Reklam Ücretleri
 1. Aksi belirtilmediği sürece söz konusu fiyatlara KDV (%18) dahil değildir.
 2. CPM, 1.000 (bin) görüntüleme başına maliyet anlamına gelmektedir.
 3. Üzerinde “1 gün” yazan tüm işaretler, reklam materyalinin saat 00:00'da gösterilmeye başlayacağı ve 24 saat sonra sonlanacağı veya ilgili gösterim sayısının ilgili siparişte belirtilen sayıya ulaşmasının ardından (belirtilen olayların hangisinin daha sonra gerçekleşeceğine bağlı olarak) gösterilmeyeceği anlamına gelmektedir.
 4. Üzerinde ”1 hafta” (”2 hafta”, ”4 hafta”) yazan tüm işaretler, reklam materyalinin Pazartesi sabahı 00:00'dan önce ve Pazar akşamı 00:00'dan sonra (veya sırasıyla 2 ya da 4 hafta sonrasında) veya söz konusu reklam ile ilgili gösterim sayısının ilgili siparişte belirtilen sayıya ulaşmasının ardından (belirtilen olayların hangisinin daha sonra gerçekleşeceğine bağlı olarak) gösterilmeyeceği anlamına gelmektedir. Sadece tam haftalık paketler geçerlidir.
 5. Reklam materyali yerleştirme koşullarının açık bir şekilde reklam materyallerinin mobil cihazlarda gösterilmesini belirtmediği durumda söz konusu materyaller, mobil hizmetler için uyarlanmış konumlarda/hizmetlerde gösterilmeme olasılığı bulunmaktadır.
 6. Medya reklam yerleştirme hizmetleri, https://yandex.com.tr/legal/media_procedure/ adresinde belirtilen “Yandex'te Reklam Verme Prosedürü” belgesinde belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak verilecektir.
 7. Aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki koşullar III. Bölüm olan "Coğrafi Hedeflemesi Rusya Federasyonuna yapılan ürünler" kapsamındaki ürünlere uygulanmaktadır:
  • Bölüm olan "Coğrafi Hedeflemesi Rusya Federasyonuna yapılan ürünler" kapsamındaki ürünler ile ilgili minimum sipariş tutarı 2.800 TL'dir.
  • Bölüm olan "Coğrafi Hedeflemesi Rusya Federasyonuna yapılan ürünler" kapsamında yapılan coğrafi hedefleme amaçları doğrultusunda “Rusya bölgeleri” terimi; Rusya Federasyonu'nu oluşturan varlıklar ile Rusya Federasyonu kapsamında olup coğrafi hedeflemenin yapılabildiği şehirler anlamına gelmektedir. Reklamların gösterilmesi için hedef bölge olarak Moskova'nın belirtilmesi durumunda reklamlar, Moskova Bölgesinde de gösterilecektir. Reklamların gösterilmesi için hedef bölge olarak St. Petersburg'un belirtilmesi durumunda reklamlar, Leningrad Bölgesinde de gösterilecektir. Reklam materyali yerleştirme koşullarında aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, coğrafi hedefleme tüm Rusya Federasyonu bölgesini kapsayacaktır.
  • Display reklam ile ilgili olarak durdurulmuş herhangi bir sipariş, sadece hizmet maliyet hesabı amacıyla bunlara uygulanan Sezonluk ücretlerin geçerli olması durumunda yeniden yerleştirilir.
  • Sezonluk ücretlerde herhangi bir değişiklik olmadan bir veya daha fazla hafta önce yerleştirmesi duran reklam materyali ile ilgili yapılan ödemeler kapsamındaki herhangi bir harcanmamış tutar, Reklamveren ve Yandex arasında farklı bir anlaşma yapılmadığı takdirde Reklamverene talep üzerine iade edilebilir.
  • Medya reklamlarının sunulma hizmetlerinin sağlanması sırasında aşağıdaki ayarlar uygulanabilir (Kararın ilgili maddesinde açık bir şekilde belirtildiği sürece):
   — Demografik hedefleme: “cinsiyet”, “cinsiyet ve yaş”, “cinsiyet, yaş ve gelir”.
   — Davranışsal yeniden hedefleme:
      Hizmetlerin siparişi sırasında reklam materyallerinin, Reklamverenin belirtilen web sayfalarının bir tanesini halihazırda ziyaret etmiş olan kullanıcılara ulaştırılması (hedef kitle, Reklamverenin web sayfalarına kurulmuş olan Metrica sayaçları (bundan böyle "Yandex kodu" olarak anılacaktır) ile belirlenecektir). Bu hedefleme ancak, tasarlanan kampanyanın başlangıç tarihinden önceki 30 (otuz) gün içinde Reklamverenin web sayfasını ziyaret eden eşsiz kullanıcı sayısının 50.000'den (elli bin) az olmaması durumunda seçilebilir.
      Yandex hizmetlerinden davranışsal yeniden hedefleme — reklamlar, belirtilen Yandex hizmetlerini halihazırda ziyaret etmiş olan kullanıcılara ulaştırılacaktır, örneğin Haritalar, Hava durumu servisleri. Reklamveren ancak Yandex ile anlaşma yapması durumunda bu bölümlerden birini seçebilir. Bu hedefleme ancak, tasarlanan kampanyanın başlangıç tarihinden önceki 30 (otuz) gün içinde hedef davranışı gösteren kullanıcı sayısının kullanıcı sayısının 50.000'den (elli bin) az olmaması durumunda seçilebilir.
