Sayfa ve sitelere göre arama

Gerekli belge operatörü genellikle sorgu metninin ardından ve operatörün önünde bir boşluk bırakılarak belirtilir. Bir sorguda gerektiğinde aralarına birer boşluk koyarak birden fazla filtre veya operatör koyabilirsiniz.

Belirtilen URL adresinde bulunan sayfalar arasında arama

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
url:
url:tam URL
url:barındırıcı adı/kategori/*

[arama url:"tr.wikipedia.org/wiki/Arama_motoru"]

“Arama” sözcüğünü içeren ve belirtilen adreste bulunan belgeler aranacaktır.

[arama motoru url:tr.wikipedia.org/wiki/*]

“arama motoru” sözcüklerini içeren ve adresleri tr.wikipedia.org/wiki ile başlayan belgeler bulunur.

Adresleri belirtilen değerle başlayan tüm belgeleri bulmak için URL'in sonuna * simgesini ekleyin. URL adresi ' " ( ) _ simgelerinden herhangi birini içeriyorsa, sorguda o URL adresi tırnak içine alınmalıdır.

Not. Adresteki harflerin büyük veya küçük harfle yazılması dikkate alınmaz.

Belirtilen web sitesinin tüm alt alan adlarında ve sayfalarında arama

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
site:
site:URL adresi

[arama site:seyahat.yandex.com.tr]

Metinleri “arama” sözcüğünü içeren ve seyahat.yandex.com.tr adresindeki web sitesinin tüm alt alan adlarında ve sayfalarında bulunan belgeler aranacaktır.

Bu barındırıcıda bulunan web sayfalarında arama

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
host:
host:www.2. düzey alan adı.üst düzey alan adı biçiminde barındırıcı adı

[arama host:www.yandex.com.tr]

Operatör, barındırıcı adı belirtilen url: operatörünün eşdeğeridir.

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
rhost:
rhost:üst düzey alan adı.ikinci seviye alan adı.www biçiminde barındırıcı adı
rhost:üst düzey alan adı.ikinci seviye alan adı*

[haber rhost:com.livejournal.www]

“Haber” sözcüğünü içeren ve livejournal.com alan adında olan belgeler aranır.

[haber rhost:com.blogspot.*]

“Haber” sözcüğünü içeren ve blogspot.com alan adının tüm alt alan adlarında bulunan belgeler aranır.

Bu operatör host: operatörünün bir eşdeğeridir ve barındırıcı adı önce üst düzey alan adı ve ardından ikinci seviye alan adı vb. olmak üzere ters şekilde yazılır.

Alan adının tüm alt alan adlarında arama yapılması gerektiğinde URL adresini * simgesiyle tamamlayın.

Belirli alan adındaki tüm sayfalarda arama

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
domain:
domain:alan adı

[yandex domain:tr]

“Yandex” sözcüğünü içeren ve tr alan adında bulunan belgeler aranır.