Yandex.XML servisi lisansı

Bu Belge, Sözleşmeyi 12 Eylül 2023'ten önce imzalayan kullanıcılar için geçerlidir ve 31 Ekim 2023'e kadar yürürlükte kalır.

Bu Belge 1 Kasım 2024 tarihinde geçersiz hale gelecek olup, Yandex.XML hizmeti farklı koşullarla sunulabilir Yandex Search API'sı içinde.

 

İşbu belge, Yandex.XML Servisi Lisansının Türkçeye çevirisidir. Yandex.XML Servisi Lisansının İngilizce versiyonu ile bu çeviri arasında bir uyuşmazlık olması halinde, Yandex.XML Servisi Lisansının yalnızca İngilizce versiyonu yasal olarak bağlayıcı olacaktır. Yandex.XML Servisi Lisansının İngilizce versiyonuna https://yandex.com.tr/legal/xml/?lang=en adresinden erişilebilir.

İşbu "Yandex.XML Servisi Lisansı” (bundan böyle, Lisans) belgesi, Yandex arama sisteminde XML biçiminde otomatik sorgular (bundan böyle “XML sorguları”) gerçekleştirmeye olanak sağlayan ücretsiz Yandex.XML servisi (bundan böyle, Servis) için YANDEX LLC (bundan böyle, Yandex) tarafından belirlenmiş kullanım koşullarını içermektedir. Servisin Lisans hükümlerini ihlal edecek şekilde kullanılması kabul edilemez ve başka koşullarda kullanım ancak Yandex ile akdedilecek ayrı bir sözleşme (anlaşma) ile mümkündür.

İşbu Lisans ile belirlenmemiş her konuda aşağıdaki belgelerin koşulları geçerlidir:

Servisi kullanırken bu belgelere riayet edilmesi zorunludur.

Yandex ile Servis kullanıcısı arasındaki ilişkiler Rusya Federasyonu yasaları uyarınca düzenlenir.

https://yandex.com.tr/search/xml adresi üzerinden XML sorguları yapma olanağından yararlanmak ve bu tür sorgularda arama sonuçlarına XML biçiminde erişim sağlamak için aşağıdaki koşullara uyulması gerekir:

1. XML istekleri sayısının sınırı, Kullanıcıın Yandex.Webmaster servisinde kayıtlı olduğu sitelere bağlı olarak her Kullanıcı için Yandex'in takdirine göre belirlenir. Bu kural, Servisi kullanma imkanları öngörülen ve Yandex ile akdedilen bir anlaşmaya uygun olarak Yandex Reklam Ağı'na (http://partner.yandex.ru) bağlı siteler için geçerli değildir.

2. IP adresinin kaydedilmesi. Yalnızca kayıtlı IP adresiyle/adresleriyle XML sorguları göndermeye izin verilir. IP adresinin kaydı, kullanıcının Yandex sitesinde kullanıcı adı ve parola aracılığıyla yetkilendirilmesinden sonra Kullanıcı tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilir. IP adresinden 90 gün boyunca tek bir sorgu bile alınmadığı takdirde, Kullanıcı’ya bildirimde bulunulmaksızın bu IP adresinin kaydı iptal edilebilir.

3. XML aramasının kullanılması. XML sorgularının gönderilmesine ve XML araması sonuçlarının kullanılmasına, bunların kullanıcının sitesinde ve özellikle de arama servisinin düzenlenmesi için kullanılması amacıyla izin verilir. XML araması sonuçlarının herhangi bir tasarımda (dizaynda) yayınlanmasına izin verilir. Arama sonuçlarının sıralamasının değiştirilmesi yasaktır.

4. Yasağı ayar değişiklikleri. Yandex.XML servisini İnternet ağı kullanıcısının tarayıcısında varsayılan arama motorunun adresini ve/veya ana sayfasının adresini Yandex.XML’in kullandığı sayfa adresine veya Yandex.XML’in kullandığı sayfaya yönlendiren sayfa adresine değiştiren otomatik ve yarı otomatik çözümlerle kullanma yasaktır. İnternet ağı kullanıcısı tarafından belirtilen ayarların kullandığı tarayıcısının ayar menüsü aracılığıyla elle değiştirilmesini öngörmeyen her türlü çözümler otomatik ve yarı otomatik çözümler sayılır.

5. Yandex bağlantısı. XML araması, sonuçların siteye koyulması (yayınlanması) suretiyle Servis kullanıcısının sitesinde/sitelerinde kullanılırken, arama sonuçları sayfasının üstüne (arama sonuçlarının hemen üzerine), http://www.yandex.com.tr sayfasının bağlantısı ve bulunan sayfa sayfasını belirten “NNN sayfa bulundu” metni olacak şekilde Yandex’in grafik logosu koyularak Yandex teknolojisine atıfta bulunulması gerekir. Kullanımına izin verilen logo örnekleri ve söz konusu metnin oluşturulmasına ilişkin kurallar, ‘Sonuçların görünümü’ adlı belge sayfasında verilmektedir (https://tech.yandex.com.tr/xml/doc/dg/concepts/design-requirements-docpage).

Örnekler:

  • Beyaz fon için

  • Siyah fon için

  • Kırmızı fon için

6. Arama sonuçları. Yandex, Yandex.XML servisi aracılığıyla alınan arama sonuçlarının, Yandex arama sistemi aracılığıyla (http://www.yandex.com.tr) elde edilen sonuçlarla tam uyumlu olacağını garanti etmez.

7. Arama reklamı. Yandex, Servis Kullanıcısının Yandex veya iştirakleri tarafından sunulan reklam materyallerini Yandex XML Servisi aracılığıyla elde edilen arama sonuçlarını içeren web sitesinin sayfalarına Yandex veya iştirakleri tarafından belirlenen hüküm ve koşullarla koymasını zorunlu kılmak için bu Lisansı istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu tür bir durumda, Kullanıcı Yandex veya iştirakleri tarafından sunulan reklam materyallerini web sitesine koymayı kabul etmezse, Yandex Kullanıcı tarafından Servisin kullanımını kısıtlama hakkına sahip olacaktır.

8. Gösterimler ve tıklamalar hakkında bilgi. Yandex.XML servisi Kullanıcı sayfasında/sayfalarında kullanılırken, kullanıcının Yandex.XML servisi kullanılarak elde edilen arama sonuçları sayfasına Yandex tarafından sağlanan ve sonuçların gösterim sayısı ile bu sonuçların aldığı kullanıcı tıklamalarını kaydeden kodu (https://yandex.ru/support/partner2/web/products-site-search/constructor.html) koyması gerekir.

9. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi. İşbu Lisans Yandex tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu lisans koşullarında yapılan değişiklikler şu sayfada yayınlanması ile kullanıcıya bildirilir: https://yandex.com.tr/legal/xml. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesi koşullarında yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Önceden Yandex’in onayı alınmadıkça, Yandex arama sisteminde başka herhangi bir yöntemle otomatik sorgular yapılması yasaktır.

Servis’in kullanımıyla ilgili teknik koşullar ve öneriler (https://tech.yandex.com.tr/xml/doc/dg/concepts/about-docpage).

Servis, Yandex tarafından “olduğu gibi” sunulur. Yandex, Servis’in kullanıcı amaçlarına ve beklentilerine uygunluğunu, kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmez. Yandex, Servis’in kullanılması ya da kullanılamaması sonucu kullanıcı ve üçüncü tarafların göreceği doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan dolayı sorumluluk taşımaz ve böyle bir zararı tazmin etmez.

Tarih: 12.09.2023

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/xml/26032019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/xml/26032019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/xml/27122013