   — Yeniden pazarlama — kullanıcılar, kullandıkları arama terimlerine bağlı olarak hedeflenir; bu ayar, devam eden talep temeline göre sağlanır. Yandex, bu ayarın uygulanması ile ilgili herhangi bir güvence vermez: bu ayarın kullanılma olasılığı, hizmetlerin kapsamlı bir şekilde sağlanabilmesi için gereken hedef kullanıcı sayısının yeterli olmasına bağlı olarak Yandex tarafından belirlenecektir.
   — Hedef kitle ilgi alanları — belirli bir ilgi listesine göre belirli kullanıcılar hedeflenir; bu ayar, devam eden talep temeline göre sağlanır. Yandex, bu ayarın uygulanması ile ilgili herhangi bir güvence vermez: bu ayarın kullanılma olasılığı, hizmetlerin kapsamlı bir şekilde sağlanabilmesi için gereken hedef kullanıcı sayısının yeterli olmasına bağlı olarak Yandex tarafından belirlenecektir.
   — Az TV izleyenler — reklamlar, Yandex tarafından hedef grup olarak belirlenen kullanıcılara ulaştırılacaktır (az TV izleyenler — haftada 6 (altı) saatten az TV izleyenler). Hedef grup, Crypta teknolojisi kullanılarak yapılan online davranış analizine göre Yandex tarafından belirlenecektir.
   — Çok TV izleyenler — reklamlar, Yandex tarafından hedef grup olarak belirlenen kullanıcılara ulaştırılacaktır (çok TV izleyenler — haftada 6 (altı) saatten fazla TV izleyenler). Hedef grup, Crypta teknolojisi kullanılarak yapılan online davranış analizi uyarınca Yandex tarafından belirlenecektir.
   — Benzer reklamlar, hizmetlerin sipariş edilmesi sırasında belirtilen ve Reklamverenin web sayfalarını halihazırda ziyaret etmiş olan kullanıcı davranışlarına benzer davranış sergileyen kullanıcılara sunulacaktır (Reklamverenin internet sayfalarına kurulmuş olan Metrica sayaçları ile belirlenen kullanıcılar gibi). Bu ayar ancak, tasarlanan kampanyanın başlangıç tarihinden önceki 30 (otuz) gün içinde hedef davranışı gösteren kullanıcı sayısının kullanıcı sayısının 10.000'den (elli bin) az olmaması durumunda seçilebilir.
  • Reklamverenin talebi üzerine özel hedef kitle hedefleme. Yandex, bu ayarın uygulanması ile ilgili herhangi bir güvence vermez; bu ayarın kullanılma olasılığı, hizmetlerin kapsamlı bir şekilde sağlanabilmesi için gereken hedef kullanıcı sayısının yeterli olmasına bağlı olarak Yandex tarafından belirlenecektir.
  • Yandex Medya Ağı — Reklam materyallerinin, aşağıdakilerin dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan Portal ağlarında görüntülenmesi için Yandex hizmetleri Mail, Haritalar, Trafik, Metro, Hava Durumu, Seyahat, Bilet, Video, Disk, servislerde kullanılabilir. Bu liste örnek bir listedir. gibi Yandex Medya Ağı, Yandex hizmetlerinden herhangi birini içerebilir. Bununla birlikte Yandex, tüm reklam materyallerinin, yukarıda belirtilen hizmetlerin münferit Portal ağının açıklamasında belirtilen formatlara yerleştirilmesi ile ilgili bir güvence vermez. Reklam materyalleri, Yandex Medya Ağı içindeki münferit hizmetler için belirlenmiş formatlar kapsamında yayınlanacaktır.
  • Reklamveren tarafından sağlanan reklam materyallerinin coğrafi hedeflemesinin Rusya Federasyonu olması durumunda söz konusu materyallerin; reklam mevzuatı, fikri mülkiyet mevzuatı ve rekabet kanunu gibi Rusya Federasyonu mevzuatları ile "Genel Hüküm ve Koşullar" belgesinde belirtilenlerin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan gereksinimlere uygun olması gerekmektedir. “Reklam Verme Gereksinimleri” (https://yandex.ru/legal/general_adv_rules/) ve “Yandex'te reklam verme yönetmeliği. Reklam Verme Gereksinimleri” (https://yandex.ru/legal/adv_rules/).
  • Verilen reklamın yerleştirilmesinin ve/veya içeriğinin ve/veya biçiminin yukarıda belirtilen şartnameye, ilgili mevzuata veya Yandex reklam düzenlemelerine uygun olmaması durumunda Yandex'in, Reklamveren tarafından sağlanan herhangi bir reklam materyalini reddetme veya bunların yerleştirilmesini durdurma hakkı vardır.
  • Bölüm kapsamında Rusya Federasyonu coğrafi hedeflemesi ile internette Yandex hizmetleri kullanılarak reklam yerleştirme ile ilgili Sezonluk fiyatlar aşağıdaki gibidir (bu Kararda aksi belirtilmediği sürece):
   Ay Ücret
   Ocak 1
   Şubat 1
   Mart 1
   Nisan 1
   Mayıs 1
   Haziran 1
   Temmuz 1
   Ağustos 1
   Eylül 1,3
   Ekim 1,3
   Kasım 1,3
   Aralık 1,3

