Reklam hizmet kuralları — Türkiye

İşbu Reklam Hizmet Kuralları, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Şartları içinde kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir, söz konusu Hüküm ve Şartlar şu adreste bulunmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Yerleştirilmek için verilen Reklamların Türkiye dışında Konum Tabanlı Hedefleme ile Türkçe’den başka bir dilde olması durumunda, bu Reklamlar şu internet adresinde bulunan Reklam Hizmet Kuralları’nda yer alan şartlar ve koşullar doğrultusunda yerleştirilecektir: https://yandex.com/legal/direct_display_rules_ch. Yine bu reklamlar Konum Tabanlı Hedeflemeli Reklam için ilgili ülkenin/ülkelerin ilgili mevzuatının, reklamcılık hakkında mevzuat, fikri mülkiyet mevzuatı ve rekabet hukuku dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gereksinimlerini gerine getirmelidir.

Reklamlar (bundan sonra Reklam veya reklam olarak andlandıracak) şunlarla birlikte kullanılacaktır: “Yandex.Direct”, ya da “Direct”, ya da “Reklam”.

Yandex.Direct aracılığıyla yerleştirilmiş olan Reklam aşağıdaki şekillerde görüntülenebilecektir:

 • Yandex SERP üzerinde (http://www.yandex.com.tr) — 12 Reklama kadar,

 • tüm reklamlar bir biriyle rekabet ediyor anahtar sözcüğü kullanarak Yandex.Direct üzerindeki tüm Reklamların görüntülenme sayfalarında (https://yandex.com.tr/search/ads) anahtar sözcüklerin altında – birbirleriyle yarışan tüm Reklamlar.

 • Yandex Reklam Ağı üyeleri olan sitelerin sayfalarında ve Yandex Reklam Ağı ortaklarının mobil cihaz uygulamalarında (https://yandex.com.tr/support/direct/general/yan.xml) – Reklam sayısı, Yandex Reklam Ağı üye sitelerin ayarlarına bağlıdır *,

 • Yandex Reklam Ağı üyeleri olan sitelerin arama sonucu sayfalarında – 12 Reklama kadar,

 • Yandex Haritaları arama sonucu sayfalarında (http://harita.yandex.com.tr) ve Yandex. Haritalar mobil uygulamasında – 2 Reklama kadar

TÜM pozisyonlarda Görüntülemesi yapılacak Reklamın Seçimi, Yandex Direct, Yandex Reklam Ağı ile Yandex Haritaları üyeleri sitelerin arana sonucu sayfalarında Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan anahtar kelime/anahtar sözcük (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olmak üzere (https://yandex.com.tr/support/direct/#glossary), Kalite faktörü, CTR ve Tıklama-başına-Maliyetine göre belirlenir.

Bu noktada, SERP üzerindeki tüm pozisyonlarda, Reklamın Görüntülenmesi için gerekli olan Tıklanma Oranını (CTR) (aşağıda da tanımlandığı üzere) hesaplamak için yalnızca Arama Motorundaki arama sonuçları üzerindeki Görüntülemeler ve Tıklamalar kullanılacaktır. Çeşitli arama sonuçları sayfaları aynı anda tek bir web sayfasında (mobil cihaz programlarının arayüzleri dahil) görüntülenebilir. Böyle bir durumda arama sonuçları sayfaları numaralandırılır.

Tıklanma Oranı (CTR) bir Reklamın Tıklanma sayısının Görüntülenme sayısına oranıdır.CTR şunlar için ayrı ayrı hesaplanır: a) kişisel bilgisayarlar ve tabletler, b) mobil cihazlar. Bu Kuralların amaçları doğrultusunda mobil cihazlar Yandex.Direct sistemi tarafından otomatik olarak bu şekilde sınıflandırılan cihazlar anlamına gelir.

Yandex SERP üç adete kadar Özel Yerleştirmeli Reklam içerebilir. Özel Yerleştirme, yüksek tıklanabilirlik oranına sahip avantajlı bir Reklam yerleştirmesinin arama sonuçlarının üzerine konumlandırılması anlamına gelir («wizard»: https://yandex.com.tr/support/search/info/search-wizards.xml) Yandex hizmetlerinin arama dizisini veya tematiğe göre eklenmektedir). Özel Yerleştirme Reklamlarının Görüntülenmesi Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan her bir anahtar kelime/anahtar sözcük ile aynı olan her bir sorgu için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak), garanti edilecektir.

Diğer Reklamlar ise arama sonuçlarının SAĞ TARAFINDA görüntülenecektir.

 • Aşağadaki arama sonuşları

 • Ya da sağ tarafında verilen arama sonuçları

Yandex SERP, eş zamanlı olarak aşağıdakileri içerebilir:

 • İlk arama sayfasında statik olarak görüntülenen en fazla 4 Reklam, yani; her arama sözcükü karşısında bir reklam alanı (duraklama kelimeler olmadan (https://yandex.com.tr/support/direct/#glossary)) Reklam Veren tarafından belirtilmiş – Garanti Edilmiş Görüntülemeler.

 • ikinci arama sayfası ve bundan sonraki bütün sayfalar eş zamanlı olarak Özel yerleştirme blokunda yer almayan ( bir birine alternatif olan) dinamik şekilde 4 adet dönen reklam yer alabilir-Dinamik Görüntülemeler. Bu pozisyonlar içinde dönen toplam Reklam sayısı sınırlandırılmamıştır.

