Herkese açık veriler

Yandex servislerinde farklı içerikler yayınlayabilirsiniz: makaleler, görseller, videolar, ilanlar, anketler, sorular ve cevaplar, değerlendirmeler ve yorumlar. Bu tür yayınlar size ait herkese açık kimlik belirleyicilerle yayınlanır: herkese açık hesaba ait fotoğraf, ad ve bağlantı.

Bu; başka kullanıcıların içeriğinizi tanımasına, hesabınıza abone olmasına, yeni yayınlarınız hakkında bildirimler almasına ve sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olur.

Not. Herkese açık olan fotoğrafın, adın ve hesap adresinin, Yandex servislerinin Kullanıcı Sözleşmesi koşullarına ve mevcut yasalara uygun olması gerekir.

Yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz

Yandex şehirde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, mekanlar, ürünler, oyunlar, kitaplar, filmler hakkında yorumlar toplar. Yorum bırakmak için Veriler sekmesinde Herkese açık veriler bölümünde Yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz’e tıklayın.

Herkese açık adres ekleme

Varsayılan olarak açık hesap adresi Yandex’te otomatik olarak oluşturulur. Bu adres, Yandex servislerinde, açık hesabınıza bağlantı verilirken kullanılır.

Herkese açık bir hesabı bulmayı ve tanıtmayı kolaylaştırmak için, oluşturulan kimlik belirleyiciyi Veriler sekmesinde Herkese açık veriler bölümünde kendinize ait olanla değiştirin. Hesap adresinizde; Latin alfabesindeki aksansız harfler, sayılar, nokta ve tire işareti kullanılabilir.

Hesap adresini sadece iki kez değiştirebilirsiniz; bir kere otomatik oluşturulmuş olan kimlik saptayıcıyı kullanıcı tarafından belirlenen kimlik saptayıcıyla değiştirebilirsiniz; bir kere de daha önce manuel olarak belirtilen kimlik saptayıcıyı değiştirebilirsiniz, örneğin:
Hesap adresi Sayfa belirleyicisi
https://yandex.ru/user/z7574jvvcbe9vgwc0 z7574jvcbe9vgwc0 : Otomatik oluşturulan
https://yandex.ru/user/yandex yandex : Kullanıcı tarafından ilk kez belirlenen değer
https://yandex.ru/user/yandex-arcady yandex-arcady : Kullanıcı tarafından ikinci kez belirlenen değer

Bu durum eski adres alternatiflerini saklamamızla ilgilidir. Böylece kullanıcılar açık hesabınızı eski bağlantılar yardımıyla bulabilirler.

Açık hesap adresi benzersizdir:
  • İki farklı kullanıcının kimlik saptayıcısı, otomatik olarak oluşturulmuş olsa da kullanıcı tarafından belirlenmiş olsa da aynı olamaz.
  • Açık adres diğer kullanıcıların kullanıcı adlarıyla aynı olamaz fakat kullanıcının kendi kullanıcı adıyla aynı olabilir.

Büyük/küçük harflerin başkalarının kullanıcı adlarında farklı yerlerde olması benzersizliği etkilemez.