Kurumlar için Mail servisi kullanım koşulları

Bu belge Mobil cihazlar için "Kurumlar için Mail" uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. Mobil cihazlar için "Kurumlar için Mail" uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasında ihtilaf olması halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Mobil cihazlar için "Kurumlar için Mail" uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/domain_termsofuse/?lang=ru.

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LLC (bundan böyle, «Yandex») Internet kullanıcısına (bundan böyle, Kullanıcı) şu adresten erişim sağlanan Kurumlar için Mail servisini kullanma olanağı sunar: https://kurum.yandex.com.tr (bundan böyle, «Servis»).

1.2. İşbu Koşullar, Servis kullanım usulüne ilişkin olarak, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine ek teşkil eder. İşbu koşullar ile düzenleme getirilmeyen her konuda, Servisin kullanımıyla ilgili olarak Yandex ile Kullanıcı arasında doğan ilişkiler, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmelerinin (https://yandex.com.tr/legal/rules) yanı sıra Yandex arama sistemi kullanım Lisansı (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) ile düzenlenir.

1.3.Kullanıcı, Servisi/ayrı ayrı işlevlerini kullanmaya başladığında, işbu Koşulları ve ayrıca, yukarıda adı geçen tüm belgelerin koşullarını hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın tümüyle kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, söz konusu belgelerin hükümlerinden herhangi birini kabul etmemesi durumunda Servisi kullanma hakkına sahip değildir.

1.4.İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse.

1.5.İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6.Terim ve tanımlar:

1.6.1. Adres – Yönetici Sitesinin e-posta adresi;

1.6.2. E-posta sistemi – Yönetici Sitesinde Adreslere posta kutusuna erişim sağlayan ve e-posta ile çalışmayı düzenleyen sistemdir;

1.6.3. Adres Kullanıcısı – “Etki alanı için Posta” servisi kullanarak Yandex servislerine kayıt olmuş olan kişi;

1.6.4. Kullanıcı-Yönetici (bundan böyle Yönetici) – Yönetici Etki alanını “Etki alanı İçin Posta” servisine bağlamış olan kişi;

1.6.5. Adres Kullanıcısı hesabı – Adrese erişim için gereken verileri (kullanıcı adı ve şifre dahil) depolayan Yandex servislerinde Adres kullanan kişinin hesabı;

1.6.6. Yandex.Mail – kullanıcılara mektup gönderme, mektup alma, mektupları depolama, adres defterini tutma olanaklarını sunan, ama bununla sınırlı olmayan e-posta işlevselliğinin çalışmasını sağlayan Yandex servisidir;

1.6.7. Yöneticinin Etki alanı – Yönetici kayıtlı veya başka nedenlerden dolayı Yöneticinin yönetim için erişebildiği etki alanı adıdır.

1.7. Bu hizmetin kullanılması ile Kullanıcı ve Yönetici reklam mesajlarının iletilmesine onay vermektedirler. Kullanıcı’nın ve Yönetici’nin hizmetin ilgili işlevini kullanarak veya reklam mesajındaki yönlendirmeleri takip ederek reklam mesajlarının iletilmesini reddetme hakkı mevcuttur.

2. Servisin kullanımı. Servisin ayrı ayrı işlevleri

2.1. Servis, Yöneticiye Yandex.Mail işlevselliğini kullanarak Adreslerle ücretsiz iş düzenleme olanağını sunar. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur. Servis, http://mail.yandex.com.tr/for/xyz.com (xyz.ru – Kullanıcı Sitesinin adresi) adresinde web arayüzü bulunan tam özellikli Yandex.Mail versiyonudur, aynı zamanda her Adres için pop.yandex.ru/imap.yandex.ru/smtp.yandex.ru adreslerinde POP3/IMAP/SMTP’e erişim sağlanır.

2.1.1. Servislere kayıt olmuş Adres Kullanıcısı, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine uygun olarak e- posta işlevini ve diğer servisleri kullanma imkanına sahip olur.

2.1.2. Adres Kullanıcısı bazı servisleri ve/veya diğer işlevlerini kullanamayabilir. Örneğin Yandex.Direkt servisine kayıt olma (reklam kampanyalarının ve ilanların yerleştirilmesi); Yandex.Market servisine kayit olma (ürün tekliflerinin yerleştirilmesi); Yandex.Para servisine kayıt olma (hesap açma); “Etki alanı için Posta” servisinde Yönetici etki alanının kaydı; Yandex.Foto servisine fotoğraf yükleme; “Benim Çevrem” servisine kayıt olma; Yandex.Müzık servisine ücretli abone olma. Bunların dışında Adres kullanıcısı başka servisleri ve/ veya servislerin bazı işlevlerini kullanamayabilir, Yandex haber vermeden kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Adres Kullanıcısının erişilmez servisler ve/veya servislerin bazı işlevler listesini değistirme yada o listeye ekleme yapma hakkına sahiptir.

2.2. Yandex.Mail’in teknik yeteneklerini kullanarak Yönetici, Adresler için Yandex.Mail’de Hesaplar oluşturur, (işbu Koşulların 1.2. maddesinde öngörülen belgelerde belirtilen Servisin teknik yetenekleri ve gereksinimleri çerçevesinde) Adreslerin Hesaplarını kendisi yönetir, bununla birlikte onları kendi takdirine bağlı olarak oluşturur, kaldırır, düzeltir.