Coğrafi Hedeflemesi Türkiye Cumhuriyeti olan ürünler

Medya ve içerik reklamı

Tablo 1
Reklam boyutu (piksel)CPM (Türk Lirası)
200×30021
 1. En az sipariş — 50 000 Gösterim
 2. Coğrafi hedefleme yapılan reklam
 3. Hizmet yalnızca binlerce gösterimle satın alınabilir
 4. Reklamverenler reklam malzemeleri (manşetler) için gösterimler oluşturmak amacıyla kullandıkları anahtar kelimeleri eklemek/düzenlemek veya önceden hazırlanmış olan anahtar kelimeler veya tümçeler paketlerini (kategori tabanlı sorgu grupları) kullanmak hakkına sahipler.
 5. Medya ve içerik bazlı manşet sağ tarafta Yandex.Arama hizmetinin (www.yandex.com.tr) sonuçlar sayfasında görüntülenmektedir.
 6. Bir kullanıcı için gösterim sıklığının sınırlanması hesaba katılarak dinamik yerleştirme 28 takvim günü içinde R&F=3, veya reklam kampanyasının yerleştirilmesi 28 takvim gününden daha fazla sürerse böyle reklam kampanyasının yerleştirilmesi dönemi içinde R&F=3 beraberdir.
 7. Yerleştirme yeri www.yandex.com.tr

