Yandex.Haritalar servisi kullanım koşulları

Bu belge Yandex.Haritalar servisi kullanım koşulları belgesinin Türkçe çevirisidir. Yandex.Haritalar servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Yandex.Haritalar servisi kullanım koşulları belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle, «Yandex») Internet kullanıcısına (bundan böyle, Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan Yandex.Haritalar servisini kullanma olanağı sunar: http://maps.yandex.com.tr (bundan böyle, «Servis»).

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine ek teşkil eder. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Servisin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmelerinin а (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3. Kullanıcı, Servisi/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşulları ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, Söz konusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.4. İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse.

1.5. İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6. Servis, güncel harita bilgilerine ve diğer referans bilgilere ücretsiz erişim olanağını Kullanıcı’ya sunar. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur.

2. Servisin kullanımı. Servisin ayrı ayrı işlevleri

2.1. Servis kapsamında, mülkiyeti ilgili hak sahiplerine ait olan fikri mülkiyet unsurları ve ayrıca, sahipleri tarafından sağlanan bilgiler bulunmaktadır. Hak sahiplerinin ve bilgi sahiplerinin tam listesi işbu Koşulların 3. maddesinde verilmektedir.

2.2. Serviste kullanılan herhangi bilgi, kartografik materyaller ve trafik durumu (trafik yoğunluğu) ile ilgili bilgiler (bundan böyle — ‘Bilgiler’) de dahil, ticari amaç dışında, özel kullanım için tasarlanmıştır. Bununla beraber, servis tarafından teklif edilen fonksiyonellik çerçevesinde, işbu Şartlarda, Yandex başka servislerin kullanım koşullarında öngörülmüş ya da işbu Şartların 1.2. maddesinde belirlenmiş olan durumlar hariç, her türlü bilgi kopyalanması, yeniden uygulanması, işlenmesi, dağıtılması, İnternet’te başkalarla paylaşılması (yayınlanması), telif hakkı sahibinin yazılı onayı alınmadan medyada ve/veya ticari amaçla kullanılması yasaktır.

2.3. Servis, Kullanıcı’ya, işaretler, etiketler, metin imzaları, mesajlar vb. seçenekler dahil olmak üzere, bağımsız olarak ve kendi seçtiği kullanıcı bilgilerini (bundan böyle, “Kullanıcı nesneleri”) haritalara ekleme işlevselliğini sunar. Kullanıcı nesnelerinin uygulanması kaynak Verileri değiştirmez ve bunlara sadece Kullanıcı’nın Servisi rahat kullanması için izin verilir. Kullanıcı, Kullanıcı nesneleri oluşturma, saklama ve bunların bağlantılarını Internet’te serbest erişime açma hakkına sahiptir. Kullanıcı nesnelerinin bağlantıları da, Servisin diğer kullanıcıları tarafından aynı şekilde dağıtılabilir.

2.4. Servis kullanıcıya kendi web sitesine, bloğuna, mobil uygulamasına gerekli harita kodunu eklemek için mevcut kodu elde etme imkânını verir. İşbu fonksiyon Kullanıcı tarafından yalnız ücretsiz kullanıma, herkese açık web sitelerinde veya mobil uygulamalarda uygulanabilir. Söz konusu olan fonksiyon ödeme gerektiren ya da üçüncü kişilere bir şekilde erişimi sınırlanmış olan projeler için uygulanmazdır. Kayıt yapma zorunluğu işbu maddede söz konusu olan erişim sınırlanması olarak kabul edilmezdir.

2.5. Kullanıcı, Kullanıcı nesneleri için konum seçimi, eklenen Kullanıcı nesnelerinin yasalara uygunluğu, içeriği, tamlığı, doğruluğu ve güvenirliği bakımından tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Yandex, herhangi bir Kullanıcı nesnesinin tanımlanması ve açıklanmasına dair hiçbir sorumluluk taşımaz; herhangi bir Kullanıcı nesnesiyle ilgili açıklamanın yasalara uygunluğunu, doğruluğunu ve güvenirliğini teyit etmediği gibi bunun aksini de ispat etmez. Yandex, Kullanıcı nesnesinin içeriğinde yer alan bilgilerin Rusya Federasyonu yasalarına aykırılık teşkil ettiği durumlarda, küfür içerdiği durumlarda ve ayrıca Kullanıcı nesneleri tanımları ve/veya açıklamaları ve/veya Kullanıcı nesneleri bağlantılarının dağıtımı ile işbu Koşulların, Yandex’in diğer servis kullanım koşullarının veya işbu Koşulların 1.2. maddesinde belirtilen belge hükümlerinin ihlal edildiği diğer durumlarda ve bunun yanı sıra Yandex’in, servisleri kullananların ve diğer üçüncü şahısların menfaatlerini korumak amacıyla, bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı nesnesini veya Kullanıcı nesne grubunu kaldırma hakkını saklı tutar. Yandex, “Yandex.Haritalar” Servisinin geliştirilmesi veya değiştirilmesine bağlı olarak Verilerin değişmesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı nesnelerine ait verilerin herhangi bir kapsamda ve/veya herhangi bir süre ile saklanacağını garanti etmez.

