3.1.3. Obje isimlendirme kuralları

Yandex Map Editor'deki “İsim” özelliği tüm objeler için kullanılabilir fakat bazı objelerin (örneğin ormanların) isimleri olmayabilir.

Uyarı.

Objelerin isimlendirilmesinde; her türlü küfür ve argo sayılan sözcük veya ifadelerin, ayrıca nefret ve düşmanlığı teşvik etmek ya da bir kişiyi cinsiyeti, ırkı, uyruğu, dili, kökeni, dini veya herhangi bir toplumsal gruba üyeliği nedeniyle aşağılamak amaçlı ifadelerin kullanılması kesinlikle yasaktır. Harflerinin bir kısmı yıldızlar ya da başka sembollerle değiştirilmesine karşın amaçlanan anlamın, ilgili dilin ana dili olduğu kişilerce anlaşıldığı gizlenmiş küfürler de bu kuralın kapsamındadır.

Objenin ismini verirken obje isimlendirmesi tekniklerini kullanmak ve şunları yerine getirmek gerekir:

Çeşitli türlerdeki objeler için kurallar 3. Genel haritalandırma kuralları bölümünde açıklanmıştır.

3.1.3.1. İsim türleri: genel kurallar

Objelerin isimlendirilmesi türlerine bağlıdır:

3.1.3.1.1. Resmi adı

3.1.3.1.1.1

Resmi adı türündeki isimlerin girilmesi zorunludur (3.1.3.1.1.4 bendinde açıklanan durum hariç).

3.1.3.1.1.2
Resmi ad eksiksiz olarak girilmelidir.
3.1.3.1.1.3
Resmi ad genellikle obje türünü içerir (özellikle de kurumun yasal yapısını).

Tür ismi şu obje isimlerine ayrıca girilmez:

 • Wilhelmstrasse gibi, isminin tür ismini de dahil ettiği objeler (Almanca Strasse sözcüğü zaten “cadde” anlamına gelir),

 • Kara ulaşımı durakları (bkz. 3.14.2.2.1).

“Yer” kategorisindeki bazı tür objelerin resmi isimlerinde obje türünün belirtilmesi zorunlu iken diğerleri için bu zorunlu olmasa da tercihlidir. Ayrıntılar için 3.6.2.2.1. Obje türü bçlümünü okuyun.
Not.

Türü açıkça belli olmayan objelerin açıklaması için bkz. 4. Bölgesel haritalandırma kuralları.

3.1.3.1.1.4
Eğer bir objenin ismi yoksa ya da bilinmiyorsa, resmi ad verilmez (bu kural idari bölümler için geçerli değildir).
3.1.3.1.1.4.1

Yerler kategorisinden bir objenin (örneğin İş ve kamu hizmetleri türünde bir Sanayi tesisi, fabrika'nın özel bir ismi ve numarası (kimlik belirleyicisi) olmadığı durumlarda ilgili isim satırına yalnızca obje türünün belirtilmesine izin verilir (bu şekilde obje kategorisi daha net bir şekilde açıklanıyorsa).

Örneğin yukarıda sözü geçen türdekine benzer bir obje için, resmi adı kısmına Kazan dairesi girmek uygundur.

Örneğin bir atölye gibi bu tür objenin kendi adı yoksa ve ilgili kategorinin belirtilmesiyle objenin faaliyet alanı yeterince net tanımlanmıyorsa objenin faaliyet alanı bunun resmi adı yerine geçebilir.

Örneğin: Ayakkabı tamiri, çilingir, fermuar tamiri. Ayrıntılar için 3.6.2.2.2 bendindeki kuralların 5. maddesini okuyun.

3.1.3.1.1.5
Resmi isimlerde kısaltmalar kullanılmaz; bu kuralın istisnaları:
 • Kişisel isimlerin baş harfleri,

 • TBMM, UNESCO, BM, AB gibi çok yaygın olarak bilinen kısaltmalar

  Not.

  (herkesçe bilinmeyen kısaltmalar resmi adlar girilirken açıkça yazılmalıdır),

 • Kurumların genellikle kısaltmalar şeklinde belirtilen yasal formları (Ltd. Şti., A.Ş. vb.).

