Güvenlik standardı

ISO/IEC 27001güvenlik standardına uygunluk

Yandex ID veri güvenliği yönetim sistemi, ISO/IEC 27001:2013 uluslararası standardına uygunluk sertifikasını aldı.

Bu, şirketimizin en iyi uygulamaları benimsediğini ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin güvenilir olduğunu doğrular.

Kısaca ISO olarak bilinen Uluslararası Standartlar Teşkilatı, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olup, dünya çapında tavsiye niteliğinde olan standartlar geliştiren en büyük uluslararası kuruluştur. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC); elektrik, elektronik ve ilgili teknolojilere ilişkin uluslararası standartların hazırlanması ve yayınlanması konusunda dünyanın önde gelen kuruluşudur.

ISO/IEC 27001, açık yönetim kontrolü altında bilgi güvenliğini sağlayacak bir bilgi güvenliği yönetim sistemini (BGYS) belirleyen resmi bir güvenlik standardıdır. Bu sistemin uygulanmasına, kontrolüne, bakımına ve sürekli geliştirilmesi için aranan koşulları ortaya koyan resmi bir şartnamedir.

AICPA SOC 2 güvenlik standardına uygunluk

SOC 2 Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (AICPA) tarafından geliştirilen bir güvenlik standartıdır. Bu standart, bilgi teknolojileri hizmeti veren IT firmalarının, hizmeti alan firmalara, siber güvenlik risklerini yönetmelerindeki kontrol prosedürleri ile ilgili, bağımsız bir değerlendirme raporu verilmesini düzenler. Bu standartta verilerin gizliliği ve kişisel bilgilerin korunmasına özel önem verilmektedir.

Yandex ID'nin bu standarda (SOC 3) uygunluğuna ilişkin 2020, 2021 ve 2022 yılına ait raporun halka açık formunu görüntüleyebilirsiniz.