Yandex SERP, eş zamanlı olarak SAĞ taraftaki sütunda aşağıdakileri içerebilir:

 • Statik olarak görüntülenen en fazla 4 Reklam, yani; Reklam Veren tarafından belirtilmiş olan spesifik anahtar kelimenin/anahtar sözcüğün görüntülenmesi için (duraklama kelimelerinin çıkarılmasına tabi olarak)garanti edilmiş olanlar, – Garanti Edilmiş Görüntülemeler.

 • Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in altındaki pozisyonlarda Dinamik olarak görüntülenen (yani; dönen) ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’in içinde bulunmayan en fazla 5 adet Reklam – Dinamik Görüntülemeler Bu pozisyonlar içinde dönen toplam Reklam sayısı sınırlandırılmamıştır.

İlanlar, bazı sorgular yüzünden bunların yerini medya bağlamsal banner https://advertising.yandex.com/product/media/contextual.xml ve/veya Yandex’in hizmet ve ürünleri hakkında bilgi içeren bir blok alanlarında görünmeyebilir.

En iyi göstergelere sahip olan Reklamlar, Özel Yerleştirme içinde ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler’e İlanlar, bazı sorgular yüzünden bunların yerini medya bağlamsal banner (http://advertising.yandex.ru/media/context) ait pozisyonlarda görüntülenecektir. Diğer Reklamlar ise Dinamik Görüntülemeler’e ait pozisyonlarda görüntülenecektir.

Özel Yerleştirme için seçilmiş Reklamlar, herhangi yarışan bir Reklamın mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, belirli eşikleri karşılayacaklardır. Bu nedenle, diğer pozisyonlar içindeki görüntülemesi yapılırken, Özel Yerleştirme içinde hiçbir Reklamın görüntülenmesi olası bir durumdur. Bu doğrultuda, yüksek CTR olan bir Reklam ise Tıklama-başına-Maliyet karşılığında Garanti Edilmiş Görüntülenme’deki en üstte bulunan konumdan daha az bir maliyeti olan Özel Yerleştirme içinde daha sık görüntülenebilir.

Özel Yerleştirme ve Garanti Edilmiş Görüntülemeler içindeki Reklamlar, Tıklama-başına-maliyete göre CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde azalan sırada görüntülenecektir.

Dinamik Görüntüleme pozisyonunda bir Reklamın görüntülenmesi, spesifik Arama Sorgusu içinde birbirleriyle yarışan Reklamların toplam adedine, bunların CTR ve Tıklama-başına-Maliyete bağlıdır. Dinamik Görüntüleme pozisyonu içindeki Reklamlar, CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde kuralların 16 paragrafın uygun olarak Reklamveren tarafından ayarlanan katsayı temel alınarak azalan sırada görüntülenecektir.

Yandex.Direct üzerindeki tüm Reklamları görüntüleme sayfalarında Reklamların Görüntülenmelerinin seçimi (http://direct.yandex.com.tr/search) ve bunların yerleştirilmesi ise, CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde, azalan sırada düzenlenecektir. Bu noktada, sayfa üzerindeki Reklamın pozisyonu seçilmiş olan Tıklama-başına-maliyete göre belirlenecektir. Yani; seçilmiş olan Reklamlar CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde temelinde azalan sıralama ile her bir sayfa üzerine yerleştirilecektir.

Yandex Haritaları’nda görüntülenen Reklamlar, irtibat bilgileri içeren sayfada Reklam veren tarafından belirlenen bir Reklamın adresi (sanal kartvizit) ile uyuşan belli bir yeri gösteren harita üzerinde özel bir göstergeyi içerebilir. Kullanıcı göstergeye tıkladığı zaman Reklam metni ve/veya Reklam verenin sunduğu irtibat bilgileri içeren ‘Genişletilmiş** işaret’ bloku ortaya çıkar.

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alınız:

1. Aynı Reklam Kampanyası’nda yer alan farklı Reklamlar’daki anahtar sözcüklerin çakışması halinde, bu anahtar kelimeler için olan oranlar, birbirleri için olan Tıklanma-başına-Maliyeti yükseltmeyecektir. Yalnızca, CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

2. Reklamın içinde aynı internet sitesine yönlendiren anahtar sözcüklerin çakışması halinde, yalnızca CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması şekilde bir tane Reklam oran ile çarpılacak ve Görüntüleme için seçilecektir.

3. Hizmetlerin tedarik edilmesi süresince, Reklam Kampanyaları için aşağıda sayılan parametreler belirlenmiştir:

А) Minimum Tıklama-başına-Maliyeti etkileyen kalite faktörü arama için de etkindir. Kalite katsayısı fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Enönemli parametreler ise şunlardır: Reklamın Arama Sorgusuna olan toplam ilişkisi/bağlantısı, Reklam İstatistikleri, Reklam tarafından link verilmiş olan internet sitesinin ilişkisi ve diğer parametreler.

