Video için Schema.org işaretlemesi

İşaretlemenin minimum örneği

Aşağıda sıralanan özellikler belirtilmezse videolar indekslenmez.

Özellik Tür Açıklama
url URL

Video için bağlantı

name Text

Video adı.

description Text

Video açıklaması.

duration Duration

Videonun süresi.

isFamilyFriendly Boolean

Mevcut videonun çocuklar tarafından izlenmesi için uygun olup olmadığını gösteren özellik:

 • true: çocuklar tarafından izlenebilir.
 • false: çocuklar tarafından izlenmemesi gereken öğeler mevcut. (yasalara veya site sahibinin değerlendirilmesine göre)
thumbnail ImageObject

Önizlemede görselin açıklaması.

uploadDate Date

Videonun ISO 8601 formatında siteye yüklenme tarihi.

Video için minimum açıklama örneği

<div itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject" > 
<!--Obje türünün belirlenmesi-->
  <a itemprop="url" href="https://www.mysite.com/view/306/">
  <h1 itemprop="name">Schema.org nedir</h1></a>
  <p itemprop="description">Schema.org, internette verilerin semantik işaretlenmesi için kullanılan ve 2011 yılında yaz döneminde Google, Bing ve Yahoo! arama motorları tarafından açıklanan bir standarttır. Semantik işaretlemenin hedefi, interneti daha anlaşılır hale getirmek, daha düzenli yapıya sahip olmasını sağlamak ve arama motorlarının ve özel programların arama sonuçlarında daha kolay gösterilmesi için verilerin tespit edilmesini ve işlenmesini kolaylaştırmaktır.</p>
  <meta itemprop="duration" content="PT6M58S">
  <meta itemprop="isFamilyFriendly" content="true">
  <p>Yüklenme tarihi:<span itemprop="uploadDate">2013-06-05T00:00:00</span></p>
  <span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> 
  <img itemprop="contentUrl" src="https://www.mysite.com/images/preview/img1.jpg">
  <meta itemprop="width" content="250">
  <meta itemprop="height" content="120">
  </span>
</div>

Oynatıcı eklenmesi

Not. Şu anda Yandex.Video'nun arama sonuçlarına veri tabanında en az 1 000 video barındıran büyük hostinglerin oynatıcıları dahil edilir.

Oynatıcınızın Yandex.Video'nun arama sonuçlarına dahil edilmesini istiyorsanız kullanarak Yandex robotunu bilgilendirin:

 1. Oynatıcıyı ayrı bir sayfaya yerleştirin ve bu sayfa için bağlantıyı embedUrl öğesinde belirtin.
  <link itemprop="embedUrl" href="https://www.mysite.com/iframe/yacinema/123/">
 2. İşaretlemede oynatıcıyı belirttikten sonra iletişim formunu kullanarak bizi bilgilendirin. Oynatıcınızı test ettikten sonra sonuçları size bildireceğiz.

Ek işaretleme

Aşağıda listelenen alanlar zorunlu değildir; fakat bu alanların doldurulmuş olmaları videolarınızı daha iyi indekslememizi ve kullanıcıların ilgili sorgularına göre arama sonuçlarında görüntülememizi sağlar.

Video formatı

Aşağıdaki alanlar desteklenir:

 • height : videonun yüksekliği.

 • width : videonun genişliği.

 • bitrate: kbit/sn olarak maksimum bitrate (kbps).

 • videoQuality: video kodlama kalitesi.

  Desteklenen değerler şunlardır:

  • low — düşük kalite (çözünürlük 360×640 altı, bitrate 717 kbps altı);

  • medium — orta kalite (çözünürlük 360×640 ile 720×1280 arası, bitrate 717 kbps ile 1 Mbps arası);

  • HD — HD kalitesi (çözünürlük 720×1280 ile 1080×1920 arası, bitrate 1-2 Mbps arası);

  • full HD — 1080p kalitesi (çözünürlük 1080×1920 üstü, bitrate 2 Mbps üstü).

 • contentSize: videonun kilobayt bazında boyutu.

Video kategorileri

Oynatıcı parametreleri

Desteklenen özellikler:

 • embedUrl: video oynatıcının yerleştirilmesi için iframe bağlantısı.

 • allowEmbed: videonun Yandex arama sonuçları sayfasında gösterilmesinin mümkün olduğunun belirtisidir.

  Varsayılan olarak video doğrudan arama sonuçları sayfasından oynatılabilir.

 • playerType: mevcut video formatı için kullanılabilen kodlar.

