Arama sorguları

  Bu araç yardımıyla hani bilgiler alınabilir?

  "Popüler sorgular" bölümünde kullanıcıların sorgularının istatistikleri görülebilir.

  Popüler sorgular; girildiğinde, sitenin arama sonuçlarında en sık ilk 50 arasında gösterildiği ve en sık bu sonuçlar arasından giriş yapıldığı 25 sorgudur. İstatistikler haftalık dönemler halinde gösterilir. İstatistikleri gösterme sayısına göre görüntüleyebileceğiniz gibi tıklama sayısına göre de görüntüleyebilirsiniz.

  Gösterim ve tıklama da nedir?

  Siteye açılan bağlantıların kimi sorgulara göre Yandex arama sonuçları arasında yer almasına gösterme denmektedir. İlk arama sonuçları sayfası geçildikten sonra kullanıcı bu sayfaları açmazsa sonraki sayfada bu bağlantılar tekrar olası göstermeler arasına dahil edilmez.

  Yandex arama sonuçları sayfasında gösterilen bağlantı tıklanarak siteye girilmesine tıklama denir.

  Gösterme ve tıklamalara ilişkin bilgi Yandex.Webmaster hizmeti "Arama sorguları" bölümünden alınabilir.

  Arama sorgularına ilişkin veriler yok. Neden?

  "Popüler sorgular" bölümünde, girildiğinde, belirtilen zaman aralığı dahilinde sitenin en sık ilk 50 arasında gösterildiği 25 sorguyu gösterir. Siteniz için henüz bu koşulları sağlayan sorgular bulunmuyor olabilir.

  Ayrıca eğer sitenizi Yandex.Webmaster hizmetine yeni eklediyseniz sitenize dair verilerin toplanması için biraz zaman geçmesi gerekmektedir. Genellikle bu süre bir haftadır.

  Tıklama sayısına göre veri yok. Neden?

  Eğer tıklama sayısı verileri yoksa genellikle bunun nedeni, belirtilen zaman aralığında arama sonuçlarından sitenize giriş yapılmamış olmasıdır.

  Daha fazla gösterme, daha çok tıklamayı garanti etmez. Gösterme sayısı dikkate alınmaksızın hiç tıklama yoksa sitenizin sonuçlar sayfasında güzel sunulduğundan emin olun: İlgili sorguya göre başlık ve parçacık içermesi, vb.

  Arama sonuçlarında sitemi belirtilen konumda göremiyorum. Neden?

  "Arama sorguları" sayfasında belirtilmiş olan konum sitenin söz konusu sorguya göre seçili tüm zaman aralığındaki ortalama konumuna karşılık gelir. 50. sıra ve altındaki konumlar gösterme ve tıklamaların analizinden hariç tutulur.

  Arama sonuçlarındaki konum birçok faktöre bağlıdır ve sabit kalmaz. Sitenizi öncekine yakın konumlarda bulmayı deneyin.

  Arama sorguları bilgisi hangi sıklıkta güncelleniyor?

  Bilgiler haftada bir kez güncellenir.

  Bölgem bölge listesinde yok. Neden?

  Listede yalnızca kendisi için ayrı bir sıralama formülü bulunan bölgeler bulunmaktadır.

  Neden "Sorgu geçmişi" yok?

  "Sorgu geçmiş" bölümünde, 4-6 haftalık zaman aralığında siteniz için gösterme ve tıklama verisi bulunan arama cümle/cümlecikleri gösterilir. Analiz edilecek yeterli veri miktarı toplanana kadar, bir süre beklemeniz gerekebilir.

  "Alt bölgeleri çıkar" ne anlama geliyor?

  Varsayılan olarak daha büyük bölgelerin verileri, daha küçük bölgelere ilişkin verileri de içine almaktadır. "Alt bölgeleri çıkar" işareti, listede ayrıl olarak yer alan bölgelere ilişkin verileri çıkarır. Örneğin: Bölge listesinde Türkiye, İstanbul ve İzmir var. Varsayılan olarak İstanbul ve İzmir'e ilişkin bilgiler Türkiye verileri içinde girer ancak eğer "alt bölgeleri çıkar" maddesine işaret konursa İstanbul ve İzmir dışında, tüm Türkiye'nin verilerini incelemek mümkündür.