Nereden başlanır?

Programı Kur

İstemciyi otomatik olarak kurmak için hızlı paket kurulumu komutunu kullanın.

.deb paketinin hızlı kurulum örneği
echo "deb http://repo.yandex.ru/yandex-disk/deb/ stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list > /dev/null && wget http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG -O- | sudo apt-key add - && sudo apt-get update && sudo apt-get install -y yandex-disk

İstemciyi manuel kurmak için gerekli sürüm paketini aşağıdaki ilgili bağlantıyı takip ederek indirin.

Paket formatı 32-bit 64-bit
.deb (Ubuntu, Debian) yandex-disk_latest_i386 yandex-disk_latest_amd64
.rpm (Fedora, Red Hat Enterprise Linux, CentOS) yandex-disk-latest.i386 yandex-disk-latest.x86_64
Uyarı. Uygulamayı indirerek Lisans Sözleşmesi koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
dpkg paket yöneticisi yardımıyla kurulum örneği
# dpkg -i yandex-disk_0.1.0.103_i386.deb
Not. Veri havuzu /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list adresinden otomatik olarak yüklenir
rpm paket yöneticisi yardımıyla kurulum örneği
# rpm -ivh yandex-disk-0.1.0.103-1.fedora.i386.rpm
Not. Veri havuzu otomatik /etc/yum.repos.d/yandex.repo adresinden yüklenir

Ayrıca yandex-disk paketini içeren veri havuzunu paket yöneticilerinin kullanılabilir veri havuzu listesine ekleyebilir ve apt-get veya yum araçları yardımıyla paketi kurabilirsiniz.

apt-get yardımıyla kurulum
Uyarı. Değişiklikleri uygulamadan önce /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list dosyasının kopyasını kaydedin.
# wget -O YANDEX-DISK-KEY.GPG http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG
# apt-key add YANDEX-DISK-KEY.GPG
# echo "deb http://repo.yandex.ru/yandex-disk/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list
# apt-get update
# apt-get install yandex-disk
yum yardımıyla kurulum
# nano /etc/yum.repos.d/yandex.repo
# rpm --import http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG
# yum install yandex-disk

yandex.repo dosyasının içeriği şöyledir:

[yandex]
name=Yandex
failovermethod=priority
baseurl=http://repo.yandex.ru/yandex-disk/rpm/stable/$basearch/
enabled=1
metadata_expire=1d
gpgcheck=1
gpgkey=http://repo.yandex.ru/yandex-disk/YANDEX-DISK-KEY.GPG

Başlangıç ayarları sihirbazı

setup komutu yardımıyla istemcinin başlangıç ayarlarını yapabilirsiniz.

$ yandex-disk setup
  1. Disk'in yerel kopyasını saklamak için katalog adını girin. Adı bölümünü boş bırakırsanız yerel katalogda Yandex.Disk klasörü oluşturulur.
  2. Proxy sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını belirtin (y/n).
  3. Sistem başladığında istemcinin çalıştırılıp çalıştırılmayacağını belirtin (y/n).
  4. Yandex kullanıcı adını girin.
  5. Yandex parolasını girin.
    Uyarı. Yandex.Disk programına giriş yapmak için iki aşamalı kimlik doğrulamayı kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız “Yandex.Anahtar” mobil uygulamasının oluşturduğu tek kullanımlık şifreyi kullanmanız gerekir.

Sihirbaz, işlemi tamamladıktan sonra ~/.config/yandex-disk kataloğunda config.cfg adlı bir yapılandırma dosyası oluşturulur.

config.cfg dosyası örneği

# Kimlik doğrulama verilerini içeren dosyaya erişim yolu
auth="/home/user/ydconfig/my_passwd"

# Disk'in yerel kopyasını saklamak için katalog.
dir="/home/user/myDisk"

# Belirtilen katalogları eşitleme.
#exclude-dirs="exclude/dir1,exclude/dir2,path/to/another/exclude/dir"

# Proxy sunucusunu belirt. Örnekler:
#proxy=https,127.0.0.1,80
#proxy=https,127.0.0.1,80,login,password
#proxy=https,127.0.0.1,443
#proxy=socks4,my.proxy.local,1080,login,password
#proxy=socks5,my.another.proxy.local,1081
#proxy=auto
#proxy=no