Kullanıcı Sözleşmesi

TOLOKA HİZMETLERİ KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Kullanım Sözleşmesi, https://toloka.yandex.com “Toloka Web Sitesi” olarak anılmıştır) kaydolan bir İnternet kullanıcısı olmanızdan dolayı YANDEX [1] ve ŞAHSINIZ arasında yapılmıştır. Size, Toloka Web Sitesini işbu Kullanım Sözleşmesine uygun olarak kullanıp, bir ücret karşılığında YANDEX’e hizmetler (buradan itibaren “Hizmetler” olarak anılmıştır) sunmanızı teklif ediyoruz.

“TOLOKA” WEBSİTESİNİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE İŞBU KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASINI DİKKATLE OKUYUNUZ. KULLANICI SÖZLEŞMESİ SİZ VE YANDEX ARASINDA YAPILMIŞ BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞMEDİR. Toloka Web Sitesine erişim ve bu Web Sitesini kullanarak Hizmetlerin sağlanması işbu Sözleşmenin koşullarına, Gizlilik Politikasına (https://yandex.com/legal/privacy), Forum Kurallarına ve bunların yanı sıra, Toloka Web Sitesi aracılığıyla size teklif edilen görevlerin (buradan itibaren “Görevler’’ olarak anılmıştır) şartları dahil olmak üzere diğer tüm ilgili belgelere tabidir.

“Kullanıcı Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum” şıkkını işaretleyip “Düzeltmeleri Kabul Ediyorum” tuşuna tıkladığınız ve Toloka Web Sitesini herhangi bir şekilde kullandığınız, Toloka Web Sitesi aracılığıyla aldığınız bir Görevi yapmaya giriştiğiniz takdirde, İŞBU KULLANIM SÖZLEŞMESİNİN KOŞULLARINI (Gizlilik Politikası ve Forum Kuralları dahil) ONAYLADIĞINIZI BELİRTMİŞ, SÖZ KONUSU KOŞULLARI KAYITSIZ ŞARTSIZ KABUL ETMİŞ ve kendinizle ilgili aşağıdaki beyan ve teminatları vermiş oluyorsunuz:

a) İşbu Kullanım Sözleşmesini, Gizlilik Politikasını ve Forum Kurallarını dikkatle okuyup anlamış bulunuyorsunuz;

b) İlgili kanunlara göre işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında akdi ilişkilere girme hakkına sahipsiniz ve sözleşme yapma ehliyetinizi sınırlandıran bir husus mevcut değildir;

c) Halihazırda 18 yaşını doldurmuş bulunuyorsunuz ve vatandaşı olduğunuz ülkenin ve ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre reşitsiniz;

d) Toloka Web Sitesindeki içeriğin sadece reşit olma yaşındaki kişilere yönelik olduğunu biliyorsunuz;

e) İsviçre Konfederasyonun uyguladığı yaptırımlara tabi değilsiniz;

f) İsviçre Konfederasyonu vatandaşı ve/veya vergi mükellefiyeti bakımından İsviçre Konfederasyonunda ikamet eden bir kişi değilsiniz ve bu nitelikleri kazandığınız takdirde Toloka Web Sitesini ve sitedeki tüm fonksiyonları kullanmaya derhal son vermeyi taahhüt ediyorsunuz.

Toloka Web Sitesi sadece İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olmayan ve/veya vergi mükellefiyeti bakımından İsviçre Konfederasyonunda ikamet etmeyen reşit kişiler tarafından kullanılabilir. VATANDAŞI OLDUĞUNUZ ÜLKENİN VE/VEYA İKAMET ETTİĞİNİZ ÜLKENİN KANUNLARINA GÖRE HENÜZ 18 YAŞINDA DEĞİLSENİZ, VE (VEYA) REŞİT OLMA YAŞINA ULAŞMAMIŞ İSENİZ, İSVİÇRE KONFEDERASYONU VATANDAŞI İSENİZ VE/VEYA VERGİ MÜKELLEFİYETİ BAKIMINDAN İSVİÇRE KONFEDERASYONUNDA İKAMET EDEN BİR KİŞİYSENİZ TOLOKA WEB SİTESİ ÜZERİNDEN VERİLEN GÖREVLERİ YAPAMAZSINIZ VEYA TOLOKA WEB SİTESİNİ VEYA SİTEDEKİ HERHANGİ BİR FONKSİYONU BAŞKA ŞEKİLLERDE KULLANAMAZSINIZ. İŞBU KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ KOŞULLARINI, GİZLİLİK POLİTİKASINI VE/VEYA FORUM KURALLARINI KABUL ETMİYORSANIZ TOLOKA WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN. TARAYICINIZDAKİ “GERİ” TUŞUNA TIKLAYIN YA DA TARAYICININ AKTİF PENCERESİNİ KAPATIN, BÖYLECE KAYIT İŞLEMİ İPTAL EDİLECEKTİR. İşbu Kullanım Sözleşmesi hakkında sorularınız varsa, sorularınızı toloka@support.yandex.com adresine göndermenizi rica ederiz.

1. Toloka Web Sitesi Kullanıcısının Genel Yükümlülükleri

1.1. Aşağıdakileri yapmayı taahhüt ediyorsunuz:

a) ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere, emirlere, kurallara vb. uymak; ve

b) varsa, işbu Kullanım Sözleşmesine uygun olarak YANDEX’e hizmet sağlayabilmeniz ve Toloka Web Sitesini kullanabilmeniz için gereken herhangi bir yetkiyi, iznini ruhsatı, sertifikayı, lisansı, patenti, bildirimi vb. masrafları kendiniz karşılamak suretiyle almak/yapmak ve tescil prosedürünü tamamlamak;

c) Toloka Web Sitesine erişim elde etmek ve/veya Toloka Web Sitesi aracılığıyla hizmet sağlamak amacıyla şahsen yaptığınız ve telefon haberleşmeleri, internet erişimi ve telekomünikasyon cihazları ile ilgili masrafları da kapsayan tüm masrafları ödemek.