3.1.3.1.1.6
Objenin birden fazla ismi (örneğin resmi adının dışında ayrıca tarihi ya da yerel bir ismi vb.) varsa bu ikinci isim resmi ada eklenmeyerek aynı dilde “Bilinen (tarihi) adı” olarak eklenir.

3.1.3.1.2. Haritadaki açıklama için

3.1.3.1.2.1

Haritadaki açıklama için türündeki isim, eğer haritadaki objenin resmi adına ek olarak farklı bir açıklama girilmesi gerekiyorsa kullanılır.

Eğer “haritadaki açıklama için” girilmezse, bu durumda haritadaki objenin açıklaması resmi adıyla gösterilir.

3.1.3.1.2.2

Bir objenin kendi ismi yoksa fakat belirleyici başka bir işarete sahipse (bir sayı, harf ya da simge), bu durumda haritadaki açıklama için, obje türü ve objenin belirleyici işareti girilir (adres girilmez, belirleyici işaret olmalıdır). Obje türü büyük harfle girilir.

Örneğin: Okul No 2.

3.1.3.1.2.3

Obje, bir numaraya (belirleyiciye) sahipse ve ayrıca kendi ismi varsa, bu durumda haritadaki açıklama için obje türü, obje numarası (belirleyicisi) ve kendi ismi gösterilir. Obje türü büyük harfle girilir.

Örneğin: Kreş No 967 Peri Masalı, Okul No 56 V.A. Legasov.

3.1.3.1.2.4

Bazı objeler için, obje türleri, isimlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve tür ve isim yan yana kullanılmadan bir anlam ifade etmez. Bu tür durumlarda, haritadaki açıklamada obje türü objenin kendi ismiyle birlikte gösterilir.

Örneğin: Puşkin Müzesi, Tretyakov Galerisi, Spasskaya Kulesi, Sigayevskaya Köy Okulu, British Museum, Victoria ve Albert Müzesi.

3.1.3.1.2.5

Objenin kendi ismi, tür gösterilmeden anlamını kaybetmiyorsa, o durumda haritadaki açıklama için (obje türünü hiç girmeden) sadece isim kullanılabilir.

Örneğin: Pyatyoroçka, Sportmaster (obje türü “Mağaza”, bkz. 3.6.2.1. Obje türü).

3.1.3.1.2.6

İsmin alternatifi olarak girilen açıklamada kurumların hukuki yapıları gösterilmez.

Örneğin: Volna ( OOO Volnadeğil).
3.1.3.1.2.7

Uzun kurum adları girilerek haritanın görünümü kalabalıklaştırılmamalıdır.

Bir kurumun tam ismi çok uzunsa resmi adı olarak girilir; haritada görünecek adı ise içinden objenin tanımlanması için esas olmayan (örneğin bunun bakanlık ya da belediyeyle ilgili olduğunu gösteren) sözcük ve ifadeler çıkarılarak mümkün olduğunca kısaltılır ya da yerine herkesçe bilinen kısaltmalar (TBMM, SSK, TFF gibi) kullanılır.

Örneğin:

 • Tam isim: Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi,

 • Açıklamada kullanılacak isim: BOTAŞ.

Kurum isminin kısaltması yerel olarak kullanılmıyorsa, açıklamada o bölge halkının kullandığı isim girilebilir. Örneğin, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi yerine sadece BOTAŞ yazmak yeterlidir.

Ayrıca bkz. 3.6.2.2.1 (“Yerler” kategorisindeki objelerin isimlendirilmesi).

3.1.3.1.3. Adres parçası olarak

Adres parçası olarak türündeki isimler yalnızca belirli türdeki idari bölümler için girilir (bkz. 3.2.2.2.1).

Diğer herhangi bir harita objesi için bu alana hiçbir şey girilmez.

3.1.3.1.4. Kısaltma

KIsaltma türündeki isimler şu anda kullanılmamaktadır.

3.1.3.1.5. Eski adı

Eski adı türündeki isimler, yalnızca bir objenin isminin çok uzun olmayan bir zaman önce resmi olarak değiştirilmesi durumunda kullanılır.

Örneğin: Ukrayna'daki Dnipro şehri için Dnipropetrovsk, Savçenko beldesi için Molodogvardiyets vb.

