Kurumlar için Mail servisi kullanım koşulları

Bu belge Mobil cihazlar için "Kurumlar için Mail" uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. Mobil cihazlar için "Kurumlar için Mail" uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasında ihtilaf olması halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Mobil cihazlar için "Kurumlar için Mail" uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/domain_termsofuse/?lang=ru.

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. «YANDEX» LTD. ŞTİ. (bundan böyle, «Yandex») Internet kullanıcısına (bundan böyle, Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan Kurumlar için Mail servisini kullanma olanağı sunar: http://kurum.yandex.com.tr (bundan böyle, «Servis»).

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine ek teşkil eder. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Servisin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3.Kullanıcı, Servisi/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşulları ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, söz konusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.4.İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse.

1.5.İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6.Terim ve tanımlar:

1.6.1. Adres – Kullanıcı Sitesinin e-posta adresi;

1.6.2. E-posta sistemi – Kullanıcı Sitesinde Adreslere posta kutusuna erişim sağlayan ve e-posta ile çalışmayı düzenleyen sistemdir;

1.6.3. Hesap – Adrese erişim için gereken verileri (kullanıcı adı ve şifre dahil) depolayan e-posta sistemindeki kayıttır;

1.6.4. Yandex.Mail – kullanıcılara mektup gönderme, mektup alma, mektupları depolama, adres defterini tutma olanaklarını sunan, ama bununla sınırlı olmayan e-posta işlevselliğinin çalışmasını sağlayan Yandex servisidir;

1.6.5. Kullanıcı Sitesi – Kullanıcı kayıtlı veya başka nedenlerden dolayı Kullanıcının yönetim için erişebildiği site adıdır.

2. Servisin kullanımı. Servisin ayrı ayrı işlevleri

2.1. Servis, Kullanıcıya Yandex.Mail işlevselliğini kullanarak Adreslerle ücretsiz iş düzenleme olanağını sunar. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur. Servis, http://mail.yandex.com.tr/for/xyz.com (xyz.ru – Kullanıcı Sitesinin adresi) adresinde web arayüzü bulunan tam özellikli Yandex.Mail versiyonudur, aynı zamanda her Adres için pop.yandex.ru/imap.yandex.ru/smtp.yandex.ru adreslerinde POP3/IMAP/SMTP’e erişim sağlanır.

2.2. Yandex.Mail’in teknik yeteneklerini kullanarak Kullanıcı, Kullanıcı verileri uyarınca Adresler için Yandex.Mail’de Hesaplar oluşturur, Adreslerin Hesaplarını kendisi yönetir, bununla birlikte onları işbu Koşullarda veya işbu Koşulların 1.2. maddesinde öngörülen belgelerde belirtilen Servisin teknik yetenekleri ve gereksinimleri çerçevesinde kendi takdirine bağlı olarak oluşturur, kaldırır, düzeltir.

2.3. Kullanıcı, Servisi Kullanıcının ödeme gerektiren servislerinin organizasyonu için kullanamaz.

2.4. Kullanıcı, üçüncü şahıslara Servisin olanaklarına erişim sağlaması ve ayrıca üçüncü şahıslara Kullanıcı Sitesindeki Adres Hesaplarına erişim sağlaması bakımından sorumluluğu tek başına üstlenir. Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde Servisin kullanılmasına erişim sağladığı üçüncü şahısların her türlü eylemlerinden sorumludur. Üçüncü şahısların işbu Koşulları ve işbu Koşulların 1.2. maddesinde öngörülen belgeleri öğrenmesinden, ve ayrıca bu üçüncü şahısların belirtilen belgeleri öğrenmemesi veya gecikmeli öğrenmesi ile ilgili tüm risklerden ve böyle öğrenmeme veya gecikmeli öğrenmeden doğan maliyetlerden Kullanıcı sorumludur. Kullanıcının Sitesindeki Adreslere yönelik tüm Servis kullanım eylemleri Kullanıcı tarafından yapılmış sayılır. Kullanıcı, üçüncü şahıslara Servisin kullanılmasına erişim sağlama eylemlerinin mevzuatı, işbu Koşulları ve ayrıca işbu Koşulların 1.2. maddesinde öngörülen belgeleri veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemesini garanti eder.

2.5. Kullanıcı, Kullanıcı Sitesine ve ayrıca Kullanıcı Sitesi içinYandex.Mail versiyonunda Servisin işlevsel olanakları uyarınca kullanılabilen ticari markalara ve diğer tasarım öğelerine yasal olarak sahip olmasını garanti eder.

2.6. Servis ve/veya Yandex.Mail işlevselliği çerçevesinde sağlanan kişiselleştirme özellikleri hariç, Yandex.Mail’in görünümünü ve işlevselliğini, Kullanıcı için amaçlanan versiyonlar dahil, Yandex kendisi belirler; bununla birlikte Yandex, Yandex. Mail sayfalarında reklam yerleştirme olanakları ve formatıyla ilgili sorunları kendisi çözer.

2.7. Kullanıcı, Servisi kullanarak Yandex’a Kullanıcıdan ek izinler almaya gerek olmadan ve ona bu kullanım için herhangi bir ücret ödemeden Kullanıcının ve/veya Kullanıcının sitesinin logosunu, ticari markasını ve/veya ticari adını Servis ve/veya Yandex.Mail ile ilgili bilgilendirme, promosyon ve pazarlama amaçlı kullanma hakkını verir.

2.8. Yandex, Servis aracılığıyla kullanılabilen Kullanıcı Siteleri ve/veya Adresleri sayısı dahil ama bununla sınırlı olmayarak her türlü sınırlamalar ve kısıtlamalar belirleme hakkını saklı tutar ve onları Kullanıcıya önceden bildirmeden kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir.

2.9. Yandex, herhangi bir zamanda Kullanıcıya bildirmeden ve açıklama yapmadan herhangi bir Adresi bloke etme veya Servisten kaldırma, bununla birlikte Kullanıcının herhangi bir sitesinin Servis bağlantısını kesme, veya mevzuatın gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukukui menfaatlerine uyuylmasını sağlamak amacıyla genellikle kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Adrese veya Kullanıcı Sitesine ilişkin her türlü başka eylemler yapma hakkına sahiptir.

2.10. Yandex, kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın hesabını kullanarak Servise (ya da teknolojik açıdan mümkünse Servisin belirli işlevlerine) erişimini kısıtlama veya işbu Koşulların mükerrer ihlali durumunda Kullanıcı hesabını tamamen engelleme ya da yasaların gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukuki menfaatlerine uyulmasını sağlamak amacıyla Kullanıcının herhangi bir sitesinin Servis bağlantısını durdurma ve bu Kullanıcının Servise diğer siteleri bağlamasını yasaklama dahil Kullanıcı’ya karşı başka tedbirler uygulama hakkını saklı tutar.

Tarih: 24.09.2012