Yandex.Direct - Reklam Vermek İçin Teknik Şartlar

Yandex.Direct üzerinden Reklam Vermek için düzenlemiş işbu Teknik Şartlar, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Burada kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Şartları içinde kendilerine atfedilen anlamlara sahiptir, söz konusu Hüküm ve Şartlar şu adreste bulunabilir: https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct.

Yandex.Direct üzerinde verilen reklamlar, aşağıdaki adreste bulunan Reklam Politikası ile uyumlu olmak zorundadır: https://yandex.com.tr/legal/general_adv_rules

1. Ek "Mobil Uygulamalar için Reklam" özelliği yardımı ile oluşturulmayan reklamlar için aşağıdaki şartları taşımalıdır:

 • Başlık - boşluklar ve noktalama işaretleri dahil 35 karakter (nokta, virgül ve tırnak işareti ("), iki nokta üst üste ve noktalı virgül, ünlem işareti hariç) ve belirtilen 15 noktalama işareti ile sınırlıdır: nokta, virgül ve tırnak işareti ("), iki nokta üst üste ve noktalı virgül, ünlem işareti. Teknik olarak uygulanabilir olduğu ölçüde, ilgili reklama boşluklar ve noktalama işaretleri dahil 30 karaktere kadar (nokta, virgül ve tırnak işareti ("), iki nokta üst üste ve noktalı virgül, ünlem işareti hariç) ek başlık ve belirtilen 15 noktalama işareti (nokta, virgül ve tırnak işareti ("), iki nokta üst üste ve noktalı virgül, ünlem işareti) eklenebilir. Yandex, ek başlığın yayınlanacağına ilişkin garanti vermemektedir;

 • Metin - Metin boşluklar ve noktalama işaretleri dahil 81 karakter (nokta, virgül ve tırnak işareti ("), iki nokta üst üste ve noktalı virgül, ünlem işareti hariç) ve belirtilen 15 noktalama işareti ile sınırlıdır: nokta, virgül ve tırnak işareti ("), iki nokta üst üste ve noktalı virgül, ünlem işareti;

 • URL bağlantısı ve/veya iletişim bilgileri;

2. "Mobil Uygulamalar için Reklam" özelliği ile oluşturulan reklamlar aşağıdaki şartları taşımalıdır*:

 • bir başlık (boşluklar ve noktalama işaretleri de dahil olmak üzere 33 karaktere kadar);

 • metin (boşluklar ve noktalama işaretleri de dahil olmak üzere 75 karaktere kadar);

 • internet sitesine verilen linkler (reklamı yapılan ürün ve hizmetlere dair bilgileri içeren sayfalara URL’ler) ve/veya iletişim bilgileri.

Reklamın başlığı, metni, hızlı linkler ve ayrıntılar, düzgün bir Türkçe ile ve hatasız olarak yazılacaktır. Seçilmiş olan anahtar kelimeler Reklamın başlığına karşılık gelecektir.

Reklam içinde kullanılan URL, Reklamın konusu ile uyumlu olacak ve ilgili arama sonuç sayfasına yönlendirecektir. URL’ler içinde alan adı yerine IP adresi kullanılamaz.

İletişim bilgileri doğru ve hatasız olacak ve telefonla ya da diğer tüm iletişim kanallarıyla yapılan teklifler Reklamın metni ile eşleşecektir.

Reklamın başlığı, metni hızlı linkler ve ayrıntılar aşağıdaki hususları içeremez:

 • Boşluk bırakma (harfleri arasında boşluk olan k e l i m e l e r) ve büyük harfli kelimeler, (EU, USD gibi) kısaltmalar hariç;

 • Telefon numaraları, e-mail adresleri, posta adresleri, ICQ numaraları ve diğer online çağrı sistemlerine ait detayları;

 • html kodu.

Birbiriyle aynı olan çok sayıda Reklamın (aynı metin, internet sitesi linkleri, anahtar cümleleri ile) oluşturulması, farklı Reklam Kampanyaları içindekiler de dahil olmak üzere spam teşebbüsü olarak değerlendirilecektir. Bu gibi Reklamlar moderasyon öncesinde ya da sonrasında reddedileceklerdir.

Aşağıdaki hususa dikkat edilmelidir:

Yandex Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi (Yandex Advertising Services Limited Company) herhangi bir reklam materyalini hiçbir açıklama yapmaksızın moderasyon öncesinde ya da sonrasında reddetme hakkını haizdir.

Türkiye için gösterim kuralları (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules), ayrıntılar ve/veya hızlı linkler ile birlikte ilanı görüntülemeye imkan tanıdığı zaman Reklam veren tarafından sunulan ayrıntılar ve/veya hızlı linkler Müşterinin web arayüzündeki teknik şartlarında belirlenen şartlara uymak zorundadır.

