"Tarayıcı güncelleme sihirbazı" servisinin kullanım koşulları

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle "Yandex"), İnternet ağı kullanıcısına aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir "Tarayıcı güncelleme sihirbazı" servisini (bundan böyle "Servis") işbu Şartların kurallarına göre ve sınırları içinde kullanılmasını teklif eder: https://tech.yandex.com.tr/browser/constructor ve https://tech.yandex.com.tr/browser/apiconstructor.

1.2. Servisin kullanılmasına ilişkin işbu Şartların öngörmediği diğer durumlarda Yandex ve Kullanıcı arasındaki ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine (https://yandex.com.tr/legal/rules) ve Gizlilik politikasına göre düzenlenir (https://yandex.com.tr/legal/confidential).

1.3. İşbu Şartların amaçları doğrultusunda Servisi kullanan ve aynı zamanda İnternet ağında site sahibi olan kişi (kendi başına ve kendi isteğine göre böyle bir sitede bilgi yerleştirme düzeni ve işbu site işlevlerinin içeriği belirtilmesi dahil Kullanıcı sitesinin kullanma düzenini belirten kişi), Kullanıcı olarak algılanır.

1.4. Servis, sitenin ilgili ziyaretçilerine tarayıcıların güncel versiyonlarına bağlantıları içeren kullanılan tarayıcılarının eski oldukları hakkında bildirileri gösterme imkanı müsaade eden bir kod yaratma ve Kullanıcı sitesine katmak için böyle bir kodu elde etmeyi Kullanıcıya (site sahibine) teklif eder.

1.5. Servisi/bazıları işlevleri kullanmaya başlarken Kullanıcı, işbu Şartları ve işbu Şartların atıf yaptıkları tüm evrakların şartları herhangi sınırlama ve istisnalar olmaksızın tam olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, belirtilen evrakların hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.6. Servis, Yandex tarafından "olduğu gibi" esasında sağlanır. Kullanıcı, Servisin kullanımı ile ilgili riskleri kendisi değerlendirmek ve faaliyetleri için tüm sorumluğunu taşımak zorundadır. Yandex, Servis Kullanıcısı amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağını ve Servisin kesintisiz ve hatasız olarak çalışacağını garanti etmez. Yandex, Servis yapısına ve çalışma algoritmasına herhangi değişiklik yapabilir, çalışabirliğini veya işlevlerinin çalışabirliğini durdurabilir, Kullanıcıya önceden haber vermeksizin ve Kullanıcının onayını almaksızın Servisin işlevlerini değiştirebilir veya gerçekleştirmeyi durdurabilir.

2. Servisin Kullanımı

2.1. Servis, ancak Yandex'in teklif ettiği ve aşağıdaki adreslerde yazılan faaliyetlerin yerine getirildikten sonra Kullanıcı için ulaşılır olur: https://tech.yandex.com.tr/browser/constructor ve https://tech.yandex.com.tr/browser/apiconstructor.

Kullanıcı, bloğun konstrüktöründe değerler seçip Kullanıcı sitesinin içerisine katabileceği bir kod elde eder.

Yandex, Kullanıcıya belirtilen faaliyetleri yerine getirmeyi teklif ederken Kullanıcı sitesinin çalışabirliğinden ve işbu faaliyetler sonucu veya ilerideki Servis'in kullanımından doğan site çalışmasında bozukluklardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, işbu ayarlar ve Servis'in ilerideki kullanımı ile ilgili tüm riskleri, bağımsız olarak değerlendirir ve taşır.

2.2. Kullanıcı sitesinin içerisine Servis kodunun başarılı katma durumunda Kullanıcı sitesinde tarayıcıların eski versiyonlarından siteye giriş yapan ziyaretçiler için bildiriler, otomatik olarak ortaya çıkar.

3. İstatistik veriler toplama hakkı

3.1. Kullanıcı, işbu Şartların 2.2. maddesinde belirtilen andan itibaren kodun, anonim ve kişiliksizleştirilmiş (Kullanıcı sitesinin ziyaretçilerinin kişisel bilgilerine bağlı olmayan) Kullanıcı sitesinin ziyaretleri hakkında veriler ve Kullanıcı sitesi hakkında anonim ve kişiliksizleştirilmiş verileri topladığını ve onları otomatik olarak genelleştirilmiş istatistik verileri saklamak üzere ve kendi amaçları doğrultusunda kullanmak üzere Yandex'e ilettiğini anlıyor ve kabul ediyor. Bu tür istatistik veriler, Kullanıcı için erişilmez olup üçüncü şahıslara iletilmez.

3.2. Yandex, Servis kodunun Kullanıcı sitesinin içerisine katması, 3.1 maddede belirtilen verilerin toplanması, Yandex'e iletilmesi ve Yandex tarafından saklanması Kullanıcı bulunma yerindeki mevzuatını ihlal etmediğini garanti etmez. Kullanıcı, Servisi kendi riskleri doğrultusunda kullanır ve Servis kullanımı ile ilgili tüm faaliyetleri için site ziyaretçilerine karşı tek başına sorumluluk taşır.

3.3. Yandex, Rusya Federasyonu mevzuatınca özel olarak belirtilen verilerin toplanması, Yandex'e iletilmesi ve Yandex tarafından saklanmasını Servisin gerçekleştirmediğini garanti eder.

4. Nihai hususlar

4.1. İşbu Şartlar, Yandex tarafından özel bildiri olmaksızın değiştirilebilir, Şartların yeni redaksiyonu, Şartların yeni redaksiyondan diğer türlü öngörülmediği takdirde İnternet ağında işbu maddede belirtilen adreste yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Şartların mevcut redaksiyonu, adresi aşağıda verilen sayfadan devamlı ulaşılabilir: https://yandex.com.tr/legal/updater_termsofuse. Yandex'in işbu Şartlara Kullanıcının kabul etmediği değişiklik yaptığı durumda Kullanıcı, Servisin kullanımına son vermeli.

4.2. Servisin çalışması ile ilgili tüm istekler, düşünceler, talepler, şikayetler aşağıdaki adreste verilen geri bildirim formu aracılığıyla gönderilmelidir: browser-constructor@support.yandex.ru.

4.3. Kullanıcının bulunma yerine ve Kullanıcının sitesi yer alan ekipman bulunma yerine veya Kullanıcı sitesinin etki alanı bulunma yerine bakmaksızın Servis kullanım haklarına ilişkin Rusya Federasyonu mevzuatı uygulanır. Servis kullanımı ile ilgili tüm anlaşmazlıklar ve ayrılıklar, Yandex'in bulunma yerindeki yetkili mahkemede çözülür. Devamlı aşağıdaki adresten ulaşılabilir işbu Şartların Rusça versiyonu, diğer dillere çevrilmiş versiyonlara göre hukuki üstünlüğe sahiptir: https://yandex.ru/legal/updater_termsofuse.

Tarih: 07.04.2016