2. Kullanıcıya Ait Veriler

2.1. Toloka Web Sitesini veya sitedeki herhangi bir fonksiyonu kullanmaya başladıktan hemen sonra Hizmetlerle bağlantılı verilerin veya sonuçların yanı sıra Toloka Web Sitesi arayüzü üzerinden veya başka yollarla verdiğiniz tüm diğer bilgilerin (“Kullanıcıya Ait Veriler” veya “Kişisel Veriler”) otomatikman Finlandiya sınırları içerisinde yer alan web ana bilgisayarına aktarılacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Kullanıcıya Ait Veriler İsviçre Konfederasyonu sınırları içerisinde toplanmayacak ve/veya depolanmayacaktır.

2.2. Kişisel Verileriniz vatandaşı olduğunuz ülkenin kanunlarında vatandaşların kişisel verilerinin o ülkede depolanması şart koşuluyorsa bu ülkede bulunan web ana bilgisayarına da aktarılabilir, ve bu vesileyle Kişisel Verilerinizin bu şekilde aktarılmasını kabul ediyorsunuz.

2.3. Toloka Web Sitesine kayıt sırasında verdiğiniz Kişisel Veriler (Kullanıcıya Ait Veriler), bunlarla sınırlı olmamak üzere isim, soy isim, cinsiyet, doğum tarihi, milliyet, ikamet yeri, eğitim, yabancı dil bilgisi, e-postayı kapsayacaktır. Ayrıca, Kullanıcıya Ait Veriler, her durumda ilgili kanunların şartlarının buna izin vermesi kaydıyla, diğerlerine ilaveten, bir zaman damgasını (işlemin yapıldığı tarih ve yer), şehir/ilçe belirtimli coğrafi verileri, sesinizin kaydını, video görüntünüzü ve YANDEX’in işbu Kullanım Sözleşmesinin 2.8 ve 2.9 sayılı Maddelerinde belirtilen amaçlarla istediği diğer bilgileri kapsayabilir.

2.4. TOLOKA Web Sitesini kullanma tıklamak suretiyle Kişisel Verilerinizin (Kullanıcıya Ait Veriler) işbu Sözleşmenin 2.1 sayılı Maddesinde bahsedilen web ana bilgisayarının bulunduğu yerde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin İsviçre kanunlarının şartlarına ve Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını, depolanmasını ve işlenmesini kabul ediyorsunuz.

2.5. Kişisel Verilerinizin (Kullanıcıya Ait Veriler), ilgili kanunların şartlarının müsaade ettiği ölçüde, herhangi bir şekilde YANDEX’e ve YANDEX Grubu şirketlerinden[2] herhangi birine aktarılabileceğini ve bunlar tarafından kullanılabileceğini de kabul ediyorsunuz. YANDEX, Kişisel Verilerin (Kullanıcıya Ait Veriler) kendilerine iletilebileceği tüm YANDEX Grubu şirketlerinin Kişisel Veriler (Kullanıcıya Ait Veriler) için Finlandiya kanunlarının gerektirdiği koruma seviyesiyle aynı veya buna eşdeğer bir koruma seviyesi sağlayacağını işbu Sözleşme ile tasdik eder.

2.6. Kişisel Verilerin (Kullanıcıya Ait Veriler) kendilerine iletildiği YANDEX Grubu şirketlerinin bu Veriler için İsviçre Konfederasyonu kanunlarının gerektirdiği ölçüde koruma sağlayamayabileceğini kabul ediyorsunuz. Her halükarda, Kişisel Verilerin (Kullanıcıya Ait Verilerin) alıcıları bu Veriler için Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne göre yeterli koruma sağlayacaklar, yani Kişisel Verilerin (Kullanıcıya Ait Verilerin) işlenmesine dair asgari standartları karşılayacaklardır.

2.7. Sağladığınız Kişisel Verilerin (Kullanıcıya Ait Verilerin) Toloka Web Sitesini kullandığınız her anda tam, doğru, eksiksiz ve güncel olduğu konusunda beyan ve teminat veriyorsunuz. Kişisel Verilerde (Kullanıcıya Ait Verilerde) değişiklik olması halinde bu Verilerin güncel hallerini derhal YANDEX’e sunmanız gerekmektedir.

2.8. Kişisel Veriler (Kullanıcıya Ait Veriler) YANDEX ve diğer YANDEX Grubu şirketleri tarafından “Toloka” websitesinin Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanılacaktır.

2.9. Kişisel Veriler (Kullanıcıya Ait Veriler) YANDEX tarafından, Hizmetlerin (yerine getirilmiş Görevler) ücretini SİZE ödemek amacıyla kullanılacaktır.

2.10. Hizmetlerin ve Görevlerin yerine getirilmesi konusunda kaydettiğiniz ilerleme hakkındaki bilgilerin YANDEX tarafından takip ve analiz edilebileceğini, toplanabileceğini ve Toloka Web Sitesinde yayınlanabileceğini kabul ediyorsunuz.

3. Toloka Web Sitesinin Genel Kullanım Koşulları

3.1. Toloka Web Sitesini veya Sitedeki bireysel fonksiyonları belirli bir şekilde kullanabilmeniz için 18 veya daha üzeri yaşta olmanız ve vatandaşı olduğunuz ülkenin ve ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre reşit olma yaşındaki bir kişi olarak kabul edilmeniz gerekmektedir. Toloka Web Sitesindeki içerik sadece reşit olma yaşındaki kişilere yöneliktir.

3.2. Toloka Web Sitesini veya Sitedeki bireysel fonksiyonları belirli bir şekilde kullanabilmeniz için İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olmamanız ve/veya vergi mükellefiyeti bakımından İsviçre Konfederasyonunda ikamet eden bir kişi olmamanız gerekmektedir.

3.3. İşbu Kullanım Sözleşmenin 3.1 ve 3.2 sayılı Maddelerindeki şartları ihlal ettiğiniz takdirde YANDEX Hizmetlerin düzgün şekilde sağlanmadığını varsayarak Hizmetlerin sonuçlarını kabul etmeyi reddedebilir, Hizmetlerin ücretini ödemeyi bütünüyle reddedebilir ve hesabınızı bloke edebilir.

