Yandex Widget Geliştirici Bölümü Hizmetinin Kullanım Şartları

Bu belge Yandex Widget Geliştirici Bölümü Hizmetinin Kullanım Şartları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex Widget Geliştirici Bölümü Hizmetinin Kullanım Şartları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex Widget Geliştirici Bölümü Hizmetinin Kullanım Şartları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/widgets_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan sonra “Yandex” olarak anılacaktır) İnternet kullanıcısına (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) http://wdgt.yandex.com.tr adresindeki site için Yandex.Widget hizmeti (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Şartlar, hizmetin kullanımına ilişkin olarak Yandex Hizmetleri son Kullanıcı Sözleşmesine ek niteliğindedir. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex hizmetleri son Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı Hizmet veya buna ait münferit özellikleri kullanmaya başladığında, işbu Şartları ve yukarıda bahsedilen tüm dokümanlarda belirtilen şartları, tamamen, koşulsuz ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının belirtilen dokümanlardaki şartlardan herhangi birini kabul etmemesi durumunda, Kullanıcı Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Şartlar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, Şartların yeni düzenlemesi, aksi yönde bir hüküm belirtilmediği sürece, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde ilan edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Şartların yürürlükteki düzenlemesi, her zaman şu adresteki sayfada yer alır: https://yandex.com.tr/legal/widgets_termsofuse.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Hizmet, Kullanıcıya, kullanıcının veya üçüncü tarafların bilgi veya hizmetlerine erişim için metin-grafik modülü (buradan itibaren - "Widget") oluşturma ve bu oluşturulan Widget'i Hizmetin Web sitesine yerleştirme imkanı sunmaktadır. Hizmetin şu anda mevcut bulunan bütün fonksiyonları ile bunların her türlü geliştirilmesi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusudur.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin diğer fonksiyonları

2.1. Hizmet, Kullanıcıya, Kullanıcının bunlar vasıtasıyla Widget oluşturabileceği bir araçlar ve kaynaklar dizisine ücretsiz erişim imkanı sağlar. Widget oluşturulması sonucu, Kullanıcıya ilgili Widget'in başka kullanıcılar tarafından da erişilebileceği benzersiz bir bağlantı (URL) verilmektedir.

2.2. "Hızlı Başlat», iFrame ve XHTML tasarım tabanlı oluşturulan Widget'lar ancak moderasyon işlemine tabi tutulduktan sonra diğer kullanıcıların erişimine açılır. Moderatör kontrol süresi 5 ila 10 iş günüdür.

2.3. Kullanıcı, Hizmetlere kendisi tarafından yerleştirilen Widget'ların, tüm Yandex kullanıcılarına görünür ve kişiselleştirilebilir şekilde Yandex ana sayfasında, Widget'ın kullanıcı tarafından sayfada seçilen herhangi bir yere kurulu halde, erişilebilir olacağını kabul eder. Bununla birlikte Yandex, Kullanıcı tarafından Hizmet içerisine yerleştirilen Widget'ların üçüncü taraflarca kullanımından sorumluluk kabul etmez.

2.4. Hizmet, Kullanıcıya, kendisi tarafından oluşturulan Widget'ların, ücretsiz olarak Widget Kataloğunda (http://widgets.yandex.com.tr) veya Kullanıcı tarafından seçilen lokal bir programda yayınlanması imkanını sağlamaktadır. Bununla birlikte Yandex, ilgili veya başka Widget'ın Kullanıcının talebi doğrultusunda Kataloğa ya da lokal bir programa eklenmesine ilişkin herhangi bir garanti vermez.

2.5. Widget'ın kataloğa eklenmesi, ve de Widget'ların Katalogta veya Lokal programda yerleşim yapıları ve tanımları yalnızca Yandex'in takdirine göre gerçekleştirilir.

2.6. Kullanıcı, Hizmeti, yasaları ve üçüncü tarafların hak ve çıkarlarını ihlal eden, zararlı programlar içeren (veya kendileri bizzat zararlı program olan) ve de reklam içeren Widget'ların yüklenmesi için kullanamaz. Kullanıcı, Hizmete eklemiş olduğu Widget'larla, içerikleriyle ve Katalogta ya da Lokal programda bunların tanımlarıyla ilgili olarak üçüncü taraflar karşısında kendi eylemlerinden bizzat kendisi sorumludur.

2.7. Yandex, Kullanıcıya önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve sebeplerini açıklamaksızın herhangi bir zamanda Hizmetten herhangi bir Widget'ı kaldırabilir (bununla birlikte ilgili Widget'lar daha önceden bunları kuran Kullanıcıların sayfasından da kaldırılacaktır), Widget Kataloğunda veya Lokal programda bunların tanımlarına ilişkin her türlü değişikliği gerçekleştirebilir.

2.8. Yandex, Kullanıcının Hizmete (veya teknik olarak mümkünse Hizmetin belirli fonksiyonlarına) kendi hesap bilgilerini kullanarak giriş yapmasını kendi takdir yetkisine dayanarak kısıtlama; işbu Şartların sürekli ihlali durumunda Kullanıcının hesabını tamamen bloke etme veya kullanıcının yasal gereklilikleri veya üçüncü şahısların yasal çıkarları ve haklarına ilişkin zorunlulukları yerine getirmesi için başka önlemler uygulama hakkını saklı tutar.