Sitede bilgi yayınlaması

Sıralama yapılırken, sorgu metniyle biçimsel eşleşme, sunulan bilgilerin tamlığı ve güncelliğinin yanı sıra bilgilerin yapılandırılması ve düzenlenmesi de dikkate alınır. Metinlerin sunumunda çoğu zaman genel kabul görmüş biçimin kullanıldığı basılı kitaplardan farklı olarak, Internet'teki bilgiler çok farklı stillerde düzenlenebilir. Kötü seçilmiş bir bilgi sunum stili, bilginin algılanmasını neredeyse olanaksız hale getirebilir. Yandex, sitede sunulan bilgilerin kullanıcılar tarafından algılanmaya ne derece elverişli olduğunu analiz eder. Sıralama yapılırken, çok sayıda küçük bloğa ayrılmış ve reklam malzemeleri arasında kaybolan sayfalardan ziyade, özellikle bilgilere erişimin ve algılamanın kolay olduğu sayfalar tercih edilir.

Yandex arama robotu sitede etkin eylemler gerçekleştirmediğinden, dizine yalnızca erişim için ek eylemler gerçekleştirilmesi (örneğin, siteye kaydolma, SMS gönderme, herhangi bir kod veya ek sorgu girme gibi) gerekmeyen bilgiler girer. Diğer bir ifadeyle, Yandex robotu “derin web” (İngilizce: “deep web”) olarak adlandırılan öğeleri dizinlemez.

Site sayfalarındaki bilgilerin düzenlenmesine yönelik temel öneriler şunlardır:

 • Belgenin ana fikri tarayıcının ilk ekranından anlaşılmalıdır.

 • Kullanıcıda metne erişimle ilgili kuşku oluşturacak kaydırma penceresi, gizli açılan kutu vb. tasarım öğeleri kullanılması önerilmez.

 • Metin büyükse, önemli mantıksal birimler halinde birkaç web sayfasına bölmek gerekir (örneğin, bölümler halinde; ancak paragraflar halinde olmamalıdır).

 • Metin yanlışsız olarak yazılmalı ve özenle düzenlenmelidir. Sitede yazım denetimi için, Yandex.Webmaster servisinden erişim sağlanabilen özel araç işe yarayabilir.

Not.

Özenle düzenlenmiş ve yapılandırılmış sayfalar kullanıcılar açısından çok daha çekicidir ve bu sayfalarda gerekli bilgileri bulmak çok daha basittir.

Web sayfasının ana öğelerini düzenleme

 1. Web sayfası başlığı:

  Web sayfası başlığı, HTML'de <TITLE> etiketiyle tanımlanan metindir. Web uzmanı bunun yardımıyla, arama sisteminin sayfa içeriği hakkında fikir edinmesini sağlar. Tarayıcı, <title> </title> etiketleri arasında bulunan metni pencere başlığında görüntüler. Ayrıca, bu metin Yandex arama sonuçları sayfasında sitenizin bağlantısını da içereceğinden, bir bakıma kaynak sitenizin kartvizitidir. Bu nedenle, kullanıcıda daha ayrıntılı bilgi almak için sitenizin sayfasına gitme isteği uyanıp uyanmayacağı, bu başlığın nasıl yazıldığına bağlıdır. Başlığın anahtar sözcükler içermesinin yanı sıra, bilgilendirici ve güncel olması da iyidir. Başlıkta, sağlanan hizmetler hakkında kısa bir açıklama yapın. Burada çok fazla sayıda anahtar tümce sıralamak anlamsızdır; monitörün ekranına sığmayacağından kullanıcı bunları göremeyecektir.

 2. Metin içinde başlıkları düzenleme, <H1>, ..., <H6> etiketleri

  Başlıkların metin içinde doğru şekilde düzenlenmesi, kullanıcının sayfaya çabuk alışmasına yardımcı olur; yani kullanıcıya zaman kazandırır. Ayrıca, Yandex robotunun belgenin yapısını çözümlemesi de kolay olur. Bu nedenle, başlıkların belge hiyerarşisine uygun olarak bu etiketlerle ayrılması gerekir.

 3. Düzen

  Sayfa düzeninin standartlara uygun olmasına çalışın.

 4. Farklı tarayıcılarda uyumluluk

  Sitenizdeki bilgilerin tüm tarayıcılarda doğru şekilde görüntülenmesi önemlidir. Potansiyel müşteriniz sitenizin doğru görüntülenmediği veya hiç gösterilmediği bir tarayıcı kullanıyorsa, çok büyük bir olasılıkla bu kullanıcı sitenizden çıkacaktır.

 5. <NOINDEX>

  Sayfadaki metnin herhangi bir bölümünün dizinlenmesini yasaklamak isterseniz <NOINDEX> etiketi ni kullanın. Bu etiketi kullanırken dikkatli olun; </NOINDEX> kapanış etiketinin gerek duyduğunuz yerde olmasına dikkat edin.

Not.

Sayfalara kullanıcıların hiçbir zaman görmeyeceği metinler koymayın.

Sonraki bölüm