3.4. Hizmetleri sağlarken ve/veya Toloka Web Sitesini kullanırken ulaştığımız tüm bilgiler (özellikle, belirli bir Görevin şartları gibi bilgiler) gizli kabul edilecektir. Toloka Web Sitesinde bir hesabınızın olduğu süre içerisinde ve hesabınızın silinmesinden itibaren beş yıl boyunca söz konusu bilgileri açıklamamayı, yani tamamen veya kısmen İnternette ve başka kaynaklarda yayınlamamayı, ve başka kişilerin bu bilgilere herhangi bir yolla erişmesine izin vermemeyi taahhüt ediyorsunuz. Bu taahhüt Toloka Web Sitesi üzerinden Hizmetleri sağladığınız (Görevleri yerine getirdiğiniz) süre zarfında ve/veya Toloka Web Sitesini kullandığınız süre zarfında elde ettiğiniz tüm bilgiler için geçerli olacaktır, ancak bu bilgileri devlet kurumlarının talebi üzerine, ilgili kanunların şartları uyarınca açıklamaya mecbur olduğunuz durumlar istisnadır.

3.5. Toloka Web Sitesi, diğer amaçlarına ek olarak, arama sonuçları filtreleme mekanizmalarının kalitesini geliştirmek için mütecaviz ve/veya pornografik içerik taşıyan materyalleri tanımlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu bakımdan Toloka Web Sitesinde sunulan bilgiler çoğunlukla mütecaviz ve/veya pornografik içerik taşıyan materyalleri içermektedir ve muhtelif zamanlarda bu materyallerin size gösterilebileceğini kabul ediyorsunuz. Bu tip materyallerin SİZE gösterimini (Kullanıcı Sözleşmesi’nin 3.6. maddesinde bahsedilen materyaller hariç), Toloka Web Sitesindeki HESABINIZDA bulunan ayarlardan “Yetişkin içeriğine sahip görevleri yapmayı kabul ediyorum” seçeneğinden işareti kaldırarak sınırlayabilirsiniz. Ayrıca Toloka Web Sitesindeki Geri Bildirim bölümü yoluyla ve/veya Görevin bulunduğu web sayfasında ilgili kutucuğu işaretleyerek zararlı olduğunu DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ bir Görevin içeriğini de raporlayabilirsiniz.

3.6. Toloka Web Sitesinde İnternetteki diğer web sitelerine (üçüncü şahısların web siteleri) ait URL bağlantıları yer alabilir. YANDEX üçüncü şahıslara ait bu web sitelerini ve bu sitelerdeki içeriklerin herhangi bir şarta (güvenilirlik, tamlık, yasallık vb.) uygun olup olmadıklarını kontrol etmeyecektir. YANDEX Toloka Web Sitesini kullanarak erişebileceğiniz üçüncü şahıslara ait web sitelerinde ifade edilen görüşler veya iddialar, bu sitelerde yayınlanan reklamlar vb. dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu sitelerde yayınlanan herhangi bir bilgi ve/veya materyal konusunda ve ayrıca, bu web sitelerinin veya içeriklerinin elverişliliği ve SİZİN bu web sitelerini kullanmanızın sonuçları konusunda sorumluluk taşımayacaktır.

4. Garanti Verilmemesi

4.1. Toloka Web Sitesini ve bu sitedeki içeriği kullanmaktan doğabilecek sorumluluğun tamamen SİZE ait olduğunu ve sitede yayınlanan içeriklerin ilgili kanunlara göre mümkün olduğu ölçüde hiçbir beyan ve garanti verilmeksizin “olduğu gibi” esasında sağlandığını kabul ve tasdik ediyorsunuz.

4.2. Toloka Web Sitesini kullanırken özellikle mütecaviz ve/veya pornografik içerikli materyaller olmak üzere sadece yetişkinler için tasarlanmış içeriklere erişebileceğinizi anlıyorsunuz. Bu içerik SİZİN için kabul edilemez mahiyette ise ya da reşit olma yaşındaki bir kişi değil iseniz, Toloka Web Sitesini kullanmaya derhal son vermeniz gerekmektedir. YANDEX Toloka Web Sitesinde yer alan ve SİZİN mütecaviz ve/veya kabul edilemez olarak görebileceğiniz içerikler konusunda hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

4.3. İlgili kanunların imkan verdiği ölçüde, YANDEX, Toloka Web Sitesinin içeriğinin uygunluğu, geçerliliği, tamlığı, güvenilirliği, kabul edilebilirliği ve kullanılabilirliği konusunda ve Toloka Web sitesinde mütecaviz herhangi bir içeriğin olmadığına dair hiçbir beyan ve garanti vermemektedir.

4.4. İlgili kanunların imkan verdiği ölçüde, YANDEX, Toloka Web Sitesindeki URL bağlantılarına tıklanarak girilen üçüncü şahısların web sitelerinde yer alan ürünler, hizmetleri ve içerikler dahil olmak üzere üçüncü şahısların, Toloka Web Sitesi aracılığıyla ulaşabileceğiniz ürünleri, hizmetleri ve içerikleri konusunda hiçbir beyan ve garanti vermemektedir.

4.5. İlgili kanunların imkan verdiği ölçüde, YANDEX, Toloka Web Sitesini kullanmanız ve Hizmetleri sağlamanız ile bağlantılı olarak, kanunlarda öngörülebilecek olan, kendisinin önceden verdiği sözlü veya yazılı beyanlara dayanan, teamül gereği verilebilecek açık veya zımni hiçbir beyan ve garanti vermemektedir. Dolayısıyla YANDEX, diğer konulara ilaveten, ürün kalitesi, ürünün belirli bir amaçla kullanılabilirliği, zapta karşı tekeffül, başkalarının fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi konularında hiçbir zımni garanti ve ticari teamül çerçevesinde genel olarak verilmesi beklenen başka bir garanti vermemektedir.