B) Minimum Tıklama-başına-Maliyeti etkileyen verimlilik faktörü arama için de etkindir. Verimlilik faktörü fazla sayıdaki parametrelere dayanır ve gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Belli başlı önde gelen önemli parametreler ise şunlardır: istatistiksel veriler (Görüntülemeler, CTR, Reklam Kampanyasının görüntülenmiş olduğu gün sayısı), toplam ağırlığı alınmış reklamı yapılmış olan internet sayfası ya da telefon numarası (eğer “sanal kişisel kart” içinde belirtilmişse).

4. Hizmetlerin ifa edilmesi sırasında Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, Reklamların benzerliğini değerlendirme hakkını haiz olacaktır. Aşağıda sayılanların eş zamanlı olarak mevcut olması koşuluyla, (aynı ya da farklı Reklam Verenler tarafından verilmiş Reklamlar olmasına bakılmaksızın) Reklamlar benzer olarak değerlendirilecektir:

 • Reklamların aynı ya da benzer reklam objelerine ilişkin olması: aynı tek bir bölge içinde satışa sunulmuş aynı ya da çok büyük ölçüde benzer olan mallar (işler, hizmetler),;

 • Reklamların aynı ya da çakışan anahtar kelimeler (anahtar sözcükler, katalog başlıkları) altında yerleştirilmesi;

 • Reklamların aynı ya da benzer internet sitelerine verilen linkleri içermesi ve/veya aynı bilgileri belirtip, vermesi ve/veya Reklam Verenlerin (tedarikçilerin) gerçek iletişim bilgilerini vermesi.

Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, aynı bölge içinde satılacak olan ve teklif edilmiş ürün çeşitlerinin (iş ve hizmet türlerinin) önemli bir kısmının benzerlik göstermesi halinde ve/veya aynı ürünlerin (işlerin, hizmetlerin) aynı tedarikçiler (birbirine bağlı olanlar, yakın ilişkileri olanlar) tarafından teklif edilmiş olması halinde; çeşitler arasındaki hafif farklılıklar, farklı dizaynlar, internet sitesi yapısal organizasyonu ve fiyatlardaki farkların yanı sıra internet sitelerinin farklı kişi (kişilere) bağlı olması (idare edilmesi) gibi hususlar gözetilmeksizin; söz konusu internet siteleri benzer olarak değerlendirileceklerdir.

Reklamların, reklamlara karşılık gelen anahtar kelime(anahtar sözcük) ile görüntülenmesi halinde, bir grubun içinde bulunan Reklamlardan yalnızca bir tanesi benzer olarak değerlendirilecektir ve bu Reklamın en yüksek olan CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanmasıkullanıcıya da gösterilecektir. Böyle bir grup içindeki diğer Reklamlar ise kopyalar olarak değerlendirilecek ve görüntülenmeyecektir (yerleştirilmeyecektir). Kopya Reklamlar için Reklam Verenler tarafından seçilmiş olan Tıklama—maliyeti (özellikle de, diğer Reklamların Görüntüleme için yerleştirilmesinin belirlenmesi esnasında) bu gibi Reklamların askıya alındıkları tüm dönem için hesaba katılmayacaktır.

Yukarıdaki durumlarda Yandex, kendi takdirinde olmak üzere, bu gibi Reklamları bunlarla ilgili bilgilerin değerlendirmesini temel alarak, benzer olarak değerlendirme hakkını haiz olacaktır.

4.1. Eğer herhangi bir Yandex.Direct Reklamı aynı internet bilgi kaynağına (internet sitesi /alan adı) verilmiş olan linkleri içeriyorsa ya da işbu Madde 5 hükümleri uyarınca benzer olarak değerlendirilmiş olan internet sitelerine verilmiş linkleri içeriyorsa; en yüksek oranda tıklanabilirlik orana sahip CTR, Tıklama –başına-Maliyet ve Kalite faktörünün temelinde değer hesaplanması görüntülenecektir.

5. Reklam Kampanyalarının görüntülenmeleri içinde detaylarının değiştirilmesi, aynılarının değiştirilmesi hükümlerine tabi olacaktır.

5.1. Operasyonların işlenmesinin Reklam Veren tarafından Ara Yüz (ya da API) vasıtasıyla Reklam Kampanyasının belirli bazı parametrelerini değiştirmek için ifa edilmesi aşağıdaki şartlar dâhilinde yürütülecektir:

 • Tıklama-başına Maliyetin değiştirilmesi — 5 dakikadan 30 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 10 dakikadır);

 • Reklam Kampanyasının askıya alınması— 10 dakikadan 60 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 30 dakikadır);

 • Diğer operasyonlar — 5 dakikadan 180 dakikaya (bu operasyonun ortalama işlenme süresi 40 dakikadır).

5.2. Reklam Verenin Tıklama-başına-Maliyeti değiştirmesi halinde, Tıklamalar Yandex ilgili Reklam Kampanyasında ilgili değişikliği işleyinceye kadar eski maliyetinden ödenecektir;

5.3. Eğer Reklam Kampanyası iptal edilirse, Hizmetlerin tedarik edilmesi de bu operasyonun Yandex tarafından yerine getirilmesi üzerine durdurulacaktır. Bunun öncesinde işlenmiş olan Tıklamalar Reklam Veren tarafından belirlenmiş olan maliyet üzerinden ödenecektir;

5.4. Reklam Kampanyasının durumuyla ilgili değişikliklerle ilgili olan operasyonların yürütülmesi bilgisi Ara Yüz üzerinde belirtilecektir.

