Yandex tarafından işlenen öğelerin özellikleri

  Zorunlu öğeler

  Bir kurum veya kuruluşa ait bir bilgi kartının Yandex tarafından işlenebilmesi için bu kartın hCard formatına uygun olarak işaretlenmesi gerekir. Bunun çerçevesinde, vcard formatında bir öğe kartın kök öğesini oluşturmalıdır. Özellik denilen diğer öğeler ise bu kök öğesinin içinde bulunur.

  Özellik değerleri olarak algılanan HTML kod parçaları hakkında bilgi için İşaretlemeyi işleme kuralları bölümüne bakınız.

  Ayrıca bir kartın Kurum ve kuruluşlar rehberi veritabanına dahil edilebilmesi için bunun aşağıdaki özellikleri içermesi zorunludur:

  fn ve org

  bir kurum veya kuruluşun ismi.

  hCard standardı kurallarına göre kurum ve kuruluşlar tariflerini içeren bilgi kartları için fn ve org özelliklerinin değerleri birbirinin aynı olmalıdır. Dolayısıyla bir öğede kuruluş isminin belirtilmesi için bu iki sınıfın ikisini de kullanmayı tavsiye ederiz:

  <span class="fn org">...</span>

  adr

  Kurum veya kuruluşun adresi.

  Adres, harita üzerinde bulunabilecek kadar ayrıntılı olmalıdır. Bilgi kartlarının; Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan olmak üzere sadece dört ülke için işlenebildiğine dikkatinizi çekmek isteriz.

  Bir adr sınıfı öğesi için aşağıda sıralanan iç özelliklerin işlenmesi mümkün (Not: bu iç özelliklerden her biri sadece bir kere belirtebilir):

  • country-name: ülke ismi;

  • region: ülkedeki bir eyalet, il, ilçe veya diğer türlü bir alt bölge;

  • locality: yerleşim birimi;

  • street-address: Sokak adı ile bina, blok vb. numaları olarak belirlenen adres;

  • extended-address: yukarıdaki gibi belirtilen adrese ek olarak bir bina girişi, kat, ofis vb.'nin numaralarıyla iş merkezi ismi gibi tüm diğer ayrıntıların belirtildiği bir ek kısım;

  • postal-code: posta kodu.

  Bir adresin doğru tanınması için ilk önce ilgili yerleşim biriminin (yani locality özelliğinin) doğru belirtilmesi gerekir. Adreste belirtilen bir yerleşim birimi isminin o yerleşim birimini tam ve açık olarak belirlemediği durumlarda ("Hacılar Köyü" gibi) adrese o yerleşim biriminin içinde bulunduğu bölgenin (region) belirtilmesi de gerekir.

  Not.

  Kuruluşun yasal adresi ile asıl adresi farklı olduğunda rehber için asıl adresi tercih etmenizi tavsiye ederiz.

  Bir bilgi kartı; özellikle aynı isim taşıyan ve web sitesi ve/veya telefon santrali gibi ortak iletişim bilgilerine sahip olan birden fazla şubeyle oluşturulduğu kuruluşlar durumlarında, birden fazla adres içerebilir. Öbür taraftan, kuruluş şubelerinin isim ve telefon ile e-posta adresleri farklı olduğunda her bir şubesi için ayrı birer kart (vcard sınıfı öğesi) yapmanızı tavsiye ederiz.

  tel

  Alan koduyla birlikte belirtilen telefon numarası.

  Tercih edilen format: +{ülke kodu} ({alan kodu}) {telefon numarası}, örneğin: +90 (212) 123-45-67, +375 (12) 345-67-89. Başka bir formatta telefon numarasının belirtilmesi gerektiğinde <abbr> öğesi kullanılmasını tavsiye ederiz.

  Bir bilgi kartı, birden fazla telefon numarası içerebilir.

  Örnek:

  <div class="vcard">
  	<div>
  		<a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya Cafe</a>
  	</div> 
  	<div class="adr"> 
  		<span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span> 
  	<span class="locality">Güneşlişehir</span> 
  	</div> 
  	<div class="tel">Tel.: 
  		<abbr class="value" title="+ 90 (890) 123-45-67">123-45-67</abbr> 
  	</div> 
  	<div class="tel"> 
  		<abbr class="type" title="fax">Faks:</abbr> <abbr class="value" title="+ 90 (890) 123-45-89">123-45-89</abbr> 
  	</div> 
  </div>

  Minimum gerekli bilgileri içeren kart örnekleri:

