Komutlar ve parametreler

Komutlar

İstemciyle çalışmak için aşağıdaki komutlar kullanılır:

 • token — Yandex kullanıcı adınız için kimlik doğrulama anahtarı (OAuth-Token) al (USERNAME). Komut girildiğinde Yandex parolanızı belirtebilir ve belirteci saklamak için dosya adı (PASSWORD) ve dosya yolu (FILE) girebilirsiniz. Ek parametreler belirtilmezse belirteci saklamak için ~/.config/yandex-disk katalogunda passwd dosyası oluşturulur.
  $ yandex-disk token [-p, --password=PASSWORD] [OPTION] USERNAME [FILE]
 • start — Daemon'u çalıştır ve exclude-dirs içinde hariç tutulanların dışındaki tüm klasörleri eşitle.
  $ yandex-disk start [OPTION]
 • status — Daemon'un çalışma durumunu (eşitleme durumu, eşitleme hataları, eşitlenen dosyaların listesi, Disk'teki toplam ve boş alan).
  $ yandex-disk status [OPTION]
 • stop — Daemon'un çalışmasını durdur.
  $ yandex-disk stop [OPTION]
 • sync — Daemon'u çalıştır ve exclude-dirsiçinde hariç tutulanların dışındaki tüm klasörleri eşitle.
  $ yandex-disk sync [OPTION]
 • publish — belirtilen dosya veya klasör için genel erişim bağlantısı al (FILE).
  $ yandex-disk publish [OPTION] FILE
 • unpublish — belirtilen dosya veya klasörü genel erişime kapat (FILE).
  $ yandex-disk unpublish FILE

Ek parametreler [OPTION]

--config=FILE, -c FILE

Yapılandırma dosyasını belirtin. Varsayılan olarak ~/.config/yandex-disk katalogunda config.cfg dosyası kullanılır.

--dir=DIR, -d DIR

Disk'in yerel kopyasını saklamak için katalog adını belirtin. Başlangıç ayarları yapılırken bu ad girilmezse varsayılan olarak ~/Yandex.Disk kataloğu kullanılır.

--auth=FILE, -a FILE

Kimlik doğrulama verilerini içeren dosyayı belirt. Varsayılan olarak token komutu veya başlangıç ayarları sihirbazı yardımıyla oluşturulan passwd dosyası kullanılır ve ~/.config/yandex-disk kataloğunda saklanır.

--exclude-dirs=DIR1,DIR2,...

Belirtilen katalogları eşitleme. Ayarların sürekli etkin kalmasını istiyorsanız katalogları config.cfg dosyasındaki exclude-dirs istisnalar listesine eklemek gereklidir. Ayarların doğru uygulanmaları için çıkarılan başlıkların adları, boşluksuz virgülle ayırarak yazılmalı.

--read-only

Disk sunucusundaki dosyalarda değişiklik yapmayı engelle ve yalnızca yerel kopyada eşitleme gerçekleştir. Eşitleme çakışması meydana gelmesi halinde yerel dosyalar yeniden adlandırılacaktır. Ek olarak --overwrite parametresi belirtilirse yerel dosyalar yeniden yazılacaktır.

--overwrite

Sunucuyla eşitlendiğinde Disk'in yerel kopyasında yapılmış değişikliklerin tekrar yazılmasına izin ver. --read-only parametresiyle beraber kullanılır.

--no-daemon, -D

Yönetimi konsola iade etmeden daemon'u çalıştır. Yönetimi geri almak için başka bir konsolda yandex-disk stop komutu çalıştırılarak veya çalışan konsol kapatılarak daemon'un durdurulması gereklidir.

--help, -h

Bilgi.

--proxy=PARAM

Proxy sunucusunu ayarla. İzin verilen parametreler:

 • auto — proxy sunucusunun sistem ayarlarını kullan (varsayılan);
 • no — proxy sunucusunu kullanma;
 • protocol,address,port,login,password — manuel olarak ayarla.

Komutun kullanım örnekleri

$ yandex-disk start -c ~/ydconfig/newconfig.cfg # Daemon'u ve eşitlemeyi belirtilen yapılandırma dosyasıyla etkinleştir 
$ Yandex-disk start --exclude-dirs=Foto # Foto klasörünü eşitleme
$ Yandex-disk sync --read-only # read-only modundaki klasörleri eşitle
$ yandex-disk publish Foto # Foto klasörü için açık bağlantıyı al