4.6. İlgili kanunların imkan verdiği ölçüde, YANDEX, Toloka Web Sitesinin sürekli olarak kullanılabileceği ve ilgili hizmetlerin sürekli olarak yerine getirileceği konusunda hiçbir garanti vermemektedir. YANDEX, Toloka Web Sitesinin ve ilgili hizmetlerin sürekli, kesintisiz ve güvenli bir şekilde, kusursuz ve hatasız olarak çalışacağı/uygulanacağı konusunda garanti vermemektedir. YANDEX Toloka Web Sitesinin ve ilgili hizmetlerin belirli fonksiyonlara ve/veya özelliklere sahip olacağına dair garanti vermemektedir.

4.7. YANDEX Toloka Web Sitesindeki URL bağlantıları dahil olmak üzere Toloka Web Sitesinin veya Toloka Web Sitesinin çalışmasını sağlayan sunucunun virüs ve/veya kötü amaçlı diğer bileşenleri içermediğini garanti etmemektedir. Toloka Web Sitesini kendi takdirinize bağlı olarak ve risk kendinize ait olacak şekilde kullanmayı ve Toloka Web Sitesini kullanmanın sonucunda şahsi bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya diğer ekipmanlarınıza gelebilecek hasarlardan ve ayrıca herhangi bir verinin kaybolmasından ve/veya yok olmasından tamamen kendinizin sorumlu olacağını kabul ediyorsunuz.

4.8. İlgili kanunların imkan verdiği ölçüde, YANDEX, Hizmetleri sağlamanın veya Toloka Web Sitesini kullanmanın neticesinde veya başka şekillerde maruz kalabileceğiniz bir haksızlık karşısında sorumluluk üstlenmeyecektir.

5. Toloka Web Sitesinde Hesap Açılması ve Kullanılması

5.1. Toloka Web Sitesine kaydolurken bir hesap açacaksınız. Toloka Web Sitesini kullandığı süre boyunca sadece bir hesap açabilirsiniz. Toloka Web Sitesini bir süre kullanmayıp tekrar kullanmaya başladığınızda yeni bir hesap açamazsınız ve önceden açılmış hesabı kullanmaya devam etmelisiniz.

5.2. Üçüncü şahıslara Toloka Web Sitesindeki hesabınıza erişim imkanı sağlayamazsınız, özellikle bu üçüncü şahısların Hizmetleri sizin adınıza veya sizin hesabınızı kullanarak kendi adlarına vermelerine (Görevleri bu şekilde yerine getirmelerine) izin veremezsiniz.

5.3. Hesabınızda yer alan verilerde YANDEX ve/veya Toloka Web Sitesi ile olan bağlantınızdan söz edilmeyecektir.

5.4. Toloka Web Sitesindeki hesabınızın şifresinin gizliliğini ve bütünlüğünü korumaktan ve üçüncü şahıslara açıklanmamasını sağlamaktan tamamen sorumlu olmayı kabul ediyorsunuz. Toloka Web Sitesinde hesabınız kullanılarak yapılan herhangi bir işlemden tamamen sorumlu olmayı da kabul ediyorsunuz.

5.5. Hizmetleri ilgili kanunların şartlarına, Kullanım Sözleşmesinin hükümlerine, Gizlilik Politikasına ve Toloka Web Sitesi aracılığıyla kabul ettiğiniz her tekil Görevin şartlarına uygun olarak sağlamayı kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

5.6. Hizmetleri yüksek bir kalite standardına ve bitirme/teslim tarihleri dahil olmak üzere ilgili Görevin şartlarına uygun olarak sağlamayı kabul ve taahhüt ediyorsunuz. İlgili Görevin şartlarında aksi öngörülmedikçe, Hizmetleri otomatik yöntemleri (kodlar, robotlar vb.) kullanarak sağlamanız yasaktır.

5.7. YANDEX aşağıdaki herhangi bir durumda, kendi takdirine bağlı olarak, sağlanan Hizmetlerin ücretini SİZE ödememe hakkını saklı tutar:

a) Toloka Web Sitesinin reşit olmayan kişiler ve/veya İsviçre Konfederasyonu vatandaşları ve/veya vergi mükellefiyeti bakımından İsviçre Konfederasyonunda ikamet eden kişiler tarafından kullanılması dahil olmak üzere, hesabınızda yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler vermiş olmanız;

b) Hizmetlerin hatalı şekilde sağlanmış olması (örneğin kayıtta arka plan gürültüsü olması, ses kaydının yapılmamış olması, ses kalitesinin düşük olması, video kaydının yapılmamış olması, video kalitesinin düşüklüğü, Web kamerasının kapalı olması);

c) YANDEX’in sağlanan Hizmetlerin (yerine getirilen Görevin sonuçlarının) saptanmış standartlara (varsa) ve/veya Görevin şartlarına uygun olmadığı kanaatinde olması ya da Görevin sadece kısmen yerine getirilmiş olması (örneğin, belirlenmiş sorunların hepsinin çözülmemiş olması);

d) Görevin YANDEX’in Görev şartlarında belirttiği süre bittikten sonra yerine getirilmesi;

e) Madde 3.1 ve Madde 3.1 hükümleri dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, işbu Kullanım Sözleşmesinin şartlarının ihlal edilmesi;

f) YANDEX’in Madde 5.14 uyarınca sizden istediği bilgileri ve/veya belgeleri YANDEX’e vermemeniz.

5.8. YANDEX KARŞISINDA BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ OLARAK HAREKET EDECEKSİNİZ ve YANDEX’in veya YANDEX Grubu şirketlerinden herhangi birinin personeli olarak değerlendirilemezsiniz. Bu bakımdan, işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki Hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak maaş, izin ücreti, geçici iş göremezlik (hastalık) ödeneği, emeklilik maaşı ve/veya sosyal sigorta yardımları, sağlık hizmeti ve/veya sosyal haklar, kıdem tazminatı veya ilgili iş kanunlarında öngörülen diğer ödemeleri, yardımları, güvenceleri ve/veya tazminatları almak için YANDEX’e veya YANDEX Grubu şirketlerinden hiçbirine talep yöneltemezsiniz.