  Birkaç kullanılabilir kod mevcut olduğunda kodlar virgüllerle ayrılarak sıralanır.

 • availablePlatform: videonun oynatılabildiği platformdur.

  Desteklenen değerlerin tam listesi
  • Desktop: belli başlı işletim sistemlerinin (aşağıda sıralanmıştır) desteklendiğinin belirtisi

  • Windows

  • Linux

  • OSX

  • Mobile: aşağıda sıralananlar olmak üzere belli başlı mobil platformların desteklendiğinin belirtisi

  • iOS

  • Android

  • WindowsPhone

  • WindowsMobile

  • Symbian

  • Bada

  • BlackBerry

  • MeeGo

Tarih formatı

Tarih ISO 8601 formatında belirtilir.

Desteklenen özellikler:

 • dateCreated: videonun oluşturulma tarihi.

 • datePublished: videonun ilk yayınlanma tarihi.

 • dateModified: sitede video hakkında bilgilerinin değiştirilme tarihi.

 • expires: videonun erişime kapanacağı tarih.

  Örneğin videonun kullanım haklarının süresi kısıtlı olduğunda kullanılır.

İşaretleme örneği:

<meta itemprop="dateCreated" content="2012-11-08">
<meta itemprop="datePublished" content="2013-06-05">
<meta itemprop="dateModified" content="2013-07-22"> 

İstatistikler

Desteklenen özellikler:

 • interactionCount: kullanıcının video ile özel etkileşim türlerinin sayaçları.

  Şu sayaç türlerini sayaçAdı:sayı formatında belirtebilirsiniz:

  • UserComments: yorum sayısı

  • UserLikes: videoyu beğenen kullanıcıların sayısı

  • UserDislikes: videoyu beğenmeyen kullanıcıların sayısı

  • UserViewsLastMonth: son bir ay için videonun izlenme sayısı

  • UserViewsLastWeek: son bir hafta için videonun izlenme sayısı

  • UserViewsLastDay: son bir gün için videonun izlenme sayısı

  • UserViews: toplam izlenme sayısı

 • aggregateRating: video hakkında kullanıcı notlarına dayanan genel reyting.

  Genelleştirilmiş derece için aşağıdaki parametreler belirtilebilir:

  • worstRating: reytingin alt değeri (varsayılan olarak 1)

  • bestRating: reytingin üst değeri (varsayılan olarak 5)

  • ratingValue: reyting değeri

  • ratingCount: reytingin dayandığı kullanıcı notu sayısı

İşaretleme örneği:

<meta itemprop="interactionCount" content="UserComments:18" />
<meta itemprop="interactionCount" content="UserLikes:152" />
<meta itemprop="interactionCount" content="UserDislikes:3" />
<meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastMonth:25550" />
<meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastWeek:2544" />
<meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastDay:2154" />
<meta itemprop="interactionCount" content="UserViews:2154587" />
<div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
 <meta itemprop="worstRating" content="1">
 <meta itemprop="bestRating" content="5">
 <meta itemprop="ratingValue" content="5">
 <meta itemprop="ratingCount" content="2545">
</div>

Gösterim kısıtlaması

Desteklenen özellikler:

 • allowCountries: olan videonun gösterildiği ülkelerin listesi. Örneğin RU, US, UK.

  Videonun gösterime açık olduğu ülkelerin listesi sabit olduğunda ve video diğer ülkelerde erişilemez olduğunda bu alanın kullanımı önerilir.

 • disallowCountries: bu videonun gösterilmesine izin verilmeyen veya gösterimin sınırlı olduğu ülkelerin listesi.

  Bu alan videonun çoğu ülkede sınırsız gösterime açık olması durumunda kullanılır.

Yandex.Video'nun desteklediği özellikler

Not. Standart içinde bulunmayan fakat Yandex eklentisinde desteklenen özellikler yarı kalın yazı ile işaretlendi.
Özellik Tür Açıklama
Zorunlu
url URL

Video için bağlantı

name Text

Video adı.

description Text

Video açıklaması.

duration Duration

Videonun süresi.

<meta itemprop="duration" content="PT6M58S">
isFamilyFriendly Boolean

Mevcut videonun çocuklar tarafından izlenmesi için uygun olup olmadığını gösteren özellik:

 • true: çocuklar tarafından izlenebilir.
 • false: çocuklar tarafından izlenmemesi gereken öğeler mevcut. (yasalara veya site sahibinin değerlendirilmesine göre)
thumbnail ImageObject

Önizlemede görselin açıklaması.

uploadDate Date

Videonun ISO 8601 formatında siteye yüklenme tarihi.

