Mobil cihazlarda «Yandex.Seyahat» programının kullanımı ile ilgili lisans sözleşmesi

Programı kullanmadan önce, lisans sözleşmesinin aşağıdaki şart ve koşullarını okuyunuz.

Programın sizin tarafınızdan herhangi bir şekilde kullanılması, bu Lisans Koşullarının sizin tarafınızdan tam ve koşulsuz bir şekilde kabul ettiğinizi göstermektedir.

Eğer lisans sözleşmesini tam olarak kabul etmiyorsanız, programı herhangi bir amaç için kullanamazsınız.

1. Genel Hükümler

1.1. Bu Lisans Sözleşmesi ("Lisans")«Yandex.Seyahat» mobil cihazlar(«Program”) programının kullanım koşullarını belirler, programı kullanan her kişi ve program üzerinde («Hak sahibi») özel bir hak sahibi olan Lev Tolstoy caddesi 16, Moskova, Rusya, 119021 adresinde bulunan “YANDEX” LTD. ŞTİ, şirketi arasında yapılmış bir sözleşmedir.

1.2. Kullanıcı programı kopyalayarak, mobil cihazına yükleyerek ve başka bir şekilde kullanarak Lisansın tüm şartlarını tam ve koşulsuz bir şekilde kabul ettiğini gosterir.

1.3. Programın kullanımına, sadece bu Lisans koşulları altında izin verilir.Kullanıcı lisansın tüm koşullarını kabul etmezse, herhangi bir amaçla Programı kullanamaz. Bu Lisansın şartlarından herhangi birinin ihlal edilmesi (yerine getirilmemesi) Programın kullanım yasaklığına yol açmaktadır.

1.4. Bu programın koşullarına uyarak, ticari olmayan kişisel amaçla kullanılması ücretsizdir. Programın Lisansta belirlenmemiş koşullarıyla ve yöntemleriyle kullanılması, sadece Hak Sahibi ile ayrı bir anlaşma temelinde mümkündür.

1.5. Programın kullanım süresi boyunca, kullanıcı, aşağıda belirlenen belgelerin bu lisansın ayrılmaz bir parçası olduğunu, ve koşullarının bu Programın kullanış yöntemlerine tamamen yansıdığını kabul ediyor:

Bu belgeler (her hangi bir kısmı) hak sahibi tarafından tek taraflı olarak, herhangi bir özel bildirimde bulunmadan değiştirilebilir, belgenin yeni bir sürümü, belgenin yeni sürümü tarafından aksi belirtilmemişse, yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

1.6. Bu Lisans ve Programın kullanımı ile ilgili tüm ilişkiler Rusya Federasyonu hukuk uygulamasına tabi, ve bu Lisans veya Programın kullanımı ile alakalı herhangi bir iddia veya eylemler, hak sahibinin konumunda bulunan tarafından mahkemeye verilmeli ve gözden geçirilmelidir.

1.7. Hak sahibi, kullanıcılara bu Lisansın Rusça'dan diğer dillere çevirisini sağlayabilir, ancak Lisansın Rus versiyonunda bulunan şartlar ve çeviri arasındaki uyuşmazlık durumunda, Lisansın sadece Rus versiyonu yasal gücüne sahiptir.

2. Program hakları

2.1. Programın münhasır hakları, hak sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Hak sahibi kullanıcıya, ücretsiz olarak, basit (münhasır olmayan) lisans altında, aşağıdaki şekillerde dünyanın bütün ülkelerinde, programı kullanmak için devredilmez hakkı vermektedir:

3.1.1 Programın doğrudan fonksiyonel amaçla kullanılması, kullanıcının mobil cihaz üzerine kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması) için yapılmaktadır. Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda mobil cihazlar üzerine yüklemek hakkına sahiptir.

Programın her kopyasının mobil cihaza yüklendiği zaman, otomatik olarak, hak sahibine bildirilen özel bir numara atanır.

3.1.2. Programı ticari olmayan amaçlarla çoğaltmak ve dağıtmak (ücretsizdir).

4. Kısıtlamalar

4.1. Bu Lisansta veya Rusya Federasyonu'nun mevzuatında açıkça belirtilen hacim ve yöntem dışında, kullanıcı, hak sahibinin yazılı izni olmadan Programda kullanılan algoritmaların uygulanması konusunda bilgi edinme amacı ile Programın nesne kodunu dekompile, sökme, deşifre ve ya diğer eylemleri yapamaz, Programı kullanarak türev çalışmaları oluşturmak, Programın diğer kullanımını uygulamak (uygulanmasına izn vermek), Programın her hangi bileşenlerini, resimlerini ve diğer verilerini kullanmak yasaktır.