5.9. Asıl veya ikinci işinizin konusunun Toloka Web Sitesini kullanarak Hizmetleri sağlamak olmadığını ve Hizmetleri risk SİZE ait olacak şekilde yerine getireceğinizi kabul ediyorsunuz. YANDEX’in, SİZİN uygun bir iş yerinizin olup olmaması konusuyla ilgilenmeyeceğini ve/veya Hizmetleri yerine getirmek için harcadığınız zamanı kontrol etmeyeceğini ve işyeri ve/veya Toloka Web Sitesini kullanarak Hizmetleri yerine getirmek için harcadığınız zaman konusunda size hiçbir surette talimat vermeyeceğini, Hizmetleri yerine getirmek için gereken herhangi bir ekipmanı tedarik etmeyeceğini ve/veya internet erişimi sağlamayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

5.10. İlgili kanunlara göre Hizmetleri yerine getirebilmek için bireysel bir girişimci (şahıs şirketi) olarak tescil edilmiş olmanız gerekiyorsa, Hizmetlere başlandığı zaman ve Hizmetleri sağladığınız süre boyunca daima bireysel bir girişimci (şahıs şirketi) olarak tescil edilmiş olup bu sıfatla hareket edeceğiniz konusunda beyan ve teminat veriyorsunuz. İlgili tüm sigorta primlerini ve/veya vergileri ödeyeceğiniz ve tüm ilgili bildirim formlarını yetkili mercilere sunacağınız konusunda beyan ve teminat veriyorsunuz.

5.11. İşbu Kullanım Sözleşmesinin 5.9 ve 5.10 sayılı Maddelerinde yazılı beyanların ve teminatların geçersiz olması neticesinde YANDEX’in uğradığı tüm zararların karşılığını YANDEX’e ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

5.12. YANDEX denetim, ön arabuluculuk yapabilir, herhangi bir içeriği ve/veya Hizmetlerinizin sonuçlarını filtreleyebilir, silebilir ve/veya YANDEX kurallarının herhangi bir ihlalini araştırabilir ve/veya SİZDEN gelen veya SİZİN hakkınızdaki şikayetleri inceleyebilir ve uygun önlemleri alabilir (ancak hiçbir surette bunları yapmakla yükümlü değildir).

5.13. Toloka Web Sitesini sadece işbu Kullanım Sözleşmesinde belirtilen amaçlarla kullanabilirsiniz.

5.14. YANDEX’in Hizmetlerin SİZİN tarafınızdan sağlanmasıyla bağlantılı belirli nedenlerle istediği herhangi bir bilgiyi ve/veya belgeyi YANDEX’e vermeyi taahhüt ediyorsunuz.

5.15. Bir Görevi yapmaya başladığınız her seferde hesabınızda yer alan verilerin (Kullanıcıya Ait Veriler) tam, doğru ve güvenilir olduğunu tasdik etmiş olursunuz. Bu verilerin yanlış olduğunun anlaşıldığı durumlarda YANDEX’in Madde 5.7’de açıklandığı üzere, SİZE ücret ödemeyi reddedebileceğini kabul ediyorsunuz.

6. Sağlanan Hizmetlerin Ücretinin Ödenmesi

6.1. Hizmetleri kalite, son teslim tarihleri konusunda belirlenmiş şartlara, ilgili Görevin şartlarına ve işbu Kullanım Sözleşmesine uygun olarak sağlamış iseniz ve YANDEX bu Hizmetleri (yerine getirilen Görevlerin sonuçlarını) kabul etmiş ise, ilgili Görevin şartlarında belirtilen ücret miktarı (burada itibaren “Ödeme” olarak geçmektedir) ilgili Görevin başarıyla tamamlanması ve sonucun YANDEX tarafından kabul edilmesini izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde Toloka Web Sitesindeki hesabınıza transfer edilecektir. YANDEX SİZİN tarafınızdan sağlanan Hizmetleri (yerine getirilen Görevlerin sonuçlarını) işbu Maddeye göre kabul edip etmeme konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. Sağlanan Hizmetler, harcanan zamana ve/veya çabaya göre değil, elde edilen sonuçlara göre değerlendirilecektir.

6.1.1.Hizmetleriniz (tarafınızdan yerine getirilen görevler sonucu) kabul edilmediği durumda söz konusu Hizmetlerinizin reddedilme tarihinden itibaren 7 takvim günü içinde Toloka sitesinin arayüzünü kullanarak ve ilgili Görevin numarasını belirterek itirazlarınızı iletebilirsiniz. Belirtilen yedi günlük süresinin bitiminde gönderilen itirazların incelenmeyeceğini kabul ediyorsunuz. İtirazlarınızın belirtilen şekilde sunulduğu durumda YANDEX itirazlarınızı gönderdiğiniz tarihten itibaren 14 takvim günü içinde bunları inceleme hakkına sahip fakat bunu yapmaya yükümlü değildir. İtirazlarınızın incelenmesi sonucunda Hizmetlerin (Görevlerin yerine getirilme sonucu) kabul kararı veya Hizmetlerin (Görevlerin yerine getirilme sonucu) yeniden ret kararı alınabilir. Hizmetlerin her reddedilme durumunu sadece bir defa itiraz edebilirsiniz. YANDEX’in itirazlarınızı incelememe kararını alması halinde YANDEX aldığı karar hakkında SİZİ bilgilendirmekle yükümlü değildir.

6.1.2. YANDEX Ödemeyi Toloka Web Sitesindeki hesabınıza transfer ettiğinde, kendi seçtiğiniz (mevcut olanlar arasından) bir ödeme sistemi operatörünün veya kredi kuruluşunun bilgilerini kullanıp hesabınızdan para çekebilirsiniz; bu, söz konusu operatörün veya kredi kuruluşunun şartlarına ve ilgili kanunlara göre kimlik tespitinizin bu sistemde ve/veya kredi kuruluşunda başarıyla yapılması şartına bağlıdır. YANDEX, sizin seçtiğiniz ödeme sistemi operatörünün veya kredi kuruluşunun bilgilerine göre, Ödeme miktarını çekme prosedürünü başlattığınız tarihten en geç 30 otuz (takvim günü) sonra Toloka Web Sitesindeki hesaptan para çekme talebi gönderecektir.

