Yandex’te Reklam Verme Prosedürü

Yandex, aksi belirli bir anlaşmada öngörülmedikçe, reklamcının (Ajans) aşağıdaki şart ve koşullara uymasına bağlı olarak internet reklamlarının yerleştirilmesiyle ilgili hizmetler (Hizmetler) sunacaktır.

1. Reklamcı, (banner formatında) reklam malzemelerinin yerleştirilmesi için yazılı olarak veya internet arayüzünden bir yerleştirme talebi gönderecektir.

2. Yandex, 1 (bir) iş günü içinde talep edilen yerleştirmenin mümkün olup olmadığı konusunda yanıt verecektir.

3. Eğer reklam malzemelerinin yerleştirilmesi mümkünse, reklamcı Yandex’ten yanıt almasından itibaren 1 (bir) iş günü içinde yazılı olarak veya internet arayüzünden bir siparişle reklam malzemeleri için yer ayırtma niyetini doğrulamayı taahhüt eder.

3.1. Sipariş, aşağıda bulunan reklam malzemelerini yerleştirme şart ve koşullarını içerecektir:

Reklamcının adı, reklam kampanyasının adı, Hizmetlerin tanımı; hedefleme; yerleştirme türü (hareketli veya durağan); yerleştirme süresi, gösterim sayısı, sipariş edilen Hizmetlerin maliyeti; Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili diğer koşullar ve kurgular.

4. Yerleştirme mümkünse ve reklamcıdan yazılı bir sipariş alınmışsa, Yandex ilgili siparişin alınmasından itibaren 1 (bir) iş günü içinde yazılı olarak veya internet arayüzünden bu reklam malzemelerinin yer ayırtılarak yerleştirilmesini onaylayacaktır.

5. Reklamcı (saat CET ö.ö. 8’den ö.s. 4’e kadar çalışma saatleri esnasında verilecek) bu reklam malzemelerinin yerleştirilme tarihinin 2 (iki) iş günü öncesinden daha geç olmamak üzere Yandex’e reklam malzemelerini verecektir. Reklam malzemeleri Yandex ve ilgili kanunlar tarafından belirtilen koşullara uyacaktır.

6. Yandex ilgili siparişte belirtilen süre sınırları içinde reklam malzemelerini aşağıdaki koşullarla yerleştirecektir:

6.1. Hizmetlerin faturası reklamcı tarafından ödenmiş ve ödeme (Hizmetler peşin ödemeye dayalı olarak sunuluyorsa) Yandex’in banka hesabından alınmış olacak, veya

6.2. Hizmetler için (Hizmetler vadeli ödemeye dayalı olarak sunuluyorsa) fatura çıkarılmış olacak.

7. Reklamcının verdiği reklam malzemelerinin (Yandex reklam politikası dahil) Yandex veya ilgili kanunlar tarafından belirtilen koşullara uymaması halinde, reklamcı ya bu reklam malzemelerinde değişiklikler yapacak ya da ilgili yerleştirmeyi iptal edecektir.

8. Yandex aşağıdaki durumlarda reklam malzemelerini yerleştirmeyecektir:

8.1 reklam malzemeleri, yukarıdaki madde 7’de belirtilen durum haricinde, reklamcı tarafından verilmemişse;

8.2. yukarıdaki madde 6’nın koşulları yerine getirilmemişse;

9. Reklam malzemeleri yukarıdaki madde 8’de belirtilen sebeplerle yerleştirilemezse, Yandex, kendi takdirine bağlı olarak,

9.1. ya Yandex’e Malzemelerin verilmesindeki gecikmenin süresiyle orantılı olarak reklam malzemelerinin yerleştirilmesinin başlama tarihini değiştirerek bu reklam malzemelerinin yerleştirilmesine devam etmeyi, ya da, mümkünse, Hizmetleri sunma konusunda başka bir zaman üzerinde anlaşmaya varmayı tercih edebilir, veya

9.2. eğer bu değiştirme yapılamazsa, aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça, (Hizmetlerin maliyetinde herhangi bir ayarlama yapmaksızın) bu reklam malzemelerini vermede yaşanan gecikmeyle orantılı olarak yerleştirme süresini azaltmayı tercih edebilir.

10. Reklamcı, Hizmetlerin başlamasından (20) takvim günü öncesine kadar faks veya e-posta dahil olmak üzere yazılı bildirime bağlı olarak, internet reklamcılığı hizmetlerinden (kısmen veya tamamen) tek taraflı olarak çekilme ve, Yandex tarafından kabul edilecek şekilde, Hizmet Kullanım Şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

11. Reklamcının yukarıda belirtilen bildirim süresini ihlal etmesi durumunda, reklamcı, Yandex’in yazılı talebi üzerine, Hizmetlerin maliyetinin %10’u (yüzde onu) tutarında bir para cezası ödeyecektir.

12. Hizmetlerin başlamasından beş (5) iş günü önceden daha geç bir zamanda hizmetlerin iptal edilmesi veya hizmet süresinin uzatılması durumunda, reklamcı, Yandex’in yazılı talebi üzerine, uzatılan / iptal edilen Hizmetlerin masrafının %100’ü (yüzde yüzü) tutarında bir para cezası ödeyecektir.