Morfoloji ve arama içeriği

Morfolojik aramada aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulur:

  • Sözcüğün gramatik şekli (hali, sayısı vb.),
  • sözcüğün türü (isim, sıfat, fiil vb.).

Varsayılan olarak Yandex sorguda yer alan sözcüğün tüm formlarını arar.

Şu operatörlerin kullanımı istisna olarak sayılmaktadır: ! ve ".

Belgede aranan sözcüklerin varlığını belirten özel operatörler aracılığıyla sorgunuzu daha da netleştirebilirsiniz.

İşleç

Açıklama

Söz dizimi

Sorgu örneği

!

Belirtilen formda sözcük arama.

Bir sorgu çerçevesinde birden fazla ! işleci kullanılabilir.

!sözcük

[!söylemek]

Belirtilen formda “söylemek” sözcüğü barındıran belgeler bulunacaktır.

+

İşaretli kelime olması zorunlu olan belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla + işleci kullanılabilir.

sözcük1 +sözcük2

[müze +sanat +istanbul]

Yandex, “sanat” ve “istanbul” sözcükleri olmasının zorunlu olup da “müze” sözcüğü olmasının zorunlu olmadığı belgeleri arayacak.

"

Alıntıya göre arama.

Belirtilen sözcüklerin metinde belirtilen sırada ve belirtilen formlarda bulunduğu belgelerin aranması

"sözcüğü1 sözcüğü2 ... sözcüğüN"

["ben sana mecburum"]

Belirtilen ifadeyi (alıntıyı) tam olarak belirtilen şekilde içeren belgeler aranacaktır.

*

İçinden bir veya birden fazla sözcüğü çıkarılmış bir alıntıya göre arama.

Kullanılan her bir * işleci alıntıdan çıkarılmış birer kelimenin karşılığıdır.

Uyarı. Sadece " operatörün içinde kullanılmaktadır.
"sözcüğü1 * sözcüğü2... sözcüğüN"

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

["ben * mecburum"]

Çıkarılmış kelimeler dahil olmak bahsedilen alıntıyı içeren belgeler aranacaktır.

|

Sorguda belirtilen sözcüklerden herhangi birini içeren belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla | işleci kullanılabilir.

sözcük1 | sözcük2 | ... | sözcükN

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[kalem | silgi | boya]

Sorgudaki “kalem”, “silgi” ve “boya” sözcüklerinden herhangi birini içeren belgeler aranacaktır.

-

Sorguda belirtilen sözcüğü içermeyen belgelerin aranması.

İşleç, aranacak belgelerin içermeyeceği sözcüğün önüne konur.

Bir sorguda birden fazla - işleci kullanılabilir.

 sözcüğü1 sözcüğü2 ... -sözcüğüN

[fuar -istanbul]

“Fuar” sözcüğünü içeren fakat “İstanbul” sözcüğünü içermeyen belgeler aranacaktır.