6.1.3. Ödeme ABD Doları cinsinde yapılacaktır. Seçtiğiniz ödeme sistemi operatörü ve/veya kredi kuruluşu Ödemeyi ABD Doları cinsinden alma imkanını (seçilen kullanım koşullarına uygun olarak) size tanımaz ise ilgili operatörün ve/veya kredi kuruluşunun kullanım koşullarına göre Ödemeyi başka bir para biriminde alacaksınız. Toloka Web Sitesindeki “Yardım” bölümünde uygulanan döviz kurları ve kambiyo tarihleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

6.1.4. Ödeme Toloka Web Sitesindeki hesabınızdan ilgili ödeme sistemi operatörünün ve/veya kredi kuruluşunun belirlediği kurallara, tarifelere ve oranlara göre çekilecektir. Seçtiğiniz ödeme sistemi operatörünün ve/veya kredi kuruluşunun Toloka Web Sitesindeki hesaptan para çekme talebinizle veya diğer muameleler ile ilgili fiilleri ve/veya ihmalleri hakkında yöneltebileceği şikayetler konusunda YANDEX hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

6.1.5. Ödeme miktarı Toloka Web Sitesindeki hesabınızdan çekilirken, seçtiğiniz ödeme sistemi operatörünün veya kredi kuruluşunun çekilen meblağdan komisyon alabileceğini ve işlemle bağlantılı ilave belgeler isteyebileceğini kabul ediyorsunuz.

6.1.6. YANDEX, SİZ ve ödeme sistemi operatörü veya kredi kuruluşu arasında yapılacak haberleşmelere iştirak etmeyecektir.

6.2. Ödemenin hatalı olarak yapıldığını düşünüyorsanız Toloka Web Sitesinde yayınlanan e-posta adresini kullanarak YANDEX Müşteri Hizmetlerine mümkün olan en kısa sürede soru sorabilirsiniz. Hatayı ilgili miktarın Toloka Web Sitesindeki hesabınıza transfer edilmesini izleyen 10 (on) gün içerisinde YANDEX’e bildirmemeniz, talebinizden vazgeçtiğiniz ve ilgili ödemeleri onayladığınız anlamına gelir. YANDEX Ödeme çekme prosedürünü başlattığınız tarihi izleyen 10. (onuncu) günden daha geç gönderilen soruları cevaplamama hakkını saklı tutar.

6.3. YANDEX, Ödemeden ve YANDEX’ten aldığınız diğer herhangi bir meblağdan vergi kesintisi yapma sorumluluğu taşımayacaktır; herhangi bir Ödeme, Hizmetlerin sağlanması, Toloka Web Sitesinin kullanılması, SİZİN fiilleriniz ve/veya ihmalleriniz ve iştiraklerinizin fiilleri ve/veya ihmalleri ile bağlantılı herhangi bir sebeple tahakkuk eden, biriken ve/veya ödenmesi gereken satış vergisi, katma değer vergisi, şahsi gelir vergisi ve diğer vergiler, rüsum, harçlar, sigorta primleri ve diğer masraflar dahil olmak üzere tüm vergilerin ve harçların hesaplanması, kesilmesi, ilgili düzenleme ve/veya denetim mercilerine ödenmesi ve raporlanması konusunda sorumluluk tamamen size aittir.

6.4. İlgili Görevin şartlarında belirtilen ve sağlanan Hizmetler (yerine getirilen Görevler) karşılığında aldığınız ücret miktarının, söz konusu Hizmetlerin, sağladığınız bilgilerin ve/veya icra ettiğiniz fikri faaliyetin sonuçları üzerindeki münhasır hakların uygun ve yeterli bir karşılığı olduğunu kabul ediyorsunuz. YANDEX’in Hizmetlerin sağlanması (Görevlerin yerine getirilmesi) ile bağlantılı herhangi bir meblağı SİZE ödeme yükümlülüğü, Ödemenin YANDEX tarafından yapıldığı tarihte bütünüyle ifa edilmiş olacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

7.1. Toloka Web Sitesi ve Görevler ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının (diğerlerine ilaveten, münhasır haklar, telif hakkı, patent hakkı, marka hakları, tasarım hakkı dahil olmak üzere) tescil edilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın YANDEX’e ait olduğunu kabul ve tasdik ediyorsunuz.

7.2. Yerine getirdiğiniz/sağladığınız Görevlerin/Hizmetlerin tüm sonuçlarının SİZİN tarafınızdan YANDEX için meydana getirileceğini ve münhasır haklar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere söz konusu Sonuçlar üzerindeki tüm hakların SİZİN tarafınızdan YANDEX’e devredileceğini ve bir Sonucun meydana getirildiği her seferde ilgili münhasır hakların ve fikri mülkiyet haklarının otomatikman YANDEX’e devredileceğini kabul ve tasdik ediyorsunuz.

7.3. Gelecekte doğabilecek bir şüpheye mahal vermemek açısından belirtmek gerekirse, Sonuç üzerindeki tüm hakları, Madde 7.2’de belirtildiği üzere, her seferinde bu devir için SİZE ayrıca bir ücret ödenmeksizin ve sağlanan Hizmetler (yerine getirilen Görevler) karşılığında Ödeme almış olup olmadığınıza bakmaksızın devretmeyi kabul ediyorsunuz.

7.4. Sonuç üzerindeki hakların yegane sahibinin kendiniz olduğunu, bu hakları Madde 7.2’de belirtildiği üzere, üçüncü şahıslardan izin almaksızın devretmeye yetkili olduğunuzu ve söz konusu haklar üzerinde hiçbir rehin, haciz, hapis hakkı, alım opsiyonu ve başka bir borç olmadığını kabul ve tasdik ediyorsunuz.