6. Mobil cihazlar yoluyla Reklam alanları içinde görüntülenen Reklamlar bir web sitesine yönelik Bağlantı ve/veya irtibat sayfasına yönelik Bağlantı içerebilir. Bağlantıya tıklaması halinde, Kullanıcı Reklamveren tarafından bu Reklam için bir "sanal kişisel kart" içinde belirtilmiş olan iletişim telefon numarasından kendi takdirine bağlı olarak görüşme yapabileceği sohbet moduna gider.

7. Tıklama-başına-Maliyet (Bir tıklamada için Reklamcıdan düşürülen miktarı demektir. Tıklama-başına-Maliyetin en azami miktarı Reklamcı tarafından Reklamlarının grubu için belirlenmektedir (bu Kurallara göre direk veya otomatik olarak).

Tıklama-başına-Maliyet https://yandex.com.tr/legal/direct_table no’lu sayfasındaki tabloda gösterilen aralıklar içinde ve aşağıda belirlilen kurallara tabi olarak Reklam Veren tarafından reklam grupları için belirlenebilir:

7.1. Reklam Veren tarafından seçilmiş olan Tıklama-başına –Maliyet kuralların 16 paragrafın uygun olarak Reklamveren tarafından ayarlanan katsayı Reklam Kampanyası hesap bakiyesinin tutarını / Toplam hesabı (Reklamverenin tüm Reklam kampanyalarına ilişkin kalan para tutarı) aşarsa; bu durum Tıklama-başına-maliyetin Reklam Kampanyasının hesap bakiyesi tutarına / Toplam hesaba eşit olduğu şeklinde anlaşılacak ve değerlendirilecektir.

7.2. Müşterinin Web Ara Yüz’ünde tüm maliyet göstergeleri, Müşteri Web’de Yandex tarafından belirtildiği kurallara uygun olarak, döviz veya konvansiyonel birimler olarak (k.b.) görüntülenmektedir.

8. Reklam için hızlı Linklerin (Reklamda görüntülenebilecek ilave Linkler) verilmiş olması halinde, bu Linkler Özel Yerleştirme pozisyonu içinde görüntülenecektir. Reklamın diğer pozisyonlar içinde /diğer sayfalar üzerinde görüntülenmesi halinde, hızlı hiçbir Link görüntülenmeyecektir.

Tüm bu Kurallarda belirtilen Reklam alanlarında Reklamlar oluşturulurken/düzenlenirken, irtibat sayfasında Reklam veren tarafından belirlenmiş olan çalışma saati, telefon numarası ve diğer verilerle ilgili bilgileri içererek görüntülenebilir.

8.1. Yandex Reklam Ağındaki Reklam alanlarında Reklamlar http://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules sayfasında yer alan kurallara uymak zorunda olduğu Reklam verenin resmini içerebilir (bundan sonar resim olarak adlandırılacaktır). Yandex Reklam Ağının seçtiği ayarlara gore ortakların Reklamları resimli yada resimsiz görüntülenebilir. Yandex Reklam Ağındaki Reklam alanında Reklamlar usulüne uygun olarak görüntülenmelidir (Reklam verenin Reklamlarına ve Reklam yerleştirmenin şart ve koşullarına göre) resmi içerip içermediği bakılmaksızın yerleştirilmelidir.

Teknik sebeplerden dolayı resim kesilmiş şekilde görüntülebilir, Yandex bu durumdan web arayüzü aracılığıla Reklam vereni haberdar eder. Reklam veren, bu tür resimleri içeren ilanlara ilişkin açık sözleşmede öngörülen tüm garantiler ve sorumlulukları üstlenir.

8.1.1. Yandex Reklam Ağının Reklam alanlarında Reklamlar işbu Kuralların 8.1.1.1 ile 8.1.1.2. maddelerinde yer alan özelliklere gore görüntülenebilir.

8.1.1.1. Kullanıcı Reklamın başlığı, liki ve görüntüsünü (bu kurallarda belirtilen kısıtmalara göre) görecek, reklamın tüm metni ise böyle bir reklamın tıkladığında ortaya çıkar (cep telefonlarında ve tabletlerde) yada bilgisayar faresinin imlecini belli bir Reklama (Bilgisayar ekranında) getirdiğinizde ortaya çıkar.

8.1.1.2. İşbu kuralların 8.1.1.1. maddesinde betirtilen Reklamın tüm metnini görebilmek için Reklama tıklamak gerektiği halde söz konusu tıklama hizmetlerin maaliyetinin hesaplaması için yapıldığını sayılmaz ve istatistiklerde görüntülenmez.

9. Reklamverene müşteri web arayüzü aracılığıyla Reklam yerleştirmenin ek ayarlarını / stratejilerini ve reklam kampanyaları yönetiminin ek işlevlerini gerçekleştirmek için fırsat verilebilir. Reklamveren, uygun olan ayarları / stratejileri uyguladığında veya ilgili işlevi kullanmaya başladığında müşteri web arayüzünde belirtilen uygulama / kullanım şartlarını kabul eder.