4.2. Kullanıcı, hak sahibinin yazılı izni olmadan Programı, yazılım ürünlerinin koleksiyonları da dahil olmak üzere, ticari amaçlar için (bir ücret karşılığında bile) çoğaltmak ve dağıtmak, hakkına sahip değildir.

4.3. Kullanıcı, hak sahibinin yazılı izni olmadan, aldığı Programı orijinal olmayan bir görüntüde dağıtamaz.

4.4. Program “Yandex.Seyahat” (“Yandex.Intercity”) adı altında kullanılmalıdır (ve dağıtılmalıdır). Kullanıcı, Programın adını, telif hakkı bildirimini (copyright notice) veya telif sahibinin diğer verilerini değiştirmek ve\veya silmek hakkına sahip değildir.

5. Programın bazı fonksiyonlarının kullanım koşulları.

5.1. Internet erişiminiz varsa, Programın Bazı fonksiyonlarını kullanmanız mümkündür. Kullanıcı böyle erişimi bağımsız bir şekilde alır ve ödemesini servis sağlayıcısı tarifleriyle veya Internet erişim sağlayıcısı şartlarına göre yapmaktadır.

5.2. Program kullanıcıya aşağıdaki fonksyonel olanakları sağlar:

  • Araç takviminin aranması, bilet fiyatlarının görüntülenmesi, harita üzerinde taşıyıcı hakkında bilgi edinmesi, güzergahın favorilere eklenmesi ve diğer olanaklar.

5.3. Programın bazı işlevlerine erişmek için “Yandex servisleri kullanıcı sözleşmesinin” koşullarına uyarak Yandex servislerine kayıt olmak gerekmektedir (https://yandex.com.tr/legal/rules).

6. Lisans kapsamındaki sorumluluklar.

6.1. Program "Olduğu gibi» (as is) koşullarına göre hizmete sunulmaktadır. Hak sahibi, tüm rogramın ya da programın ayrı bileşenleri ve / veya fonksiyonlarının hatasız ve kesintisiz çalışması konusunda, Programın kullanıcının belirli hedefleri ile beklentilerine uyması konusunda, ve aynı zamanda bu Lisansta açıkça belirtilmeyen durumunda her hangi bir garanti sağlamamaktadır.

6.2. Hak sahibi, kanunen açıkça sağlanan durumlar hariç, doğrudan veya dolaylı sonuçlar yüzünden Programın kullanımı veya kullanım yetersizliği, ve\veya hasareti yüzünden kullanıcıyı ve\veya üçüncü şahısları etkileyen, Programın ve\veya onun ayrı bileşenleri ve\veya fonksiyonlarının kullanımı veya kullanım yetersizliği, Programında bulunması mümkün olan hatalar veya arızalı durumlar hariç durumlarda hiç bir sorumluluk taşıyamaz.

6.3. Kullanıcı, bu Programı kullanırken, aşağıdaki bilgilerin, otomatik ve gizli olarak hak sahibine (kullanıcıya bağlanmadan) iletildiği hakta bildirilir ve bunlar kabul edilmektedir:

Kullanıcının mobil cihazının işletim sisteminin tipi, Programın versiyonu ve kimliliği, kullanıcının, Program aracılığıyla yüklenen ayrı ayrı dosyaların kullanım istatistiği, Programın fonksiyonal kullanım istatistiği ve diğer teknik bilgiler.

6.4. Programın kullanımı veya kullanım yetersizliği ile alakalı tüm sorular ve iddialar, veya Program tarafından hukukun ihlali, veya üçüncü şahısların hukukunun ihlali ile alakali sorular ve iddialar geri dönüş formu aracılığıyla bu adrese seyahat-mobile@destek.yandex.com.tr gönderilmeli.

7. Güncelleme\ Programın yeni versiyonu.

7.1. Bu Lisans Programının gelecekteki tüm güncelleştirmeleri / yeni versiyonları için geçerlidir. Güncelleme\ yeni versiyonunun yüklemesini kabul ederek, Kullanıcı, eğer Programın yeni versiyonunun yüklenmesi / montajı diğer lisans sözleşmesiyle eşlik etmiyorsa, bu Lisansın, İlgili güncellemeler/ Programın yeni versiyonlarnın koşullarını kabul ediyor.

8. Lisans koşullarının değiştirilmesi.

8.1. Bu Lisans Anlaşması, tek taraflı olarak, hak sahibi tarafından değiştirilebilir.

Bu Lisansın şartlarında bulunan değişiklikleri Kullanıcı aşağıdaki adreste bulabilir:https://yandex.com.tr/legal/intercity_agreement.

Lisans sözleşmesinin belirtilen koşulları, aksi belirtilmediği halde, onların yayımı tarihinde yürürlüğe girer.