Yandex.Radar hizmeti kullanım koşulları

1. Genel hükümler

1.1. «YANDEX» LTD (bundan böyle "Yandex") İnternet ağı kullanıcısına (bundan böyle Kullanıcı) https://radar.metrika.yandex adresinden kullanılabilir olan Yandex.Radar hizmetini (bundan böyle "Hizmet") kullanmayı teklif etmektedir.

1.2. İşbu Koşullar, Hizmetin kullanımı konusunda Yandex hizmetleri Kullanıcı sözleşmesine bir ek niteliğindedir. İşbu Koşullar ile öngörülmeyen tm diğer konularda Yandex ile Kullanıcı arasındaki Hizmetin kullanımı ile ilgili ilişkiler Yandex Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (https://yandex.com.tr/legal/rules), Yandex arama motoru kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse), Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential), Yandex.Metrika Hizmeti Kullanım Koşulları (https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse) tarafından düzenlenmektedir.

1.3. Hizmet / onun belirli işlevlerini kullanmaya başlayan Kullanıcı işbu Koşulları ve ayrıca yukarıda belirtilen belgelerin tüm koşullarını tam, şartsız ve istisnasız kabul etmiş sayılır. Kullanıcının yukarıda belirtilen belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmemesi durumunda Hizmeti kullanma hakkına sahip olamaz.

1.4. İşbu Koşullar Yandex tarafından herhangi bir özel bildirim yapılmadan değiştirilebilir ve Koşulların yeni versiyonu, Koşulların yeni sürümü tarafından aksi belirtilmedikçe, işbu paragrafta belirtilen İnternet adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Koşulların yeni sürümü her zaman https://yandex.com.tr/legal/radar_termsofuse adresinde yer alan sayfada bulunmaktadır.

1.5. Eğer işbu Koşulların 1.4. maddesinde belirtilen şekilde Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcının kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu durumda Hizmeti kullanmayı sonlandırmalıdır.

2. Hizmetin Kullanımı. Hizmetin belirli işlevleri

2.1. Hizmet Kullanıcıya İnternet ağı, İnternet tarayıcıları ve arama motorları da dahil olmak üzere kullanımı hakkında toplanmış istatistiki bilgilere erişim sağlamaktadır. Adı geçen veriler Yandex.Metrika Hizmeti verileri ile diğer kamu erişimine açık verilerin otomatik olarak toplanması ve birleştirilmesi yoluyla elde edilmiştir.

2.2. Yandex hizmeti sunarak, herhangi bir öncelik tanımamakta ve istatistiklerde yer alan bilgilere karşı olan tutumunu ifade etmemektedir. Hizmet kapsamında sunulan istatistiki veriler, verilerin otomatik toplanması ve analizinin izin verdiği ölçüde objektif ve tamdır.

2.3. Yandex, Hizmet kapsamında hangi nesnelerin kullanımı ile ilgili hangi istatistiki verilerin ve hangi karakteristik özelliklerin gösterileceği ve ayrıca Hizmet kapsamında sunulan istatistikten hangi nesnelerin çıkarılacağı veya çıkarılmayacağı konusunda karar verme hakkını (bir yükümlülük olarak değil) saklı tutmaktadır.

2.4. Eğer Kullanıcı işbu Koşulları veya işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belgeleri birden fazla ihlal ederse Yandex Hizmetin kullanımı (ya da teknolojik olarak mümkünse Hizmetin belirli işlevlerinin kullanımı) konusunda Kullanıcının erişimini sınırlama veya tamamen engelleme konularında haklarını saklı tutmaktadır ve yasalara uyma ve üçüncü kişilerin yasal haklarının korunması amacıyla Kullanıcıya karşı diğer önlemleri alma hakkına sahiptir.

2.5. Hizmet tarafından sağlanan veriler, buna grafiksel olarak gösterilen veriler ile istatistiki olarak gösterilen veriler dahil, sadece ticari olmayan kullanım içindir. Bununla birlikte, Hizmet kapsamında sunulan verilerin herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, dağıtılması ve internette ifşa edilmesi (yayınlama) ancak Yandex'e aşağıdak gibi bir bağlantının kullanılması durumunda izin verilmektedir: "Yandex.Radar Hizmeti verilerine dayanarak".

 

Yayın Tarihi: 19.07.2017