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

Yandex.Direct İçerik Reklamı

Tablo 1
Yerleştirme biçimiÖdemenin para birimi veya Müşterinin web arayüzünde belirtilmiş olan hesaplanan birim 1 tıklama başına minimum fiyat 1 tıklama başına maximum fiyatGörüntü içeren reklam için 1 tıklama başına minimum fiyat Minimum sipariş (Türk lirası)
Metin bloğuGeleneksel birim0,01840,115
Metin bloğuTürk lirası0,011500,150
 1. Coğrafi hedefleme yapılan reklam

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

Yandex.Haritalar ve Yandex.Trafik üzerinde yayınlanan reklam

Tablo 1
KonumReklam boyutu (piksel)CPM (Türk lirası)Minimum sipariş (görüntüleme)
İlk sayfa300×2501,5250.000
 1. Dinamik yerleştirme. Tavsiye edilen sıklık (TES), varsayılan parametre olarak yapılandırılacaktır (TES = Haftada 3). Sıklık, Reklamveren ile yapılan anlaşma uyarınca yapılandırılabilir. Sıklık ayarı için maksimum süre 14 takvim günü olacaktır.
 2. Hizmet sağlama amaçları doğrultusunda Reklamveren, Tablo 1'de belirtilen boyutların en azından bir tanesi için reklam materyali (banner) temin edecektir.
 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer şehirleri için coğrafi hedefleme yapılması mümkündür.

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

Türkiye Yandex Reklam Ağı’nda yayınlanan Reklam

Tablo 1
Medya platformuYerleştirme sayfalarıReklam formatı: banner (piksel)CPM (TL, KDV hariç)Minimum sipariş
miktarı
(bin gösterim)
Haritalar /
Hava Durumu
İlk sayfa /
Tüm sayfalar
300×2501,5500
 1. Dinamik yerleştirme. Tavsiye edilen sıklık varsayılan olarak ayarlanmıştır: TES = Haftada 3 Sıklık, Reklamveren ile yapılan anlaşma doğrultusunda ayarlanabilir. Sıklık ayarı için maksimum süre 14 takvim günü olacaktır.
 2. Banner'lar, Tablo 1'de belirtilen konumlarda rastgele görüntülenebilir. Yandex, reklam materyallerinin Tablo 1'de belirtilen medya platformlarının tamamında gösterileceği ile ilgili bir güvence vermez. Banner gösterim kabiliyeti aynı zamanda medya platformu tarafından belirlenen girdi eşiğine bağlı olacaktır. Verilecek hizmetler için, Reklamverenin reklam materyallerini (banner'lar) Tablo 1'de belirtilen formatların hepsini kapsayacak şekilde temin etmesi gerekmektedir.
 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer şehirleri için coğrafi hedefleme yapılması mümkündür.
 4. Yandex ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak, yukarıdaki Tablo 1'de belirtilen Türkiye Portal ağı kapsamındaki farklı medya platformlarına reklam yerleştirmek mümkündür.
 5. Hizmetlerin maliyetinin hesaplanması sırasında Sezonluk ücretlendirme uygulanmayacaktır.

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

Audience bannerı (İlgi Alanlarına Göre Kitle Hedefli Görsel Reklam)