Ek
content_id Text

Her video için özel olması gereken bir video tanımlayıcısı.

Farklı sayfalarda yerleştirilen fakat içeriği açısından aynı olan videonun, o sayfaların işaretlemesinde tanımlayıcısı aynı olmalıdır. Böylelikle indeksleme robotu, indeksleme işlemi sırasında aynı videoyu iki defa indekslemez.

author Person

Videoyu siteye yükleyen kullanıcının kullanıcı adı.

caption Text

Video için açıklama.

contentUrl URL

Video içeren dosyaya erişmek için adres.

feedUrl URL

Mevcut sayfa için XML beslemesinin adresi.

Sayfa için önerilen formatta XML beslemesi varsa (besleme formatı için bağlantı) Schema.org yardımıyla sadece obje kategorisi ve besleme için bağlantı belirtilebilir.

Fakat diğer alanları da doldurabilirsiniz. Hem XML beslemesi, hem de doldurulmuş Schema.org alanları aynı anda mevcut olduğunda besleme tercih edilir. Bazı nedenlerden dolayı beslemeye erişilemiyorsa, veriler mikro işaretlemeden alınacaktır.

genre Text

Burada hem videonun konusu (komik, spor, müzik vs.) hem de türü (komedi, drama, rock, pop vs.) belirtilebilir.

license Text

Videonun dağıtıldığı lisans türü.

image URL

Video için resmi görsel (film afişi, albüm kapağı).

productionCompany Text veya Organization

Videonun üretici şirketi.

isOfficial Boolean

Videoyu hazırlayana veya hak sahibine ait bir web sitesi veya video kanalında yasal olarak yerleştirilmiş bir videonun belirtisi.

Videonun resmi olduğunu belirtmek için true değerini içeren ≺1≻isOfficial≺2≻ parametresini ekleyin. Bu alan belirtilmediğinde Yandex, sözkonusu videoyu yasal olmayan olarak kabul eder.

status Text veya URL

Video mevcut durumunun göstergesi.

Desteklenen belirleyiciler şöyle:

 • published: video sitede yayınlandı ve herkesin erişimine açıktır;

 • private: sitedeki videoya erişim sınırlandırılmıştır;

 • blocked: videoya erişim engellenmiştir;

 • processing: video yüklendi ve işleniyor;

 • deleted: video, siteden kaldırılmıştır;

height Distance

Video yüksekliği.

width Distance

Video genişliği

bitrate Text

Kbit/sn olarak maksimum bitrate (kbps).

videoQuality Text

Video kodlama kalitesi Desteklenen değerler şöyle:

 • low: düşük kalite (çözünürlük 360×640 altı, bitrate 717 kbps altı)

 • medium: orta kalite (çözünürlük 360×640 ile 720×1280 arası, bitrate 717 kbps ile 1 Mbps arası)

 • HD: HD kalite (çözünürlük 720×1280 ile 1080×1920 arası, bitrate 1-2 Mbps arası)

 • full HD: 1080p kalite (çözünürlük 1080×1920 üstü, bitrate 2 Mbps üstü)

contentSize Text

Kilobayt olarak videonun boyutu.

embedUrl URL

Video oynatıcının yerleştirilmesi için iframe bağlantısı.

allowEmbed Boolean

Videonun Yandex arama sonuçları sayfasında gösterilmesinin mümkün olduğunun belirtisi. Varsayılan olarak video doğrudan arama sonuçları sayfasından oynatılabilir.

playerType Text

Mevcut video formatı için kullanılabilir kodlar. Birkaç kullanılabilir kod mevcut olduğunda kodlar virgüllerle ayrılarak sıralanır.

availablePlatform Text

Videonun oynatılabildiği platform.

Desteklenen değerlerin tam listesi
 • Desktop: belli başlı işletim sistemlerinin (aşağıda sıralanmıştır) desteklendiğinin belirtisi

 • Windows

 • Linux

 • OSX

 • Mobile: aşağıda sıralananlar olmak üzere belli başlı mobil platformların desteklendiğinin belirtisi.

 • iOS

 • Android

 • WindowsPhone

 • WindowsMobile

 • Symbian

 • Bada

 • BlackBerry

 • MeeGo

dateCreated Date

Video oluşturma tarihi.

datePublished Date

Videonun ilk yayınlama tarihi.

dateModified Date

Video hakkında bilgilerin sitede değiştirilme tarihi.

expires Date

Videonun artık geçersiz olacağı tarih.

