HTML taglerinin kullanımı

Meta etiketler

Meta etiketler, web uzmanlarının site sayfası hakkındaki meta verileri göstermesine olanak sağlar. Bazı meta etiketler de arama sistemi robotları tarafından kullanılır. Yandex robotu aşağıdaki etiketlerin içeriğini dikkate alır:

 • <meta name="Keywords" content="..."/> — Sayfanın arama sorgularına uygunluğunu belirlerken dikkate alınabilir;

 • <meta name="Description" content="..."/> — Bu etiketin içeriği parçacıklarda (arama sonuçları sayfasındaki site açıklamalarında) kullanılabilir;

 • <meta http-equiv="Content-Type" content="type; charset=..."/> — Robot, belge türü ve kodlaması belirlenirken bu etiketi dikkate alabilir;

 • <meta http-equiv="refresh" content="N;url=_yeniden yönlendirme hedefinin adresi_"/> — Bu sitede N saniye beklendikten sonra, kullanıcıyı url adresi belirtilen siteye yeniden yönlendirme. Küçük N değerlerinde, 302/303/307 HTTP kodlarını içeren sunucu yeniden yönlendirmesine benzer geçici yeniden yönlendirme olduğu kabul edilir.

Yandex robotu şu etiketlerdeki yönergeleri de dikkate alır:

 • <meta name="robots" content="all"/> — Sayfadaki metin ve bağlantıların dizinlenmesine izin verilmiştir (<meta name="robots" content="index, follow"/> etiketine benzer olarak);

 • <meta name="robots" content="noindex"/> — Sayfadaki metinler dizinlenmez;

 • <meta name="robots" content="nofollow"/> — Sayfadaki bağlantılar üzerinden geçiş yapılmaz ve bu bağlantılar dizinlenmez;

 • <meta name="robots" content="none"/> — Sayfadaki metin ve bağlantıların dizinlenmesi yasaklanmıştır (<meta name="robots" content="noindex, nofollow"/> etiketine benzer olarak);

 • <meta name="robots" content="noarchive"/> — Kayıtlı kopyanın bağlantısı arama sonuçları sayfasında gösterilmez.

Robot, bağlantıları nofollow değerli meta etiket içeren bir sayfadan verilmiş belgelerin varlığını öğrenemez; bununla birlikte, bir başka yerde nofollow değeri olmadan bu belgeleri gösteren bağlantılar varsa, belgeler dizinlenebilir.

Meta etiketler belirtilmemişse, varsayılan olarak pozitif değere (index, follow, archive) sahip olurlar. Etiketler arasında çakışma olması durumunda robot tercihini varsayılan değerden yana kullanır.

Örnek:

<meta name="robots" content="all"/> <meta name="robots" content="noindex, follow"/>
 Robot all değerini seçer; metin ve bağlantılar dizinlenir.

all değerini içeren etiket noarchive öğesini kapsamaz.

Örnek:

<meta name="robots" content="all"/> <meta name="robots" content="noarchive"/>
 Metin ve bağlantılar dizinlenir; ancak kayıtlı kopyanın bağlantıları arama sonuçlarında yer almaz.

<noindex> etiketi

Metnin hizmet kısımlarını dizinlemeyi yasaklamak için <noindex> etiketini kullanabilirsiniz. Bu etiket noindex meta etiketine benzer şekilde çalışır; ancak yalnızca etiket dahilindeki içeriği kapsar. Biçimi şöyledir:

<noindex>dizinlenmesi yasaklanacak metin</noindex>

noindex etiketi iç içe kullanılmaya duyarlı değildir (sayfanın html kodunun herhangi bir yerinde bulunabilir). Gerektiğinde, etiketin aşağıdaki biçimde kullanılmasıyla site kodunu geçerli yapmak mümkündür:

<!--noindex-->dizinlenmesi yasaklanacak metin<!--/noindex-->

<a> etiketinin rel="nofollow" özniteliği

rel="nofollow" özniteliği <a> etiketinin içinde aşağıdaki gibi kullanılır:

<a href="url" rel="nofollow">bağlantı metni</a>

Öznitelik nofollow değerine sahip meta etikete benzer şekilde çalışır; ancak yalnızca belirtildiği bağlantıyı kapsar.

<link> etiketinin rel="canonical" özniteliği

Sitede sayfa içeriği bakımından benzer gruplar bulunması durumunda, web uzmanı bu gruptan tercih edilen (kurallı) ve aramaya katılacak url'yi seçebilir. Örneğin, sitedeki belgeye iki url'den erişilebildiğini varsayalım:

www.examplesite.ru/pages?id=2 www.examplesite.ru/blog

Tercih edilen url /blog ise, kurallı olmayan url'den erişilebilen belgede şunu belirtmek yeterlidir:

<link rel="canonical" href="http://www.examplesite.ru/blog"/>
 • Yandex robotunun rel="canonical" özniteliğini dikkate alması için, kurallı url'nin dizinleme için erişime açık olması gerekir;

 • Kurallı url olarak, özniteliğin belirtildiği başka bir ana makineden veya ana makine alt etki alanından bir url belirtiliyorsa, robot özniteliği dikkate almaz;

 • Belgede birden fazla kurallı url olamaz;

 • İkiden fazla öğe (kaynak, hedef) içeren ve her öğesi zincirdeki bir sonraki url'nin kurallı url olduğunu belirten zincirler oluşturulması önerilmez.