Grafiklerin kullanımı

Uygulamada, modern bir sayfa, tasarımını daha çekici kılan grafik öğeleri olmadan pek bir anlam ifade etmez. Bununla birlikte, grafik öğelerini kullanırken, sayfa tasarımını iyi düşünerek ve özen göstererek yaklaşmak gerekir.

Öncelikle, <IMG> etiketinin ALT özniteliğini doldurun. Sayfadaki tüm görüntülerin, <IMG> etiketinin ALT özniteliğinde belirtilen bir “diğer metin” öğesi olabilir. Bu özniteliğin yararlı olmasının iki nedeni vardır:

  • Site sayfasına eklenen bir resme herhangi bir nedenle erişilemezse, ALT özniteliğindeki metin bu resmin yerine girilir ve kullanıcının resim içeriği hakkında kanaat edinmesini sağlar.

  • Bu öznitelikten alınan bilgiler, Yandex.Resimler servisi için görüntüleri dizinleyen "resim robotu"na yardımcı olur. ALT özniteliği belirtilmişse, arama sisteminin bu görüntüde sunulanı anlaması daha kolay olur.

İkinci olarak, resimde sunulan metnin kopyasını oluşturun. Yandex robotu grafiksel görüntü biçiminde sunulan metni tanıyamaz (şimdilik) ve ALT özniteliğindeki metin de temel dizine alınmaz. Bu nedenle, resimleri metin yerine kullanmamak gerekir. Grafik öğesinin metinle birlikte kullanılması mutlaka gerekliyse, resimde yazılanların metin olarak kopyasını oluşturun. Böylece, doğru sıralama için gerekli hiçbir bilgi kaybolmaz.

Grafik kullanımı sırasında ortaya çıkan küçük farklar:

  • Grafik menüsü. Metin değil de görüntüler halinde oluşturulan site menüsü, bağlantı üzerinden iç sayfalara gitme imkanı verse de, içinde tam olarak ne tür bilgilerin yer aldığı hakkında Yandex'e bir fikir vermez. Mümkün olduğunca, sitenin asıl bölümlerinin bağlantılarını içeren diğer metin menüsü sağlanmalıdır.

  • Sayfa tasarımı flash teknolojisi uygulanarak gerçekleştirilmişse, sitenin metin sürümünü de oluşturun. Bu metin sürümü; flash görüntü programı hiç yüklü olmayan veya eski sürümü yüklü olan kullanıcılar, mobil aygıt kullanıcıları ve ayrıca sitenizi tamamıyla ve hatasız dizinleyebilecek Yandex robotu açısından yararlı olacaktır. Flash öğelerinin dizinlenmesinde bazı sınırlamalar vardır (bkz. 1108947Site dizinleme” bölümü).

Not.

Tüm gerekli bilgilerin dizinlenebilmesi için, metin yerine görüntüler kullanmayın.

Resim aramasında sıralamayı iyileştirmeye yönelik birkaç öneri daha verelim:

  • Resimler metin açıklaması olarak kullanılıyorsa, açıklama getirdikleri metin parçacığına mümkün olduğunca yakın yerleştirmeye çalışın. Böyle bir olanak yoksa, resmin hemen yanında imzaların eşlik etmesini sağlayın.

  • Resim dosyalarının adlarının anlamlı (img_123456.jpg değil de, ktulhu.jpg gibi) ve resim içeriğine uygun olarak verilmesi önerilir.

  • Metin içinde görüntünün bağlantısı verilirse, bağlantı metni de anlamlı olmalıdır (yani <a href="ktulhu.jpg">resim 1</a> değil, <a href="ktulhu.jpg">Doğal yaşam ortamında Ktulhu</a> gibi).

  • robots.txt dosyasında, CAPTCHA görüntüsünün ve otomatik olarak oluşturulan diğer resimlerin (başlık sayfaları, grafikler, sayaçlar, grafiksel bilgilendiriciler vb.) dizinlenmesini devre dışı bırakın.

Sonraki bölüm