  <div class="vcard">
  	<div><span class="fn org">Papatya Cafe</span></div>
  	<div class="adr">
  		<span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
  		<span class="locality">Güneşlişehir</span>, 
  	</div>
  	<div class="tel">Tel.: 
  		<abbr class="value" title="+ 90 (890) 123-45-67">123-45-67</abbr>
  	</div>
  </div>
  <div class="vcard">
  	<div>
  		<a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya Cafe</a>
  	</div> 
  	<div class="adr">
  		<span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>, 
  	<span class="extended-address">7. Kat, ofis No.: 701</span>
  	<span class="postal-code">111222</span>, 
  	<span class="locality">Güneşlişehir</span>, 
  	<span class="region">Güneşli</span>, 
  	<span class="country-name">Türkiye</span>, 
  	<div class="tel">Tel.: 
  		<abbr class="value" title="+ 90 (890) 123-45-67">123-45-67</abbr>
  		</div>
  	</div>
  </div>

  Destekli öğeler

  Zorunlu özellikler olan fn ve org ile adr ve tel ozelliklerinin yanı sıra Yandex'in işlediği diğer özellikler şöyle:

  Kuruluşunuz/işletmeniz hakkında daha ayrıntılı bilgilerin sağlamak için belirteceğiniz bu tür özelliklerin sayısını mümkün olduğunca artmanızı öneririz.

  category

  Kuruluşun faaliyet alanı.

  Bu özelliği ekleyerek kuruluşunuzun Kurum ve kuruluşlar rehberindeki belirli kategorilere dahil edilmesini ve dolayısıyla ilgili bilgi kartınızın servis tarafından işlenmesini kolaylaştıracaksınız. Kuruluşunuzun iletişim bilgilerini içeren blokta ayrıca onun faaliyet alanının belirtilmesi de mümkün olması halinde bunu category özelliğinin eklenmesiyle sağlayabilirsiniz.

  Bir bilgi kartı birden fazla kategori öğesi içerebilir. Bir örnek verelim:

  <div class="vcard">
   <div>
   <span class="fn org">Papatya</span>
   <span class="category">Cafe</span> ve <span class="category">Restoran</span>ı
  </div>
   <div class="adr">
    <span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
    <span class="locality">Güneşlişehir</span>
   <span class="url">
    <span class="value-title" title="http://www.cafe.com"> </span>
   </span>
  </div>

  Bilgi kartınıza eklediğiniz category özelliğini istediğinizde site kullanıcıları için görünmez yapabilirsiniz. Bu amaçla title öznitelikli bir value-title sınıfı öğesini kullanabilirsiniz:

  <div class="vcard">
   <div>
    <a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya</a>
   </div>
   <div class="adr">
    <span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
    <span class="locality">Güneşlişehir</span>
   </div>
   <span class="category">
    <span class="value-title" title="Cafe"> </span>
   </span>
  </div>

  Özellik değerleri olarak algılanan HTML kod parçaları hakkında bilgi için İşaretlemeyi işleme kuralları bölümüne bakınız.

  email

  E-posta adresiniz.

  Bir kart, birden fazla e-posta adresi içerebilir.

  Bir e-posta adresi ister sade metin olarak isterse bir web bağlantısı olarak görüntülenebilir.

  Örnekler:

  <div class="vcard">
  	<div>
  		<a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya Cafe</a>
  	</div> 
  	<div class="adr"> 
  		<span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
    <span class="locality">Güneşlişehir</span>,
     </div>
   <div class="email">cafe@cafe.com</div>
  </div>
  <div class="vcard">
   <div>
    <a class="fn org url" href="http://www.papatyacafe.com">Papatya Cafe</a>
   </div>
   <div class="adr">
     <span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
     <span class="locality">Güneşlişehir</span>,
   </div>
   <div>E-posta adresi:
    <a class="email" href="mailto:cafe@cafe.com">
     papatya@papatyacafe.com.tr
    </a>
   </div>
   <div>İş imkanları için müracaat adresi:
    <a class="email" href="mailto:hr@cafe.com">
     hr@papatyacafe.com.tr
    </a>
   </div>
   <div>Malzeme temini için müracaat adresi:
    <a class="email" href="mailto:buy@cafe.com">
     buy@papatyacafe.com.tr
    </a>
   </div>
  </div>

  Özellik değerleri olarak algılanan HTML kod parçaları hakkında bilgi için İşaretlemeyi işleme kuralları bölümüne bakınız.

  geo

  Adresin coğrafi koordinatları. Derece olarak belirlenir.

  Adresinizin koordinatları, bunun coğrafi konumlandırılmasını kolaylaştırır. Koordinatları bildiğiniz takdirde onları bilgi kartına dahil edebilirsiniz.

  Bir bilgi kartı sadece bir geo sınıfı öğesi içerebilir.