9.1. Reklâm ilânlar yaparken Reklamveren «Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» (Ads for Mobile Apps) ek işlevselliği kullanabilir. O mobil uygulamalarda görülen Reklâm ilânları için kullanır. Reklamveren ile yapılan ve «Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» ek işlevselliği kullanan mobil uygulamalarda görülen ilânlar mobil uygulaması işareti, mobil uygulama hakkında bilgisi ve basan kullanıcılarıyı bilgi kaynağa (web sitesi/mobil uygulama) Reklamveren tarafından şu Reklâm ilânı için gösterilen internette adresi ile (URL), getirilen atıfı açıcı butonu dahil edebilir. «Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» ek işlevselliği kullanarak yapılan Reklâm ilânların içeriği günlükte bir defa yenileştirir. Reklâmveren Reklâm ilânların aktüelliği kontrol etmeli ve mobil uygulaması hakkında aktüel olmayan bilgilerin entegrasyonunu durdurmalıdır.

«Mobil uygulamalar için reklâm ilânlar» ek işlevselliği kullanarak Reklâmveren mobil uygulamanın işaretin ve mobil uygulaması hakkında bilgilerin kanunluğun taleplerini uygun olması için sorumludur. Bu durumu hakkında reklâm ve rekabet mevzuatı dahil olarak o razı olmalıdır. Reklâmveren uygun ek işlevselliği ile yapılan Reklâmın içeriği için de sorumludur.

9.2. ‘Tematik sayfalarda tıklama başına ortalama ücretini, aramada tıklama başına ortalama ücretini aşmayacak seviyede tutması’ işlevselliği seçerken Reklam veren, tıklama başına ücreti Reklam veren seçtiği Reklamların reklam kampanyalarındaki tüm reklamlar ve Yandex Reklam Ağındaki Reklamlar için uygulanacağını kabul eder. Reklam veren Yandex e-postayı göndererek söz konusu işlevselliği iptal edebilir.

9.3. Reklam veren ilanın hazırlamasında arayüzde bulunan ‘Ek anahtar kelimeleri’ opsiyonunu kullanma hakkına sahiptir. Reklam veren işbu fonksiyon tarafından ön görülen kelimeleri http://contact2.yandex.com.tr/direct adresten destek servisine başvurarak onun yardımı ile anahtar kelimeleri sildirebilir ya da işbu fonksiyonunun çalıştırabilir. ‘ Ek anahtar kelimeleri’ fonksiyonu açıkken Reklam veren bütün yasa şartlarına, reklam ve rekabet, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları mevzuatına uymasından sorumlu tutulmaktadır.

Eğer Reklam veren ‘ Ek anahtar kelimeleri’ fonksiyonunu kullanıyorsa bir klik bedeli otomatik olarak Reklam veren tarafından belirtilen fiyatlara göre belirtilmektedir. Bu durumda yukarıda belirtilen şekilde oluşturan klik fiyatı Reklam veren tarafından işbu grup ilanlar için belirtilen klik bedelinin maksimum oranının geçmemelidir.

9.4. Reklam kampanyası oluşturma esnasında reklam veren tarafına işbu kurallar çerçevesinde belirtilen Reklam alanlarında kullanmak üzere Reklam ilanları için yazım ve noktalamanın otomatik düzeltme olanağı sunulacaktır. Belirtilen işbu fonksiyonu işe başlandığında açık durumda bulunmaktadır.

Reklam ilanlarında reklam veren tarafından işbu fonksiyonu kullanıldığı zaman reklam veren ülke mevzuatına ve Reklam mevzuatına uygun olduğundan üstlenmiş olduğu sorumlulukları kabul etmiş sayılmaktadır.

Eğer metinde yapılan düzeltmeleri reklam veren yanlış görüyor ise bu tür düzeltmeleri istediği anda iptal edebilir. Bunun gibi durumlarda Reklam veren düzeltilen Reklam ilanları denetleyip düzeltmektedir ya da Destek merkezine https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.xml. adresinde yer alan geri dönüş formu ile başvurmaktadır.

10. Reklam Grubu – Reklam Veren tarafından Reklam Grubu olarak birleştirilen bir Reklam takımıdır, Reklam Veren bu Reklam Grubu için tek tip anahtar kelimeler/ifadeler listesi ve tek tip ekran ayarları (Tıklama başına maliyet, coğrafi hedefleme vb. dahil) seçer. Gruptaki Reklam sayısı: 1’den 50’ye kadardır. Müşteri web arayüzünde belirlenen kurallar uyarınca işbu Kuralların 2. maddesinde belirtilen Reklam Alanlarında görüntülenmek için Reklam Grubu’ndan sadece bir tane reklam seçilir. Diğer tüm durumlarda işbu Kurallar’ın sağladığı şart ve koşullar hem bağımsız ilanlara hem de Reklamlar Grubu’na ait ilanlara eşit olarak uygulanır.

11. Görüntülemek için ve işbu Kurallar’ın 2. maddesinde belirtilen Reklam Alanlarında Reklam Grubu’na dahil etmek için Reklam Veren tarafından ilanlar seçildiğinde ek olarak aşağıdaki hüküm uygulanır: Gruba dahil edilen reklamlar arasında tıklanabilirlik oranı en yüksek olan reklam temel olarak görüntülenir. Bu hükmün uygulanması için istatistiksel verilerin yeterli olmadığı durumda, görüntülenecek Reklam Grubu ilanları otomatik döndürme ilkelerine göre seçilir.

