Yandex.Seyahat Servisi ile İlgili Kullanım Koşulları

Bu belge Yandex.Seyahat servisi kullanım koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Seyahat servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Seyahat servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/timetable_termsofuse.

1. Genel Hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan sonra “Yandex” olarak anılacaktır), internet kullanıcılara (bundan sonra – “Kullanıcı”) http://seyahat.yandex.com.tr (bundan sonra — “Servis”) internet adresi aracılığıyla ulaşılabilen Yandex.Seyahat servisini kullanma konusunda kendi hizmetlerini sunmaktadır.

1.2. İşbu Kullanım Koşulları, Servisin kullanılmasının düzeni ile ilgili olarak Yandex servisleri üzerinde hazırlanan Kullanıcı Anlaşmasına ek olarak sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları’nda öngörülmeyen tüm hususlar, Servisin kullanılması üzerinde Yandex ve Kullanıcı arasındaki ilişkiler, aşağıdakilere göre düzenlenmektedir; Yandex Servisi Üzerinde Hazırlanan Kullanıcı Anlaşması (https://yandex.com.tr/legal/rules), Yandex Arama Sisteminin Kullanılması Konusunda Lisans(https://yandex.com.tr/legal/termsofuse), Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential).

1.3. Servisi ya da Servisin ayrı işlevlerini kullanmaya başlayarak, Kullanıcı, işbu Kullanım Koşullarını ve yukarıda belirlenen tüm belgelerde bulunan koşulları, herhangi istisnalar ve tartışmalar olmadan, kabul etmiş olarak sayılmaktadır. Kullanıcının söz konusu belgelerde bulunan herhangi koşulları kabul etmediği zaman, Servisi kullanmak için hakları yoktur.

1.4. İşbu Kullanım Koşulları, herhangi tebliğat yapılmadan Yandex tarafından değiştirilebilmektedir. Yeni Kullanım Koşulları, herhangi bir başka husus öngörülmediği zaman, https://yandex.com.tr/legal/timetable_termsofuse adresinde ilan edildikten sonra yürürlüğe geçmektedir.

1.5. Yandex tarafından işbu Kullanım Koşullarında herhangi değişimler yapıldığı zaman, Kullanım Koşullarının 1.4 bendinde öngörüldüğü düzene göre, ve Kullanıcı bu değişimleri kabul etmediği zaman, Kullanıcı Servis kullanımını durdurmalıdır.

1.6. Servis tarafından Kullanıcı’ya, ücretsiz olarak, herhangi ulaşım araçlarının çalışma programı ve başka konularda güncel bilgiler sunulmaktadır. Şu an mevcut olan Servisin tüm işlevleri ve herhangi eklemeler işbu Kullanım Koşullarının konusudur.

2. Servisin Kullanılması. Servisin Ayrı İşlevleri.

2.1. Servis tarafından Kullanıcı’ya aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır: uçakların, trenlerin, banliyö trenlerin, vapurların, feribotların ve otobüslerin sefer programları.

2.2. Serviste kullanılan bilgilerin sahibi tarafından sunulan bilgiler bulunmaktadır. Bilgilerin sahipleri ile ilgili liste http://seyahat.yandex.com.tr/info partners adreste bulunmaktadır.

2.3. Serviste bulunan tüm bilgiler, sadece ticari olmayan kullanım için sunulmaktadır. Bununla birlikte, işbu Kullanım Koşullarının 1.2 bendinde belirtilen durumlar dışında (Yandex servisine ait başka hizmetlerin kullanılması), hak sahibi tarafından yazılı şekilde verilen izin olmadan,herhangi verilerin kopyalanması, kullanılması, tekrar kullanılması, dağıtılması,internet ortamında yayımlanması, Kitle İletişim Araçlarında herhangi amaçlarla kullanılması yasaktır.

2.4. Servis tarafından Kullanıcı’ya, farklı ulaşım araçları kullanarak ve bunların çalışma programlarını göz önünde bulundurarak, bir yerden başka bir yere ulaşmak için en doğru yolu seçebilme imkanı sunulmaktadır. Bununla birlikte Yandex, seçilen yolun tanıma dışında başka amaçlar için kullanılmasında ne kadar doğru ve uygun olacağını garanti altına almaz ve kullancının bu yolu seçmesi konusunda sorumlu değildir.

2.5. Servis tarafından Kullanıcıya, farklı ulaşım araçları için Yandex’in ortakları tarafından biletleri satılması konusunda bilgilere ulaşma hizmetleri sunulmaktadır. Biletleme ve söz konusu biletler ile ilgili ücretlerin ödenmesi gibi işlevler, Yandex’in ortakları olan sitelerde gerçekleştirilmektedir.

2.6. Yandex, ortakları tarafından sunulan verilerin, biletlerin fiyatları ile ilgili bilgiler dahil, ne kadar doğru olmasından sorumlu değildir.

2.7. Yandex ortakların sitelerinde yapılan herhangi ekonomik ve başka işlevler için sorumlu değildir. Bununla birlikte Yandex, Kullanıcının söz konusu sitelerde biletleri aldığında sonra ortaya çıkan sonuçlar için sorumlu değildir.

2.8. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, üçüncü şahısların haklarını koruma veya yasa gereğince kurallara uyma gibi amaçlarla, Kullanıcının işbu Kullanım Koşullarına uymadığı durumlarda Servise ve kullanıcı adına olan ulaşımını (veya teknolojik imkanlar bakımından mümkün ise Servisin belirli işlevlerini), sınırlama ya da engelleme ile ilgili hakkını saklı tutar.