Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları

Bu belge Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Özel arama hizmetinin kullanım şartları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/site_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel Hükümler

1.1. YANDEX LTD ŞTİ (ООО «ЯНДЕКС») (bundan sonra “Yandex” olarak anılacaktır) İnternet kullanıcısına (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) http://ozel.yandex.com.tr adresindeki site için Yandex.Posta hizmeti (bundan sonra “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Şartlar, hizmetin kullanımına ilişkin olarak Yandex Hizmetleri son Kullanıcı Sözleşmesine ek niteliğindedir. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex hizmetleri son Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı Hizmet veya buna ait münferit özellikleri kullanmaya başladığında, işbu Şartları ve yukarıda bahsedilen tüm dokümanlarda belirtilen şartları, tamamen, koşulsuz ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının belirtilen dokümanlardaki şartlardan herhangi birini kabul etmemesi durumunda, Kullanıcı Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Şartlar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, Şartların yeni düzenlemesi, aksi yönde bir hüküm belirtilmediği sürece, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde ilan edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Şartların yürürlükteki düzenlemesi, her zaman şu adresteki sayfada yer alır: https://yandex.com.tr/legal/site_termsofuse.

1.5. Yandex tarafından, işbu Şartların 1.4'üncü maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak işbu Şartlarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılması durumunda Kullanıcı, Hizmetin kullanımını sona erdirmek zorundadır.

1.6. Hizmet, Kullanıcıya kendi sayfasında ücretsiz arama hizmeti düzenleme çözümü sunmaktadır. Hizmetin şu anda mevcut bulunan bütün fonksiyonları ile bunların her türlü geliştirilmesi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Şartların konusudur.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin diğer fonksiyonları

2.1. Hizmet, yalnızca kayıt işlemlerini tamamlamış ve Yandex'te kullanıcı hesabı sahibi olanların erişimine açıktır.

2.2. Arama formu kodunu alan ve bu kodu kendi web sitesine koyan kullanıcı aşağıdaki şartlara uymayı taahhüt eder:

2.2.1. Hizmet kapsamında alınan arama formunun kodunu değiştirmemek;

2.2.2. Arama kodunda yer alan Yandex logolarını ve Yandex kaynaklarına işaret eden bağlantıları silmemek ve değiştirmemek;

2.2.3. Arama formu kodunu Yandex Kullanıcı hizmet sözleşmesinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) 5'inci maddesinde öngörülen şartlara uymayan web sitelerine koymamak.

2.3. Yandex, kendi takdir yetkisine dayanarak ve önceden haber vermeksizin kullanıcının kendi sitesindeki arama formunun kullanılmasıyla çıkan arama sonuçları sayfalarına reklam bilgileri koyma hakkına sahiptir. Bu reklam bilgilerinin şekli, sıralaması ve miktarı Yandex tarafından belirlenir.

2.4. Yandex, Kullanıcının Hizmete (veya teknik olarak mümkünse Hizmetin belirli fonksiyonlarına) kendi hesap bilgilerini kullanarak giriş yapmasını kendi takdir yetkisine dayanarak kısıtlama; işbu Şartların sürekli ihlali durumunda Kullanıcının hesabını tamamen bloke etme veya kullanıcının yasal gereklilikleri veya üçüncü şahısların yasal çıkarları ve haklarına ilişkin zorunlulukları yerine getirmesi için başka önlemler uygulama hakkını saklı tutar.