12. Reklamveren remlaları bir gruba (Reklamlar Grubu) birleştirip anahtar kelimesi/ sözcüğü listesi ile görüntüleme ayarları şeklini seçer (tıklama başına maliyet, coğrafi hedefleme, vb dahil). Bir gruptaki remlam sayısı 1ile 50 reklam arasındadır. Yukarıda belirtilen reklam alanlarında görüntülenmesi için arayüzündeki kurallara göre sadece reklam grubundan sadece bir reklam seçilmektedir. Bu kurallar tarafından belirlenen süre ve şartları eşit kapsamda hem reklam grubuna hem de reklam grubuna dahil olan bağımsız reklamlara uygulanır. İşbu belgenin amaçları uyarınca "Reklam", kuralların 12.1. maddesinde belirlenen Reklam grubuna dahil bir reklam anlamına gelir.

12.1. Kurallarda belirlenen reklam alanında görüntülenecek reklamları reklam grubundan seçerken yukarıda belirlenen kurallar dışında aşağıdaki hususları uyguulamaktadır:

Reklam grubundaki reklamlar arasında en yüksek tıklama oranına sahip bir reklam ilk önce görüntülenir. Bu hususun uygulanması için tatmin edici istatistik bilgilerinin yok olması durumunda görüntülenecek reklamlar, reklam grubundan otomatik rotasyon prensibine göre seçilmektedir.

13. Reklam kampanyası işleyişine göre işbu belgede söz edilen reklam alanlarındaki reklamlar için minimum tıklama ücretini hesaplamak için aşağıdaki hususlar uygulanmalıdır:

A) Kalite faktörü.

Kalite faktörü çok sayıda parametreye bağlı olup gerçek zaman bazında hesaplanmalıdır. Ana parametre, reklamın sorgu ve reklam istatistiği ile, reklamın linkin bağlı olduğu web sitesi ile genel alakasını ve diğer parametreleri dahil etmektedir.

B) Etkinlik faktörü.

Etkinlik faktörü çok sayıda parametreye bağlı olup gerçek zaman bazında hesaplanmalıdır. En önemli parametre reklam alanı sayesinde yada telefon aracılığı ile toplanmış iststistik bilgileri kapsamaktadır.

13.1. Reklam veren tarafından belirlenen tıklama başına ücreti arama için uygulanan tıklama başına asgari ücretinden düşük ise Reklamlar sadece Yandex Reklam Ağı üyeleri olan sitelerin tematik sayfalarında (Yandex Reklam Ağı üyeleri olan sitelerin sayfalarında) ve Yandex.Direct Reklam alanlarındaki tüm reklam sayfalarında görüntülenecektir. (http://direct.yandex.com.tr/search).

14. «Mobil Reklam» aşağıda görüntülenen Reklam görüntüleme hüküm ve şartlarını uygulamak üzere oluşturulduğunda Reklamveren tarafından "Mobil Reklam" olarak işaretlenen bir reklam anlamına gelir. Bu tür bir Reklam oluşturulduktan sonra Reklam türü değiştirilemez.

14.1. Kurallar bölümünde belirtilen Reklam Alanlarında görüntülenmek üzere Reklam Gruplarından reklam seçerken yukarıdaki kuralların yanı sıra aşağıdaki hükümler de eş zamanlı olarak uygulanır:

14.2.Grup hem Mobil, hem de Mobil olmayan Reklamları içeriyorsa ilk türdeki Reklamlar çoğunlukla kişisel bilgisayarlarda ve tabletlerde, ikinci türdeki Reklamlar ise mobil cihazlarda görüntülenir. Grup yalnızca bir tür Reklam içeriyorsa bu Reklamlar türüne bakılmaksızın herhangi bir cihazda görüntülenebilir;

14.3. Söz konusu Reklam Grubunda yer alan diğer Reklamlara kıyasla Reklam Grubunda en fazla Tıklanma Oranına sahip tek bir Reklam en çok görüntülenen Reklamdır. Bu hükmün uygulanması için istatistiksel bilgilerin yeterli olmadığı durumda, görüntülenecek reklam Grubu ilanları otomatik döndürme ilkelerine göre seçilir.

15. "Mobil Düzeltme için bildirisi» bölümünde, kendisi tarafından belirlenen yüzde oranında artan veya azalan Tıklanma Oranının görüntülenen bir reklam olmasına veya Mobil Reklam olmamasına bağlı olmaksızın Tıklama başına maliyetin mobil cihazlardaki tüm görüntülenme sayısı için geçerli olduğu kabul eder.

16. Müşteri arayüzünde Reklam Veren tarafından belirlenen tıklama başı maliyetin yükseltilmesi ve/veya indirilmesi Kurallarda belirtilen Reklam alanlarında gösterilecek reklamların seçimini, Reklamın görünmesi gereken yerdeki konumunu,belirlenen Reklam Alanlarında Reklamın gösterilme sayısını etkiler.

Kullanıcılar için temel verileri internete giriyor ve Kript teknoloji yardımı ile verir. Bu teknoloji Kullanıcının yaşı ve cinsiyeti ayarlamaya için yararlanır. Bilgileri Yandex.Metrica sayacın kodu ile verir. Bu sayacı Reklamverenin web*sitede düzenlir ve Kullanıcının erteleme özellekleri ayarlama için yararlanır. Yine de Yandex Kript teknolojin kullanma durumunda yalnışlar yokluğu ve yukarıda görsetilen Kullanıcıların özellekleri ayarlaması için garanti vermez.