Not.

İsim değişikliklerinin kısa süre önce yapılmış sayılabilmesi için adin değiştirilmesinden bu yana geçmesi gereken maksimum süreler:

 • Şehirler, ilçeler, köyler için ~ 5 yıl,

 • Küçük yerleşik alanlar için ~ 3 yıl,

 • Sokak, cadde ve meydanlar için ~ 2 yıl,

 • Metro ve demiryolları istasyonları ve diğer toplu taşıma durakları için ~ 2 yıl,

 • Bitki örtüsü, su ve arazi objeleri için ~ 2 yıl.

3.1.3.1.6. Bilinen (tarihi) adı

Bilinen (tarihi) adı türündeki isimler şu durumlarda kullanılır:

 • Objelerin bilinen eş anlamlı ve yerel isimlerinin kaydedilmesi gerektiği durumlarda.

  Örneğin: Çuvaş Cumhuriyeti için yaygın kullanılan Çuvaşistan ve Çuvaşya isimleri, Yekaterinburg için YeKB ve Yekat, St. Petersburg için Peterburg ve Piter, Komsomolski Prospekt (Caddesi) için KomPros vb.

 • Objelerin kullanımdan düşmüş (yakın zamanlarda değiştirilen isimler hariç olmak üzere) ve tarihi isimlerin kaydedilmesi gerektiği durumlarda.

  Örneğin: Almatı için Alma Ata, St. Petersburg içinLeningrad, Kirov içinVyatka vb.

  Not.

  Değiştirilen isimlerin kullanımdan düşmüş sayılabilmesi için adin değiştirilmesinden bu yana geçmesi gereken minimum süreler:

  • Yollar ve meydanlar için ~ 30 yıl,

  • Demiryolu istasyonları ve diğer toplu taşıma durakları için ~ 5 yıl.

  • Mahalle, köy veya belde gibi yerleşik alanlar ve metro istasyonları için eski adın değiştirilmesinden bu yana geçen zaman kısıtlaması yoktur.

 • Kurumların kayıtlı isimlerinin girilmesi gerektiği durumlar. Ayrıntılar için bkz. 3.6.2.2.1.

Uyarı.

“Diğer (tarihi) adı”türündeki obje, başka bir objeyle aynı ismi taşıyorsa ve ikisi de aynı Düzey 3 idari bölümde yer alıyorsa (belediye, ilçe), bu durumda (“Diğer (tarihi) adı”türünü) silmek gerekir.

3.1.3.2. Her türden ismin girilme kuralları

3.1.3.2.1. Dil

3.1.3.2.1.1

Bir ülkenin toprakları içerisindeki objelerin isim ve özellikleri girilirken mutlaka o ülkenin resmi dillerinden en az bir tanesi kullanılarak (ya da Rusça) girişler yapılmalıdır.

Opsiyonel olarak Yandex Map Editor'ün izin verdiği herhangi bir dilde de giriş yapılabilir.

Örneğin, Tataristan'daki Vysokaya Gora köyü Tatarca'daki ismiyle Biyektaw olarak da adlandırabilir.

Uyarı.

Benzer şekilde, örneğin Moldova'nın resmi dili, Latin alfabesini kullanan Romence iken,

Fakat Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin resmi dilleri Kiril alfabesini kullanan Moldovaca, Ukraynaca ve Rusça'dır.

3.1.3.2.1.2

Yerel dili Latin ya da Kiril alfabesini kullanmayan ülkeler için, yaygın dillerden herhangi birisiyle yerel dili kullanmadan da giriş yapılabilir.

Hem Latin hem de Kiril alfabesinin birlikte kullanıldığı ülkelerde her iki alfabede de giriş yapılması tercih edilir.

