"Turbo-sayfalar" hizmetinin kullanım koşulları

1. Genel Hükümler

1.1. «YANDEX» LTD (bundan böyle "Yandex") İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı) işbu Koşulların kurallarına ve kapsamında Yandex arama sistemi "Turbo-sayfalar" işlevini (bundan böyle "Hizmet") kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Koşullar, Hizmetin kullanımı konusunda Yandex hizmetleri Kullanıcı sözleşmesine bir ek niteliğindedir. İşbu Koşullar ile öngörülmeyen tm diğer konularda Yandex ile Kullanıcı arasındaki Hizmetin kullanımı ile ilgili ilişkiler Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules), Yandex arama motoru kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse), Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) tarafından düzenlenmektedir, ayrıca, eğer uygulanabilir ise, "API Yandex.Turbo-sayfalar" (https://yandex.ru/legal/turbo_api/) hizmeti kullanım şartları ile.

1.3. Hizmet / onun belirli işlevlerini kullanmaya başlayan Kullanıcı işbu Koşulları ve ayrıca işbu Koşulların atıfta bulunduğu belgelerin tüm koşullarını tam, şartsız ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının yukarıda belirtilen belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi durumunda Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Koşullar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmadan değiştirilebilir ve Koşulların yeni versiyonu, Koşulların yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, işbu maddede belirtilen İnternet adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Koşulların yeni sürümüne her zaman https://yandex.com.tr/legal/turbo_termsofuse adresinden erişilebilir.

1.5. Eğer işbu Koşulların 1.4. maddesinde belirtilen şekilde Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu durumda Hizmeti kullanmayı sonlandırmalıdır.

1.6. Yandex, Kullanıcıya makul zaman önce bilgi vermeden ve Kullanıcının rızasını almadan Hizmetin yapısında ve çalışma algoritmasında her türlü değişiklik yapabilir, çalışmasına veya belirli işlevlerinin çalışmasına son verebilir, işlevleri değiştirebilir veya sonlandırabilir.

1.7. Hizmet, İnternet ağı kullanıcıları ve hakları Kullanıcıya ait olan bilginin, buna Kullanıcının sitesinde yer alan bilgiler dahil (bundan böyle "Kullanıcı bilgileri"), etkileşimini optimize etme amacıyla Kullanıcıya, Kullanıcı bilgilerini Yandex arama sisteminde göstermeye izin veren çözümleri kullanmayı teklif etmektedir. Hizmetin şu an için mevcut olan tüm işlevleri ve ayrıca bunların her türlü gelişimi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusunu teşkil eder.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin belirli işlevleri Hizmetin kullanım sınırlamaları

2.1. Kullanıcı, Yandex tarafından teklif edilen ve listesi http://help.yandex.com.tr/webmaster adresinde yer alan eylemleri gerçekleştirdikten sonra Hizmeti kullanabilir.

2.2. Hizmet Yandex tarafından "olduğu gibi" şartlarında sağlanmaktadır. Kullanıcı Hizmetin kullanımı konusunda riskleri kendisi değerlendirmeli ve eylemleri için tüm sorumluluğu kendisi çekmelidir. Yandex, Hizmetin Kullanıcı amaç ve beklentilerine uygunluğunu, Hizmetin kesintisiz ve hatasız çalışmasını garanti etmemektedir. Yandex, Kullanıcı Bilgilerinin Yandex arama sisteminde gösterimini garanti etmemekte ve ayrıca bu tür bilginin doğru gösterimini de garanti etmemektedir. Yandex Kullanıcı Bilgilerinin Yandex arama sistemi kapsamında gösterimi sırasında bozulması konusunda sorumluluk taşımamaktadır.

2.3. Yandex, Hizmetin kullanılması veya kullanılamaması sonucunda Kullanıcıya veya üçüncü kişilere verilen herhangi bir doğrudan veya dolaylı zararı tazmin etmez.

