3.15. Ulaşım: Hava ulaşımı

Hava ulaşımı objelerine şunlar dahildir:
  • havalimanları, havaalanları ve helikopter pistleri;
  • Havaalanı terminalleri.
Hava taşımacılığı nesnelerinin haritalama sırası aşağıdaki gibidir:
  1. havalimanları, havaalanları ve helikopter pistlerinin çizimi.

    Tüm bu objeler, haritadaki diğer nokta türü objelere benzer şekilde çizilir. Bu tür objelerin çizim ve düzenleme yöntemleri için bkz. 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri.

  2. Havaalanı terminallerinin çizimi. Özellik eklenirken her terminal için ilgili havalimanıyla ilişkilendirme yapılır.

    Haritadaki terminaller nokta türü objeler olarak çizilir. Bu tür objelerin çizim ve düzenleme yöntemleri için bkz. 2.5.1. Nokta türü obje çizim yöntemleri.

Ayrıntılar için şu bölümlere başvurun: