Ayrı sözcüklere ve sözcük gruplarına göre arama

Varsayılan olarak Yandex sorguda yer alan sözcüğün tüm formlarını (kelimenin halleri) arar. Kullanıldığı durumlar istisna sayılan operatörler: ! ve ".

Sorgunuzu netleştirmek için özel operatörler kullanabilirsiniz.

  1. Sadece belirtilen formda olan sözcükleri (kelimenin halleri) ara
  2. Belirli bir sözcüğü içeren belgeleri ara
  3. Alıntıya göre ara
  4. Çıkarılmış sözcüğü içeren alıntıya göre ara
  5. Sorgudaki herhangi bir sözcüğü içeren belgeleri ara
  6. İçinde belirli bir sözcüğun bulunmadığı belgeleri ara

Sadece belirtilen formda olan sözcükleri (kelimenin halleri) ara

Bir sorguda birden fazla ! operatörü kullanılabilir.

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
!
!sözcük

[!söylemek]

Sözcük aranırken “söylemek” sözcüğünü barındıran belgeler bulunur.

Belirli bir sözcüğü içeren belgeleri ara

Bir sorguda birden fazla + operatörü kullanılabilir.

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
+
sözcük1 +sözcük2

[müze +sanat +istanbul]

Yandex, “sanat” ve “istanbul” sözcüklerinin zorunlu olarak bulunduğu fakat “müze” sözcüğünün zorunlu olmadığı belgeleri arar.

Alıntıya göre ara

Belirtilen sözcüklerin metinde belirtilen sırada ve belirtilen formlarda bulunduğu belgelerin aranması

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
"
"1 sözcüğü 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

["ben sana mecburum"]

Belirtilen ifadeyi (alıntıyı) tam olarak yazıldığı şekilde içeren belgeler aranır.

Çıkarılmış sözcüğü içeren alıntıya göre ara

Kullanılan her bir * operatörü alıntıdan çıkarılmış birer sözcüğün karşılığıdır.

Uyarı. Yalnızca " operatörünün içinde kullanılır.
Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
*
"1 sözcüğü  * 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

Operatör diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

["ben * mecburum"]

Çıkarılmış kelimeler dahil olmak üzere bahsedilen alıntıyı içeren belgeler aranır.

Sorgudaki herhangi bir sözcüğü içeren belgeleri ara

Bir sorguda birden fazla | operatörü kullanılabilir.

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
|
sözcük1 | sözcük2 | ... | sözcükN

Operatör diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[kalem | silgi | boya]

Sorgudaki “kalem”, “silgi” ve “boya” sözcüklerinden herhangi birini içeren belgeler aranacaktır.

İçinde belirli bir sözcüğun bulunmadığı belgeleri ara

İşleç, aranacak belgelerin içermeyeceği sözcüğün önüne konur. Arama içeriğinde olmaması istenen sözcük, arama sorgusunun sonunda yer almalıdır.

Bir sorguda birden fazla - operatörü kullanılabilir.

Sınırlama.

- operatörünü bir rakamın önünde koymayı denediğinizde aramanız, negatif bir sayı arama sorgusu olarak kabul edilir. Operatörün doğru çalışması için rakamla başlayan sözcüğü tırnak içine alın.

Operatör Söz dizimi Sorgu örneği
-
sözcük1 sözcük2...sözcükN -sözcükN+1

[fuar -istanbul]

“Fuar” sözcüğünü içeren fakat “İstanbul” sözcüğünü içermeyen belgeler aranır.

[Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar -"3D"]

“Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar” sözcük grubunu içeren fakat “3D” sözcüğünü içermeyen belgeler aranır.