2.4. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerinin içeriği konusunda üçüncü kişilere karşı, buna ek olarak Kullanıcı Bilgilerinin içeriğinin yasal gerekliliklere uygun olması ve üçüncü tarafların meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmemesi konularında sorumluluğu kendisi üstlenmektedir. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerinin üçüncü kişilere ait diğer fikri mülkiyet haklarını, ticari marka haklarını, tanımlama araçları ve / veya diğer telif haklarını ihlal etmemesi gerektiğini anlamakta ve kabul etmektedir. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerini yerleştirme (düzenleme) ile ilgili üçüncü kişilerin itirazlarını kendisi ve kendi imkanlarıyla çözmeyi taahhüt etmektedir. Bir anlaşmazlık durumunda, Kullanıcı tarafından yerleştirilen Kullanıcı Bilgilerinin hiç kimsenin haklarını ihlal etmediğini kanıtlama yükümlülüğü Kullanıcıya aittir.

2.5. Kullanıcı, Kullanıcı bilgilerini "API Yandex.Turbo-sayfalar" hizmeti üzerinden "API Yandex.Turbo-sayfalar" (https://yandex.ru/legal/turbo_api/) hizmeti kullanım şartları esasında gönderme imkanı tanındığına dair bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan etmektedir.

2.6. Eğer Kullanıcı Bilgileri veya Yandex arama sisteminde gösterilen onların bir kısmının içine Kullanıcı tarafından üçüncü kişilerin reklamları (Kullanıcının müşterilerinin, işverenlerin, üçüncü taraf reklam ağları) dahil edilirse veya bu tür reklamı gösteren ilgili kod dahil edilirse (bundan böyle - Reklam), Kullanıcı Yandex'e aşağıdakileri garanti etmektedir: (1) Reklamın virüs, casus yazılım veya diğer kötü amaçlı yazılımlar içermediğini; (2) Kullanıcılara reklamın gösteriminin yasal olarak yapıldığını, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini; (3) Kullanıcının reklam konusunda Reklam veren veya Reklam dağıtıcısı olduğunu ve Reklamın üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini ve Reklam gösteriminin Reklam yasaları, fikri mülkiyet mevzuatı, Rekabetin korunması hakkında kanun ve Tüketicilerin korunması hakkında Kanuna uygun olduğunu. Kullanıcı aşağıdakileri kabul etmektedir: (a) Kullanıcı, Reklam verenler, müşteriler ve / veya üçüncü taraf reklam ağları ile yapılan anlaşmalar temelinde hareket ederek, Kullanıcı Bilgileri veya onun bileşenlerine Reklamın dahil edilmesi veya çıkarılması konusunda kendisinin karar verdiğini; (b) Kullanıcı Bilgilerinin veya onun bileşenlerinin içine Reklamın dahil edilmesinin kendisi tarafından yapıldığı, Yandex adına herhangi bir kontrol, etki veya yönetimin söz konusu olmadığını, Yandex'in ise amacı internette reklam vermek olmayan Hizmeti Kullanıcıya sadece sunduğunu.

2.6.1. Eğer Kullanıcı tarafından Kullanıcı Bilgilerinin içine Yandex'in reklam kodu dahil edilmişse ve Reklam Yandex tarafından, Yandex veya onun yetkilendirildiği kişi ile Kullanıcının Hizmeti kullandığı sitesinin sahibi (yöneticisi) arasında imza edilmiş olan Yandex Reklam Ağı'na katılım sözleşmesi (bundan böyle - YRA Sözleşmesi) şartlarında (bundan böyle -YRA Partneri) yayınlanıyorsa, Kullanıcı aşağıdaki konularda temin ve garanti etmektedir: (1) YRA Partneri Hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yandex'e veya onun yetkili temsilcisine başvurarak, YRA Sözleşmesine ek Zeyilname imzalayacak; (2) YRA Partneri "Yandex Reklam Ağına katılım kuralları"nı (https://yandex.com/legal/partner, veya https://yandex.сom/legal/partner_ch belgesi, Yandex Reklam Ağına katılım Sözleşmesinde hangi belgenin kullanıldığına bağlı olarak) okudu ve kabul etti (bundan böyle – "Katılım kuralları"); ve (3) Kullanıcı, YRA Partnerinin, "Turbo-sayfalar" tipini içeren blokların yayınlanmasını düzenleyen Katılım kurallarına uymasını sağlayacaktır.

