3.15.2. Hava ulaşım sistemi objesi özellik belirleme kuralları

Havalimanları, havalanları, helikopter pistleri ve havalimanı terminallerine özellik eklerken şu kuralları yerine getirmek gerekir:

3.15.2.1. Havaalanı özellikleri belirleme kuralları

Havaalanı özelliklerini belirleme menüsü şöyle görünür:

Havaalanlarına özellik eklerken, şu kuralları yerine getirmek gerekir:

3.15.2.1.1

Obje türü listeden seçilir:

 • uluslararası havalimanı;

 • yurt içi havalimanı;

 • havaalanı.

3.15.2.1.2

Obje türünü girerken, Yandex Map Editor'de çizilmesi yasaklı olan objelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

3.15.2.1.3

Objeye isim verilirken:

 1. hava ulaşımı objelerinin isimlendirilmesi genel kurallara dikkate alınır, bkz. 3.1.3.1. İsim türleri: Genel kurallar:
 2. Objeler isimlendirilirken Yandex Map Editor'de çizilmesi yasaklı olanobje özelliklerine dikkat edilmesi gerekir.
 3. Resmi adlarda ve haritada görünen adlarda havaalanlarının obje türleri girilmelidir. Örneğin: Atatürk Havalimanı.

  Havaalanlarının, iniş pistlerinin ve helikopter pistlerinin resmi adlarında obje türlerini de göstermek gerekir. Örneğin: Diyarbakır Havalimanı.

  Havaalanları, iniş pistleri ve helikopter pistlerinin “Haritada görünen adı” türündeki isimleri kesinlikle girilmelidir; Obje türü ise ismin içerisinde gösterilmez. Örneğin: Milas-Bodrum.

 4. Havalimanları ve havaalanlarının isimlerinde objenin tanımının doğru bir şekilde yapılabilmesi için parantez kullanılması gerekiyorsa, bunların kullanımına izin verilir (bkz. İsimlerinde parantez olan havaalanları).
3.15.2.1.4

Adreslerin girilmesi ilgili kurallara göre yapılır (bkz. 3.5.2. Adreslere özellik ekleme kuralları).

3.15.2.1.5. Çalışma saatleri

Objenin çalışma saatleri, haftanın çalışılan günleri ve mesai saatleri gösterilerek girilir. Örneğin: “Pazartesi–Cuma 09.00–20.00, Cumartesi 10.00–18.00”.

3.15.2.1.6. Web sitesi
3.15.2.1.6.1

Web sitesi adresini “http://” ile ya da bu olmadan göstermek mümkündür.

3.15.2.1.6.2

“Web sitesi” alanında belirtilebilen bilgiler:

 • Objenin resmi web sitesi adresi,
 • objenin resmi olmayan web sitesi adresi (eğer resmi bir web sitesi adresi varsa, resmi olanı önce resmi olmayanı sonra girilmelidir);
 • Objeyle ilgili güvenilir bilgi sağlayan bir yazıya yönlendiren bağlantı (örneğin, bir Vikipedi makalesi),
 • sefer çizelgesi içeren bir bağlantı.
3.15.2.1.6.3

“Web sitesi” alanında objeyi düzenleyenin kişisel URL'si ya da objeyle ilgili olmayan diğer URL'ler gösterilmez.

3.15.2.1.6.4

“Web sitesi” alanında, virgülle ayırmak suretiyle birden fazla URL gösterilebilir.

3.15.2.1.7. E-posta adresi

“E-posta adresi” alanında havaalanının elektronik postasını belirtmek gerekir.

Obje düzenleyicisinin e-posta adresi ya da objeyle ilgisi olmayan başka e-posta adresleri burada gösterilmez.

3.15.2.1.8. Telefon
3.15.2.1.8.1
Objenin telefonu şu şekilde girilir:
+AA (BBB) ​​CCC CC CC

burada:

“A”: bir ila üç haneli ülke kodu;

“BBB”: cep telefonlarında operatör kodu ya da sabit numaralarda şehri ifade eden alan kodu;

“CCC CC CC”: Telefon numarası

Doğru girilmiş numara örneği: +90 (232) 123 45 67.

3.15.2.1.8.2

“Telefon” alanında havaalanının telefon numarası belirtilir.

3.15.2.1.8.3

“Telefon” alanında obje düzenleyicisinin numarası ya da objeyle ilgisi olmayan başka numaralar gösterilmez.

3.15.2.2. Havaalanı terminali özellikleri belirleme kuralları

Havaalanı terminalleri obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

Objelerine özellik eklerken aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

3.15.2.2.1

Havaalanı özelliği bir terminalin hangi ilgili havaalanına ait olduğunu gösterir.

Havaalanı haritaya önceden çizilmişse, bu durumda bu alan girilirken listeden bir ad seçmeniz istenir; eğer havaalanı haritaya girilmemişse, o durumda elle giriş yapılması gerekir (yeni havaalanı oluşturulur):

3.15.2.2.2
Objenin İsim özellikleri genel kurallar dikkate alınarak verilir, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

3.15.2.3. Helikopter pisti özellikleri belirleme kuralları

Helikopter pistleri obje özelikleri menüsü şu şekilde görünür:

3.15.2.3.1

Objenin İsim özellikleri genel kurallar dikkate alınarak verilir, bkz. 3.1.3. Obje isimlendirme kuralları.

3.15.2.3.2.

Helikopter pisti adlarını belirtme formatı:

 • Resmi adı: [tür + özel ad]. Örneğin: Selimiye Kışlası helikopter pisti,
 • Haritada kullanılan ad: Gramer kuralları nedeniyle tür adından ayrılamadığı durumlar hariç, yalnızca özel ad. Örneğin: Selimiye Kışlası.