7.5. Sonuca ilişkin tüm hakların Madde 7.2’de belirtildiği üzere YANDEX’e devredilmesi için gereken tüm işlemleri yapmayı kendi hesabınıza taahhüt ediyorsunuz.

7.6. YANDEX’in Sonucu, Sonucun yaratıcısı olarak SİZE atıfta bulunmaksızın kullanabileceğini, Sonuçta değişiklik, kısaltma ve/veya ekleme yapabileceğini, Sonucu açıklayabileceğini, koruma altındaki muhtelif fikri faaliyet sonuçlarından oluşan karmaşık objelere dahil edebileceğini kabul ve tasdik ediyorsunuz.

8. Sorumluluk

8.1. YANDEX’in, YANDEX Grubu şirketlerinin ve onların iştiraklerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin aşağıdaki hususlar dolayısıyla, işbu Kullanım Sözleşmesi veya başka bir sözleşme çerçevesinde, ve diğer herhangi bir gerekçeyle SİZE karşı hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ediyorsunuz:

a) YANDEX’in, YANDEX Grubu şirketlerinin ve onların iştiraklerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin söz konusu zararların meydana gelmesini öngörme imkanının veya ihtimalinin olup olmadığına bakılmaksızın SİZİN uğradığınız doğrudan, dolaylı, arızi zararlar veya cezai tazminat, kar mahrumiyeti, ikame ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili masraflar; ve

b) verilerin kaybolması veya tahrip olması ve/veya verileri kullanma imkanının ortadan kalkması.

8.2. İlgili kanunların imkan verdiği ölçüde, YANDEX’in, YANDEX Grubu şirketlerinin ve onların iştiraklerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin SİZE karşı taşıdığı azami toplam sorumluluk YANDEX’in Hizmetler karşılığında SİZE fiilen ödediği miktarları aşmayacaktır.

8.3. YANDEX’in, YANDEX Grubu şirketlerinin ve onların iştiraklerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin (buradan itibaren “YANDEX ve İlgili Taraflar” olarak anılmışlardır), işbu Kullanım Sözleşmesinin süresi boyunca ve Sözleşmenin feshinden sonra aşağıdaki sıralanmış olan sebeplerden ötürü veya bu sebeplerle bağlantılı olarak uğradıkları ve maruz kaldıkları; üçüncü şahıslarca yönetilen ve açılan talepler, başvurular, hak iddiaları, veya davalar neticesinde oluşan zararlar, mal kaybı sorumluluğu, hasarlar, cezalar, para cezaları ve/veya herhangi bir masraf (hukuk müşavirlerinin ve yasal temsilcilerin makul masrafları dahil) ve ayrıca herhangi bir maddi kayıp veya hasar karşısında YANDEX’i ve İlgili Tarafları tazmin etmeyi taahhüt ediyorsunuz:

a) işbu Kullanım Sözleşmesinin ihlali;

b) işbu Kullanım Sözleşmesi gereğince sağladığınız Hizmetler ve ayrıca, bu Hizmetlerle alakalı fiilleriniz veya ihmalleriniz; ve

c) telif hakkı, patent hakkı, marka hakkı, komşu haklar, eser sahipliği hakları, diğer fikri mülkiyet hakları, şahsi manevi haklar, mahremiyet hakları, onur, itibar ve ticari saygınlığı koruma hakkı dahil olmak üzere herhangi bir kişinin haklarının ihlal edilmesi ve gizliliğin ihlali. İşbu Maddede açıklandığı üzere YANDEX ve İlgili Taraflara herhangi bir talep yöneltildiği (dava açıldığı) takdirde, bu Taraflardan herhangi biri SİZE bildirimde bulunarak, masraflar SİZE ait olmak üzere, iddialara karşı itirazlarınızı (savunma layihası) sunmanızı, davada veya duruşmada davalı sıfatıyla hareket etmenizi, YANDEX ve İlgili Taraflar talep ederse davaya katılmanızı, ve bu amaçla hukuk müşaviri (vekil) tutmanızı isteme hakkına sahiptir; bu hukuk müşavirinin (vekilin) tutulması için YANDEX’ten ve İlgili Taraflardan önceden izin alınmalıdır.

9. Kullanım Sözleşmesinin Süresi

9.1. YANDEX işbu Kullanım Sözleşmesinde, Gizlilik Politikasında ve diğer ilgili belgelerde herhangi bir anda ve önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve ilave yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler hakkındaki bir duyuru, SİZE önceden, kayıt sırasında verdiğiniz e-postaya –SİZE e-posta ile ulaşılmasını istemediğiniz durumlar haricinde- ve ayrıca Toloka Web Sitesindeki hesabınızın arayüzü aracılığıyla gönderilecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesinde, Gizlilik Politikasında ve diğer ilgili belgelerde yapılan değişiklikler hakkındaki duyurular Toloka Web Sitesinde de yayınlanacaktır.

9.2. Toloka Web Sitesi aracılığıyla aldığınız Görevleri yapmaya veya Toloka Web Sitesini diğer şekillerde kullanmaya devam etmeniz durumunda, Kullanım Sözleşmesinin, Gizlilik Politikasının ve/veya diğer ilgili belgelerin ilgili şeklinin şartlarını tamamen ve kayıtsız şartsız onayladığınızı ifade etmiş olursunuz. Yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Toloka Web Sitesini kullanmaya son vermeniz gerekmektedir.

9.3. Kullanım Sözleşmesinin halihazırda geçerli şekli https://yandex.com.tr/legal/toloka_useragreement adresindedir. Kullanım Sözleşmenin resmi metni sadece İngilizce yazılmış metindir, diğer dillerdeki metinler yalnızca SİZİ bilgilendirmek amacıyla konulmuştur.

9.4. İşbu Kullanım Sözleşmesi Madde 9.5 uyarınca feshedilene kadar geçerli olacaktır.

