Morfoloji ve içeriğe göre arama

Morfolojik aramada aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulur:

  • Sözcüğün gramatik şekli (hali, sayısı vb.),
  • sözcüğün türü (isim, sıfat, fiil vb.).

Yandex, sorguda kullanılan bir sözcüğün tüm formlarını arar. Şu operatörler istisnadır: ! ve " .

Aradığınız belgede anahtar sözcüklerin varlığını ve tam konumunu belirten özel işleçler aracılığıyla sorgunuzu daha da netleştirebilirsiniz.

İşleç

Açıklama

Söz dizimi

Sorgu örneği

!

Belirtilen formda sözcük arama.

Bir sorgu çerçevesinde birden fazla ! işleci kullanılabilir.

!sözcük

[!söylemek]

Belirtilen formda “söylemek” sözcüğü barındıran belgeler bulunacaktır.

!!

Yalın formda sorguda belirtilen sözcüğü arama.

!!sözcük

[!!gün]

“Gün” sözcüğünün herhangi bir formu içeren dosyalar aranır.

+

İşaretli kelime olması zorunlu olan belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla + işleci kullanılabilir.

sözcük1 +sözcük2

[müze +sanat +istanbul]

Yandex, “sanat” ve “istanbul” sözcükleri olmasının zorunlu olup da “müze” sözcüğü olmasının zorunlu olmadığı belgeleri arayacak.

"

Alıntıya göre arama.

Belirtilen sözcüklerin metinde belirtilen sırada ve belirtilen formlarda bulunduğu belgelerin aranması

"1 sözcüğü 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

["ben sana mecburum"]

Belirtilen ifadeyi (alıntıyı) tam olarak belirtilen şekilde içeren belgeler aranacaktır.

*

İçinden bir veya birden fazla sözcüğü çıkarılmış bir alıntıya göre arama.

Kullanılan her bir * işleci alıntıdan çıkarılmış birer kelimenin karşılığıdır.

Uyarı. Sadece şu operatörün içinde kullanılır: " .
"1 sözcüğü  * 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

["ben * mecburum"]

Çıkarılmış kelimeler dahil olmak bahsedilen alıntıyı içeren belgeler aranacaktır.

&

Bu işleçle işaretlenmiş sorgu sözcüklerinin, metinde aynı cümlede bulunduğu belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla & işleci kullanılabilir.

sözcük1 & sözcük2

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[kültür & mısır]

Hem “kültür” sözcüğünün hem de “Mısır” sözcüğünün aynı bir cümlede bulunduğu belgeler aranacaktır.

&&

Sorguda belirtilen sözcüklerin hepsini içeren belgelerin aranması. Bulunan belgelerin sorguya uygunluğu ve arama sonuçları arasında pozisyonları sorgudaki tüm kelimelere göre belirlenir.

Bir sorguda birden fazla && işleci kullanılabilir.

sözcük1 && sözcük2

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[Türkiye && Rusya]

Arasındaki mesafe ne olursa olsun, sorguda belirtilen “Türkiye” ve “Rusya” sözcüklerinin ikisini de içeren belgeler aranacaktır.

<<

Sorguda belirtilen sözcüklerin hepsini içeren belgelerin aranması. Bulunan belgelerin sorguya uygunluğu ve arama sonuçları listesindeki pozisyonları, sorguda sadece işlecin öncesinde bulunan kelimelere göre belirlenir.

sözcük1 << sözcük2

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[Türkiye << Rusya]

Sorguda belirtilen “Türkiye” ve “Rusya” sözcüklerinin ikisini de içeren belgeler aranmakla birlikte, bulunan belgelerin sorguya uygunluğu ve arama sonuçları arasında pozisyonları ancak “Türkiye” kelimesine göre belirlenecektir.

|

Sorguda belirtilen sözcüklerden herhangi birini içeren belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla | işleci kullanılabilir.

sözcük1 | sözcük2 | ... | sözcükN

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[kalem | silgi | boya]

Sorgudaki “kalem”, “silgi” ve “boya” sözcüklerinden herhangi birini içeren belgeler aranacaktır.

-

Sorguda belirtilen sözcüğü içermeyen belgelerin aranması.

İşleç, aranacak belgelerin içermeyeceği sözcüğün önüne konur.

Bir sorguda birden fazla - işleci kullanılabilir.

1 sözcüğü 2 sözcüğü ... -N sözcüğü

[fuar -istanbul]

“Fuar” sözcüğünü içeren fakat “İstanbul” sözcüğünü içermeyen belgeler aranacaktır.

~~

Sorguda belirtilen sözcüğü içermeyen belgelerin aranması.

İşleç, aranacak belgelerin içermeyeceği sözcüğün önüne konur.

Şu operatöre benzer: - .

Bir sorguda birden fazla ~~ işleci kullanılabilir.

sözcük1 sözcük2 ... ~~ sözcükN

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[fuar ~~ istanbul]

“Fuar” sözcüğünü içeren fakat “İstanbul” sözcüğünü içermeyen belgeler aranacaktır.

~

Arama konusu sözcüğün, bir belge sayfasında bulunup da işlecin önündeki sözcükle aynı cümlede bulunmadığı belgelerin aranması.

1 sözcüğü ~ 2 sözcüğü

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[altın ~ anahtar]

“Anahtar” sözcüğünün bir belge sayfasında bulunup da “altın” sözcüğüyle aynı cümlede bulunmadığı belgeler aranacaktır.

()

Karmaşık sorgularda sözcüklerin gruplanması.

Parantez içindeki sözcük gruplarında da istediğiniz işleçler kullanabilirsiniz.

1 sözcüğü işleç (2 sözcüğü 3 sözcüğü ... N sözcüğü)

Parantez (() simgesinin önüne boşluk konması veya konmaması, bu simgenin önündeki işlecin söz dizimiyle belirlenir.

[araba -(galeri sat)]

“Araba” sözcüğünü içeren fakat “galeri” ve “sat” sözcüklerini içermeyen belgeler aranacaktır.