*Reklam Hizmetleri Kuralları (https://yandex.com.tr/legal/direct_display_rules) Reklam veren tarafından Reklamın bir parçası olarak algılanan Reklam içeren grafik görüntüsünü (bundan sonar görüntü) görüntülemeye imkan tanıdığı zaman söz konusu görüntü kullanıcının web arayüzündeki teknik şartlarına (büyüklük, dosya formatı v.s.) ve aşağıda belirlenen şartlara uymak zorundadır:

 1. Görüntü okunabilir ve kaliteli olmalı, ayrıca sıkıştırma eserlerini içermemelidir (düşük çözünürlülüğü olan resimlerden elde edilen görüntüler kabul edilmemektedir)

 2. Reklam görüntüsü, Reklam metnine/başlığına ve reklam içeren web sayfasının içeriğine uymalıdır. Reklam görüntüsü, Reklam kanunları dahil yürürlükte olan Kanunlara ve Yandex Reklam şartları ile reklam politikasına uymalıdır.

 3. Görüntü aşağıdakilerden hiç birini içermemelidir:

  • Kullanıcıyı yanlış yönlendirebilecek yani kullanıcıyı üstüne tıklamaya teşvik eden öğelerin (örneğin: videonun açılmasını öngören "Play" düğmesi veya pencerenin kapatılmasını öngören "X" düğmesi vb.) fakat istenilen sonuca (videonun gösterilmesi, pencerenin kapatılması) ulaştırmayan kullanıcının grafik ara yüzü veya reklam alanı dizayn öğeleri;

  • İnsan vücudu üzerindeki kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının aşırı bir biçimde açık yer alması, fitnes, güzellik salonu, turizm ve diğer hizmetlere ilişkin reklamlarda müstehcen ve saldırgan görünüm;

  • Sahte haberler ve herhangi bir magazinsel içerik ile güçlü bir biçimde ilişkili görüntüler, örneğin; öncesi ve sonrası resimleri, vücudun “kusurlu” çıplak bölümleri, müstehcen pozlar vb.;

  • Mahrem, açık fotoğraflar/ mahrem öğelerin resimleri.

 4. Reklam Verenin "Görüntülenen link" işlevseli kullanılması durumunda Görüntülenen link, işbu belgede ilan metne ilişkin konulan tüm koşullara uymalıdır.

  Görüntülenen linkin görüntülenmesinde "№", "#", "/" ve "%" dışında hiç bir özel sembol kullanılamaz, bu durumda boşluk, uzun çizgi ve altçizgi otomatik olarak kısa çizgi ile değiştirilebilir.

  Görüntülenen link, ilanın kalan metne alakalı olmalıdır.
 5. Aşağıdaki kurallar, Yandex.Direct üzerinden reklam materyallerinin yerleştirilmesinde de geçerli olacaktır:

  5.1. Genel olarak, Yandex bu materyallerde yeniden yönlendirme içeren linkler bulunduğunda (yani, kullanıcının otomatik olarak/isteği dışında internetteki başka bir adrese gönderilmesi) ("Yeniden yönlendirme") reklam materyallerinin yerleştirilmesini reddedebilir. Yeniden yönlendirmeye aşağıdaki durumlarda izin verilebilir (bu türden her bir durumda Yeniden Yönlendirmelerinin sayısının üç ile sınırlı olması şartıyla):

  (а) Kullanıcının reklamda yer alan linke tıklayarak aldığı internet sitesi içindeki yeniden yönlendirme (örneğin kullanıcıyı msk.site.ru sitesinden spb.site.ru sitesine yönlendirebilir ancak kullanıcıyı msk.site.ru sitesinden msk.newsite.ru sitesine yönlendirmesi yasaktır);

  (b) Alan aynasına yeniden yönlendirme;

  (c) Bağlantı protokolünün değişimi ile yeniden bağlantı (örneğin, http:// adresinden https:// adresine).

  5.1.2. Reklam materyallerinin yerleştirilmesi bakımından ADFOX ve UTM sayaçlarının kullanılması önemle tavsiye edilir. Yandex, başka bir istatistik aracın Yandex.Direct ile entegre edilebileceği konusunda garanti vermediği gibi bu araçların doğru çalışacağı konusunda herhangi bir garanti vermez. Yandex, güvenlik veya diğer teknik nedenlerden dolayı harici istatistik araçların kullanımını yasaklama hakkını saklı tutar.

Tarih: 15.06.2020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/06082019.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/15082017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/21072017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/18042016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/29032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/28032016.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/09112015.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/10032014.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/direct_adv_rules/10022014.