilir:

Demiryolu istasyonları, genellikle tek bir nokta türü obje olarak (obje işaretiyle) demiryolu hattı üzerine, şu objelerin öngörülen yol çizgisi yerlerine yerleştirilerek gösterilir:

 • istasyon binası, ödeme noktası ya da turnikeler;

  Uyarı.

  İstasyon binası, yolcu platformlarından uzakta bulunuyorsa ve yalnızca yükleme ya da teknik operasyonlar için kullanılıyorsa (örneğin: Perovo, Vahitovo), bu durumda haritada bu bina işaretlenmez.

 • bunların yokluğunda; yolcuların platforma çıkışını sağlayan yer (yaya köprüsü, yaya alt geçidi, yaya geçidi);

  Not. Bu kural, farklı yönlerde yer alan yolcu platformlarının birbirlerine oranla demiryolu boyunca ayrı yerlerde olmaları durumunda kullanılabilir (örneğin: Perlovskaya, Kutuzovskaya).
 • bunların yokluğunda; yolcu platformlarının merkez noktası,

 • o da yoksa; kumanda merkezi,

 • bu da yoksa; istasyonun ortalarında bir yer girilir.

Örneğin, (işaret; istasyonun ödeme noktalarının ortasındaki demiryolu hattı üzerindeki öngörülen yol çizgisi yerlerine yerleştirilir):

3.12.1.2.2
Ana ve ara yolcu istasyonlarının “duraklama noktalarının” 2 adet nokta türü objeyle gösterilmesi için bunların şu koşullara uyması gerekir:
 • Farklı yönlerdeki ayrı demiryolu hatlarında bulunması (örneğin, Bolşevo, Perm II),

 • Aynı demiryolu hattının parçaları olup birbirlerinden 100 m.'den uzak bir mesafede iki ayrı hat bölümünde bulunması,

 • Büyük kargo yükleme ve boşaltma istasyonlarının (örneğin Yudino, Lyangasovo-Pass., Orehovo-Zuyevo istasyonuna bağlı Merkez Kontrol Noktası durma noktası gibi) çevresini farklı yönlerden dolaşan transit yollarda bulunması.

  Not.

  Karşı yönlerden gelen hatların arasında “ada” gibi duran demiryolu istasyonları, yanından geçen iki demiryolu hattından birine bağlanarak tek bir nokta türü objeyle gösterilir (örneğin: Bologoye, Millerovo, Dno istasyonları).

3.12.1.2.3

Demiryolu garının ya da istasyonunun işaretini yerleştirirken adres noktasını üzerine yerleştirilmemesi gerekir.

3.12.1.2.4

Aktif olmayan, ancak gerçekte var olan demiryolu istasyonları Yük treni istasyonu obje türünde çizilir.

Tamamen kapatılan ve tesisleri arazide mevcut olmayan istasyonlar haritaya eklenmez.

3.12.1.3. Demiryolu platformları çizim kuralları

Zemin seviyesinin üzerine yükseltilen demiryolu veya metro istasyonlarının, hızlı tramvay duraklarının ve diğer hızlı ulaşım hatlarının istasyon ve durak platformları bu kategoriye dahil edilir.

Bu platformlar aktif olan veya aktif olmayan (platformun oradaki varlığı devam ediyorsa) istasyonlar olarak çizilebilir.

Üstü tamamen kaplı veya yer altında bulunan platformlar (örneğin, yeraltı metro veya demiryolu istasyonları) haritaya çizilmez.