3.1.3.2.1.3
Yerel dili Latin ya da Kiril alfabesinikullanmayan ülkeler için Latin harfleri, yerel dilde yazılan obje isimlerinin bir eşleri olarak ayrıca girilebilir (ya da ismi yerel dilde göstermek yerine sadece Latin harfleri de kullanılabilir).
3.1.3.2.1.4
Bir kurum (firma, organizasyon vb.), haritalandırmanın yapıldığı ülkede o ülkenin (örneğin, Rusya'da ya da Kore Cumhuriyeti'nde) yerel dilinikullanıyorsa (dolayısıyla o ülkenin alfabesini), bu durumda kurumun ismi (resmi adı ve haritadaki açıklama için) bulunduğu ülkenin yerel dilinde girilir.
Kurumun resmi adı ayrıca kendi “orijinal” dilinde veya Latin harfleriyle (transkripsiyon yoluyla) yazılabilir.
Örneğin:
 • resmi adı, Rusça: Макдоналдс, Магазин Икеа;
 • haritadaki açıklama için, Rusça: Макдоналдс, Икеа;
 • resmi adı, İngilizce (ek): McDonald's, Ikea.
Bir kurum (şirket vb.), haritalamanın yapıldığı ülkede o ülkenin (örneğin, Rusya'da ya da Kore Cumhuriyeti'nde) yerel dilini kullanmıyorsa bunun ismi (resmi adı ve haritadaki açıklama için) kurumun kendi ülkesinin yerel dilinde (örneğin İngilizce) girilir fakat giriş dili, haritalama yapılan ülkenin dili seçilir. Ayrıca kurum türü, kurumun ismine eklenmelidir (bulunulan ülkenin resmi dilinde) örneğin “Mağaza”.
Kurumun resmi adı ayrıca kendi “orijinal” dilinde veya Latin harfleriyle (transkripsiyon yoluyla) yazılabilir.
Buna ek olarak kurumun resmi adı ayrıca kurumun bulunduğu ülkenin dilinde de yazılabilir (“Diğer adı”türünde isim girilerek).
Örneğin:
 • resmi adı, Rusça: Магазин Nike, Терминал Qiwi;
 • haritadaki açıklamalar için, Rusça: Nike, Qiwi;
 • resmi adı, İngilizce (ek): Nike, Qiwi;
 • diğer adı, Rusça (ek): Найк, Киви.
3.1.3.2.1.5

Eğer yabancı bir idari bölümün (örneğin, bir şehrin) geleneksel ismi günlük hayatta (özellikle de medyada) sözlüklerde geçen resmi adından daha çok kullanılıyorsa daha yaygın isim “resmi, haritadaki açıklamalarda veya adreslerde kullanılan ad” türlerinde objenin ismi olarak verilir. Bu durumda sözlük kaynaklı isimler “diğer adı” türündeki isim olarak girilir.

Not.

Türkiye'de https://wordstat.yandex.com.tr sitesini arama sorgularında sözcük kullanımlarının sıklığını görüntülemek için kullanabilirsiniz.

Örneğin:

 • resmi adı, Türkçe: Halep şehri;
 • haritadaki açıklama için , Türkçe: Halep;
 • adres parçası olarak, Türkçe: Halep;
 • diğer ad, Türkçe: Haleb şehri.
3.1.3.2.1.6. İsimlerin transkripsiyon ve tercüme kuralları
3.1.3.2.1.6.1

Yabancı isimlerin çeviri dilinde yazılması için özel transkripsiyon kuralları kullanılabilir.

Özellikle farklı alfabe veya diğer türlü yazı sistemi kullanan diller için uygulanan bu sistem, yabancı isimlerin çeviri dilinin yazı sistemiyle yazılmasını sağlar.

Böylelikle örneğin Kiril harflerinin kullanıldığı Rusça isimler Latin harfleriyle, Rusça telaffuza mümkün olduğunca yakın bir şekilde veya geleneksel harf/ses karşılıkları kullanılarak Türkçe yazılabilir.

Uyarı.

Haritalamanın yapıldığı ülkede yerel isimlerin yabancı dillere çeviri ve transkripsiyon kurallarını belirleyen resmi bir yönetmelik varsa çeviri ve transkripsiyon bu resmi kurallara göre yapılır.

3.1.3.2.1.6.2

Objeye, başka bir dile tercüme edilen resmi bir isim verilirken, objenin kendi ismi transkripsiyon yapılarak verilir ve obje türü (eğer obje türü varsa objenin isminin bir parçası olan zaten geçmiyorsa) tercüme edilir.