Örneğin, videonun kullanım haklarının süresi kısıtlı olduğunda kullanılır.

interactionCount Text

Kullanıcının video ile özel etkileşim sayaçlarının türü.

Ayrıntılı bilgi için İstatistik bölümünü inceleyin.

aggregateRating AggregateRating

Video hakkında kullanıcı notlarına dayanan genel reyting.

Ayrıntılı bilgi için İstatistik bölümünü inceleyin.

allowCountries Text Olan videonun gösterildiği ülkelerin listesi. Örneğin RU, US, UK.

Videonun gösterime açık olduğu ülkelerin listesi sabit olduğunda ve video diğer ülkelerde erişilemez olduğunda bu alanın kullanımı önerilir.

disallowCountries Text

Bu videonun gösterilmesine izin verilmeyen veya gösterimin sınırlı olduğu ülkelerin listesi.

Bu alan videonun çoğu ülkede sınırsız gösterime açık olması durumunda kullanılır.

productionCountry Text

Üretici ülke.

ISO 3166-1 formatında belirtilir.

inLanguage Text

Video dili.

Dil kodunu ISO 639 formatında belirtilir (örneğin EN).

dubbing Text

Videonun dublajını yapan studio.

Video açıklamasının ayrıntılı örneği

<div itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">

<!-- Genel özellikler -->
  <link itemprop="url" href="https://www.mysite.com/view/308/">
  <meta itemprop="name" content="Schema.org nedir">
  <meta itemprop="description" content="Schema.org, internette verilerin semantik işaretlenmesi için kullanılan ve 2011 yılında yaz döneminde Google, Bing ve Yahoo! arama motorları tarafından açıklanan bir standarttır.
  Semantik işaretlemenin hedefi, interneti daha anlaşılır hale getirmek, daha düzenli yapıya sahip olmasını sağlamak ve arama motorlarının ve özel programların arama sonuçlarında daha kolay gösterilmesi için verilerin tespit edilmesini ve işlenmesini kolaylaştırmaktır.">
  <meta itemprop="duration" content="PT6M58S">
  <span itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"></span>
  <meta itemprop="genre" content="education">
  <link itemprop="feedUrl" href="https://example.com/user111/view24/view24.xml"> 
  <meta itemprop="content_id" content="3543">  
  <meta itemprop="isFamilyFriendly" content="true">
  <meta itemprop="license" content="СС">
  <link itemprop="image" href="https://www.mysite.com/vi/xcL-oGPxgCg/maxresdefault.jpg">
  <meta itemprop="productionCompany" content="yandex">
  <meta itemprop="status" content="published">

<!-- Tarihler -->
  <meta itemprop="uploadDate" content="2013-06-05T00:00:00">
  <meta itemprop="dateCreated" content="2012-11-08T00:00:00">
  <meta itemprop="dateModified" content="2013-06-05T00:00:00">
  <meta itemprop="datePublished" content="2013-06-05T00:00:00">  

<!-- Görseller -->
  <span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject">
   <link itemprop="contentUrl" href="http://i1.ytimg.com/vi/xcL-oGPxgCg/maxresdefault.jpg">
   <meta itemprop="width" content="250">
   <meta itemprop="height" content="120">
  </span>

<!-- Oynatıcı -->
   <link itemprop="embedUrl" href="https://www.mysite.com/iframe/yacinema/r5cia8fb8q.4708/">
   
   <meta itemprop="allowEmbed" content="true">
   <meta itemprop="playerType" content="Flash">
   <meta itemprop="width" content="1920">
   <meta itemprop="height" content="1080">
   <meta itemprop="videoQuality" content="full HD">
   <meta itemprop="bitrate" content="526">
   <meta itemprop="contentSize" content="526000">
   <meta itemprop="availablePlatform " content="Mobile">

<!-- Bölge -->
   <meta itemprop="allowCountries" 
   content="RU, US, UK">
   <meta itemprop="productionCountry" content="RU"> 
   <meta itemprop="inLanguage" content="RU">

<!-- İstatistik -->
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserComments:18"/>
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserLikes:152"/>
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserDislikes:3"/>
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastMonth:25550"/>
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastWeek:2544"/>
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastDay:2154"/>
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViews:2154587"/>
   <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
    <meta itemprop="worstRating" content="1">
    <meta itemprop="bestRating" content="5">
    <meta itemprop="ratingValue" content="5">
    <meta itemprop="ratingCount" content="2545">
   </div>
</div>