  Bu özellik için şöyle iç özellikleri belirtmek gerekir:

  • latitude: enlemi;

  • longitude: boylamı.

  Coğrafi koordinatlar genellikle title öznitelikli value-title sınıfı iç öğesi aracılığıyla kullanıcılar için görünmez yapılır:

  <div class="vcard">
  	<div>
  		<a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya Cafe</a>
  	</div> 
  	<div class="adr"> 
  		<span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
    <span class="locality">Güneşlişehir</span>,
   </div>
   <span class="geo">
    <span class="latitude">
     <span class="value-title" title="55.792188"> </span>
    </span>
    <span class="longitude">
     <span class="value-title" title="37.764956"> </span>
    </span>
   </span>
  </div>

  Öbür taraftan, koordinatların sayfada görünmesi gerektiği durumlarda bunların derece, dakika ve saniye olarak belirtilmesi daha mantıklıdır.

  <div class="vcard">
  	<div>
  		<a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya Cafe</a>
  	</div> 
  	<div class="adr"> 
  		<span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
    <span class="locality">Güneşlişehir</span>,
   </div>
   <div class="geo">
    <abbr class="latitude" title="55.792188">Enlem: 55°47&#8242;31.88&#8243; N</abbr> 
    <abbr class="longitude" title="37.764956">Boylam: 37°45&#8242;53.84&#8243; E </abbr>
   </div>
  </div>

  Özellik değerleri olarak algılanan HTML kod parçaları hakkında bilgi için İşaretlemeyi işleme kuralları bölümüne bakınız.

  url

  Kurum veya kuruluşun resmi web sitesine yönlendiren bağlantı.

  Sözkonusu bağlantının, sitenin baş sayfasına veya; ilgili bilgi kartının, kurum veya kuruluşun bir şubesiyle ilgili olması halinde, o şubenin web sayfasına yönlendirmesini tavsiye ederiz. Bir örnek olarak bilgi kartımızın http://www.papatyacafe.com/contacts.html sayfasında bulunması ve url özelliğinin değerinin http://www.papatyacafe.com değerinde olması durumunu ele alalım.

  hCard standardına göre bir bilgi kartında birden fazla url sınıfı öğesi bulunması mümkün olsa dahi o kartın Rehber'e eklenmesi işlemi sırasında o öğelerden sadece en uygun olan bir tanesinin seçileceğini unutmayalım.

  Web adresini iletişim bilgileri kısmında yerleştiriyorsanız, url sınıfını <a> öğesine atayabilirsiniz:

  <a class="url" href="...">...</a>

  Sitenizin iletişim bilgileri bloğu URL'yi içermiyorsa url özelliğini aşağıdaki bir yapı aracılığıyla kullanıcılar için görünmez yapmak mümkün:

  <span class="url"><span class="value-title" title="..."> </span></span>

  Özellik değerleri olarak algılanan HTML kod parçaları hakkında bilgi için İşaretlemeyi işleme kuralları bölümüne bakınız.

  workhours

  Kurum veya kuruluşun çalışma saatleri.

  hCard standardında öngörülmeyen bu özellik Yandex tarafından bir eklenti olarak eklenmiştir.

  Kurum veya kuruluşun çalışma saatlerini Rehber'de kullanılan formatta kullanmanızı tavsiye ederiz. Bunun bir örneği şöyle:

  • Pt-Cu 9:00-18:00

  • Pt-Cu 9:00-18:00, öğle tatili: 13:00-14:00, Ct-Pz 10:00-17:00, öğle tatili 13:30-14:00

  • Pt-Ct 11:00-20:00, Pz 12:00-24:00

  • her gün açık 10:00-24:00

  • 24 saat açık

  Çalışma saatlerini ayrıca serbest formatta da belirtmek mümkündür.

  Örnek:

  <div class="vcard">
  	<div>
  		<a class="fn org url" href="http://www.cafe.com">Papatya Cafe</a>
  	</div> 
  	<div class="adr"> 
  		<span class="street-address">Güneşli Sok. No. 21</span>
    <span class="locality">Güneşlişehir</span>,
   </div>
   <div>
    <span class="workhours">Her gün 11:00-24:00</span> saatleri arasında açığız
   </div>
  </div>

  Diğer öğeler

  hCard formatının öngördüğü tüm diğer özellikler artık Yandex tarafından işleme alınmıyor. Diğer servislerin bunlara erişimini sağlamak için o özellikleri bilgi kartınıza ekleyebilirsiniz. Örneğin iletişim bilgileriniz sizin şirket logonuzu içeriyorsa logo özelliğini kullanınız.

  Formatın öngördüğü özelliklerin tam listesini hCard formatının resmi kullanım şartnamesinin Property List bölümünde bulacaksınız.