Yandex.Hava Durumu servisi kullanım koşulları

Bu belge Yandex.Hava Durumu servisi kullanım koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Hava Durumu servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Hava Durumu servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/weather_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle, “Yandex”) Internet kullanıcısına (bundan böyle, Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan Yandex.Hava Durumu servisini kullanma olanağı sunar: http://hava.yandex.com.tr (bundan böyle, “Servis”).

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine ek teşkil eder. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Servisin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı, Servisi/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşulları ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Söz konusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.4. İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/weather_termsofuse.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Servis, meteorolojik bilgilere erişim olanağını Kullanıcı’ya sunar. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur.

2. Servisin kullanımı. Servisin ayrı ayrı işlevleri

2.1. Servis; hava sıcaklığı, bulutların durumu, yağış, basınç, nem oranı, rüzgarın esiş yönü ve hızı hakkındaki verilerin yanı sıra meteorolojiye duyarlı kişiler için hava tahminleri ve dünyadaki farklı şehirlerin iklimleriyle ilgili açıklamalar vb. bilgilere ücretsiz erişim olanağını Kullanıcı’ya sağlar.

2.2. Serviste kullanılan veriler, yalnızca ticari olmayan kullanıma yöneliktir. Bununla birlikte, işbu Koşullarda, diğer Yandex servislerinin kullanım koşullarında veya işbu Koşulların 1.2. maddesinde sözü edilen belgelerde açıkça öngörülen durumlar hariç olmak üzere, bilgilerin ve/veya materyallerin önceden hak sahibinin yazılı izni alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, yeniden işlenmesi, dağıtılması, Internet’te herkesin bilgisine sunulması (yayınlanması), kitle iletişim araçlarında ve/veya ticari amaçlarla herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır.

2.3. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın, hesabını kullanarak Servise (ya da teknolojik açından mümkünse Servisin belirli işlevlerine) erişimini kısıtlama veya işbu Koşulların mükerrer ihlali durumunda Kullanıcı hesabını tamamen engelleme ya da yasaların gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukuki menfaatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Kullanıcı’ya karşı başka tedbirler uygulama hakkını saklı tutar.

3. Bilgi hak sahipleri ve tedarikçileri hakkında bilgi

3.1. Hava durumu bilgisi Yandex.Probki, LLC; © 2017 ECMWF şirketleri tarafından sunulmuştur.

Yayın tarihi: 24.11.2017

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/weather_termsofuse/26112015