2.6. Servis, Kullanıcı’ya, Kullanıcı tarafından belirtilen çıkış noktasından varış noktasına kadar yol seçeneklerini gösteren güzergahları haritalarda otomatik olarak çizme işlevselliğini (bundan böyle, Güzergah) sunar. Güzergahların çizilmesi kaynak Verileri değiştirmez ve bunlara sadece Kullanıcı’nın Servisi rahat kullanması için izin verilir.

2.7. Kullanıcı, Güzergah seçiminden ve seçilen Güzergahın izlenmesinden doğan tüm riskleri ve sorumluluğu tamamen tek başına üstlenir. Yandex, Güzergahların doğruluğunu, optimumluğunu, güncelliğini ve/veya trafik kurallarına uygunluğunu garanti etmez ve Kullanıcı’nın Güzergah seçimi ve seçtiği Güzergahı izlemesi konusunda sorumluluk taşımaz.

2.8. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı’nın, hesabını kullanarak Servise (ya da teknolojik açından mümkünse Servisin belirli işlevlerine) erişimini kısıtlama veya işbu Koşulların mükerrer ihlali durumunda Kullanıcı hesabını tamamen engelleme ya da yasaların gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukuki menfaatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Kullanıcı’ya karşı başka tedbirler uygulama hakkını saklı tutar.

2.9. Kullanıcı Hizmeti kullanarak, “Reklam hakkında” Federal Kanunun 18. Maddesi 1. Bölümü hükümlerine uygun olarak tanıtım içerikli mesajların alınmasını kabul etmektedir. Kullanıcı Hizmetin ilgili işlevini kullanarak tanıtım içerikli mesajların alınması yönündeki rızasını geri çekebilir.

3. Hak sahipleri ve bilgi sahipleri ile ilgili bilgiler:

WebMap yazılımı © "Resident" A.Ş. (http://www.resident.ru).

Uydu verileri:

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH. © DigitalGlobe, Inc.

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes "WorldView-2" Data © DigitalGlobe, Inc.

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes IKONOS Data © Geo Eye, Inc.

  • işlem © "SCANEX" (http://www.scanex.ru) LTD. ŞTİ. ARGE Merkezi, Includes TerraColor Data © Earthstar Geographics, Includes IRS Data © ANTRIX Corporation Ltd., Includes material © European Space Imaging GmBH.

Kiev yol kavşağı şemalarını sağlayan şirket: Transnavikom (http://www.transnavi.com).

Kuşbakışı görüntüler:

Moskova, St. Petersburg, Gatchina, Vyborg, Murmansk, Kiev, Sivastopol, Kırım — © "neq4 Şirketi" (http://www.neq4.ru).

"Bolshoy" Buz Sarayı, "Iceberg" Kış Sporları Sarayı ve "Sanki" Kayak Merkezi'nin panoramaları "Olimpstroi" firması http://www.sc-os.ru tarafından sağlanmıştır.

Harita çalışmaları:

© 2012 NAVTEQ

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

© IGN 2009 – BD TOPO ®

© Copyright Geomatics Ltd.

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Source: IgeoE – Portugal

Spain - Información geográfica propiedad del CNIG

Sweden - Based upon electronic data National Land Survey Sweden

Switzerland - Topografische Grundlage: Bundesamt für Landestopographie.

United Kingdom Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010

Mexico - Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)

© Hema Maps Pty. Ltd, 20XX. Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.

© Survey of Israel data source

© Royal Jordanian Geographic Centre

Bilgi sahipleri:

Yol durumu bilgileri (otoyolların yoğunluk durumu bilgileri) Yandex.Trafik LLC (http://company.yandex.ru/contacts/redrose) tarafından sağlanmaktadır.

Video kamera — Bilgiler Yandex.Trafik LLC (http://company.yandex.ru/contacts/redrose) ve AKADO (http://www.akado.ru)tarafından sağlanmaktadır.

Şehir toplu taşımacılığı yol güzergahlarıyla ilgili bilgiler "Discus Media" LTD. ŞTİ. (St. Petersburg) tarafından sağlanmaktadır.

4. Ek bilgi

Rusya Federasyonu ile Abhazya Cumhuriyeti, Gürcistan, Güney Osetya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı uluslararası yasal düzenlemelere tabidir.

Tarih: 13.09.2016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/09082016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/22012014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/maps_termsofuse/20140122