17. Yandex Reklam Ağının Reklam alanlarında görüntülenmek için reklamların seçimi, reklam konusu ile kullanıcıların ilgi alanı arasında uyum sağlamasının bazında Yandex tarafından otomatik olarak yapılmalı. ‘Farklı tip sitelerde bağımsız yerleştirme’ seçildiğinde reklamların görüntüleme sırasnı belirlemek amacı ile Kullanını Yandex Reklam Ağı üyeleri tematik sitelerinde reklamları işbu kuralların 16. maddesinde yer alan ücreti dikkate alarak tıklama başına ücretine gore yerleştirebilir Reklam veren Yandex Reklam Ağı üyelerin tematik sayfalarında reklamların tıklama başına ücretini ayarlarken kullanıcının arayüzünde ortaya çıkan ‘Kitle Kapsamı’ değeri bilgi amaçlı olup reklamların tahmini numarası anlamına gelir.

İşbu kurraların 9.2. ile 18. maddelerinde belirlenen ‘Tematik sayfalarda tıklama başına ortalama ücretini, aramada tıklama başına ortalama ücretini aşmayacak seviyede tutması’ işlevselliği, Reklam veren reklamların sıralaması için aşağıdaki özelliklerinden birini seçtiği zaman tıklama başına ücreti için uygulanmalıdır: en yüksek pozisyon, reklamlar arasında en ucuz pozisyon, arama sonucu reklamlar. Bu durumda tıklama başına ücreti yukarıda belirlenen işlevselleğe gore otomatik olarak belirlenir.

17.1.Bu tür Reklam alanlarında Reklamlar işbu kuralların 17.1.1. ile 17.1.2. maddelerindeki özelliklere gore görüntülenebilir.

17.1.1. Kullanıcı Reklamın başlığı, liki ve görüntüsünü (bu kurallarda belirtilen kısıtmalara göre) görecek, reklamın tüm metni ise böyle bir reklamın tıkladığında ortaya çıkar (cep telefonlarında ve tabletlerde) yada bilgisayar faresinin imlecini belli bir Reklama (Bilgisayar ekranında) getirdiğinizde ortaya çıkar.

17.1.2. İşbu kuralların 17.1.1.1. maddesinde betirtilen Reklamın tüm metnini görebilmek için Reklama tıklamak gerektiği halde söz konusu tıklama hizmetlerin maaliyetinin hesaplaması için yapıldığını sayılmaz ve istatistiklerde görüntülenmez.

17.2. İşbu kuralların 17. maddesine belirlenen reklam alanlarında görüntülenen reklamlara ilişkin Reklam veren hizmet ücretinin limiti hizmetletin tam ücretinin yüzdesi olarak belirlenebilir. Söz konusu limit, uyguladığı zamandan itibaren bir haftayı aşmayan zaman içerisinde sunulan hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesinde uygulanır.

18. Reklam veren ‘Tematik sayfalarda tıklama başına ortalama ücretini, aramada tıklama başına ortalama ücretini aşmayacak seviyede tutması’ işsevselliği uyguladığı zaman tıklama başına ücret reklamlar grubu içerisinde anahtar sözcüğüne gore Reklam verenin tıklama başına uyguladığı en yüksek ücretini göz önünde bulundurarak otomatik olarak belirlenir. Bu durumda Yandex Reklam Ağı üyeleri sitelerinde otomatik olarak hesaplanan tıklama başına ücreti Reklam verenin işbu kurallarda listelenen başka reklam alanlarında uyguladığı tıklama başına ücretinden daha düşük olabilir.

19. Reklam veren görüntülenen reklamların aboneliklerinden vazgeçebilir.

 • Yandex Reklam Ağı üyeleri sitelerinin sayfalarındaki reklam alanlarında ve Yandex Reklam Ağı üyeleri sitelerinin arama sonucu sayfalarında belli web sitesini veya Yandex Reklam Ağı ortaklarının uygulama ismini yasak listesine ekleyerek yada görüntüleme yasağını getirerek (https://yandex.com.tr/support/direct/efficiency/statistics.xml).

 • Premium yerleştirme pozisyonunda ‘Arama sonucuna gore görüntüleme’ yi seçerek.

20. Teknik sebeplerden dolayı Yandex.Haritalar servisinde (http://maps.yandex.xx/) arama sonuçları sayfalarında ve Yandex.Haritalar mobil uygulamasında ilanlar, kısaltılmış olarak görüntülenebilir, Yandex bu durumdan web arayüzü aracılığıla Reklam vereni haberdar eder. Reklam veren, bu tür ilanlara ilişkin açık sözleşmede öngörülen tüm garantiler ve sorumlulukları üstlenir.

21. Reklam veren ilan için ayrıntıları(ilan görüntülemede gösterilebilecek ilave bilgi) girdi ise, bu tür ayrıntılar ilanın görüntülemede Özel Yerleştirmenin ilk sırasında görüntülenebilir. Bu durumda Özel Yerleştirmenin ilk sırasında Reklam verenin ilan oluşturmada/redaksiyonunda belirttiği bilgiyi gösteren ilanlar görüntülenebilir Yandeks, ilanı dahil edilmiş ayrıntı ile birlikte göstermesi ile görüntülenmesi garanti etmez. İşbu maddenin şartları, Smart bannerleri kapsamaz.

