İşaretlemeyi işleme kuralları

İletişim bilgilerinin eklenmesi gerektiğinde Yandex.Webmaster servisinin “Site Coğrafyası (Düzeni)” bölümündeki “Kuruluşlar ve adresleri” formunu kullanınız. Bu iletişim bilgileri aktarım yöntemi anlamsal açıdan site sayfalarının mikroformatlarla işaretlenmesinden farklı değildir. Yandex.Webmaster formu aracılığıyla aktarılan veriler de aynı şekilde Kurum ve kuruluşlar rehberi'ne eklenerek Yandex'in çeşitli servislerince yansıtılır.

Bilgi kartının Yandex tarafından işlenmesi işlemi, Format şartnamesinde belirlenen kurallara göre yapılır.

Veriler yapısı gereksinimleri

hCard formatının öngördüğü sınıfları diğer CSS sınıflarıyla istediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Böylece, bilgi kartının kök öğesinin class özniteliği; vcard sınıfı isminin yanı sıra, hCard sınıfları olmayan sınıf isimlerinin herhangi bir setini içerebilir. Örneğin;

<div class="vcard footer">...</div>

Bu, bilgi kartı özellikleri olan öğeler için de geçerlidir.

Öte yandan hCard sınıflarının birbiriyle birleştirilmesi için belirli kısıtlamalar var. Böylelikle vcard sınıfı öğesi başka bir hCard sınıfıyla işaretlenemez. Benzer şekilde, örneğin tel sınıflı bir öğenin adr sınıflı bir öğenin içine alındığı gibi farklı özelliklerin birbirinin içinde olduğu birleşimler yanlış işlenebildiği için bunların kullanılması kesinlikle önerilmez. adr özelliği için country-name, region, locality, street-address, extended-address ve postal-code iç özellikleri ile geo özelliği için latitude ve longitude iç özellikleri gibi, standardın açıkça belirttiği iç özellikler, bu kuralın bir istisnasını teşkil eder.

Değerleri çıkarma kuralları

Genel olarak bir özelliğin değeri, ilgili bir sınıf öğesinin içerdiği ve bir site ziyaretçisi için görünür bir metinle oluşur. Fakat bazı öğeler bu kurala uymayabilir:

 • <abbr> öğesinin title özniteliği olduğu durumlarda anılan özniteliğin değeri, özellik değerini teşkil eder. Örnek:
  <abbr class="tel" title="+ 7 (890) 123-45-67">123-45-67</abbr>
  Tarayıcının görüntülediği değer “123-45-67” iken tel özelliğinin değeri “+90 (890) 123-45-67”'dir.
 • url, email, logo ve photo olmak üzere URL değerli özellikler için href öznitelikli <a> öğesi durumlarında href özniteliğinin değeri, özellik değerini teşkil eder.

  Örnek:

  <a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya Cafe</a>

  url özelliğinin değeri “http://www.cafe.com”'dur.

  İkisi de URL özellikleri olmayan fn ve org'un değeri, “Papatya Cafe”'dir.

 • URL özellikleri için src öznitelikli <img> özelliğinin değeri, src özniteliğinin değeriyle teşkil edilir.

 • URL özellikleri olmayan özellikler için alt öznitelikli <img> özelliğinin değeri, alt özniteliğinin değeriyle teşkil edilir.

  Örnek:
  <img class="logo fn org" alt="Papatya Cafe" src="images/logo.gif">
  Burada logo özelliğinin değeri “images/logo.gif”'tir; fn ile org özelliklerinin değeri “Papatya Cafe”'dir.

Ayrıca öğenin görünür metninin bir kısmını bir özellik değeri olarak işaretlemek mümkün. Bu amaçla öğenin içine value sınıflı bir iç öğe eklemek yeterlidir.

Örnek:
<div class="tel">Bilgi: <span class="value">+90 (890) 123-45-67</span></div>
Burada tel özelliğinin değeri “+90 (890) 123-45-67”'dir.

Bir özelliğin değerini kullanıcılar için görünmez yaparak onun yerine başka bir metin görüntülemek veya hiçbir şey görüntülememek gerektiğinde title öznitelikli bir value-title sınıfı öğesi kullanılabilir. Bu durumda özellik değeri, title özniteliğinin değeriyle oluşur.

Örnekler:

<div class="tel">
 <span class="value-title" title="+7 (890) 123-45-67">123-45-67</span>
</div>
<div class="tel">
 <span class="value-title" title="+7 (890) 123-45-67"> </span> 123-45-67
</div>

Örneklerin ikisinde de tel özelliğinin değeri, “+90 (890) 123-45-67”'dir. İkinci örnekte imleç, telefon numarasının üzerinde olduğunda “gerçek” özellik değerini görüntüleyecek bir araç ipucunun açılması önlenir.