Örneğin: Faubourg St. Martin Caddesi; burada Fransızca cadde/sokak anlamına gelen "Rue" kelimesi orijinal isimden (Rue Faubourg St. Martin) çıkarılır ve yerine Türkçe tür ismi olan "Cadde" kullanılır.

Toplu taşıma araç durağı ismi bir obje tür adı içeriyorsa durak ismi yabancı dile çevrildiğinde tür adı çevrilir ve durağın özel adı transkripsiyon yapılarak yazılır.

Örneğin: Rubin Sineması, Gorchakova Caddesi.

Bunun istisnası, tercüme edilen dilde yaygın olarak kullanılan isimlerdir: Bunlar resmi ad alanına girilebilir.

Örneğin: Şanzelize Bulvarı, Beyaz Saray, Kızıl Meydan .

Kamuoyunca daha az bilinen çeviriler ve transkripsiyonlar “Diğer (tarihi) adlar” alanlarına girilir.

Örneğin: Oxford Street: Oxford Sokağı, Kantstraße: Kant Sokağı.

İsimlerdeki sayı sıfatları, çeviri dilindeki kurallara göre yazılır. Obje ismindeki sayı ayrıca harfle yazılan ek bir endeks içeriyorsa bu harf olduğu gibi çevrilmeden bırakılır.

Örneğin:1-я Новокузьминская улица1. Novokuzminskaya Caddesi, 3J Street → 3J Caddesi.

3.1.3.2.2. İsimlerin girilme kuralları

3.1.3.2.2.1

Objenin kendi ismi her zaman tırnak işareti olmadan yazılır.

Not.

Bölgesel istisna: Bulgaristan.

“...” gibi “ akıllı” tırnak işaretlerinin, "..." gibi düz tırnak işaretlerinin yerine kullanımı tercihlidir fakat zorunlu değildir. Dolayısıyla isimlerde kullanılan düz tırnakların mümkün olduğunca akıllı tırnaklarla değiştirilmesi önerilerek, akıllı tırnakların düz tırnaklarla değiştirilmesi hata sayılır.

3.1.3.2.2.2
Çevirisi yapılan isimlerde büyük ve küçük harf kullanımı ve isimlerde sayıların doğru yazımı, çeviri dilinin kuralları dikkate alınarak yapılır.
3.1.3.2.2.3
Objelerin isimlerinde parantez kullanılmaz. İstisnaları şunlardır:
3.1.3.2.2.4

Objelerin isimleri, resmi belgelerde tümüyle büyük harf kullanılarak yazılmış olsa dahi, Yandex Map Editor'de bu şekilde yazılmaz. Örneğin, DALGA değil Dalga şeklinde yazılır.

Bir kurum, isimini yazarken araya boşluk koymadan bir grup sözcüğü bitişik ve her sözcüğün ilk harfini büyük yazıyorsa kurumun ismi haritaya bu şekilde girilebilir. Örneğin: CepServis, OtoServis.

3.1.3.2.2.5
Bir objenin isminde yan yana isim kısaltması olarak iki veya daha çok baş harfi kullanılıyorsa, bunların arasına boşluk koyulmaz.
Örneğin: V.İ. Lenin Caddesi (V. İ. Lenin değil).
3.1.3.2.2.6

Rusça'da, e harfi üzerine konan çift noktanın isimlerde ya da obje türlerinde kullanılması şart değildir.

3.1.3.2.2.7
Nokta türü ulaşım objelerinin isimlerine (resmi ve açıklama için olan alanlara) ulaşım altyapısının objesinin kendi ismi girilir; bu ulaşım objesini yöneten kurumun ismi söz konusu alana girilmez.
Not. Bu ulaşım objelerini yöneten kurumların ismi ya objenin ismine “diğer adı” türünde eklenir ya da bu kuruma ait sabit bir mekan varsa, kurum haritaya ayrı bir obje olarak Yerler kategorisinde eklenir.
Bu kural havalimanları, demiryolları, taşıt istasyonları ve deniz limanları için geçerlidir.
Obje türü her zaman küçük harfle yazılır.
Örneğin: Kazan Nehir Limanı isminin yazılışı doğru, Tatflot Gemicilik Ltd. Şti doğru değildir.