9.5. İşbu Kullanım Sözleşmesi:

9.5.1. SİZİN tarafınızdan şu şekilde feshedilebilir: “Düzenle” bölümünde “Profilim” başlığı altındaki “Profili Sil” seçeneğine tıklanması, hesabın silinmesi ile ilgili şartların açıklandığı kutudaki kabul düğmesine ve arkasından “Profili Sil” tuşuna basılması; veya

9.5.2. YANDEX tarafından, herhangi bir anda ve herhangi bir sebeple, SİZE e-postayla ve/veya Toloka Web Sitesindeki hesabınızın arayüzü aracılığıyla bildirim gönderilmek suretiyle feshedilebilir.

9.6. YANDEX kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vermeksizin ve size herhangi bir bedel ödemeksizin ve bu kararına gerekçe göstermeksizin Toloka Web Sitesine erişiminizi herhangi bir anda, tamamen veya kısmen (Görevlere olan erişim dahil) sonlandırabilir, kısıtlayabilir, yasaklayabilir veya askıya alabilir.

9.7. KULLANIM SÖZLEŞMESİNİN MADDE 9.5 UYARINCA FESHEDİLMESİ DURUMUNDA BU SÖZLEŞMEYİ YANDEX İLE TEKRAR YAPAMAZSINIZ, TOLOKA WEB SİTESİNDE YENİ BİR HESAP AÇAMAZSINIZ VE-VEYA ÖNCEDEN AÇILMIŞ HESABI YENİDEN AKTİF HALE GETİREMEZSİNİZ.

9.8. Bu Kullanıcı Sözleşmesinin 9.5.1 maddesine göre fesih edilmesi için talep göndermeniz halinde Toloka sitesindeki hesabınızdan Ödemenin çekilme imkânı hakkında bilgilendireceksiniz. Bu bildiriyi aldığınız halde bu Kullanıcı sözleşmesinin fesih işlemine devam etmeniz halinde Toloka sitesindeki hesabınızda birikmiş ücretleri alma hakkınızdan vazgeçmiş olacaksınız, YANDEX ilgili ödemeleri SİZE yapmaya yükümlü olmayacaktır.

9.9. İşbu Kullanım Sözleşmesinin SİZİN Sözleşmenin şartlarını ihlal etmeniz neticesinde YANDEX’in inisiyatifiyle feshedilmesi durumunda YANDEX Toloka Web Sitesindeki hesabınızda birikmiş ücretleri ya da alacaklı olduğunuz diğer meblağları iptal edebilir ve size ödemekten imtina edebilir.

10. Nihai Hükümler

10.1. YANDEX tarafından işbu Kullanım Sözleşmesiyle bağlantılı olarak SİZE gönderilebilecek tüm bildirimler Toloka Web Sitesinde yayınlanacak, Toloka Web Sitesindeki hesabınızın arayüzü üzerinden gönderilen bir mesajla size iletilecek ve/veya kayıt sırasında verdiğiniz e-postaya, SİZE e-posta ile ulaşılmasını istemediğiniz durumlar haricinde- gönderilecektir. E-postayla yapılan bildirim tüm durumlarda yeterli olacak ve SİZE gönderildiği tarihten bir gün sonra elinize ulaştığı varsayılacaktır.

10.2. İşbu Kullanım Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olarak kabul edilmesi durumunda o hükmün Sözleşmeden çıkarıldığı kabul edilir, bu durumda geri kalan tüm hükümler geçerli kalır. Geçersiz sayılan hüküm Tarafların Sözleşmeyi yaparken taşıdıkları niyeti en iyi yansıtan ve Tarafların aralarında kurulan ekonomik ilişkinin uygulamaya geçirilmesini sağlayacak bir hükümle değiştirilecektir.

10.3. İşbu Kullanım Sözleşmesinin şartlarını kabul etme kararı alırken “Garanti Verilmemesi” başlıklı 4. Maddenin ve “Sorumluluk” başlıklı 8. Maddenin hükümlerini göz önünde bulundurmuş olduğunuzu kabul ve tasdik ediyorsunuz.

10.4. İşbu Kullanım Sözleşmesi (özellikle, Sözleşmenin geçerliliği, ifası ve feshi ile ilgili meseleler) İsviçre Konfederasyonu kanunlarına tabidir ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır (İsviçre Konfederasyonunun kanunlar ihtilafına dair kuralları dikkate alınmaksızın). İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olarak çıkan tüm ihtilaflar Luzern Kantonu mahkemelerinin münhasır yetkisine tabidir. Yukarıdaki cümle, YANDEX’in ihtiyati tedbir talebiyle ve/veya başka bir hukuki çarenin uygulanması talebiyle diğer yargı mercilerine başvurma hakkını sınırlandırmayacaktır.

[1] İsviçre kanunlarına göre kurulmuş olan ve varlığını sürdüren, ve merkezi Werftestrasse 4, 6005 Lucerne Switzerland adresinde bulunan bir şirket olan Yandex Services AG.

[2] YANDEX Grubu Şirketi YANDEX’i ve NASDAQ haberleşme sisteminin şartlarına uygun olarak hazırlanan Yandex N.V. Yabancı Özel İhraççı Kuruluşlar Faaliyet Raporunun 8.1 Sayılı Ekinde sıralanmış olan tüm diğer tüzel kişileri ve bunların yanı sıra (1) YANDEX hisselerinin %50’sinden daha çoğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan; (2) kayıtlı sermayesini oluşturan hisselerin %50’sinden daha çoğu doğrudan veya dolaylı olarak YANDEX’in elinde bulunan; (3) YANDEX’in hisselerinin %50’sinden daha çoğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan bir kişinin, kayıtlı sermayesini oluşturan hisselerin %50’sinden daha çoğunu doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulundurduğu; (4) YANDEX’in yönetimiyle ilgili karar alma yetkisine sahip olan veya YANDEX’in kendilerinin yönetimiyle ilgili karar alma yetkisine sahip olduğu, tüm diğer tüzel kişileri ifade eder. Rapor http://ir.yandex.com/sec.cfm adresinde mevcuttur.