2.3. Yönetici, Servisi Yöneticinin ödeme gerektiren servislerinin organizasyonu için kullanamaz.

2.4. Yönetici kendi adına, veya başkası Yönetici talimatıyla ve müsadesiyle toplu elektronik mesajları örgütlemek için Servisi kullanamaz (buna belli olmayan adresler listesine, otomatik adres seçimi yoluyla yapılan göndermeler, olağanüstü çok sayıdaki adrese yapılan göndermeler ve Yandex’in tek elden aldığı kararına göre toplu gönderme olarak sayılabilecek diğer durumlar dahildir).

2.5. Yönetici, üçüncü şahıslara Servisin olanaklarına erişim sağlaması ve ayrıca üçüncü şahıslara Yönetici Sitesindeki Adres Kullancıların Hesaplarına erişim sağlaması bakımından sorumluluğu tek başına üstlenir. Yönetici, işbu Sözleşme çerçevesinde Servisin kullanılmasına erişim sağladığı üçüncü şahısların her türlü eylemlerinden sorumludur. Üçüncü şahısların işbu Koşulları ve işbu Koşulların 1.2. maddesinde öngörülen belgeleri öğrenmesinden, ve ayrıca bu üçüncü şahısların belirtilen belgeleri öğrenmemesi veya gecikmeli öğrenmesi ile ilgili tüm risklerden ve böyle öğrenmeme veya gecikmeli öğrenmeden doğan maliyetlerden Yönetici sorumludur. Yöneticinin Sitesindeki Adreslere yönelik tüm Servis kullanım eylemleri Yönetici tarafından yapılmış sayılır. Yönetici, üçüncü şahıslara Servisin kullanılmasına erişim sağlama eylemlerinin mevzuatı, işbu Koşulları ve ayrıca işbu Koşulların 1.2. maddesinde öngörülen belgeleri veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemesini garanti eder.

2.6. Yönetici, Yönetici Sitesine ve ayrıca Yönetici Sitesi içinYandex.Mail versiyonunda Servisin işlevsel olanakları uyarınca kullanılabilen ticari markalara ve diğer tasarım öğelerine yasal olarak sahip olmasını garanti eder.

2.7. Servis ve/veya Yandex.Mail işlevselliği çerçevesinde sağlanan kişiselleştirme özellikleri hariç, Yandex.Mail’in görünümünü ve işlevselliğini, Yönetici için amaçlanan versiyonlar dahil, Yandex kendisi belirler; bununla birlikte Yandex, Yandex. Mail sayfalarında reklam yerleştirme olanakları ve formatıyla ilgili sorunları kendisi çözer.

2.8. Yönetici, Servisi kullanarak Yandex’a Yöneticiden ek izinler almaya gerek olmadan ve ona bu kullanım için herhangi bir ücret ödemeden Yöneticinin ve/veya Yöneticinin sitesinin logosunu, ticari markasını ve/veya ticari adını Servis ve/veya Yandex.Mail ile ilgili bilgilendirme, promosyon ve pazarlama amaçlı kullanma hakkını verir.

2.9. Yandex, Servis aracılığıyla kullanılabilen Yönetici Siteleri ve/veya Adresleri sayısı dahil ama bununla sınırlı olmayarak her türlü sınırlamalar ve kısıtlamalar belirleme hakkını saklı tutar ve onları Yöneticiye önceden bildirmeden kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir.

2.10. Yandex, Hesap sahibinin isteği üzerine herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak Adres Kullanıcıya bildirmeden ve açıklama yapmadan herhangi bir Hesabı değiştirme, sıfırlama, bloke etme, kaldırma veya o Hesaba ilişkin diğer eylemleri yapma hakkına sahiptir. Yönetici, Yandex’in sağladığı teknik araçları kullanarak Hesaba ilişkin yukarıda belirtilen eylemleri kendisi gerçekleştirme hakkına sahiptir: bu durumda Yandex Hesaba ilişkin yukarıda belirtilen eylemleri yapmaz ve Hesap adresi Kullancıların ilgili isteklerine cevap vermez, Yönetici ise bu tür isteklerin gönderilmiş olabileceği gerçek iletişim bilgilerini Yandex’e sağlamalıdır.

2.11. İşbu Koşulların 2.10. Maddesinin hükümlerine rağmen buna ek olarak Yandex, herhangi bir zamanda Yöneticiyi bildirmeden ve açıklama yapmadan herhangi bir Hesabı bloke etme veya Servisten kaldırma, bununla birlikte Yöneticinin herhangi bir sitesinin Servis bağlantısını kesme, veya mevzuatın gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukukui menfaatlerine uyuylmasını sağlamak amacıyla genellikle kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Hesaba veya herhangi bir Yönetici Sitesine ilişkin her türlü başka eylemler yapma hakkına sahiptir.

2.1.2. Adres Kullanıcısı bazı servisleri ve/veya diğer işlevlerini kullanamayabilir. Örneğin Yandex.Direkt servisine kayıt olma (reklam kampanyalarının ve ilanların yerleştirilmesi); Yandex.Market servisine kayit olma (ürün tekliflerinin yerleştirilmesi); Yandex.Para servisine kayıt olma (hesap açma); “Etki alanı için Posta” servisinde Yönetici etki alanının kaydı; Yandex.Foto servisine fotoğraf yükleme; “Benim Çevrem” servisine kayıt olma. Bunların dışında Adres kullanıcısı başka servisleri ve/ veya servislerin bazı işlevlerini kullanamayabilir, Yandex haber vermeden kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Adres Kullanıcısının erişilmez servisler ve/veya servislerin bazı işlevler listesini değistirme yada o listeye ekleme yapma hakkına sahiptir.

Yayın tarihi: 12.02.2018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/02022017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/05112014.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/07102013.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/05042013.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/20092011.