Tablo 1. CPM, Hedef Kitle banner
Medya platformu (değiştirilebilir)Reklam formatı: banner (piksel boyutu)CPM (TL)
Yandex Medya Ağı
SERP, Mail, Hava Durumu, Resimler, Haritalar, Video, Disk vb.
300×250, 728×90, 320×50, 320×100, 970×250, 160×6001
 1. Platform listesi, güncel platform listesinin Reklamveren arayüzünde bulunması koşuluyla Yandex tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
 2. Dinamik yerleştirme. Tavsiye edilen sıklık (TES), varsayılan parametre olarak yapılandırılacaktır (TES = Haftada 5). Sıklık, Reklamveren ile yapılan anlaşma uyarınca yapılandırılabilir. Sıklığın yapılandırılması için maksimum süre 14 takvim günü olacaktır.
 3. Hizmet sağlama amaçları doğrultusunda Reklamveren, en azından iki boyut için reklam materyali (banner) temin edecektir. 160x600 ve 300x250
 4. Görüntülemelerin Yandex Reklam Ağı ortak web sayfalarında görüntülenmesinin geçici olarak durdurulması mümkün olacaktır.
 5. Yapılandırma seçenekleri:
  — Sosyal ve yaş hedefleme
  — Coğrafi hedefleme
  — Hedef kitle ilgi alanları
  — Arama yeniden hedefleme
  — Davranış yeniden hedefleme
 6. Bir tanesi coğrafi hedefleme olmak üzere aynı anda en fazla iki hedefleme yapılandırma seçeneği uygulanabilir.
 7. Sezonluk ücretlendirme yoktur.
 8. Minimum sipariş 2 milyon gösterimdir (2000 TL)
 9. Coğrafi hedefleme, Türkiye'nin tamamını kapsayabileceği gibi Türkiye'nin belirli şehirlerini de kapsayabilir. Yerleştirme başladıktan sonra coğrafi hedeflemenin değiştirilme seçeneği yoktur

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

RTB (Gerçek Zamanlı Açık Arttırma) — Tüm Portal Ağı

Tablo 1. Açık Artırma, RTB
Medya platformu (değiştirilebilir)Reklam formatı: banner (piksel boyutu)CPM
Yandex Medya Ağı
SERP, Zen, Ana sayfa, Mail, Hava Durumu, Resimler, Haritalar, Video, Disk, Çeviri, YAN vb.
300×250, 728×90, 320×50, 320×100, 970×250, 160×6000.05 TL'den
 1. Platform listesi, güncel platform listesinin Reklamveren arayüzünde bulunması koşuluyla Yandex tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
 2. Dinamik yerleştirme. Tavsiye edilen sıklık (TES), varsayılan parametre olarak yapılandırılacaktır (TES = Haftada 5). Sıklık, Reklamveren ile yapılan anlaşma uyarınca yapılandırılabilir. Sıklığın yapılandırılması için maksimum süre 14 takvim günü olacaktır.
 3. Hizmet sağlama amaçları doğrultusunda Reklamveren, en azından 160x600, 300x250 ve 728x90 olan üç boyut için reklam materyali (banner) temin edecektir.
 4. Görüntülemelerin Yandex Reklam Ağı ortak web sayfalarında görüntülenmesinin geçici olarak durdurulması mümkün olacaktır.
 5. Yapılandırma seçenekleri:
  — Sosyal ve yaş hedefleme
  — Coğrafi hedefleme
  — Hedef kitle ilgi alanları
  — Arama yeniden pazarlama
  — Davranışsal yeniden pazarlama
  — Hizmet dilimi "Hedef Kitleler". "Hedef Kitleler" hizmetini kullanarak Reklamveren tarafından oluşturulan kesittir. Bu ayarlama sadece, "denetim" hizmeti kullanılarak Reklamveren tarafından eklenen dilim başına özgün kullanıcı sayısı / kesit sayısı 50.000 (elli bin) kişiden fazla olduğu durumda mümkündür. Diğer parametre (dilim adı / grup dilimlerinin de dahil olduğu) dilimleri ile bunların kullanım şekilleri Reklamveren Web başlangıç aşaması tarafından bağımsız bir şekilde belirlenecektir.
 6. Bir tanesi coğrafi hedefleme olmak üzere aynı anda en fazla iki hedefleme yapılandırma seçeneği uygulanabilir.
 7. Sezonluk ücretlendirme yoktur.
 8. Minimum sipariş tutarı 250 TL'dir
 9. Coğrafi hedefleme, Türkiye'nin tamamını kapsayabileceği gibi Türkiye'nin belirli şehirlerini de kapsayabilir. Yerleştirme başladıktan sonra coğrafi hedeflemenin değiştirilme seçeneği yoktur.