2.6.2. Eğer Kullanıcı işbu Koşulların 2.6.1 fıkrasının herhangi bir gereksinimine uymazsa, Yandex Kullanıcının Hizmete erişiminin tüm Kullanıcı Bilgileri veya onun bir kısmı konusunda durdurabilir.

2.7. Eğer Yandex Reklamın, yürürlükteki Reklamcılık kanunu ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiğini veya edebileceğini dayanaklı olarak düşünüyorsa, Yandex Kullanıcıya bildirim göndererek (elektronik posta ile dahil) Reklamın yayınlanmasının sonlandırılasını talep edebilir. Kullanıcı bu tür bir bildirimi aldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş gününü aşmayan süre içinde böyle bir bildirimi değerlendirmeli ve bildirimi değerlendirdiği tarihten itibaren aynı şekilde 3 (üç) iş gününü aşmayan süre içinde Yandex'e cevap vermelidir.

2.8. Kullanıcı, Hizmet kullanılarak İnternet ağı kullanıcısına sağlanan her türlü hizmet, mal, hak, her türlü diğer nesnelerin, Kullanıcı tarafından ilgili sitenin ve/veya Kullanıcı Bilgisinin sahibi sıfatı sağlanmış olduğunu kabul etmektedir. Yandex hiçbir koşulda, Kullanıcı ile üçüncü kişiler arasındaki ilişkilerden doğan yükümlülükler konusunda ek sorumluluk taşımaz. Üçüncü kişiler ve devlet kurumları nezdindeki sorumluluk, ilgili site ve/veya Kullanıcı Bilgisinin sahibi olan Kullanıcıya tamamen yüklenmektedir. Yandex ek olarak İnternet ağı kullanıcısına bu konuda uyarıda bulunma hakkına sahiptir.

2.9. Geri bildirim formları işlevinin kullanılması sırasında Kullanıcı bu formların içeriğinin ve ayrıca kulanım amacının ilişkileri düzenleyen yasaya uygun olduğunu garanti etmektedir ve bunun yanı sıra formları dolduran kişilerden, bilgileri Kullanıcıya iletme konusunda yasa ile öngörülen rıza beyanlarını alma yükümlülüğünü üstlenmektedir.

2.10. Kullanıcı, Yandex'in Kullanıcı Bilgilerini incelemek zorunda olmadığını ve ayrıca Yandex'in kendisinin vereceği kararla Kullanıcı Bilgilerinin Yandex arama sistemi dahilinde gösterimini reddedebileceği, ayrıca Kullanıcının işbu Koşulların 2.4.-2.9. maddelerinde yer alan gereksinimleri ihlal etmesi durumunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yandex arama sistemi dahilinde gösterimini yapılan Kullanıcı Bilgilerini gösterimini sonlandırabileceğini kabul eder.

2.11. Kullanıcı, Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules) 5. maddesine uygun olmayan Kullanıcı Bilgilerini Yandex arama sistemi dahilinde göstermek için Hizmeti kullanma hakkına sahip değil.

