Sitenin başka domaine taşınması

Sitenin etki alanı adı değiştirilirken, Yandex robotuna yeni birincil aynayı göstermek için kullanılan iki bağımsız yöntem vardır. Her iki durumda da eski etki alanı sizin yönetiminizde bulunmalıdır.

İlk durumda, yeni etki alanının ikincil ayna olmaması koşuluyla, eski etki alanından yeni etki alanına yeniden yönlendirme (sunucu yeniden yönlendirmesi 301) ayarlayabilirsiniz.

Diğer durumda, robota birincil aynayı göstermek için aşağıdaki gibi bir düzenlemeden yararlanabilirsiniz:

  1. Yeni etki alanını kaydettirin; web sunucusunu ve tüm gerekli yazılımları kurun.

  2. Tüm site içeriğini eski sunucudan yeni sunucuya kopyalayın. Böylece, siteler birbirinin kopyası (aynası) olur. Ayrıca, DNS (domain name system — etki alanı adı sistemi) kullanımıyla yeniden yönlendirme ayarlanabilir.

  3. Host yönergesini robots.txt dosyasına ekleyin. Yeni birincil aynayı belirten robots.txt dosyası, grubun tüm aynalarında erişilebilir olmalıdır.

Kısa bir süre sonra, özel bir ayna oluşturma robotu eski ve yeni siteleri analiz eder ve Host yönergesine ya da 301 yeniden yönlendirmesine uygun olarak bunları “birbirine yapıştırır”. Arama sistemi bunları aynı kabul ederken, dizinlenecek ve aramaya katılacak olan yeni etki alanını birincil etki alanı olarak kabul edecektir.

Not.

Siteyi başka bir etki alanına geçirmek için, Host yönergesinden ya da yeniden yönlendirmeden yararlanın.