22. Reklamverene, Yandex SERP’te reklam gösterirken "Gösterilen Bağlantı" işlevi kullanılması teklif edilebilir. Bu işlev kullanılırken Reklamveren Bağlantının görsel temsilini değiştirebilir.

Gösterilen Bağlantıya ilişkin Reklamveren, Teklifte öngörülen tüm sorumlulukları ve garantileri üstlenir.

Gösterilen Bağlantının görüntülemesi Yandex tarafından garanti edilmez.

23. Site simgesi (favicon)

Reklamdaki Bağlantı'nın yönlendirdiği site, Akıllı banner haricinde ana katalogda Yandex arama motorunun indekslemesi için açık olan site simgesini (dosya: favicon.ico) içeriyorsa reklamın, Reklam alanlarında gösterilirken site simgesini içerebileceği Reklamveren tarafından kabul edilir. Reklam ve Rekabet Koruma Yasası dahil olmak üzere site simgesinin yasalara uygunluğunu sağlamak Reklamverenin sorumluluğundadır.

24. Yandex, Yandex.Direct sisteminin ve hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve Reklam Verenlere sunulmak üzere yeni teklifler geliştirmek amacıyla düzenli aralıklarla test niteliğinde denemeler yapabilir. Bu tür denemeler sırasında, sistemin rastgele seçtiği ve/veya arama taleplerine göre rastgele seçilen belirli Kullanıcıların bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında gösterilen Reklamlar, işbu Kurallarda Reklam alanları için belirtilen koşullardan daha farklı coğrafi hedefleme koşullarına (örneğin Kullanıcının arama talebinde belirtilen bölgeye dayanarak) ve Reklamların Gösterim koşuluna (bununla sınırlı olmamakla birlikte, bu Kurallarda Reklam alanları için belirlenenlere nazaran Reklamların seçilmesine ve düzenlenmesine ilişkin kurallar dahil) tabi şekilde Reklam alanlarında gösterilebilir. Yandex, böyle bir deneme yaparken, her bir Reklamın, Reklamların Reklam alanlarına yerleştirilme sırasına, işbu Kuralların Madde 3 ila 5 arasında belirtilen seçim koşullarına ve coğrafi hedefleme koşullarına ve bu Kurallardaki diğer hükümlere uygun şekilde gösterileceğini garanti etmez; ayrıca Reklamların Gösterimine Yandex Hizmetlerinin ilave bilgilendirici materyalleri (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örn. malların/mağazaların markaları, mallara/malzemelere ilişkin yorumlar) ile Reklam Verenin müşteri web ara yüzünde Reklamı hazırlarken belirttiği veriler/bilgiler ilave edebilir. Bununla beraber, bu denemeler Reklam Verenin bu Kuralların 4. Maddesine uygun şekilde tespit ettiği Tıklama Başına Maliyeti etkilemeyecek ve herhangi bir şekilde bu maliyeti değiştirmeyecektir. Hizmetlerin Ödemesi, bu Kuralların 4. Maddesine göre tespit edilen Tıklama Başı Maliyete dayanarak yapılacaktır. Bu denemelerin yapılmasına ilişkin bilgiler, Reklam Verenin talebi üzerine Reklam Verene temin edilecektir. Reklam Veren, böyle bir talepte bulunabilmek için https://yandex.com.tr/support/direct/troubleshooting/start.xml adresinde bulunan geri bildirim formunu müşteri destek servisine göndermeli, form içeriğinde talebinin nedenini ve ilgili reklam kampanyasının numarasını belirtmelidir.

 

_____________________________

Maliyet hesaplama Hizmetler amaçlı 1 c.u. (konvansiyonel birim) aşağıdaki değerlere eşittir:

01 Nisan 2015 kadar VAT arasında 1,2 türk lira

01 Nisan 2015 sonra VAT arasında 1,07 türk lira

* İlan sayısı ile ilgili belirtilen sınırlama, içeriği sayfayı/mobil uygulamanın içeriğini aşağıya kaydırması ile birlikte otomatik olarak yüklenen Yandex Reklam Ağı üyeleri olan sitelerin sayfaları ve Yandex Reklam ağı ortaklarının mobil uygulamalarını kapsamaz.

**Genişletilmiş işaret’ – reklam metnini ve Yandex haritasında işaretli Reklam verenin irtibat bilgileri içerek bloktur (http://harita.yandex.xx/) ve Reklam verenin irtibat bilgilerine uyan Harita üzerinde işarettir. ‘Genişletilmiş işaret’I içeren işaret harita üzerinde vurgulanır ve sadece Yandex.Haritaları arama sonucu sayfalarında ortaya çıkar (http://harita.yandex.com.tr).

Tarih: 13.07.2016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14062016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/18042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/28032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/10032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05022016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01022016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/15122015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/09112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/26102015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01092015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06082015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/20042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/01042015

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/27112014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/22052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19052014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/30042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/25042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/12022014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/31102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/03102013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/23092013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/05082013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06062013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/24012013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/06112012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/16102012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/19092012

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules/14082012