2.12. Yandex arama sistemi dahilinde Kullanıcı Bilgilerinin gösterimi için Hizmeti kullanan Kullanıcı, bedelsiz, şartsız ve geri dönüşsüz olarak Yandex'e bu bilgilerin tüm dünya genelinde, bu Kullanıcı Bilgilerinin Yandex arama sistemi dahilinde Hizmet aracılığı ile gösterimi süresince, Yandex tarafından kendisinin karar vereceği bir şekilde kullanılması için Yandex'e münhasır olmayan haklar tanımaktadır, bu kapsamda Yandex sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı Bilgilerini (bütün olarak veya kısmi olarak) yeniden üretebilir, çoğaltabilir, seçebilir, sistematik hale getirebilir, dönüştürebilir, değiştirebilir, redakte edebilir, tercüme edebilir, yayınlayabilir, dağıtabilir, her türlü yasal yolla ifşa edebilir. Ayrıca, Kullanıcı Hizmeti kullanarak, Kullanıcı Bilgilerinin kullanımı ile ilgili yukarıda belirtilen hakları Yandex'e sağlamak için uygun haklara ve yetkiye sahip olduğunu onaylar. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerinin Yandex tarafından yukarıda belirtildiği şekilde Yandex'in diğer servisleri ve yazılımları kapsamında kullanılabileceği gibi, Hizmet veya Yandex'in diğer kaynak veya hizmetlerine diğer kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla, Yandex'in İnternet ağındaki kaynaklarında yayınlanan reklam veya pazarlama materyalleri içinde de kullanılabileceği kabul etmektedir. Böyle bir kullanım sırasında Yandex ilgili Kullanıcı Bilgilerini kullanırken, bu Kullanıcı Bilgilerinin sahibinin adını belirtebileceği gibi, sahibinin adını belirtmeden de kullanabilir (Kullanıcı adı olarak bu durumda, Kullanıcının Yandex servislerine kayıt olurken veya ek kayıt olurken kullandığı Kullanıcı hesabının adı veya Kullanıcının kullanıcı adı (login) belirtilecektir. Yandex bu maddede belirtilen hakları üçüncü kişilere aktarma hakkına sahiptir. Eğer Kullanıcı, Kullanıcı Bilgileri dahilindeki herhangi bir materyalin yukarıda belirtilen şekilde kullanımı için Yandex'e gerekli hakları veremiyorsa, bu durumda böyle materyallerin Yandex arama sistemi kapsamında gösterimi için Hizmeti kullanmamalıdır.

2.13. Kullanıcı, Yandex Hizmetini kullandığı taktirde Kullanıcı sitesi hakkında bilgilerin otomatik olarak aktarılabileceği konusunda işbu yazı ile bilgilendirilmiş ve kabul etmektedir.

2.14. Hizmetin çalışması ile ilgili her türlü uyarı ve/veya itirazlar https://yandex.com/support/abuse/troubleshooting/turbo/list.html adresinde bulunan geri bildirim formu üzerinden gönderilecektir.

2.15. Kullanıcının bulunduğu yere ve Kullanıcı sitesinin ve/veya Kullanıcı Bilgilerinin bulunduğu makinenin veya Kullanıcı sitesinin alan adı bölgesinin nerede olduğuna bağlı olmaksızın, Hizmetin kullanımı ile ilgili ilişkiler Rusya Federasyonu yasalarına tabidir. Hizmetin kullanımıyla ilgili tüm anlaşmazlıklar, Yandex'in bulunduğu yerdeki yetkili mahkemede çözülmelidir ve diğer dillere çevirileri nezdinde üstünlüğe sahip işbu Koşulların Rusça versiyonu da https://yandex.com.tr/legal/turbo_termsofuse adresinde yer almaktadır.

2.16. Kullanıcı, Kullanıcı tarafından işbu Koşulların ihlal edilmesi durumunda, buna işbu Koşulların 2.4 - 2.9. madde hükümleri dahil, Yandex'e karşı herhangi bir itiraz, talep, sorgu, karar ve dava (bundan böyle - İtirazlar) sonuçlarını doğurursa, bu durumda Kullanıcı aşağıdaki yükümlülüğü üstlendiğini ek olarak beyan etmektedir: (1) Yandex'ten mahkeme, yetkili devlet kurumu veya İtirazın iletilmesi ve/veya görülmesi ile ilgili diğer kişi tarafından istenen tüm bilgi ve verileri Yandex'e sunmak; (2) Yandex'e gelen tüm İtirazları kendi güç ve imkanlarıyla çözmek; (3) Yandex'e İtirazın iletilmesi veya görülmesi sonucunda Yandex'in belgelendireceği tüm kayıpları telafi etmek.

Yayın tarihi 01.06.2018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/turbo_termsofuse/21122017.