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

Yandex Ana Sayfada reklam görüntüleme

Tablo 1. 24 Saatlik Statik Anasayfa Reklamı
Paket AdıFormatReklam boyutu (piksel) / formatıPaket fiyatı (TL)Süre
24 Saatlik Statik Anasayfa ReklamıBannerhttps://yandex.com/adv/requirements/mainpage adresinde mevcut olan Yandex Anasayfa Display Reklam. Reklam koşullarında belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak10 00024 saat
 1. Statik gösterim.
 2. Coğrafi hedefleme: Türkiye, değiştirilemez.
 3. Reklam materyalleri, Türk mevzuatının tüm koşullarına uygun olmalıdır.
 4. Sezon katsayısı uygulanmaz.
 5. İstatistiksel veriler, müşteriye herhangi bir web arayüzünde sunulmaz. Müşterinin isteği doğrultusunda, Yandex istatistiksel veriyi müşteriye sağlayacaktır.
 6. Tablo 2’de belirtilen fiyatlara KDV (%18) dahil değildir.
 7. Yandex, reklam materyalleri için belli bir gösterim sayısı garanti etmez.
 8. Müşteri, Banner için gerekli logo ve metinleri kampanya başlangıç tarihinden en az iki (2) iş günü önce sağlamalıdır.
 9. Tablo 2 de belirtilen hükümler veya yukarıda belirtilen 1-8 maddeler ile https://yandex.com.tr/legal/media_procedure/ yer alan Yandex Internet Medya Alanlarında Reklam Yerleştirmeye ilişkin prosedür arasında çelişki olması durumunda, Tablo 2 veya yukarıda belirilen 1-8 maddeler öncelikli olacaktır.
 10. Bu ürün için 24 saat, reklamın görüntülenmesi sırasında saatlerin fiili sayısına bağlı olmaksızın reklamların ilgili gün saat 00.00'da başladığı ve ayni gün saat 23.59'da bittiği anlamına gelecektir.

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

Coğrafi Hedeflemesi Rusya Federasyonu olan ürünler

Yandex.Bilet’de Display reklamı

Tablo 1 (Açık arttırma)
Medya platformuReklam formatı: banner (piksel boyutu)СРМ (TL)Minimum sipariş tutarı (Türk Lirası)
Yandex.Bilet’in tüm sayfaları300×300, 300×250, 240×40011,25945
 1. Arka plan bilgisi içeren sayfalar dışında dinamik yerleştirme. Sıklık, Reklamverenin talebi üzerine yapılandırılabilir. Sıklık ayarının maksimum süresi 14 gün olacaktır.
 2. Hizmet sağlama amaçları doğrultusunda Reklamveren, Tablo 1'de belirtilen boyutların en azından bir tanesi için reklam materyali (banner) temin edecektir.
 3. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, reklamları (banner'ları) Yandex.Bilet’in ilk sayfasında görüntülemeyebilir.
 4. Dinamik yerleştirme.
 5. Minimum sipariş miktarı 945 Türk Lirasıdır.
 6. Coğrafi hedefleme — Rusya Federasyonu ve Rus bölgeleri
Ay Ücret
Ocak 1
Şubat 1
Mart 1
Nisan 1
Mayıs 1
Haziran 1
Temmuz 1
Ağustos 1
Eylül 1,3
Ekim 1,3
Kasım 1,3
Aralık 1,3

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions

Yandex.Seyahat’te Display reklamı

Tablo 1
Medya platformuReklam formatı: banner (piksel boyutu)СРМ (TL)
Otel, tur, otel kartları100%×25022,5
 1. Dinamik yerleştirme.
 2. Coğrafi hedefleme — Rusya, değişime tabi değildir.
 3. Minimum sipariş 500 000 görüntülemedir.
Ay Ücret
Ocak 1
Şubat 1
Mart 1
Nisan 1
Mayıs 1
Haziran 1
Temmuz 1
Ağustos 1
Eylül 1,3
Ekim 1,3
Kasım 1,3
Aralık 1,3

Dikkat: https://yandex.com.tr/adv/general-provisions