Sıkça yapılan hatalar

Internet'in en önemli özelliklerinden biri, bilgi sunma özgürlüğünün ve çok çeşitli biçimlerin bulunmasıdır. Yandex arama sistemi, erişimine açık olan tüm belgeleri doğru şekilde dizinlemeye ve sıralamaya çalışır. Ancak, ne yazık ki, bazı bilgilerin robotumuz tarafından web uzmanlarının varsaydığı şekilde algılanamadığı durumlar olabilir:

  • Komut dosyalarıyla gezinti. Bağlantı yayınlamanın en yaygın yolu <A> HTML etiketidir. Ancak, sayfalar arasında gezinti için başka yollar da mevcuttur. Örneğin, JavaScript veya Flash teknolojileri kullanılabilir. Yandex robotu bu tür bağlantıları izlemediğinden, alışılmış metin bağlantılarını kullanarak, komut dosyalarının yardımıyla uygulanmış bağlantıların kopyalarını oluşturmak gerekir.

  • <iframe> etiketinin kullanımı. Yandex arama robotu <iframe> etiketine eklenen belgeleri dizinlemediğinden, belgenin doğru sıralanması için bu etiketin kullanılması önerilmez.

  • Aşırı otomatik yeniden yönlendirme. Yeniden yönlendirme kullanmaktan mümkün olduğunca kaçının. Yeniden yönlendirmenin yararlı olabileceği tek durum, sayfa adreslerinin teknik nedenlerle değişmesi ve kullanıcının yeni sayfa adresine yeniden yönlendirilmesinin mutlaka gerekli olmasıdır. Eski sayfadan yeni sayfaya yeniden yönlendirmenin (301 yeniden yönlendirme) doğru yapılması hakkında bilgi için, ilgili yardım bölümünü okuyun. Sunucuların, varsayılan olarak, 302 yeniden yönlendirmeyi kullandığını ve bunun da, yeniden yönlendirme hedefinin arama sonuçlarında gösterilmesini garanti etmediğini (301 yeniden yönlendirmesinden farklı olarak) unutmayın.

  • Sayfa adresleri. Her sayfaya tek ve sabit bir adresten erişilebilmelidir. Sayfa adreslerinin oturum tanımlayıcıları içermemesi istenir; açık bir biçimde belirtilmiş cgi parametreleri listelerinden de mümkün olduğunca arındırılmalıdırlar.

  • Gizleme. Arama robotu sayfanın belirli bir içeriğini dizinlerken, kullanıcının da bu sayfaya erişmeye çalışıp karşısına başka bir sayfa çıkabildiği durumlardan kaçının. Örneğin, sitenin farklı bölgelere yönelik sürümlerinde bu sorun yaşanabilir; bu konu “Bölgesellik” bölümünde anlatılacaktır.

  • Metin yerine görüntüler. Metin içermeyen sayfalar oluşturmaktan kaçının. Sitenin ana sayfası, sitenin asıl bölümüne bağlantı veren bir görüntü olarak hazırlanmışsa ve metin içermiyorsa, bu durum sitenin sıralanmasını etkileyebilir. Bunun nedeni, kural olarak dış bağlantıların çoğunun sitenin ana sayfasına götürmesi ve bu belgede metin yoksa, belge içeriğinin belirlenmesine dair güvenilirliğin kısmen azalmasıdır.

  • Soft 404. Yaygın görülen hatalardan biri, varolamayan sayfalar için 404 hatası (sayfa bulunamadı) ile ilgili mesajın yerine 200 (OK) yanıt kodunu döndüren saplama sayfası kullanılmasıdır. Bu durumda arama sistemi yanlış adresli sayfanın varolduğunu kabul eder ve bu sayfayı veritabanından silmez. Bu da sitedeki yararlı sayfaların çok daha yavaş dizinlenmesine yol açar.

  • Site altyapısı. Site yazılımının doğru çalışıp çalışmadığını takip edin; sitenin komut dosyalarındaki hatalar, bazı sayfalara farklı bölümlerden geçiş yapılırken farklı adreslere sahip olmalarına yol açabilir. Bu durum sitenin dizinlenmesini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, "altyapı"daki hatalar kötü niyetli kullanıcılar tarafından kullanılabilir (örneğin, bağlantıların kötü niyetli siteye koyulması amacıyla).

Bu tür hatalar olursa, Yandex.Webmaster servisinde dizinleme hataları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Not.

Siteniz ne kadar basit ve anlaşılır hazırlanırsa, dizinlenmesi de o ölçüde iyi olur.

Sonraki bölüm